Изгубени в света на социалните мрежи

Адв. Даниел Б. Гери е управител на инвестиционната фирма EMI Capital LLC (www.emicapital.com>) и съдебно назначен арбитър по събиране на електронни доказателства чрез Центровете за алтернативно разрешаване на спорове (ЦАРС). Преди това, г-н Гери ръководеше събирането на електронни доказателства в...

Изгубени с света на социалните мрежи

Потребителите на интернет страниците на социални мрежи (СМ) и платформи постепенно осъзнават, че личните им данни, които са мислели, че предоставят за "ограничени цели", могат да бъдат откраднати, продадени, модифицирани, използвани за злоупотреби или популяризирани по други начини.В тази д...

ВСС си прави сметката без Сметната палата

"Параграф 22 казвал, че имали право да правят онова, което не можем да ги спрем да направят." Джоузеф ХелърНапоследък млади български юристи търсят историческите корени на института на вещите лица в старобългарския "Закон за съдене на людете" (Законь соудный людьмь), с което допус...

Пробацията – същност и проблеми

Без преувеличение може да се каже, че пробацията е феномен в българското наказателно правораздаване. Само преди четири години се твърдеше, че нейната поява в Наказателния кодекс е резултат от сгрешен превод, но практиката категорично опроверга скептиците: през 2007 г. на пробация са осъдени 14 840 ли...

Правилата за КЗК трябва да се сверят с европейското право

Обществените отношения, свързани с възлагането на обществени поръчки, са съществени за динамиката на стопанския оборот и за качеството на публичните услуги. Ето защо е много важна уредбата на обжалването на процедурите по обществени поръчки, която трябва да гарантира сигурността на всички участници в...

Историята на българското правосъдие в 264 страници

На 5 юли 1879 г. Александър I Батенберг подписва указа за първото българско правителство. То е съставено само от 6-ма министри, един от тях е първият министър на правосъдието Димитър Греков.С този факт започва уводната статия на министър Миглена Тачева в луксозния, богато илюстриран юбилеен алманах &...

ВАС отказа да спре изпълнението на решението на кабинета за създаването на Кризисния щаб за боклука на София

С определение от 27.04.2009 г. по хода на адм. дело №5214/2009 г. (образувано по жалба на кмета на Столична община срещу решението на Министерския съвет за неотложни мерки за преодоляване на кризата в сметосъбирането на територията на Столичната община и отстраняването на екологични щети) тричленен с...

Не бързи, а високоскоростни производства текат по изборите

Четири дела, образувани по жалби срещу решения на Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП), реши Върховният административен съд (ВАС) за една работна седмица. В публичното пространство се появиха коментари, че по отношение на бързин...

Държавата е най-сериозният длъжник на бившите работници на "Плама"

На 2 април т.г. 42-ма бивши работници на "Нова Плама" – Плевен осъдиха България в Страсбург за бездействието на държавата, заради което с години не могат да си получат заплатите. Това решение бележи няколко своеобразни рекорда.За първи път по българско дело за общо разглеждане са обед...

Защо България трябва да заведе арбитражно дело против "Газпром" и/или Украйна и как да стане това

По правителствени данни 123,8 млн. куб.м газ не бяха доставени в България между 6-и и 20-и януари. От "Газпром" обявиха форсмажорни обстоятелства при предполагаемото прекъсване от страна на "Нафтогаз Украины" на газопроводния транзит през територията на Украйна (предполагаемо, защ...

Откриха съдебна палата, построена специално за нуждите на Административния съд в Хасково

В края на март председателят на Върховния административен съд Константин Пенчев и министърът на правосъдието Миглена Тачева участваха в церемонията по откриването на новата сграда на Административния съд в Хасково. Този съд е първият от 28-те административни съдилища, който започна да правораздава в...

ВАС спря изпълнението на решение на МВР

С определение от 15 април 2009 г. тричленен състав на ВАС отмени разпореждането на министъра на вътрешните работи по т.V на Решение №БДС-І-31/30.03.2009 г. за предварително изпълнение на решението, с което са класирани допуснатите до участие кандидати в специалната обществена поръчка с предмет: "...

Константин Пенчев обяви криза

С мрачната прогноза, че Върховният административен съд (ВАС), който досега гледаше делата бързо и в разумни срокове, вече ще насрочва заседания за след година, започна пресконференцията за годишния доклад на ВАС в средата на април.Повод за негодуванието на председателя на съда Константин Пенчев е нен...

Европравни критики и оптимизъм*

При небивал интерес премина първата изява на Българската асоциация за европейско право (БАЕП) на 10-ти април в София. Четири месеца след създаването си, тя реализира амбициозен проект – конференция на тема: "Приложението на общностното право от българския съдия". Между деветимата лект...

Агенцията по вписванията трябва да остане в центъра на София

Въпросът със съдебните сгради в София "боледува" от 1981 година. Тогава част от столичната Съдебна палата бе иззета за нуждите на Националния исторически музей. Софийският районен съд бе преместен в добре познатата "червена къща" срещу пазара "Римската стена", а Службата...