Опасният порок "не се води на учет"

След отвличането на автобус със заложници през януари 2009 г. се заговори, но временно и некомпетентно, за медицинските проблеми при регламентиране на охранителна дейност и при носене на огнестрелно оръжие. Оказа се, че "терористът" Блажев имал психиатрично удостоверение "не се води на...

Детската болест на правораздаването

Що за документ е болничният лист?Нормативна основа е Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността. Съгласно чл.6, ал.2 управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) и министърът на здравеопазването утвърждават образец на болничен лист. Лечебното заведение попълва лицевата стран...

Съкровищницата на европейското право – на тавана на Конституционния съд

Стаите са нисички, осветлението идва от капандури, но в съседство на шефския кабинет се намира истинско съкровище – няколко хиляди тома книги, речници и други издания, всичките свързани с европейското законодателство. Литературата е събирана няколко години, повечето издания са предоставени по п...

Унификация на щатските съдилища

Според водещите специалисти в тази област Л. Бърксън, Дж. Тар и В. Фланго критерият "консолидация" включва четири елемента:- общия брой на първоинстанционните съдилища;- броя на първоинстанционните съдилища с обща компетентност;- броя на първоинстанционните съдилища с ограничена гражданска...

Майчинството в полза на майките и съпричастността на бащите

Фигурата на бащата бе включена в процеса на отглеждане на новородено или осиновено дете спромените в нормативната уредба в сила от 1-ви януари 2009 година. Стремежът е в посока на подпомагане на осигурената и работеща майка при бременност и раждане. Увеличен бе срокът на платения отпуск на майката по...

Държавните служители трябва да работят със сайтовете на европейските институции

Колко държавни служители се обучават по проекта за опознаване на европейското законодателство?Близо 950 души от централната, областните и общинските администрации са записани до момента за обучение. Целта е в рамките на проекта – до 9 юли т.г. да бъдат обучени до 1200 служители.А какво представ...

И Административният съд в Монтана вече има сграда

В края на януари 2009 г. председателят на Върховния административен съд Константин Пенчев и председателят на Административен съд – Монтана Момчил Таралански откриха новия дом на административния съд в града. Два етажа от сграда на пл. "Жеравица" №3 са предоставени на съда с Решение на...

Съдът потвърди решение на Комисията по досиетата

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени определение на Административен съд – София-град и отхвърли окончателно жалбата на заместник-председателя на Апелативен съд – Варна Илия Пачолов срещу отказа на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлеж...

Болен свидетел отложи делото за уволнението на Иван Драшков

На 12 февруари 2009 г. можеше да приключи делото, образувано по жалба на Иван Драшков срещу Решение №634/09.10.2008 г. на Министерския съвет, с което той бе освободен от поста заместник-председател на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Но тричленният състав на Върховния админ...

Наши магистрати в Брюксел

От 9 до 11 февруари 2009 г., – преди излизането на доклада – български магистрати посетиха Европейския парламент (ЕП) в Брюксел по покана на депутат Душана Здравкова. Заместник-председателят на Върховния административен съд и председател на Асоциацията на българските административни съдии...

Реформата е революция: организационна, административна, кадрова...

Напредък насъдебната реформав регионален аспектНе са много американските граждани, които са в състояние да посочат поименно съдилищата в своя щат. Щатските съдилища понякога са полуавтономни и слабо интегрирани в обща система. Въпросната система често представлява просто мрежа от закони с действие на...

Болничният лист – новият "господар на наказателния процес"

Болничният лист е категория на трудовото и осигурителното право с приложение в две основни направления – да удостовери пред работодателя невъзможността на негов служител да полага труд за даден период от време и да информира НОИ, че на този човек трябва да се плати обезщетение. Но болничните ли...

Подлежи ли на обжалване определението на съда по чл.23, ал.3 от ГПК?

Противоречивата съдебна практика при приложението на чл.14, ал.2 от ГПК (отм.), пресъздадена почти дословно в чл.23, ал.3 от действащия ГПК, поражда необходимост от изясняване на въпроса относно същността и обжалваемостта на този съдебен акт. Нормата в новия ГПК се различава от тази на чл.14, ал.2 от...

Добрич "осъди" Варна за достъп до информация

С решение от първия работен ден на новата година, съдия Нели Каменска от Административен съд – Добрич отмени Решение №2/22.07.2008 г. по заявление за достъп до обществена информация, постановено от Тинка Косева – тогава изпълняваща длъжността председател на Административен съд – Вар...

Сигналите на граждани като способ за обществен контрол

За разглеждане на сигналите срещу посочените нарушения и допуснати незаконосъобразни действия от страна на административни органи и длъжностни лица в Административнопроцесуалния кодекс е регламентирано отделно административно производство, съдържащо най-общите, но задължителни изисквания, за да се ра...