Дело за делба на наследствен апартамент и лек автомобил продължило 18 години и 4 месеца

Дело за делба на наследствен апартамент и лек автомобил продължило 18 години и 4 месеца

Дело за делба на наследствен апартамент и лек автомобил е продължило 18 години и 4 месеца. Забавянето е констатирано от ИВСС при проверката на 138 заявления за периода 01.10.2019 г. - 31.12.2019 г., постъпили по реда на глава трета "а" от Закона за съдебната власт, съобщиха от Инспектората.

Фазата по допускане на делбата е продължила повече от 7 години. Причината за тази голяма продължителност не е свързана с отделни забавяния в производствата, а в обстоятелството, че делото е разглеждано два пъти пред три съдебни инстанции. Делото е с висока фактическа и правна сложност, обусловена от трудности да се установи дали в случая наследник по завет, обективиран на скъсан лист, е бил легитимиран да участва в делбата на жилището. Първото разглеждане на иска е извършено в производствата по гр.д. № 1889/1992 г. по описа на СРС и гр.д. № 2686/1993 г. по описа на СГС, като първоинстанционното решение за допускане на делбата е потвърдено от СГС. С решение по гр.д. № 247/1994 г. по описа на ВКС от 20.05.1994 г. решенията за допускане на делбата са отменени и делото е върнато на СРС за ново разглеждане от друг състав на съда. При повторното разглеждане на делото Софийски районен съд и Софийски градски съд не са се съобразили със задължителните указания на Върховния съд по приложението на материалния закон и отново са приели, че заветът не е произвел действие. В резултат решението от 17.06.1996 г. по гр.д. № 694/1996 г. по описа на СГС и потвърденото с него решение по гр.д. № 6774/1994 г. по описа на СРС са отменени с решение от 23.03.1997 г. по гр.д. № 974/1996 г. по описа на ВКС, постановено в производство за преглед по реда на надзора, а с решение от 28.04.1998 г. по същото дело ВКС се е произнесъл по съществото на спора, като е допуснал заветника да участва в извършването на делбата. Освен посоченото, в периода от месец май 1998 г. до месец ноември 1999 г. по делото не са извършвани никакви процесуални действия без за това да е налице обективна причина.

Фазата по извършване на делбата е продължила 11 години. В това производство въззивното решение от 03.12.2002 г. по гр.д. № 1016/2002 г. по описа на СГС е отменено с решение от 04.08.2003 г. по гр.д. № 79/2003 г. по описа на ВКС и делото е върнато на СГС за ново разглеждане от друг състав на съда. По този начин разглеждането на въззивната жалба е започнало отначало 1 година и 6 месеца след подаването ѝ.

Производство по гр.дело № 3780/2003 г. по описа на СГС, образувано след отмяна на въззивното решение във втората фаза на делбата, е продължило 6 години и 4 месеца. На 05.04.2004 г. съдът е допуснал извършване на СТЕ със задача да се определи дали с обособяването на реални части от делбения апартамент в самостоятелни обекти се създават неудобства, по-големи от обикновените, както и да даде заключение за цената на целия делбен апартамент. Заключението на експертите по тези въпроси е прието в съдебно заседание на 21.12.2006 г., като до този момент са били отложени 5 заседания, а първоначалното заключение е допълвано и е изготвяно заключение от три вещи лица. В това заседание е допусната нова СТЕ със задача да се определи цената на делбения апартамент. Заключението по тази експертиза е представено в съдебно заседание на 21.05.2007 г., но то е било оспорено от страните и е допуснато изготвяне на СТЕ със същата задача от трима експерти. Заключението по тройната СТЕ е прието в последното съдебно заседание на 19.10.2009 г. Приключването на това производство е забавено и от обстоятелството, че в периода от 27.03.2008 г. до 19.03.2009 г. делото е изпратено на ВКС за провеждане на процедура по възстановяване на съдебните решения по гр.д. № 974/1996 г. по описа на ВКС и по гр.д. № 100/1997 г. по описа на ВКС, които са били изгубени. Освен всичко това, в това производство са насрочени 10 съдебни заседания в интервали от 4 до 8 месеца.

България излезе от челната десетка по брой осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека

Предишна новина

Комисията по петициите ще чуе мнението на ВСС за нарушенията на правата на потребителите

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

  1. 1
    х | нерегистриран
    1
    0

    Време е да се облекмчи процедурата по извършване на делбата. Най-актуалната практика на ВКС буквално ни затлачва с нескончаеми производства. Страните, които са с некомпетентни адвокати /а останалите нарочно си пасуват, защото реално не искат делба/ не предприемат с години никакви действия за одобряване на ПУП за поделяеми имоти, нито за предприемане на адекватни мерки за промяна в кадастралната карта, дават се непрекъснато указания, но отново следва протакане. Накрая това дело трябва да свърши, изнасяш имота на публична продан и се връща за ново разглеждане защото съдът не бил съдействал достатъчно?

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.