Членът на УС на ОК”Адвокат” Тодор Филипов отговори на обвиненията на САК за липсващи средства

Членът на УС на ОК”Адвокат” Тодор Филипов отговори на обвиненията на САК за липсващи средства
снимка:БГНЕС

Членът на УС на ОК ”Адвокат” Тодор Филипов отговори на обвиненията на Софийската адвокатска колегия (САК) за липсващи средства от касата. На 9 април новото ръководство на столичната адвокатура съобщи публично, че от касата е установен дефицит в размер на 74 854.88 лв. и заявиха, че ще бъдат поискани средства от Висшия адвокатски съвет (ВАдвС), за да бъдат попълни констатираните финансови липси.

Ето какво обаче отговори адв. Филипов:

Повод да взема отношение към повдигнатите в публичното пространство въпроси към дейността на ОК”Адвокат”, наричана за краткост по нататък „Касата” ми дават някои изявления, в които като основна причина за получилия се дефицит към настоящия момент се сочи размерът на възнаграждението на управителя в периода 2013 г.- 2020 г. Тодор Филипов, без да се прави анализ и да се посочат действителните причини в ретроспективен аспект за настоящите проблеми на касата.

На първо място ще посоча, че който не е запознат с историята, структурата, причините и начина на действие на „Касата” трудно би могъл да даде коректно обяснение за възникналите проблеми и ще се плъзне само по отделни факти удобни за определени лица и критици.

Възникването на „Касата „ е обусловено от съществена промяна в осигурителното законодателство към 2001 год, КЗОО, Закона за здравното осигуряване, Наредбата за осигурителните каси, които регламентираха, кой може да събира дължимите осигурителни вноски и тяхното превеждане във фондовете на ДОО.

Така, че възникването на „Касата” не е приумица на група ентусиасти да събират парите на колегите за тяхното осигуряване, а изпълнение на задължение възникнало на основание на законови и подзаконови нормативни актове изброени изрично в чл.1 и чл.4.т.1 от Учредителния договор, като касата се представлява от Софийската адвокатска колегия, а тя респ. и съгл.чл.92.т.1 ЗА от Председателя на Софийския адвокатски съвет, който назначава служителите на „Касата” и представлява „Касата” пред държавните институции и други юридически лица.

Първоначално касата, няма служители, няма недвижимо и движимо имущество, като изпълнението на задълженията по внасяне на осигурителните вноски се изпълнява от служителите на САК.

След няколко години, след натрупване на парични суми по сметката на „Касата” от членски внос, се взима решение тези суми да се изразходват за заплата на щатни служители към „Касата” и канцеларски материали.

И тук се получава първата съществена диспропорция между необходимостта от служители към касата, съобразно членската маса и назначените  реално такива, като за периода 2004 – 2012 год. на основен трудов договор и допълнителен трудов договор са назначени 7 – 8 души, които освен събирането на осигурителни вноски, събират членски внос, наем за ползване на кантори от членовете на  САК, плащания за ползване на Хижа „Адвокат” и почивната станция в Лозенец и др.

В интерес на истината касиерите на договор към САК, но значително по-малко от тези на „Касата”,  освен посочените плащания приемаха плащания за осигуровки на членовете на „Касата, така, че функциите им бяха еднакви, включително и към настоящия момент.

Това се случва в момент, когато броя на членовете на САК надхвърля 4000 души с членски внос от 10 лева, докато членския състав на „Касата” е значително по –малък около 2800 човека с членски внос 2 – 3 лева.

По този начин се облекчава бюджета на САК, което даде възможност на Софийския адвокатски съвет мандат 2007- 2012 год да намали членския внос дори на 8 лева за известен период от време.

Едва от 2014 год положих лично усилия за да бъде премахната тази диспропорция, като служителите на „Касата” за периода 2014-2019 год  на основен трудов договор бяха намалени с 4 души,които преминаха на други позиции в САК.

През този период бяха назначени на половин работен ден двама служители, изключително ценни за „Касата” и нейното функциониране - Силва Петрова и Славка Иванова, чиято дейност беше свързана с подаване на електронните файлове носещи информация до НАП  за всеки конкретен член на „Касата” и подготовка за заверяване на осигурителните книжки.

Във тази връзка за да не бъде нарушен бюджета на касата с оглед сключването първоначално на граждански договор със Славка Иванова, който по –късно стана и трудов с оглед нейната необходимост за касата по мое лично предложение до УС на ОК”Адвокат” ми беше намалено възнаграждението от 2 000 лева, основно възнаграждение на 1 500 лева, считано от 01.04.2017 год.

Тъй като много се спекулира с това възнаграждение никъде не видях информация за определяне на възнаграждението за позицията Управител на ОК”Адвокат” през периода 2013 год- 2020 год, а това е много съществен въпрос, тъй като само за периода 2017 – 2020 год възнаграждението беше намалено с 50 % или иначе казано от 2 000 лева месечно на 1 000 лева месечно, като последното намаление е от 01.04.2020 год, когато за Управител беше избрана адв. Валентина Адиркова.

По този начин за един период от 2017 до 2021 год бяха спестени по-вече от 30 000 лева на Осигурителна каса „Адвокат, като поне на мен не ми е известно обстоятелството, представляващите други органи лица да са си намалявали възнаграждението с 50% в рамките на 3 години.

Необходимостта от тази позиция „Управител” на ОК”Адвокат” се появи през 2013 год, когато хиляди адвокати, получиха съобщения от НАП, че дължат за осигуровки десетки хиляди левове, а общо 25- 26 000 000 милиона лева, не бяха разпределени по фондове на отделните адвокати, поради остарелия софтуер на НАП.

Тогава с Решение на УС на ОК” Адвокат” по предложение на председателя на САК  през пролетта на 2013 год бях избран за Управител на ОК”Адвокат”с основна заплата от 2 000 лева. Към онзи момент други желаещи нямаше, макар, че председателя на САК беше провел разговори и с други лица.

Само за период от около 2- 2.5 год бяха издадени около 4 000 – 5 000 справки на отделните адвокати- членове на „Касата”, като бяха разпределени до края на 2019 год около 23 000 000 лева и така беше решен този проблем.

Както споменах и по-горе с намаляване на обема на работа през 2017 год по мое искане ми беше намалено основното възнаграждение с 500 лева с което беше постигната посочената по-горе реална икономия за „Касата„.

В заключение бих предложил, за да се ликвидира посоченият дефицит е необходимо съществуващият персонал от 6 души да бъде намален на 3 души, като останалите няма пречка да преминат към САК, както преди години, 7 души от САК  са преминали към „Касата”, като се има предвид обстоятелството, че броят на членовете на САК към настоящия момент надхвърля 6 000 души, а този на „Касата” е под 1 500 души.

Към настоящия момент чл. внос към САК  е 12.00 лева, а този на ОК”Адвокат” е 6.50 лева, почти два пъти по-малък, а бюджетът на касата е под 100 000 лева, приходна част, а този на САК около 1 700 000 лева.

Ще маркирам само, че в други осигурителни каси в страната, включително на адвокатите от други региони, членския внос е 10 и повече лева.

В кратки срокове следва да се вземат реални мерки за оздравяването на касата, а въпросът за нейното съществуване да се остави в ръцете на нейните членове при провеждане на Общо събрание на членовете на ОК”Адвокат.

Още по темата

Използване на възможностите на електронното правосъдие и повишена социална отговорност – акцентите в работата на Апелативен съд – Варна за 2020 г.

Предишна новина

ВАС ще отправи преюдициално запитване до Съда на ЕС по казуса с видеонаблюдението на изборите

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.