Четирима в битката за столичната адвокатура

Четирима в битката за столичната адвокатура

Прикачени файлове

Този уикенд ще е бурен за столичната адвокатура - ще се избира ново ръководство за следващите три години. Близо 5200 адвокати са вписани в София и формират най-голямата колегия в страната. Всеки от тях, освен ако не е лишен от правото да участва във вота, ще може да гласува кой да поеме управлението на Софийската адвокатска колегия (САК).

Кандидати за ръководни постове не липсват. Общо 89 души искат да станат членове на Адвокатския съвет, 48 да влязат в Дисциплинарния съд (четирима да го оглавят), а 27 - в Контролния съвет.

Голямата надпревара, както винаги, ще е за председателското място. Кандидатите са четирима и битката ще е между групите (поддръжници и кандидати в листите) около тях.

Желаещите да оглавят столичната адвокатура са Албена Пенова, Владислав Янев, Ивайло Данов и Петър Китанов. Кой от тях ще спечели ще решат колегите им. Тази събота те ще гласуват в 13 избирателни бюра. По закон, за да се проведе събранието, в него трябва да са представени 2/3 от членовете на колегията, но след един час то се провежда независимо от броя на участниците. Решенията на събранието се вземат с обикновено мнозинство. Адвокатите може да гласуват лично или чрез колега пълномощник.

Ако събранието тази събота и неделя не успее да избере ръководство на САК (няма кандидат подкрепен с мнозинство повече от половината от присъстващите), ще се проведе балотаж. По закон този допълнителен избор трябва да е в първата неделя на февруари. В него ще участват двамата кандидати за председател, получили най-много гласове при първия вот. За да участват в първото гласуване софийските адвокати, трябва да са платили членския си внос за декември 2014 г. Тъй като евентуалният втори тур ще се проведе през февруари, адвокати бързат да си платят вноските и за януари, за да не бъдат лишени от правото да участват във вота.

Предизборната кампанията вече в най-бурната си фаза преди финала. Кандидатите се рекламират със сайтове, излагат концепции и програми, а столичните адвокати са заливани от агитационни материали в електронните си пощи.

"Правен свят" ви представя накратко четиримата кандидати за председател на колегията така, както са го направили самите те. Избрали сме акценти от идеите им, а за всеки, който иска да научи подробности за визията на Пенова, Янев, Данов и Китанов, публикуваме линкове към сайтовете и брошурите, в които са изложени. Представянето е по азбучен ред.  

Албена Пенова

Първият кандидат е Албена Пенова. Тя не е направила свой сайт за кампанията, а само брошура (виж прикачения файл). За да е равнопоставена с останалите кандидати, чиито възгледи са широко огласени в интернет, "Правен свят" я помоли накратко писмено да се представи и да изложи мотивацията си и идеите си за бъдещето на столичната адвокатура.

Пенова е адвокат от 1986 г. Първоначално е вписана в Софийската окръжна адвокатска колегия, а от ноември 1989 г. до днес е член на САК. Специализира в областта на търговско, вещно, семейно и наследствено право, административно право и процес, микрокредитиране, извънсъдебно решаване на спорове. От 2009 г. е вписана и като медиатор. Пенова участва в създаването и в работата на Център за спогодби и медиация към СРС и СГС.

Тя беше член на адвокатския съвет на САК от март 2012 г. до октомври 2013 г. Тогава адвокатката напусна по собствено желание и се мотивира с "принципни различия с мнозинството от членовете на съвета относно стила и методите на работа при ръководене дейността на колегията".

"Приемам кандидатурата ми за председател на адвокатския съвет да бъде подложена на гласуване на Общото събрание през януари 2015 г., защото искам да бъде полезна с опита и личните си качества и защото вярвам, че усилията, вложени за развитието на колегията си заслужават", заяви Панова.

Тя обясни, че е подкрепена за поста колегите си, чиито кандидатури за членове на съвета е заявила пред Избирателната комисия. Сред тях са проф. д-р Георги Димитров и Вася Илиева.

"Изявена, достойна и авторитетна професионална общност на колеги, които не се делят на лагери, групи, асоциации и листи! Професионалисти, гледащи в една посока и заявяващи готовност да бъдат чути по въпроси за необходимостта от съдебна реформа, от въвеждане на електронно правосъдие, от промени в законодателството, касаещи упражняването на адвокатската професия", за това заявяват, че ще работят Пенова и колегите ѝ. Тя обещават прозрачност и компетентност при управлението и разпореждането с финансовите средства на САК и адекватен подход при провеждане на дейности, свързани с повишаване професионалната квалификация на адвокатите.

Владислав Янев

Владислав Янев е кандидатът за председател на коалицията "Адвокати за промяна и развитие". Според официалното съобщение на сайта на "Адвокати за промяна" в коалицията освен тях влизат Асоциацията на жените-адвокати, Асоциацията на младите адвокати и Клубът на адвокатите-франкофони. Янев е и в листата на коалицията за редови членове на органа.

На същата интернет страница Янев е направил отчет пред колегите си за свършеното от него като член на съвета и председател на комисиите по дисциплинарна политика и за защита правата на адвокатите. В началото той заявява: "Въпреки вложените от големи усилия, труд и професионализъм, само една нищожно малка част от тежките натрупвани с десетилетия проблеми бяха решени". И продължава: "Оказа се, че дори и при максимално влагане на време, труд и амбиция, това което е губено и проиграно в национален мащаб в течение на десетилетие, е невъзможно да се възстанови за времетраенето на един мандат от три години". Янев казва, че това, в което той и съмишлениците му са успели безспорно е "начеването на реална борба за защита на интересите на адвокатите и натрупването на огромен опит, най-вече придобития по болезнен начин".

Той подробно описва всички дейности, в които е бил ангажиран докато е бил член САС. За работата си в комисията по дисциплинарна политика Янев заявява, че е елиминирана практиката да се образуват преписки срещу адвокати по явно неоснователни поводи, най-вече за забавено плащане на членски внос. Той отчита, че е въведена система за автоматично известяване за забавени вноски. "Премахнато бе публичното обявяване на имената на адвокатите, срещу които има образувани дисциплинарни преписки", пише още Янев. И отчита, че вследствие на всички предприети мерки "заварените при встъпването ни в длъжност купища неоснователно образувани дисциплинарни преписки  бяха сведени до минимум". "Постигнатият резултат бе премахване на неоправданите репресии срещу адвокатите от САК от 4347 на под 100 (или намаление с около 44 пъти)", заявява Янев в отчета си.

За дейността си в комисията за защита правата на адвокатите кандидатът за председател на САК обръща специално внимание на проблем, наречен от него "кражба на адвокатска работа". "От българските адвокати бе отнета огромна част от изконната им работа. Факт е почти пълната загуба на работата извън съда, като: нотариална дейност, фирмени регистрации и ред други дейности", заявява Янев. Той сочи, че в тази връзка е бил сезиран Висшият адвокатски съвет, за да направи проверка какви лица са упълномощени като защитници по дела за ПТП.

Решението за издигането на кандидатурата на Янев за председател на Софийския адвокатски съвет е взето от Управителния съвет на асоциация "Адвокати за промяна".

Ивайло Данов

"Време е за промяна в стила и методите на работа на ръководството на САК!", обявява кандидатът за председател на съвета Ивайло Данов на сайта си. В момента той е зам.-шеф на САК.

Данов обявява, че ако оглави столичната адвокатура, ще залага на ентусиазма и креативността на младите колеги в екипа му и на мъдростта на опитните адвокати, чрез чиито знания ще се осъществи приемственост в областта на добрите практики. Данов обещава подкрепа и съпричастност не само към избрани, а към всички адвокати, професионализъм, почтеност, коректност и добронамереност. Ще залагам на новите идеи и духа на новото време, настъпило за адвокатурата, обявява кандидатът за председател.

Той излага накратко какви са мотивите му да участва в надпреварата. "Считам, че за всички нас е важно: да изградим действително функциониращи и ефективни органи на САК; да защитаваме правата на адвокатите и да пазим техния авторитет; да ни бъдат осигурени подходящи условия, за да можем пълноценно да упражняваме професията си; да издигнем престижа на адвокатската професия като започнем активен диалог, както с институциите, така и с обществото; САК да работи в пълна прозрачност и яснота при вземане на решения и прилагането им", пише Данов.

Той е адвокат от 1992 г. и е вписан като медиатор от 2008 г. От 2011 г. е арбитър в Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация. През 2012 г. Данов беше избран за зам.-председател на Софийския адвокатски съвет, а през 2014 г. оглавява сформираното "Общество на рускоговорящите адвокати".

Данов е издигнат за председател на САС от 20 свои колеги, начело с проф.д-р Валентина Попова и Йосиф Герон.

Петър Китанов

Кандидат за втори мандат е настоящият председател на съвета Петър Китанов. В сайта си, чието мото е "Quo vadis, адвокате?" той предлага програма за дейността на САК за периода 2015 г.-2017 г.

Там Китанов се представя така: "Роден на 25 февруари 1957 г. в гр. София и е второ поколение адвокат, син на Иван Китанов - известен софийски адвокат по наказателно право с 47-годишна практика. Възпитаник е на Юридическия Факултет на Софийския Университет (1981 г.) и е  правоспособен адвокат от 1984 г. Практикува в областта на наказателното, облигационното, административното и административно-наказателното право". Освен отличията, с които е награден, той е разказал накратко и т. нар. дело за пределите на неизбежната отбрана, по което  беше адвокат. То доведе до дело в Конституционния съд и отмяна на някои текстове в Наказателния кодекс.

Отчетът-програма на Китанов започва с твърдението, че през 2010 г., когато за първи път се кандидатира за шеф на САК ситуацията е била "коренно различна от сега". Той сочи, че е работил за "преодоляването на организационните и управленски проблеми и липсата на доверие, които бяха в основата на острото противопоставяне по време на изборите". И изрежда всички действия, които са предприети от вече отиващото си ръководство на САК -  създаване на правила за работа на съвета и комисиите му, реформиране на дейността на Осигурителна каса "Адвокат", законодателни инициативи, създаване на връзка за обмен на информация със СРС, СГС и САС и др. Китанов отчита, че на всички адвокати е осигурен безплатен абонамент за продуктите "Сиела Норма – Българско право и Съдебна практика" и безплатна професионална застраховка върху минималното задължително застрахователно покритие от 20 000 лв. Казва и че "предстои да бъдат осигурени безплатни профилактични медицински прегледи за всички колеги".

След това Китанов заявява, че огромният обем и сложността на задачите, пред които е било изправено ръководството на колегията, надхвърлят времевия ресурс на тригодишния мандат. Той изрежда приоритетите в програмата на САК, за които ще работи. Те са свързани с проблеми в правната помощ и със защитата на професионалните права и интересите на адвокатите. Сред приоритетите на Китанов са отмяна на възможността за налагане на глоби на адвокатите от магистрати, за което предлага да бъде организирано масирано лобиране. Той сочи още проблема с адвокатските стаи и практиката за насрочване на дела извън работното време на съда и др.

Китанов е издигнат за втори мандат от инициативен комитет. Членовете му на сайта на кандидата са изброени по азбучен ред. Сред тях са Борислав Боянов, Виктор Михайлов, Людмил Рангелов и Тодор Табаков.  

Още по темата

"Куче - пазач" да проверява съдии и прокурори

Предишна новина

Парламентът одобри стратегията за съдебна реформа

Следваща новина

Коментари

15 Коментара

 1. 16
  Dosetliffko | нерегистриран
  2
  0

  Ооппа! Те не били 4рима, а петима кандидaтите:  Мила Редакция, моля спешно да пубкикувате и профила на секретаря Дончев, че той вече пише жалбата за неравнопоставеност.  Предваително благодаря за Вашата грижа, мила Редакция!

 2. 15
  Прекрасна | нерегистриран
  0
  0

  From: Premier Group Event <premiergroupevent@gmail.com>

  Date: 22 януари 2015, 21:24:31 Гриинуич+2  Subject: До юристите от САК

  Колеги юристи,

  заповядайте на 25 януари от 12.00 часа, в София, в сградата на Народното събрание на площад "Независимост" /бивш "Партиен дом"/, в зала "София" /бивша зала "Георги Кирков"/, за да преизберем заедно председателят на САК Петър Китанов и секретарят Владимир Дончев.

  ! Ако не успеете да присъствате лично, може по ваш колега юрист да изпратите пълномощно, което можете да откриете като прикачен документ.

  С уважение: Нина-Никол Хамилтън

  PS: Извиняваме се на тези, които са получили този имейл, но не са юристи към САК.

  --  Premier Group PR&Advertising

  Bulgaia, Sofia

  26 "11 august"str.

  00359 2 983 6664

  00359 893 66 57 99

  Follow us in FB: https://www.facebook.com/pages/Premier-Group-EventsAdvertising/486067418148374?fref=ts

 3. 14
  нерегистриран | нерегистриран
  0
  -1

  Никой няма да пребори Китанов. Не той уволнява и назначава, а секретаря - Дончев. Назначи си свои хора. Четете ЗА.

 4. 13
  Лакоми смешници | нерегистриран
  4
  -1

  Лакомите за власт в САК са големи смешници: http://www.novatarealnost.bg/?p=1270

 5. 12
  олеле | нерегистриран
  8
  -1

  Значи избираме сред четирима, от които трима са едно - и като ум, и потенциал и произход. Имаше едни тризначки едно време в Биг Брадър, с които се шегуваха, че били три жени с един мозък. Май, май дотам я докарахме и в САК, но в мъжка версия. Успех на колегата Пенова, тя единствено ми изглежда вменяема и с необходимото IQ, поне да не ни е срам като ни питат кой ни представлява!

 6. 11
  Стига, бе! | нерегистриран
  5
  -3

  Владислав Янев - някой може да каже, че е пълен идиот. Не и аз. Данов - някой може да каже, че е полуидиот. Аз не.

 7. 10
  Юрист | нерегистриран
  9
  -2

  Слаби кандидатури!Може би само адв. Пенова е за предпочитане.Останалите трима са част от статуквото до сега.

  Бяхме жестоко излъгани преди 3 години да гласуваме за промяната, но днес ще

  поправим грешката.

  Дано има повече разумни адвокати!!!

 8. 9
  | нерегистриран
  1
  -1

  До коментар [#6] от "Бъдещ кандидат за председател на нещо си":  Като цяло подкрепям написаното, но считам, че трябва да сме коректи - уведомителни писма в касата на ИД няма как да открити, тъй като единствената каса е тази на Секретаря - ВД.

 9. 7
  аха | нерегистриран
  4
  -1

  Адвокатите сме много лоши мутри! Затова ще излизат още и още асоциации, организации, че даже онзи неграмотник от Кюстендил Васил Иванов искаше и алтернативен Висш адвокатски съвет и какви ли не безумия в законопроекта, който ще претърпи фиаско... т.н.... Циркаджийска работа.

 10. 6
  Бъдещ кандидат за председател на нещо си | нерегистриран
  11
  -1

  Преди четири години ни излъгахте да гласуваме за вас. Щяхте да преборите статуквото. Вече ме е яд за ентусиазма, с който ви подкрепих. Влади - борецо за правдини. Какво направи ти, когато открихте уведомителни писма в касите на Иво Данов и Владо Дончев? Абсолютно нищо. Г-н Китанов и той си изми ръцете като уволни две прости служителки. Сега пак сте мераклии всичките. Не ви стигнали три години, за какво, за далавери ли? Тя г-жа Пенова сигурно затова е напуснала съвета.

 11. 5
  към 4 | нерегистриран
  5
  0

  Според мен един обикновен тест за интелигентност е достатъчен да намали кандидатите под критичния минимум и останалите да влязат по право в органите.

 12. 4
  | нерегистриран
  4
  -1

  Сега да видим жените адвокати колко са жени и за кого ще гласуват. Дали за „коалиционния„ кандидат или за дамата. Много асоциации, много нещо. Сдружения и тям подобни. Липсва само една - на неасоциираните адвокати. Абе тия асоциации имат ли поне по 50 човека членове, че с тия гръмки имена .... То не са инициативни комитети, не е чудо. Това и за безплатните застраховки и Сиела не го разбрах. Безплатни обеди няма. Да кажат кое колко струва, а ние ще решим колко е безплатно. За безплатните медицински прегледи съм съгласен ама първо да са психиатрични, така някои от мераклиите за органи може и да отпаднат от надпреварата.

 13. 3
  | нерегистриран
  8
  -3

  Според официалното съобщение на сайта на "Адвокати за промяна" в коалицията освен тях влизат Асоциацията на жените-адвокати, Асоциацията на младите адвокати и Клубът на адвокатите-франкофони.  ...а през 2014 г. оглавява сформираното "Общество на рускоговорящите адвокати".

  ====================================

  Mъкааааа, другарю, мъкаааа!

  И да попитам:

  защо има Асоциацията на жените-адвокати, а няма Асоциация на мъжете-адвокати?

  До колко години трябва да си за да те приемат и да можеш да членуваш в Асоциацията на младите адвокати? Защо няма асоциация на старите адвокати?

  На франкофоните и рускоговорящите проверяват ли им знанията по езика или се приема, че си ги знаят поради самото им желание да участват в тези асоциации?

  Изобщо колко са асоциациите на адвокатите?

 14. 2
  | нерегистриран
  17
  -2

  Пешо Китанов не беше ли този, който връчи на Богдана Желявска "титлата" съдия на годината.А на Руси Алексиев -прокурор на годината.Само Румито и адв. Мондешки къде ги изпусна? И си мисля колко е вярна поговорката-кажи ми какви са ти приятелите, за да ти кажа какъв си и ти самия.

 15. 1
  | нерегистриран
  8
  -5

  Не виждам кой от тези ще пребори Пешо Китанов за втори мандат?!?

  Нали така "адвокат-САК"?!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.