Адв. Ивайло Данов, председател на САК:

Чест прави на народните представители, че макар и в края на мандата си, успяха да решат част от проблемите на адвокатурата

Чест прави на народните представители, че макар и в края на мандата си, успяха да решат част от проблемите на адвокатурата
Адв. Ивайло Данов, снимка:БГНЕС

Адв. Данов, приетите в сряда от парламента промени в Закона за адвокатурата наложени ли са от извънредната ситуация, в която всички живеем заради пандемията от COVID-19, или те са от съществена необходимост за развитието на адвокатурата изобщо?

Отговорът и на двата въпроса е утвърдителен.  Промените в Закона за адвокатурата, които депутатите приеха вчера на второ гласуване, отдавна трябваше да бъдат факт. Адвокати от цяла България настояваха за тези промени, а повечето от тях са нормална практика в много страни от ЕС. Тези промени са стъпка в правилната посока и са от огромно значение за модернизирането и възходящото развитие на българската адвокатура. Необходимо е следващото Народно събрание да приеме нов Закон за адвокатурата, който да е съобразен с позитивните световни тенденции, но задължително да отчита и постиженията на българската правна традиция.   Една част от промените дава възможност на колегите непосредствено след вписването си да започнат да се развиват самостоятелно, без задължително да са част от адвокатско дружество със законоустановен до сега минимум от двама съдружници.  От друга страна вече няма да се налага при прекратяване на членството в адвокатското дружество на другите съдружници останалият в него един съдружник отчаяно да търси колега, с когото заедно да продължат дейността на дружеството и с когото не се познава добре в повечето случаи.  Рeгиcтpиpaнето на eднoлични aдвoĸaтcĸи дpyжecтвa щe пoзвoли нa адвокатите също така сами дa избиpaт подходящ за тях режим нa данъчно oблaгaнe.  До настоящия мoмeнт всички самостоятелно практикуващи колеги, които съставляват огромното мнозинство от адвокатската общност у нас, плaщaт дaнъци пo ЗДДФЛ и им ce пpиспадaт едва 25 % нормативно - признати paзxoди. Πpи peгиcтpиpaне на еднолично адвокатско дpyжecтвo данъчното oблaгaнe щe бъдe за напред пo Зaĸoнa зa ĸopпopaтивнoтo пoдoбoднo oблaгaнe и ще могат дa се пpиcпaдaт вcичĸи реaлнo извъpшeни paзxoди за дейността.

Друга част от приетите от парламента промени в Закона за адвокатурата ще предостави възможности както за осигуряване на повече работа за адвокатите, така и за по-ефективна защита на интересите на юридическите лица. В условията на пандемията от COVID-19, в които всички ние живеем близо година, и когато икономическата ситуация все повече се влошава, е изключително важно за колегите да разширят дейността си.  Тези промени ще помогнат и на стопанските субекти постоянно да ползват високо квалифицирана юридическа помощ при управлението си, което би могло сериозно да увеличи тяхната конкурентоспособност и възможностите им за оцеляване в непрекъснато усложняващата се обстановка в страната.  А всички ние вече няма да се чудим по какъв начин да обясним при контакти с колеги от ЕС тези странни за всички ни досегашни ограничения и как да отговорим на въпроса в изумените им погледи дали тези ограничения действително съществуват или просто проявяваме неуместно чувство за хумор.

До сега и парламентът, и правителството не направиха абсолютно нищо както за финансовото подпомагане на българските адвокати в тази безпрецедентна обстановка, така и за решаване поне на част от проблемите на адвокатурата, които многократно са поставяни на вниманието на държавните институции от Висшия адвокатски съвет, Софийския адвокатски съвет и много други адвокатски съвети от страната. Тези проблеми в голяма степен препятстват колегите да защитават напълно адекватно правата на българските граждани и юридическите лица.  Чест прави на народните представители от всички политически сили фактът, че макар и в края на мандата си успяха да постигнат единомислие и да решат част от проблемите на адвокатурата. Искрено се надявам тази позитивна тенденция да продължи да се развива успешно и през мандата на следващия парламент, за което ние упорито и последователно ще продължим да работим и да настояваме.  Тези промени са много полезни както за адвокатите, така и за гражданите. Те бяха постигнати вследствие на упоритостта и всеотдайността на всички колеги, които работихме за тяхното осъществяване, но заслугата за това по мое мнение е най-вече на председателя на ВАдвС адв. Ралица Негенцова.  

На заседанието на парламентарната комисия по Правни въпроси във вторник Вие предоставихте на повечето нейни членове папки с логото на Софийската адвокатска колегия. Какво съдържаха тези папки?

На последното заседание на комисията по правни въпроси аз предоставих на повечето нейни членове на хартиен носител подробно мотивираните предложения за промени в Гражданско-процесуалния кодекс и Закона за медиацията, които до този момент Софийският адвокатски съвет е изпратил до държавните институции.  Очакваме поне част от нашите предложения да бъдат приети в следващите седмици от Народното събрание и да станат част от действащото законодателство. Такива евентуални законодателни решения биха помогнали за много по-пълноценна защита на интересите на българските граждани. Ние ще продължим да водим политика на диалог с всички институции и заедно да търсим постигане на консенсус за разрешаване на многото проблеми на адвокатурата, което от своя страна ще доведе и до по-ефективна защита на правата на гражданите и юридическите лица.

Направеното от Вас предложение за законодателно отлагане само за 2021г. с още един месец на Общите събрания на адвокатските колегии и на Общото събрание на адвокатите от страната (ОСАС) не беше припознато от нито един член на парламентарната комисия по правни въпроси. Как мислите, че ще се отрази на изборите за делегати на всички адвокатски колегии за ОСАС фактът, че провеждането на Общите събрания на огромното мнозинство адвокатски колегии и първият и вторият тур на тези избори съвпадат съответно с християнските празници Цветница и Великден?

Аз мисля, че Общите събрания на всички адвокатски колегии трябва да се проведат в по-спокойна обстановка и стриктно да се спази установената в Закона за адвокатурата процедура в това отношение, за да не се създава възможност за успешно атакуване и отмяна в последствие на решенията на Избирателната комисия, с които се обявяват резултатите от изборите за всички висши органи на адвокатурата.  Изначално е ясно, че при обявената в страната извънредна епидемична обстановка до края на м. април 2021г. и определените в заповедите на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки тези Общи събрания не могат да бъдат проведени законосъобразно за всички по-големи адвокатски колегии.  Така на практика „се минира“ предварително изборът на делегати на адвокатските колегии за ОСАС и аз се питам защо ВАдвС, комисията по правни въпроси и парламентът като цяло до сега не са предприели никакви действия, за да решат този проблем и кой би имал интерес от това висшите органи на българската адвокатура изкуствено да продължат мандата си не само с един месец, за да бъде законосъобразно осъществена предвидената в Закона за адвокатурата процедура, а може би с не по-малко от една година. За мен е съвсем нормално и разумно, след като тези срокове са законодателно установени, те да бъдат и законодателно продължени само за 2021г. с още един месец, което би помогнало да се избегнат редица проблеми. Трябва да се има предвид и разпоредбата на чл.81, ал.2, изр.2 от ЗА, по силата на която поканата за свикване на Общото събрание на всяка адвокатска колегия следва да бъде публикувана в ДВ най-малко един месец преди датата на провеждане на това събрание.

При решение на ВАдвС за отмяна на избора на делегати на която и да е от 27-те адвокатски колегии и евентуално оспорване на резултатите от изборите за висши органи на адвокатурата, каквато практика се наложи през последните години, от сега може да се предвиди, че най-вероятният резултат ще бъде отмяна на решенията на Избирателната комисия за изборите на всички висши органи на адвокатурата в съответствие с константната практика на ВКС в това отношение.  При решение в този смисъл задължително ще последва т.нар.“спиране на часовника“ и повторно извършване на същата процедура – насрочване и провеждане на нови Общи събрания на адвокатски колегии и нови избори за делегати на ОСАС и насрочване и провеждане ново Общо събрание на адвокатите от страната и нови избори за висшите органи на адвокатурата. А резултатите от повторните избори отново могат да бъдат атакувани пред ВКС и така до безкрай при „добро“ желание и малко „помощ“ дори само от една адвокатска колегия.

От друга страна по време на светли християнски празници като Цветница и Великден се налагат пътувания. Хората съвсем нормално искат да бъдат със семействата и близките си и не се знае каква част от колегите ще уважи Общите събрания и ще участва в изборите за делегати.  Със сигурност много желаещи да гласуват адвокати на практика ще бъдат лишени от това си право, поради несъобразеното с искането на ВАдвС до него и с предстоящите християнски празници решение на парламента за отлагане с три месеца на срока за провеждане на Общите събрания на адвокатските колегии и  изборът на делегати за ОСАС, които по тази причина следва да се проведат на 24-ти и 25-ти април /т.е. на Цветница/, а практически сигурният допълнителен избор на делегати за ОСАС за всички по-големи колегии – на 2-ри май 2021г. /т.е. на Великден/.    Вероятността за отлагане на Общите събрания все пак продължава да съществува, защото при евентуално удължаване срока на извънредната епидемична обстановка в страната и запазване действието на подробно посочените в заповедите на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки неминуемо ще се стигне до такова решение. Надявам се, че процедурата по свикване на Общите събрания ще бъде осъществена законосъобразно и няма умишлено да бъдат създавани организационни трудности при провеждането им.  Обратното означава избрано нелегитимно ръководство на висшите органи на адвокатурата.

Още по темата

И прокуратурите в Софийско ще бъдат реформирани

Предишна новина

Съдебната власт има само 14 свободни ведомствени апартамента, годни за живеене

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.