Дело за възстановяване на земеделска земя продължава... 25 години, 7 месеца и 14 дни

Дело за възстановяване на земеделска земя продължава... 25 години, 7 месеца и 14 дни

За пореден пример за бавно правосъдие информираха от Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС).

Гражданско дело, образувано пред Софийския районен съд (СРС) през 1993 г. по искове за възстановяване на правото на собственост върху земеделска земя, се оказва с обща продължителност от 25 години, 7 месеца и 14 дни. Забавянето е констатирано от ИВСС при проверката на 271 заявления за компенсация на вреди от бавно правосъдие за периода 1 април – 30 юни 2019 г. 
 
Голям период на забавяне се констатира при администрирането на молба за преглед по реда на надзора – продължило 18 години и 6 дни. На 14.12.1995 г. СГС е постановил решение, с което е обезсилил първоинстанционното решение по делото, заведено през 1993 г. в СРС и е прекратил производството в частта относно предявения на основание § 4 и от ПЗР на ЗСПЗЗ иск. На 21.03.1996 г. съдът е постановил допълнително решение, с което е прекратил и производството по иска с правно основание чл. 108 ЗС. 
 
На 12.02.1996 г. в законоустановения срок ищците са подали молба за отмяна на решението на СГС по реда на производството за преглед по реда на надзора. С разпореждане от 30.09.1996 г. съдът е указал препис от молбата да се изпрати на другите страни за отговор. До тримата ответници по делото са изпратени съобщения по пощата с обратна разписка, като и трите са върнати като непотърсени. 
 
С разпореждания от 25.05.1998 г., 30.06.1998 г., 29.12.1999 г., 10.01.2000 г. и от 18.01.2010 г. съдът отново е давал указания за изпращане на преписи от молбата до ответниците, като по делото се съдържат единствено две съобщения, изпратени през 2009 г. само до двама от ответниците, които са върнати в цялост. 
 
Едва на 18.07.2013 г. и на 17.09.2013 г съдът е разпоредил препис от молбата за преглед по реда на надзора да се изпрати незабавно на ответниците, като е определил и срок на деловодителя да докладва делото. В крайна сметка делото е изпратено във ВКС на 18.02.2014 г., информират от ИВСС, който е обобщил данните с примери за бавно правосъдие в пореден доклад.
 

Президентът наложи вето на партийното финансиране от бизнеса

Предишна новина

Служител от Военното разузнаване донасял информация на бизнесмен

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.