Част от кандидатите за европейски прокурор с проблемен английски - Божидар Джамбазов не знае, а Бойко Атанасов срича

Част от кандидатите за европейски прокурор с проблемен английски - Божидар Джамбазов не знае, а Бойко Атанасов срича
Следователят Бойко Атанасов (вдясно) демонстрира изключително лошо ниво по владеене на английски език пред Комисията по избор на европейски прокурор от България

В 10.00 часа в понеделник в залата на Висшия съдебен съвет (ВСС), в която се провеждат заседанията на кадровия орган, стартира изслушването на кандидатите за европейски прокурор. То можеше да бъде проследено в реално време на сайта на ВСС. 

Изключителна изненада както у членовете на Комисията, така и у зрителите на изслушването предизвика фактът, че първите двама кандидати, които се представиха – върховният прокурор Божидар Джамбазов и следователят Бойко Атанасов - не знаеха английски език. Пред Комисията прокурор Джамбазов заяви, че напълно съзнателно се явява в настоящата процедура, въпреки че не владее английски език на задоволително ниво. Той не скри този факт и дори уточни, че е подготвен да общува напълно свободно с колегите си в бъдещата Европейска прокуратура, но на френски език. За разлика от него следователят Бойко Атанасов не спомена предварително пред Комисията, че е на толкова ниско ниво по английски език, но това не остана скрито, след като изпитващите го подложиха на тест и той сам го демонстрира. С английския, който показа Атанасов, участието му в подобна процедура е повече от нелогично, като се има предвид, че именно това е работният език за целия Европейски съюз и ще продължи да бъде такъв, дори и след Брекзит.

Конкурсната комисия в състав - зам.-министърът на правосъдието Евгени Стоянов -  председател и членове - ръководителят на НИП Миглена Тачева, съдебните кадровици Вероника Имова, Драгомир Кояджиков, Гергана Мутафова и Георги Кузманов, както и проф. д-р Маргарита Чинова, представител на академичната общност, изслуша седемте кандидати на азбучен принцип. В началото на процедурата Евгени Стоянов докладва, че единият от участниците - Дария Христова, която е следовател в Окръжен следствен отдел в Пловдив, се е отказал от надпреварата по лични причини.

Първи в залата за представяне бе поканен прокурор Божидар Джамбазов от Върховната касационна прокуратура, който си призна не само, че не знае английски език, но и че не желае да бъде подложен на езиков тест, какъвто се очаква да преминат всички останали кандидати. Той заяви, че такова изискване в европейския регламент няма и, че не желае да бъде препитван в тази насока, както и че самият той се справя по-добре с френския език. "Не мога да се включа в теста по английски, тъй като моята претенция е, че езикът, на който бих комуникирал, ако продължа в тази процедура, е френският език", заяви прокурор Джамбазов. От своя страна членовете на Комисията поясниха, че това не е пречка той да продължи напред с изслушването, но не може да пропусне теста на знанията му по английски език. Кандидатът обаче беше твърд в настояването си, че не е добре подготвен по английски и не би могъл да общува с европейските си колеги на този език, особено по сериозни правни теми. "Ако мислите, че английският е водещ, можем да приключим дотук и да не усложняваме нещата. Това изискване е дискриминационно и не почива в нито един документ, свързан с Европейската прокуратура. Не искам да се поставям в ситуация, в която ще ми се наложи да общувам на английски и няма да мога да го направя ", категоричен бе прокурор Джамбазов.

Георги Кузманов го попита как ще се представи пред ЕК, ако премине през одобрението на българската Комисия и стигне последния етап в процедурата, ако твърди, че не може да общува на съответното ниво на английски език. "Не мисля, че изслушването пред ЕК ще е само на един език", заяви кандидатът. Комисията в крайна сметка допусна изслушването му да продължи, въпреки категоричния му отказ да бъде подлаган на езиков изпит. А от представянето му по същество стана ясно, че той се занимава с финансови измами от 2006 година, участвал е в съвместни разследвания с Европейска служба за борба с измамите, ОЛАФ. От 2007 година участва в самия процес по създаване на Европейската прокуратура. "В началото имаше общо 4 модела, в крайна сметка утвърденият модел е по подобие на Евроджъст, по който се дава възможност за колективни решения и съответното им придвижване към националните прокуратури, без да се засяга наказателния процес в държавите членки", обясни прокурор Джамбазов. Той посочи още, че е и временен преподавател в НИП, където изнася лекции именно в областта на измамите с европейски средства. "Имам претенциите, че познавам добре българската правна система и моделите за борба с финансовите измами", категоричен бе той.

Процедурата продължи с представянето на кандидатурата на следователя Бойко Атанасов, който е известен с това, че се кандидатира в почти всички конкурсни процедури по избор на административен ръководител на следствието и прокуратурата. Още с влизането си в залата, той започна с въпрос към Комисията как е избран съставът й и в частност как е била назначена Гергана Мутафова, която е част от Прокурорската колегия на ВСС. Зам.-министър Стоянов разясни процедурата на Атанасов и посочи, че щом се отнася до членовете на ВСС, участието на кадровиците в Комисията е определено с решение на Пленума на ВСС. След като получи желания отговор, Атанасов посочи, че личната му мотивация да се яви в тази процедура е фактът, че вижда функциите на бъдещите европейски прокурори като абсолютно независими и неподатливи на чужди влияния в работата си. Точно като такъв независим магистрат се самоопредели Атанасов и посочи, че това му дава самочувствие и увереност, че е подходящ за поста. След като се представи в рамките на определените за това 10 минути, Комисията присъпи към проверка на знанията на Атанасов по английски език, които бяха на изумително лошо ниво на четене и на още по-ниско ниво на превод. В тази връзка Георги Кузманов го попита дали владее някой друг от езиците, с които се борави в Европейския съюз, на което кандидатът отговори отрицателно и подчерта, че към момента посещава курсове за усъвършенстване на знанията си по английски език.

От "Правен свят" успяхме да заснемем кратко видео от изслушването на Атанасов, което се предаваше през интернет-страницата на ВСС:

За разлика от първите двама кандидати, третият магистрат, който се представи пред Комисията – прокурорът от Софийска градска прокуратура Десислава Пиронева – се оказа с познания по английски език на добро ниво. Тя успя да прочете гладко и да преведе разбираемо предоставения й текст в рамките на няколко минути.

В представянето си прокурор Пиронева заяви, че е работила в сътрудничество със свои колеги от различни международни институции по редица дела, в това число във връзка с трафика на хора и организираната престъпност. "По една или друга причина съм се занимавала с престъпления, които имат досег с финансови, данъчни и други. Във времето, в което бях прокурор в районна прокуратура, се запознах в дълбочина с международното сътрудничество, изготвяла съм молби за правна помощ и европейски заповеди за арест", заяви прокурор Пиронева и допълни, че опита си във връзка с данъчни и финансови престъпления е придобила, след като през 2014 година е започнала работа в СГП. "В момента съм разпределена в такъв отдел, в който наблюдавам преписки и дела и извършвам конкретни действия по разследване, свързани с данъчни престъпления, пране на пари и корупционни престъпления", поясни кандидатът.

Изслушването продължи с представянето на Елка Ваклинова – прокурор в Софийска градска прокуратура. От изложението, което тя направи, стана ясно, че има повече от 20 години стаж. Работила е в Районна прокуратура-Пазарджик основно по финансови дела, след това се мести в Софийска районна прокуратура, където е била в отдел "Криминален". През лятото на 2006 година е преместена в СГП. "От самото начало в СГП съм отдел "Международен" и "Изпълнение на наказанията". В другата част на моята работа, която касае международната правна дейност имам опит в производства с международен елемент и с международното правно сътрудничество. Основната ми работа е по екстрадиции и изпълнение на наказанията на осъдени от чужди системи", поясни кандидатът и изтъкна като плюс за кариерата си стажът, който е провела в Евроджъст от август до декември м.г. Във връзка с него е работила основно по международни заповеди за разследване. "Опрях до казуси, които включват финансов елемент, но по чужди дела", поясни тя. В представянето си пред Комисията обаче тя беше доста колеблива по отношение на познанията си относно Регламента, който урежда дейността на Европейската прокуратура, но пък за сметка на това демонстрира отличен английски език.

Следващият кандидат, който се представи бе Сава Петров – прокурор във Върховна касационна прокуратура. Той бе подал документи в предходната процедура за избор на европейски прокурор, която бе прекратена в началото на година и вече веднъж се е явявал на изслушване  пред изпитната Комисия.  Прокурор Петров работи в прокуратурата от 1998 година. От 2012 година е във Върховна касационна прокуратура и работи в отдел "Международен". "Мотивацията ми не е всепоглъщаща. Няма да твърдя пред вас, че съм готов на момента да започна да работя като европейски прокурор, тъй като най-малкото регламентът все още се доизглажда. Ще се опитам да приложа една фина настройка и до 2020 година да запълня определени празноти", заяви прокурор Петров и уточни, че се надява в хода на изслушването да покаже добър английски език, но все пак владее по-добре немски език. Той посочи, че в практиката си се е занимавал с финансови престъпления, но подчерта, че има необходимост да се усъвършенства. "Едва ли от европейския прокурор се очаква да громи европейската престъпност. От него, според мен, се очаква дейност, която да е по-скоро ала касационна, да създава насоки и дава указания", заяви още кандидатът. Той подчерта, че в бъдещата Европейска прокуратура за него най-важният елемент е независимостта. "В този смисъл ми се струва, че Европейската прокуратура изисква по-голямо популяризиране на концепцията й. Европейската прокуратура има нива. Едно от тях предполага да се работи пряко от името от Съюза и да се черпи легитимност директно от позицията на Съюза. Не бива да се смята, че делегираните прокурори са един вид агенти на националните прокуратури. Независимостта е познаване на концепта, че европейския прокурор работи от името на Съюза", смята още прокурор Петров, който припомни, че идеята на Европейската прокуратура не е да замести националните обвинения, а да имат споделена компетентност. В представянето си пред Комисията той показа познания по съдържанието на Регламента, уреждащ дейността на бъдещия нов европейски орган, както и добър английски език.

Шестият изслушан от Комисията магистрат бе Светлана Шопова-Колева – прокурор в Софийска градска прокуратура. "Разследвала съм престъпления, които са много близки до тези, които са в материалната компетентност на Европейската прокуратура. В работата си досега в СГП съм правила финансови анализ и в рамките на професионалните си задължения съм се старала да координирам и организирам както своята работа, така и тази на разследващите полицаи, с които съм работила", заяви прокурор Шопова-Колева и допълни, че темата за международното сътрудничество винаги я е вълнувала и е търсила възможности за конференции и семинари на тази тема. От 2010 година е била член на Националната прокурорска мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела. "Това, което ме мотивира да се явя тук е това, че имам самочувствие, че владея английски и френски на сравнително добро ниво. Имам добър практически опит и съм свикнала бързо да реагирам, не се страхувам да поемам отговорност за своите решения", категорична бе прокурор Шопова-Колева. Тя допълни, че приема кандидатурата си като едно сериозно предизвикателство и би била щастлива да допринесе за развитието на тази нова структура. По време на представянето си тя демонстрира някои пропуски по отношение на идеята на Европейската прокуратура и на Регламента, който я засяга. За сметка на това английският й впечатли Комисията.

Последна в изслушването бе Теодора Георгиева – съдия в Административен съд София-град. Тя подчерта, че мотивацията й е продиктувана от професионалния и опит и интереси. Била е дългогодишен прокурор и се е занимавала с разследвания за икономически престъпления, длъжностни и корупционни престъпления и данъчни измами. И към момента, като съдия в АССГ се занимава и разглежда дела за данъчни престъпления, което по думите й, й дава самоувереност да се яви в настоящата процедура. Тя също се справи добре с четенето и превода на английски текст и посочи като един от най-важните елементи в бъдещата Европейска прокуратура именно независимостта на членовете й.

Резултатите от събеседванията със седемте кандидати ще станат ясни във вторник. В срок до 13 март т.г. правосъдният министър Цецка Цачева трябва да внесе предложените от Комисията три кандидатури в Министерски съвет за съгласуване, а до края на март правителството трябва да ги предостави на Брюксел.

Още по темата

Политици под прикритие

Предишна новина

Договорите, без подпис на хартия, са невалидни

Следваща новина

Коментари

35 Коментара

 1. 5
  | нерегистриран
  24
  -2

  Бойко Атанасов - шампион в Шекспировите сонети!!!

 2. 4
  | нерегистриран
  6
  -26

  Деси Пиронева се представи много добре

 3. 3
  | нерегистриран
  18
  -10
  До коментар #2 от "п йж | нерегистриран":
  ДЖамбазката е прав, няма изискване -френски и английски се водят работните езици, а всички други са официални...

  Джамбазлето да направи една демонстрация по френски ;)

 4. 2
  п йж | нерегистриран
  35
  -2

  ДЖамбазката е прав, няма изискване -френски и английски се водят работните езици, а всички други са официални...

 5. 1
  Познат екранен жанр на леко приглушена червена светлина | нерегистриран
  19
  -4

  ПУЦ-аджии, РАБФАК-аджии и ДАНС-аджии опипват умници дето си мислят, че на този свят няма платена любов. Всичко е любов драги потомствени кандидати. И пари.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.