Цецка Цачева: Има необходимост от ратифициране на Истанбулската конвенция

Цецка Цачева: Има необходимост от ратифициране на Истанбулската конвенция
Правосъдният министър Цецка Цачева очаква ратифицирането на Истанбулската конвенция от парламента, снимка: архив, БГНЕС

Има необходимост за ратифицирането на Истанбулската конвенция. Всички държави-членки са я подписали, 17 са я ратифицирали, останалите са на път да го направят. Това е основен въпрос и на ЕК, и на договора ни за членство в ЕС. Аз съм "за" тази конвенция. Това заяви министърът на правосъдието Цецка Цачева в интервю за БНТ.

По думите й проблемът идва от недостатъчното вникване в текстовете на конвенцията. "Към нея има обяснителен доклад, в който ясно се казва, че определението за пол е само за нуждата на конвенцията. Трябва да го ратифицираме със съдържанието, което се влага. 99,9% конвенцията говори за защита на правата на жените", увери тя. На въпрос дали ще ни се наложи текстове от нея да бъдат вмъкнати в учебните планове на децата в училище, Цачева заяви: "Конвенцията не ни задължава в учебните програми да влиза дефиниция на понятието джендър. Смисълът, който се влага е, че сме равнопоставени. В някои от действащите закони, ще има промени. Но преди това да се случи ще се проведе широк дебат", увери Цачева.

По отношение на създаването на Европейска прокуратура, правосъдният министър каза: "По време на Българското председателство ще се направят първи стъпки за нейното създаване, но тя реално ще заработи през 2022 година. Държавите-членки ще имат възможност да излъчат по един прокурор в нея. Тя ще се занимава по отношение на прозрачното разходване на еврофондовете". "Създаването на този орган няма да е за сметка на тези, които вече съществуват. ОЛАФ ще има също своето място в разследването. Важно е взаимодействието между различните служби и функциите им, които са различни, стана ясно от думите на Цачева.

"За този политически сезон имаме няколко приоритета, заяви Цачева и ги посочи: "продължаване на реформата в съдебната система, пътната карта на съдебната система, друг приоритет е борбата с корупцията".

Още по темата

Бежанец блудствал с 5-годишно дете, също бежанец

Предишна новина

Кабинетът вкара Истанбулската конвенция в парламента. Натискали ни европосланици

Следваща новина

Коментари

30 Коментара

 1. 32
  Martin Ivanov | нерегистриран
  0
  0

  Скъпи съграждани, ето тука https://www.youtube.com/watch?v=nZUJ8i9bSiA&t=7s

  можете да видите от г-н Пасков всичко което е нужно да знаем за истамбулската конвенция.

  Всичко от нас зависи.. Благодаря ви

 2. 31
  Дръндорков | нерегистриран
  3
  0

  Махайте се, стига толкова сме ви търпяли!

 3. 30
  адвокат–сак | нерегистриран
  2
  0

  28- Правилното е всеки бг. гражданин да спазва законите на Р. България и да не върши престъпленията, описани в нашия НК. На това му се казва и правомерно поведение, а българският народ го е описал вкратце така“ Да бе мирно седяло, не би чудо видяло“ и “Който бие жена си, бие ангела си“. Конвенцията е представена за ратификация от Р. България, а не от друга държава и знаете отлично, че ратификация означава СВЕРКА дали текстовете на конвенцията не противоречат на конституцията ни. Щом противоречат, защото допускат официалното вмъкване на социалния пол , заместващ фундаменталното научно понятие за биологичен пол и чрез социалния пол се приравняват девиациите в обществото на лицата от женски биологичен пол, защо да се ратифицира? Защо името на конвенцията е “КОНВЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА

  ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С НАСИЛИЕТО НАД ЖЕНИТЕ И ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ“? Защо не е “КОНВЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С НАСИЛИЕТО НАД ЖЕНИТЕ И НАД ГЛБТИ И ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ“? Второто заглавие отразява действителното правно съдържание на тази конвенция, а първото отразява невярно, непълно и манипулативно нейното действително съдържание.

 4. 29
  Глупости! Конвенцията е жива глупост! | нерегистриран
  7
  0

  Няма нужда от тази Конвенция затова, защото насилието е принципно правонарушение, което се преследва от вътрешното право на страната ни. И ако сме достатъчно демократични, то следва да е без каквото и да било значение кой върху кого го упражнява. Насилието е самото противоправно действие, което си е забранено и по нашето право от анмайсет години насам и няма нужда отделни нормативни актове да се занимават с насилие върху жени, върху лекари, върху учители и т.н. и т.н. Просто насилието като противоправен и противочовешки акт или поведение трябва да се преследва с цялата строгост на закона и толкоз. Стига глупости - хиляда пола социални, хиляди простотии, регламентирани в хиляди закони, конвенции, регламенти, директиви, правилници, наредби, инструкции и т.н. и т.н.!

  Ако целта е да се защити някой от насилие, то е достатъчно държавата ни да организира просто прилагането на нашите закони, които си ги има и не са хич лоши и които са съобразени с морала и виждането за справедливост на българския народ /доколкото още е налице такъв по нашите ширини/.

 5. 28
  адвокат-провинциалист | нерегистриран
  1
  -3

  Много празни приказки,БЕ колеги!Аз като провинциалист Ви казвам:-В нашия християнски свят има тотална демографска катастрофа/цяла Европа/.В световете,където жената е с подчинено положение-свръхраждаемост.Ха сега ми кажете,кое е правилното.Иначе брътвежи от рода на "равенство на половете,женска кариера,женски професионализъм и пр",се слещат само при нас-изчезващите като цшвшлшзация.Доживях да видя жената в най-уродливия вариант-стара мома-детемразка.Кажете,че това което пиша не е вярно!

 6. 27
  адвокат–сак | нерегистриран
  1
  0

  Също така- ако в едно общество,различно от българското- като консервативното турско мюсюлманско общество например- има социални стереотипи за жената, че тя не трябва да работи и трябва да си стои вкъщи, то тези стереотипи НА КАКВО СЕ ОСНОВАВАТ- на факта, че в ислямската религия е застъпено схващането , че лицата от ЖЕНСКИ БИОЛОГИЧЕН ПОЛ имат точно такава роля в обществото или обратното- че ЖЕНСКИТЕ СОЦИАЛНИ РОЛИ В ОБЩЕСТВОТО ОПРЕДЕЛЯТ БИОЛОГИЧНИЯ ПОЛ на една биологична жена? В това и в подобни общества, не е поставена жената в такъв социален стереотип именно поради факта, че е биологична жена, а не поради факта, че е с женска полова идентичност, а иначе е биологичен мъж- т.е. мкж- трансджендър? Защо тогава е нужно първо въвеждането на термина социален пол, а след това- и неговата умишлена трансформация уи деструкцията му? Това е абсолютно ненужно и въвеждането само на термина пол- т.е. биологичен пол- би било напълно достатъчно, ако конвецията действително целеше САМО защитата на лица от женски и мъжки биологичен пол от насилие!

 7. 26
  адвокат–сак | нерегистриран
  2
  0

  ФУНДЕНТАЛНО = ФУНДАМЕНТАЛНО

 8. 25
  адвокат–сак | нерегистриран
  3
  0

  Също така, ако конвенцията действително защитаваше само жените- т.е. лицата от женски биологичен пол, то биологичният пол е ПО-ШИРОКО И ОСНОВНО НАУЧНО ПОНПТИЕ от социалният пол! Нямаше да има абсолютно никаква нужда от термина “социален пол“, защото само заради това, че едно лице е от женски биологичен пол, то АВТОМАТИЧНО би попаднало в обхвата на правната защита на конвенцията, като това е ПО-СИЛНО И ФУНДЕНТАЛНО ОСНОВАНИЕ за предоставянето на правната му защита! По силата на това основание, ако едно лице не е от женски биологичен пол, то няма и как да изпълнява женска социална роля в обществото- т.е. няма как девиациите в човешкото общество, при които биологични мъже са с женска полова идентичност и за това изпълняват женски социални роли в обществото, да получат КОСВЕНО ПРИЗНАНИЕ в обществото като равностойни на лицата от женски биологичен пол и тази специална правна защита!

 9. 24
  адвокат–сак | нерегистриран
  3
  0

  “.... "Към нея има обяснителен доклад, в който ясно се казва, че определението за пол е само за нуждата на конвенцията....“ Нова ЛЪЖА!

  rm.coe.int/1680464e71 “...■Конвенцията е първият международен договор, съдържащ ДЕФИНИЦИЯ НА ПОЛА. Така днес СЕ ПРИЗНАВА, че жените и мъжете НЕ СА САМО БИОЛОГИЧНО РАЗГРАНИЧЕНИ като жени и мъже, но че СЪЩЕСТВУВА И СОЦИАЛНО ИЗГРАДЕНА КАТЕГОРИЯ “ПОЛ“, която отрежда на жените и на мъжете съответни специфични роли и поведения...“

  Защо се налага въвеждането на социалния пол като ЕДИНСТВЕНАТА ПРАВНА КАТЕГОРИЯ пол? Защото така всеки трансджендър от мъжки биологичен пол, който е с женска полова идентичност, може да се позове, че изпълнява женска специфична роля в обществото и така попада под пряката правна защита на конвенцията. Ако конвенцията целеше САМО защитата на лица от женски биологичен пол от насилие, то нямаше да има никаква нужда от въвеждането на социалният пол като правна категория- щеше да е достатъчно да се напише, че под думата пол се разбира биологична жена и край- всичко щеше да си дойде на мястото! Коя хетерожена в България казва за себе си- понеже изпълнявам женска социална роля в обществото, аз съм от женски пол съгласно конвенцията? НИКОЯ! Всички жени казваме просто“ Аз съм жена/ т.е. от женски биологичен пол/“ или “Аз съм хетеро“-особено, когато отдалеч се вижда, че сме от женски биологичен пол и нямаме адамова ябълка!

 10. 23
  | нерегистриран
  7
  -1

  "Цецка Цачева: Има необходимост от ратифициране на Истанбулската конвенция"  Що ма Цецке? Много ли започна те бие мъжа ти, та е толкова спешно?

 11. 22
  Re: | нерегистриран
  3
  0
  До коментар #21 от " | нерегистриран":
  Няма необходимост от ратифициране. Цецке не лъжи! Има едни пари, които ще се разпределят по тази конвенция и искате да ги лапнете. Поне веднъж защитете държавния интерес, а не личния/партийния. ГЕРБ може и да цъфне,но всичко останало умира или имигрира.

  Че има едни пари ... има ... 30 ... сребърника.[[_68144_]]

 12. 21
  | нерегистриран
  6
  0

  Няма необходимост от ратифициране. Цецке не лъжи! Има едни пари, които ще се разпределят по тази конвенция и искате да ги лапнете. Поне веднъж защитете държавния интерес, а не личния/партийния. ГЕРБ може и да цъфне,но всичко останало умира или имигрира.

 13. 20
  ДА! | нерегистриран
  6
  0
  До коментар #13 от "Re: | нерегистриран":
  Мами е оперирана от срам, от чест, от достойнство! Както всички граждански активисти за европейско развитие на родината в управлението, между другото.[[_68124_]]

  В Плевен повечето хора знаят за известната юристка Цачева. Но малцина знаят как започва псевдокариерата на тази госпожа-другарка. А началото е важно. И така, първоначално Цачева работи като стругарка в един местен завод. Но пресметливата герберистка усеща, че единственият й вариант да се измъкне от неперспективното бъдеще на работник е да стане член на БКП. И веднага го прави. Това й дава възможност да ходи на партийни събрания и да срещне мъжа на кариерата й - виден местен партиец. Любовните й авантюри са трамплин за нейното развитие. Надежното момиче е изпратено да продължи образованието си (право) в РАБФак, без изпит, ей така, за 3 години задочно. По онова време Партията изпращаше само най-верните си хора. Не след много време любовницата бързо израства и е назначена в тогавашния Окръжен съвет Плевен. Благодетелят се отблагодарява подобаващо. Неговите протекции и явно добре представящата се в любовния триъгълник Цачева (партиецът е семеен), са достатъчни бившата стругарка да стане началник на юристите в Окръжния съвет. Цачева израства в партията, бързо е издигната до поста партиен секретар. Партийният секретар по онова време колеше и бесеше. Много невинни хора изгоряха заради нея. Тя ги топеше за удоволствие, за нищо, просто така, от чиста женска ревност. Прикритата й злоба ставаше все по-явна и неудържима. И тя решава да се пробва като адвокат. Тя не може да се справи с рабфакското си образование. Пресметливата й същност обаче бързо я ориентира към следващите силни на деня. Цачева започва активни контакти с представители на ОДС. И изведнъж от вярна на БКП, започва да се кълне в демократичните идеали. Метаморфозата й е пълна, но фалшива. Новите й покровители дълги години след това не разбират прикритото коварство на Цачева. Лансират я навсякъде като най-добрата юристка. След като успява да вземе всичко, което може , вманиачената Цецка се изправя срещу поредния си възкресител и яхва поредната успешна вълна - тази на ГЕРБ.[[_68128_]]

 14. 19
  | нерегистриран
  12
  0

  Цеца повтаря като латерна това, което са й поръчали гасподарите. Грам разум не вкарва.

  Защо ни е нужна тази Конвенция?

  Нямаме акъл и валя да защитим потърпевшите от насилие, вкр. и домашно, с вътрешно законодателство. Що храним 240 дембелина, като не мога да свършат такава елементарна работа?

 15. 18
  адвокат–сак | нерегистриран
  8
  0

  Адвокат Владимир Шейтанов:

  "Като цяло Истанбулската конвенция е важен и полезен международноправен акт. Насилието над жени и домашното насилие е отвратителна действителност. Трябва да бъде забранена на международно ниво. Но зад нея надзърта очевиден политически замисъл. Зад загрижеността за защита на жената и семейството от насилие, се прикрива целта за международна легализация на идеята за признаване на хора с нетрадиционна сексуална ориентация като субекти в семейното право. Зад благородната кауза се прикрива неблагородна цел, с далеч отиващи последици./.../  Най-често употребяван е терминът gender-based violence (насилие, основано на полова ориентация). С него е свързана цялата идея за защита на хората с нетрадиционна сексуална ориентация. Така от прононсирания предмет на Конвенцията плавно се преминава към един камуфлиран предмет, който не е отразен в наименованието на Конвенцията. И ако основният предмет има своята обективна социална предпоставка, особено предвид изострянето на проблема в хода на мигрантската вълна от Африка, Близкия Изток и Азия от последните години, то камуфлираният предмет няма същата предпоставка. Действително, днес много жени стават жертви на насилие именно в процеса на миграция или в резултат на този процес. Подобен масов социален проблем в Европа не е съществувал от времето на Втората световна война. Към него обаче се пришива проблем с коренно различна социална и правна природа./.../  Нелогично изглежда извеждането пред скоби на лицата с нетрадиционна сексуална ориентация. Тяхната защита следва да остане в рамките на общото международно право и национално законодателство на страните по защита гражданските права и защита от посегателства срещу личността. Специалната защита би била логична само за лица, против които има тежки социални посегателства. Лицата с нетрадиционна сексуална ориентация не могат да бъдат обособявани в някаква особена социална група, още по-малко да се приравняват в техните права и задължения към лица от двата пола. Те са част от обществото и на тях им се дължи същата защита, каквато получават останалите негови членове. Обратното събужда основателни опасения, че Истанбулската конвенция легализира някакъв трети пол./.../  Като юрист, аз съм против подобен правен подход, с който лесно може да бъде юридически злоупотребено, ако общности, обособени на различни признаци, започнат да претендират за специална закрила. Това противоречи на основополагащия правен подход за обща закрила на правата на човека без дискриминация на основата на раса, пол, социално положение, национален и етнически произход, или друг някакъв признак.  Красноречив показател за отношението на европейските страни по този въпрос е отказът на немалък брой страни-членки на Съвета на Европа и страните-членки от ЕС да ратифицират Истанбулската конвенция. /.../  Показателно за намеренията да се разшири предмета на Конвенцията без да се отразява в названието й върху лица с нестандартна сексуална ориентация е Интерпретативната декларация на Полша, Латвия и Литва по отношение прилагането на Истанбулската конвенция, както и Възраженията на Швейцария, Австрия, Холандия, Швеция, Норвегия, Финландия. Полската интерпретативна декларация гласи,че Полша ще прилага Конвенцията в съответствие със своята Конституция. Шестте изброени държави са внесли официални Възражения, че Полската декларация представлява по същество Резерва към Конвенцията, което е недопустимо според чл.78. Т.е. тези държави не признават интерпретативната декларация на Полша, която защищава своята Конституция и конституционната си уредба на семейните отношения. Това ще бъде и реакцията против Интерпретативната декларация, която според Министъра на правосъдието и Министъра на външните работи, ще бъде внесена от РБ и ще опази конституционния ред, в т.ч. чл.46, ал.1 от КРБ. В международното право на договорите интерпретативните декларации нямат абсолютна правна сила и са непротивопоставими на самия международен договор. Още повече, че самата Истанбулска конвенция задължава държавите-членки да внесат конституционни и законови промени, с оглед осигуряване точното изпълнение на конвенционналните норми. Така, че единствената сигурна защита на конституционния ред в РБ против нормите на Истанбулската конвенция, е тя да не бъде ратифицирана. Тази конвенция не е част от правото на ЕС и нейното ратифициране не е юридически задължително за България."

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.