Иван Игов, психолог:

Дали конституционните съдии, които обявиха Истанбулската конвенция за противоконституционна не трябваше да прочетат това?

Дали конституционните съдии, които обявиха Истанбулската конвенция за противоконституционна не трябваше да прочетат това?
Иван Игов, психолог, снимка: БНТ

Господин Игов, особено актуален в момента е въпросът за наличието и влиянието на т.нар. "джендър идеология", която с доста агресивни крачки стъпва и на полето на българската социална среда, особено върху самосъзнанието и психиката на децата. 

Нека да започнем от самото понятие "джендър", защото в последно време то се използва по много странен начин у нас. То идва от латинската дума "gender", означаваща "вид" или "род" и влиза в английския език и западната култура като "джендър", едва през 20-те години на 20-ти век и се използва главно от феминистките движения като понятие, което означава по-скоро социален пол, т.е. онези социални и психологически определения за мъжественост или женственост които хората в дадена култура използват. И понеже по това време определенията за женственост са били дискриминативни, тези движения са се борили те да отпаднат и жените да получат равни права с мъжете. Така в обществения живот понятието "джендер" в същност е описвало социални роли, а "секс" биологически, но и двете означават по-скоро "пол". 

В последните месеци обаче, кой знае защо, понятието "джендър" в българския език стана нарицателно и по-скоро обидно. В социалните мрежи и дори в обикновените разговори много често едни хора обиждат други на "джендър",  без да си дават сметка, че така те самите се обявяват за безполови и безродови. Получава се един парадокс, пълен хаос. Преди години това понятие се използваше основно като научен термин  и описваше по-скоро половите нагласи и поведения, отколкото дали човек биологически е един или друг пол и как се възприема. В българския език си имаме много ясни понятия за сексуалните различия - говорим за хомосексуалност, транссексуалност, бисексуалност и пр. Не виждам защо трябва да заместваме едно понятие с друго, което е абсолютно неясно за масовата публика.

В същност всичко това се случва от незнание. Колко хора според вас знаят какво точно представлява човешкият пол? Той в същност е изключително сложна структура от поне четири йерархично организирани нива. Промените във всяко едно от нивата могат да доведат до промяна в бъдещото самовъзприемане и поведение по непредвидим начин.

Накратко: Първото ниво – това е генетичния пол, X и Y хромозомите. Само че може да възникне хромозомна аберация и да имаме комбинации между тях, да възникне  хермафродитизъм например. Тоест още на ниво генетичен пол можем да имаме различия, които изцяло да повлияят на бъдещото поведение и които изобщо не можем да наречем с понятието "джендър". 

Следващо ниво е т.нар. ендокринен пол, това са жлезите с вътрешна секреция. Особено през пубертета започват в организма да преобладават женските или мъжките полови хормони, които развиват  вторичните полови белези. Но и тук можем да имаме различия – по-високи нива на тестостерон при момичетата например. Това води до изменения във външния вид, поведението, нагласите в най-бурния период на промени. Можем ли да наречем тогава една такава "войнстваща тийнейджърка" джендър? 

На третото ниво е церебралния пол, тоест представителството на половите поведения в мозъка. Има ги навсякъде – от мозъчния ствол до онези центрове, които са свързани със съзнанието ни. Както всички животни от рибите нагоре, ние имаме подсъзнателно поведение, което ни кара да даваме сигнали за привличане (пози, жестове, мимики) различни за мъжете и жените. В масовия случай хората приемат позитивно сигналите на другия пол, ако съответният индивид им харесва. Но за около 10% от всички нас нещата не стоят така – те приемат трайно за позитивни сигналите от собствения си пол или подават сигнали присъщи на другия пол, като всичко това е възможно да бъде в безкрайно много комбинации. И за капак е възможно да има инцидентни привличания към лица от същия биологичен пол и това изглежда е присъщо за много хора. Поне 37% от изследваните лица споделят, че са имали някога сексуален контакт с лице от същия пол и са получавали оргазъм. И какво, можем ли да наречем цялото това многообразие от възможни сексуални поведения "джендър"?

На последно място имаме т.нар. психологически пол (някои го наричат социален), който всъщност е най-сложният и се базира на въздействията на всички останали полови нива. Това е начинът, по който възприемаме себе си - дали се възприемаме като мъже, жени или като комбинация от двете. Например, може да имаме биологическата структура, поведение и влечение като мъже, но да се възприемаме като жени и обратно. Това всъщност е трансексуалността. Всички тези нива за които говорихме могат да бъдат с различни преходи и нюанси и виждате колко сложна може да стане структурата на самовъзприемането на пола и начина, по който ние се държим в обществото.

Кои от всички тези варианти, които могат да ни се случат на биологично и психологическо ниво са "правилни" и кои не, ако това не е зависило от нас. И имаме ли право да определяме това за другите, след като има стотици варианти и възможности които да ни повлияят преди да се родим и след това. Истината е, че половата ни идентичност е въпрос на съзнателен избор. Ако имахме хипотезата, че ние можем да избираме сексуалното си самоопределение, то тогава вероятно щяхме да изискваме от хората, както при престъпленията, да се придържат към определени норми. Много от предпоставките за сексуалната ни идентичност се появяват преди да се родим - някои от тях са на генетично ниво, а други на етапа на вътрешното развитие на ембриона.

Възможно ли е изобщо децата да избират пола си и след каква възраст те имат реална, осъзната самооценка?

Представете си дете, което е родено с една Y и удвоена Х хромозома, и има вътрешни полови органи на мъж, а външните полови органи изглеждат като на жена. Какво това дете е избрало да му се случи? И как ще определи своя пол в бъдеще и кога? Просто нямаме отговор на този въпрос, но когато и както то направи своя избор, ние ще сме длъжни да го приемем без уговорки.

Някои специалисти наричат това полова дисфория.

Както и да го наричат, няма кой отвън да определи какъв пол е това дете.

Може би педиатрите?

Не. Нека да го оставим да порасне и само да реши, в зависимост къде се чувства по-добре в социалната среда. Никой няма право да му отнема този избор, защото това е негова право.

Т.е., Вие като експерт твърдите, че човек може да се роди транссексуален?

Естествено. В древността сякаш е било по-лесно – например, когато един човек се роди хермафродит се е смятал за посочен от Боговете и тогава той не е имал проблеми в социалната си реализация и идентификация, напротив гордеел се е, че е такъв. В нашето общество този човек трябва да се крие, да избягва публични контакти, да не знае как да се свързва с хората, които харесва, обречен е да няма семейство, да няма близки, да няма деца.

Как би повлияло на психиката на децата идеята в учебните им програми и в учебните заведения да се преподава идеята, че това да си хомо или транссексуален не е девиация, а нормално човешко състояние?

Ако го разкажем по този начин, по който Ви го обяснявам в момента, това за един юноша ще бъде напълно разбираемо. Правил съм го с години и никой не е бил нито шокиран нито негативен. Може да се обясни и на по-малки деца по начин, по който детето да го разбере в съответната възраст. Това е въпрос на представяне, а не на съдържание. Това е важно за цялото ни общество, защото ако отнемем на тези хора възможността за самоопределение и подкрепата си за тях, ние самите се връщаме във времената на фашизма, когато всички различни, дори и хората с увреждания са непълноценни и подлежат на унищожение. Слава Богу, сега нещата са различни поне за хората с увреждания - виждате каква борба има за техните права. Ние приемаме хората, които имат психически проблеми, които имат различна култура или религия и сме приели, че тези хора имат право да се самоопределят като такива. Защо тогава го отнемаме на хората които имат различно сексуално самоопределение?

Транссексуалните болни ли са?

Не. Това е същото като да кажем, че русите хора са болни, а останалите са здрави.

Убеждаването на децата да повярват, че сменянето на пола чрез химическа и хирургическа интервенция е нормален и здравословен начин на живот, е само по себе си акт на насилие срещу деца, твърдят от Американската колегия на педиатрите. Споделяте ли мнението на тези експерти?

Не говоря за такова опростенческо "убеждаване". И не мисля, че е това е темата с която трябва да поднесем на децата различията в сексуалността, защото първо трябва да намерим начин да им обясним самата сексуалност. Просто трябва да знаят най-важното – когато човек стане възрастен ще има свободата да избира своята идентичност, стига да не накърнява идентичността на другите. Толкова ли е трудно да се започне от това? А вече когато станат юноши (15-16 г.) можем да им обясним, че човек може да се осъзнае в един момент с много, най-различни модели на сексуално поведение, нагласи, или принадлежност. И ако им  разкажем всичко както трябва и когато трябва, няма да има проблеми за никого, напротив. 

Проблемът е в това, че тези неща не се изучават, никой не ги преподава и дори никой не говори за тях. Затова има много необразовани и неуки хора, които незнаейки същността на въпроса за сексуалността започват да търсят някакви абстрактни, религиозни или псевдонаучни обяснения за себе си, втълпявайки ги и на другите.

Около спора "за" и "против" ратифицирането на т.нар. "Истанбулска конвенция" обществото се превъзбуди от опасения, че съвсем скоро може да забранят на момиченцата в училище да носят поли, за да не демонстрират половата си идентичност и за да не накърняват чувствата и да потискат емоционално връстниците си, които се самоопределят като транссексуални. Такава практика имало във някои училища във Великобритания.

Винаги има хора, които стигат до крайности. Аз например съвсем директно казвам, че съм против тези прайдове на хората с различна сексуална ориентация, просто защото не е необходимо един човек да демонстрира сексуалната си принадлежност по такъв начин, както аз не демонстрирам моята. Затова и не бих искал другите да ми натрапват тяхната.

Но това, все пак е като крайна реакция от тяхна страна на отказа ни да приемем техните различия като нормални. Но два противоположни полюса винаги могат да се срещат, ако се откажат  от напреженията помежду си. Трябва да дадем възможност на различните да се самоопределят и дори да не одобряваме поведението им, да го приемем, защото това поведение те не са го избирали сами. 

Дали конституционните съдии, които обявиха Истанбулската конвенция за противоконституционна не трябваше да прочетат това? В голямото си мнозинство хората, които отхвърлят "Истанбулската конвенция" (изключвам политическите манипулатори) не са наясно с проблемите на човешката сексуалност, а много от тях не са наясно и със своят собствена. Срещал съм доста хора (главно мъже) които се опасяват, че имат някакви хомосексуални нагласи и биха били щастливи, ако някой реши този въпрос вместо тях, като премахне или забрани различните за да не ги "изкушават". Така страхувайки се от самите себе си, те стават най-яростните противници  на Конвенцията. Но това е доста незряло нали? За тях и за нас като общество.

Още по темата

КС не се поддаде на грубия натиск

Предишна новина

Конституционната идентичност придобива все по-актуално значение

Следваща новина

Коментари

13 Коментара

 1. 13
  Сталкер | нерегистриран
  0
  -2

  Centurion,психологията е обширна и разклонения наука, медицината също,но нито една от двете не се копира под индиго в него, каквото и общо да приело то. И си прав, което отказва да разбере автора, че многообразните персонални аберации не са основание за друго право, освен евентуални правни процедури.

 2. 12
  Сталкер | нерегистриран
  0
  -2

  Centurion,психологията е обширна и разклонения наука, медицината също,но нито една от двете не се копира под индиго в него, каквото и общо да приело то. И си прав, което отказва да разбере автора, че многообразните персонални аберации не са основание за друго право, освен евентуални правни процедури.

 3. 11
  | нерегистриран
  6
  -1

  Игов, ти ще подготвиш обучителните материали за децата ?

  Ние сме толкова умни и красиви, че географията и историята в учебниците не можахме да поднесем на децата в понятен и привлекателен за усвояване на познанието начин, че с това ли ще се справим !?!

  Не вярвам, поради което не искам в рамките на задължителния учебен процес никой - нито православни попове, юдейски равини, мюсюлмански ходжи, социални антрополози и психолози, и пр., кой от кой по - набедени, да има досег до децата ми, част от моя личен живот, правото на който ми е гарантирано от Конституцията.

  Ако го направите, ще трябва да си търся друга - подходяща за мен и семейството ми, Конституция !

 4. 10
  бай | нерегистриран
  8
  0

  "..можем да им обясним, че човек може да се осъзнае в един момент с много, най-различни модели на сексуално поведение, нагласи, или принадлежност. И ако им разкажем всичко както трябва и когато трябва..." ...ще настане рай за антисоциалните психолози като Игов, Бигов, Чигов и Зигов. Ако искаме това- няма проблем. По-лесно се руши, отколкото съгражда.Каква прави Игов -руши или съгражда?

 5. 9
  Педерастията е заразна на психологично ниво | нерегистриран
  12
  -1

  Психолозите знаят това. Познават и подражанието. Затова целта са децата. Най-бързи резултати дават. Заличаването на разликата между половете е идеята на насилието срещу жени-да няма мъже. Много логично. Просто.

 6. 8
  Хм | нерегистриран
  16
  0

  Оставам с впечатление, че психологът се опитва да нормализира доказани болести, които се водят като такива от СЗО. При положение, че той самият описа на какво се дължат. Така, както е станало с хомосексуализма преди десетилетия. Логично, като се има предвид,че е на хранилка в НПО.

 7. 7
  ZZZ | нерегистриран
  5
  -1
  До коментар #6 от "RRR | нерегистриран":
  Айде, всякакви келеши и педерасти акъл започнаха да леят.  Свиквай не може вечно да си сам на върха!

 8. 6
  RRR | нерегистриран
  19
  -2

  Айде, всякакви келеши и педерасти акъл започнаха да леят.

 9. 5
  сорос добре ли плаща? | нерегистриран
  27
  0

  Ми те и хората, които изпитват сексуално влечение към бебета не са виновни, че го изпитват... да ги приемем и тях за норма а, какво ще каже крилатата ти особа?

 10. 4
  Kolio | нерегистриран
  12
  -26

  Умен и аналитичен материал,разграничаващ биологичните и психиатричните измерения на въпроса. И мястото на всеки индивид с особености в социума. Поздравления.

 11. 3
  | нерегистриран
  35
  -4

  Айде сега джендърското лоби ще му капе пяна от устата няколко месеца и ще се гърчи

 12. 2
  Centurion | нерегистриран
  39
  -3

  Никой не е против тези странни персони, някои не по тяхна вина, но защо трява да обръщаме целия свят заради тях?! В крайна сметка си има ред за цялото общество, сигурно и содомистите искат признаване и защита на правата си, но дали откачихме дотолкова...

  Психологията няма нищо общо с правото и не може за сексуалните нагласи на някого да рушим правни принципи, държащи обществото- точка!

  Иначе усилена защита на жените и децата има и в момента в българското право и тя е дори по-засилена от други страни-членки на ЕС. А че с членове и норми не можеш да спреш някой куку да убие жена си или да насилва деца - това има ли нужда от разискване!

 13. 1
  112 | нерегистриран
  31
  -3

  "Преди години това понятие (джендър) се използваше основно като научен термин и описваше по-скоро половите нагласи и поведения, отколкото дали човек биологически е един или друг пол и как се възприема".

  Баце, преди години и "ром" се асоциираше с ароматна напитка, предизвикваща приятно сгряване и положителни емоции, ама я виж сега... Тогава и проститутките не бяха още компаньонки, леля чистачка не беше технически сътрудник хигиенист, продавачката - консултант и пр. Нямаше и прайдове в центъра на столицата, нямаше и дебат - да бъдат ли наркотиците узаконени. Добре дошъл в съвремието!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.