Диалогът между съдилищата и ЕИСС тръгна – системата доказано работи

Диалогът между съдилищата и ЕИСС тръгна – системата доказано работи

Диалогът между 17-те съдилища в страната, в които от две седмици пилотно е внедрена новата Единна информационна система на съдилищата (ЕИСС) вече е на необходимото ниво, показа проверка на „Правен свят“.

На 18 юни Висшият съдебен съвет (ВСС) окончателно одобри пилотното внедряван на системата в 17 съдилища - апелативните в София и Велико Търново, окръжните съдилища във Варна, Благоевград, Перник, Велико Търново, Смолян, както и районните - в Елена, Велико Търново, Костинброд, Сливница, Омуртаг, Търговище, Елхово, Тополовград, Чепеларе и Смолян. Шест седмици по-късно, системата трябва да заработи във всички останали съдилища в страната, но за целта избраните да я опитат първи трябваше да поемат отговорността да информират разработчиците и кадровия орган за ефектите от дейността си с нея.

Изненадващо в първата седмица на внедряването на системата се оказа, че единственият съд, който на практика не успява да се справи с работата с ЕИСС заради своеобразен бойкот на платформата от страна на част от съдиите е Апелативен съд-София, в който група привърженици на политизирания Съюз на съдиите в България (ССБ) и близки до тях магистрати отказаха да боравят със системата и респективно да дадат обратна връзка за слабостите в нея. По информация на „Правен свят“ проблемът вече е преодолян, като административният ръководител на съда е успял да въведе ред в редиците на магистратите и все пак органът да заработи в ЕИСС, а забележките на работещите с нея своевременно се отразяват в кадровия орган.

Именно във връзка с опита на съдиите в избраните 17 съдилища, в които системата действа пилотно в рамките на вече около две седмици, проверихме какви са препоръките, похвалите и обструкциите. Успяхме да разговаряме с председателите на Апелативен и Районен съд-Велико Търново, Районен съд – Елхово и Районен съд-Смолян, които посочиха, че изпитват определени затруднения в работата си със системата, но обучители и представители на фирмата разработчик своевременно ги отстраняват или внасят разяснения в дейността им.

Янко Янев, и.ф. административен ръководител на Апелативен съд -Велико Търново:

„Представители на фирмата-изпълнител презентираха новият софтуер пред съдиите и служителите от Апелативен съд – Велико Търново, след което в съда незабавно започна процесът на въвеждане и администриране на постъпващите дела с новата система. Независимо, че обучения за служителите и съдиите за работа с ЕИСС са предвидени за период от време едва след приключване на пилотното внедряване, с помощта на експерти от „Информационно обслужване“ АД, системният администратор на Апелативен съд – Велико Търново и изготвеното подробно упътване за работа с програмата, процесът на внедряване на новата система протича до момента сравнително нормално“, каза съдия Янев.

„Тук е мястото да отбележа, че самата цел на пилотното внедряване е своевременното идентифициране на възникнали проблеми със системата в реална среда на работа, тяхното надлежно документиране и отстраняване. Всички грешки, възникнали в процеса на работа са коригирани незабавно, а по отношение на установяваните проблеми се изготвят подробни препоръки, като се поддържа постоянна комуникация с Висшия съдебен съвет и с фирмата-изпълнител. Забележките ни са били насочени основно по отношение на фунционалността на отделни елементи от софтуера, по отношение на формата на съдебните актове и по отношение на предвиденият механизъм за тяхното обработване, публикуване и подписване“, допълни той.

Към момента в Апелативен съд – Велико Търново все пак съществува известно забавяне в работата именно по отношение на този аспект от работата с ЕИСС, което се дължи както на адресираните от нас проблеми, така и на необходимостта от индивидуална работа със съдиите за правилното използване на механизмите на системата за обработка, прикачване и електронно подписване и обявяване на съдебните актове.

„Считам, че беше целесъобразно пилотното внедряване на ЕИСС да се извърши за определен период от време в тестова, а не в реална среда и едва тогава след констатиране и отстраняване на констатираните релевантни недостатъци да се приложи функционирането на софтуера в реална среда. Също така смятам, че даденият срок от шест седмици за пилотно внедряване не е съвсем достатъчен за пълното и всестранно идентифициране и коригиране на всички възможни проблеми. Независимо от това, по мои наблюдения, както съдиите и съдебната администрация, така и фирмата-изпълнител, полагат всички усилия за своевременно адресиране на проблемите с цел максимално бързо и гладко преминаване към етапа, в който ЕИСС ще бъде внедрена във всички съдилища и вярвам, че този процес ще приключи успешно“, допълни съдия Янев.

Съдия Младен Димитров, председател Районен съд Велико Търново:

„От няколко дни работя по системата. Имам повече поглед във връзка с разпределението. Като цяло общото ми мнение е, че е усложнена и не е интуитивна, сравнително трудно се работи и това не е окончателният й вид. Постоянно изпращаме запитвания и предложения за ъпдейти. Според мен има много хипотези, които се случват и още не са придвижени в програмата. Няма възможност за бързи корекции. Дано да променят нещо по софтуера. Може би идеята е добра но от тук нататък доста трябва да се надгражда. Защо Ви казах, че не е интуитивна? Примерно, при едно преразпределение на делата има функция, при която програмата не дава автоматично да го преразпределиш, липсва опция ‘’ново преразпределение’’, а има бутони от типа: ‘’протоколи за разпределение’’.  Няма възможност за ново преразпределение, а трябва да се търсят в електронни протоколи,  от там в други менюта и  евентуално да се намери стъпката за преразпределение. Над това трябва да се работи“, казва съдия Димитров.

И допълва: „Има много стъпки, свързани с потвърждение. ‘’Насочена задача’’ , ‘’ Преглед на задача’’, ‘’приеми задачата’’ и когато натискаш бутоните ‘’разгледай задачата’’ отново има бутон ‘’потвърди’’, което е ненужно. Виждам, че ако в старата програма за разпределение на делата, едно разпределяне ми отнемаше 1 минута, тук са 3. Представете си, ако имаме много дела за разпределение, примерно сега имаме 60 дела , тоест аз 3 часа само трябва да се занимавам с това от работния ден“.

Председателят на Районния съд във Велико Търново също потвърди, че и в момента в съда има представители на фирмата разработчик, с които се търсят варианти за справяне при проблеми.

„Единственото положително е, че разпределението и регистрацията на делата е вече в един модул и не се губи, тоест като влезе един документ, той от там нататък се придвижва. Има и индикатор на задачите и няма как да се забрави нещо. Всичко се вижда. За мен най-лесният вариант беше, да бяха базирали тази програма върху вече действащата, да сложат един модул за разпределение на делата, щяха да се решат проблемите“, споделя още съдия Димитров.

Съдия Пейо Приходков, Районен съд – Елена:

„При нас системата е внедрена на 26 юли и разбирате, че това е много кратък период от време, за да можем да кажем за всички предимства или недостатъци. Все още старите дела, които са образувани до 26 юни 2020 г., се администрират по старата деловодна система САС. На този етап все още при нас не са постъпили достатъчно дела, за да се даде положителна оценка за новата система и модула за разпределение. Действително нещата, които са като визия в новата система са по-усложнени, което налага да се ползват ИТ специалистите. В началото имаше специалисти от „Информационно обслужване“, които направиха  и презентация“, каза съдия Приходков.

По отношение на модула за случайно разпределение на делата, съдията посочи, че до голяма степен той се различава от предишната програма, дори няма нищо общо с нея. „Смятам, че в по-предишната програма на делата, се извършваше по един по-опростен и по-облекчен начин. По старата програма за разпределение, съдията нанасяше основните данни на делото. Докато в новата – тези основни данни се нанасят като шифри от лицето, което вкарва данните, примерно на искова молба или на заявление или наказателно дело. Но има особености, които ако не се спазят, може да станат грешки. За да се отстранят  тези грешки обаче, ние отново трябва да се свържем с ИТ обслужването, да може нещата да се генерират коректно. Сегашният модул така е доста по-усложнен. Ако не се спази определена стъпка, след това има проблем, който отново би могъл да бъде отстранен от ИТ. Не знам до колко са дадени права на съдилищата при проблем да си ги отстраняват сами. Вероятно това е с оглед на сигурността, да не би някой да извърши нещо което не отговаря на изискванията на проекта. Ако се констатира някакъв проблем, примерно: ‘’Подобрени са тези и тези модули и т.н.’’ при нас не пристига такава информация. Ние в съдилищата сме едни работни станции“, каза още председателят на Районен съд – Елхово.

„Стъпките са много. Многото стъпки, усложняват. Така че, ако се пропусне дадена стъпка и след това не може да се върнете на предната стъпка. Не може да се коригира и добавя и това не е свързано с нещо нередно“, посочи накрая съдия Приходков. Същата позиция споделиха пред „Правен свят“ и от Софийския апелативен съд.

Съдия Петър Маргаритов – председател, Районен съд-Смолян:

Определено не ми харесва. За да направите едно разпределение имате 10 стъпки, за да напишете едно просто, елементарно разпореждане са 13 стъпки, включително като почнете да пишете трябва да напишете кога почвате да го пишете, имате часовник, минават се 13 бутона докато в крайна сметка стигнете до някакъв акт. В старата програма общо взето едно разпореждане се пишеше за минути, там се избираше дата на състоянието и почваш директно да пишеш. При новата, в документа не можеш да го подравниш, не може да му смениш шрифта. Всичките актове излизат на шрифт 9,5“, сподели и съдия Маргаритов.

„Сега писмено ще уведомим съвета, говорихме с хората от „Информационно обслужване“. Някои неща са ги отстранили, но има дребни неща, които дразнят. Всичките съдебни служители и магистрати не сме доволни от новата система. 13 бутона за едно разпореждане? Не знам на кого е нужно да е написано, кога си започнал да пишеш разпореждането по час? 50% от бутоните в панела трябва да се премахнат. Няма подреденост. Примерно не можеш да си видиш какви актове са пуснати по делото, влизаш в различни електронни папки, от  там пък  те прехвърля в други актове. Вероятно още не сме свикнали, но все пак са минали над 10 дена. Трябва някаква подредба. Направихме една заповед  и 2 дни не може да излезе тая заповед, въпреки помощта на ИТ-тата. Излизат заложени модули например: ‘’да заплатиш разделно/солидарно’’ и в крайна сметка не може да стане ясно какво следва даденото лице да направи“, изрази критика председателят на Районен съд-Смолян.

И допълни: „Има и хубави неща, например като се впише дадено име веднага излизат адрес, месторабота, което улеснява. Но е много мудна системата, за една заповед трябват 2-3 часа. Модулът за случайно разпределение на делата е добре направен. Там само с 10 стъпки се стига до краен резултат. Примерно, има модул за избор на съдебни заседатели, това е хубаво, както са го направили“.

Значението на съдилищата за държавността и достъпът на гражданите до правосъдие, акценти в четвъртото публично обсъждане на съдебната карта

Предишна новина

Повдигнаха обвинения на братята, нападнали с нож и секира полицаи в Кюстендил

Следваща новина

Коментари

12 Коментара

 1. 13
  анонимен | нерегистриран
  13
  0

  Системата е тотална щета. Тежка, тромава, в пряко нарушение на процесуалните закони (въззивен състав, за да има решение според системата и да го обяви-трябват три електронни подписа?????включая по наказателни дела където една присъда се обявява в зала-ама системата не я интересува НПК, а некои дет са я одобрили явно не го са го чели). Къде отидоха разпоредбите за мнозинство по ГПК, че и цяло ТР на ВКС по въпроса. Има и куп други глупости. Ако двама са отпуска-третия член на състава прави куп процедури по система, за да си попълни състава например за насрочване на дело. На регистратура се определя дали делото е търговско или гражданско???? Служителката дали може да отговори на този въпрос след като във ВКС е висящо тълкувателно по него. Купища други глупости има. Згубеното време по администриране е в пъти повече отпреди.

 2. 12
  *************************** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 11
  до 5,8,9 и 10 | нерегистриран
  5
  -2

  Абе човек, пий си редовно хапчетата както ти е казал доктора и не пропускай. Ти си за един друг форум, с едни други хора. Не че някой ти чете пасквилите още след първото изречение.

 4. 10
  Бивш прокурор | нерегистриран
  6
  -5

  БЪЛГАРИ, НЕКА СЕ ОБЕДИНИМ ОКОЛО ПРИЗИВА НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ПРОТЕСТА И ОТ ПОНЕДЕЛНИК РАНО СУТРИНТА ДА ОСЪЩЕСТВИМ ТОВА, КЪМ КОЕТО ТЕ ПРИЗОВАВАТ - ПЪЛНА БЛОКАДА НА ВСИЧКО ДО ИЗГОНВАНЕТО НА ХУНТАТА ОТ ВЛАСТТА. ТОВА Е ПЪТЯТ КЪМ НАШАТА НЕЗАВИСИМОСТ И СВОБОДА.
  ХОРА, ИДЕИТЕ ВИ СА ПРАВИЛНИ И ВСИЧКИ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА СА НАПРАВЕНИ ОТ ДОБРО ЧУВСТВО, НО НЕКА ВСЕ ПАК ПОСЛЕДВАМЕ ОСНОВНОТО В ТЕЗИ РЕШИТЕЛНИ ЗА РОДИНАТА НИ ВРЕМЕНА, А ТО Е ПО МИРЕН ПЪТ ЧРЕЗ ДЕМОНСТРАЦИИ, БЛОКАДИ И ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ ДА ИМ ПОКАЖЕМ, ЧЕ ТИЯ, СРЕЩУ КОИТО ПРОТЕСТИРАМЕ СА ПОЛИТИЧЕСКИ ТРУПОВЕ. СЕГА ИЛИ НИКОГА! АКО ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СМЕ ЗАЕДНО, В КОЕТО НИКОЙ ОТ НАС НЕ СЕ СЪМНЯВА, ШАЙКАТА, ББ И КАСКЕТА СА ОБРЕЧЕНИ.

 5. 9
  Дупе да им е яко! | нерегистриран
  5
  -4

  Обявиха национална стачка от понеделник!
  Готви се обсада на парламента, съдебните палати и всички сгради.
  Триото отрганизатори обявиха още, че всеки престъпник, бил той и главният прокурор, когато извършва престъпление, може да бъде задържан от граждани. Те показаха и заповед за граждански арест на Иван Гешев.

  Организаторите на протеста обявиха национална стачка от понеделник. Ще бъдат обсадени парламентът, съдебните палати, както и всички обществени и общински сгради в държавата. Адвокат Николай Хаджигенов съобщи от трибуната на протеста: В понеделник, в 7 сутринта нека всички да се съберем пред парламента, да изгоним депутатите. Целта на националната стачка е мирна. Събираме се в понеделник. Носете си нещо за ядене и застанете там, където ще пречим ефективно ва властта. Ще обсъдим не само парламента, а и съдебните палати в цялата страна. Ще обсадим всички обществени сгради. Седнете където можете. Никой не може да упражни насилие срещу вас. Снимайте. Помнете, че това е последната ви възможност да изгоним всички тях. Всички вън. Добре сте дошли от цялата страна. Утре ще дадем указания как да се блокира всяка една сграда, гара, летище.

 6. 8
  Веселина Томова | нерегистриран
  5
  -6

  МАСОВА БЛОКАДА НА ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА! НАСРЕЩА СИ ИМАМЕ ГЬОН СУРАТ! ГЬОН!

  С туй разхождане доникъде няма да я докараме!

  Тоя мръсник тупа топката и чака енергията да се спихне. И никакви „промени“ в кабинета, па дори и без него – не бива да успиват народния гняв!

  От понеделник цялата държава трябва да бъде блокирана – магистрали, изходи, входове на градове, блокади, масова стачка, никакво ходене на работа!

  С разходки няма да стане!

  Насреща си имаме гьон сурат, ГЬОН!

 7. 7
  Не бива така просташки да се употребява този сайт | нерегистриран
  10
  -1

  Защо тук се пишат глупости? Обидно за разсъдъка е. Не за правото - тук право няма изобщо.

 8. 6
  RRR | нерегистриран
  55
  0

  Честио и добре дошли в ада на писателстването.В прокуратурата е същата глупост.Никому ненужна система , бавна тромава, три пъти повече вписвания и служители, три пъти по-бавно доклад за деня.

 9. 5
  Румяна Ченалова | нерегистриран
  6
  -8

  Война е! И няма значение, че не се води по границите

  Има различни войни - за територии, в защита на границите, религиозни, етнически, граждански. Днес сме във война - с тъмните сили, с нашенския вариант на "Дълбоката държава". Врагът е и ясен, и невидим. Лицето му е Борисов и ГЕРБ, Пеевски и Доган.
  Ръцете му са прокуратурата на Гешев и МВР, КПКОНПИ на Цацаров, НАП, агенции и всички властови структури, които могат да ограничават правата ни.
  Тялото му са хилядите зависими от политиката на ГЕРБ, чийто страх ги превръща в наблюдатели, тролове, преговарящи, контра- протестиращи, платени глашатаи.
  Чудовището контролира живота ни и няма да си тръгне доброволно, защото съществуването му зависи от оставането на власт.
  Война е! И няма значение, че не се води по границите.
  Националният суверенитет не е само независимост на международната сцена. Тук и сега ние воюваме за основното си конституционно право - да бъдем суверен, да управляваме чрез законен избор, да има върховенство на закона.
  Ние сме армия, в която участват българи - без цвят, без политически пристрастия или убеждения. Няма да има значение кой "яхва" /или иска това/ протестите, ако не обръщаме внимание. Изборът си ще покажем по-късно, в едни справедливи избори, за каквито се борим.
  Всяка провокация, организирана от Чудовището ни разделя! Затова се очернят политически фигури и лидери, партии и движения. Затова прокуратурата прави изявления и огласява доказателства - за да разколебае увереността ни, да засегне честолюбието ни, да ни раздели. Това е война.
  Чудовището разполага с властови ресурс, психолози, анализатори, медии и пр. и ще ги използва, за да ни атакува по всякакъв начин - и физически и психически.
  Нашият отговор трябва да бъде само един: "Жалки сте!Не ви вярваме!Вън!"
  Ние сме армия. Достойнството, честта и вярата са нашето оръжие. Длъжни сме да победим!
  На война като на война...
  Никакво отстъпление!

 10. 4
  | нерегистриран
  20
  0

  Някой взе една комисионна, но поне да си беше свършил работата, а не да ослужнява и обезмисля всичко направено досега!

 11. 3
  Служител | нерегистриран
  38
  0

  ЕИСС ни връща години назад! Такова безумие не бях виждала. За да може да се използва в този си вид, трябва да се назначат още служители. Толкова е бавна, изнервяща и безмислена!

 12. 1
  | нерегистриран
  47
  0

  Заглавието на статията нещо не се връзва със съдържанието. Всички изказали се съобщават, че системата е тромава, не може да отреагира при наложило се преразпределение, има прекалено много бутони за управление и се губи двойно повече време при използването й. Каква беше целта на цялата реформа? Информационно обслужване да вземе едни пари.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.