До кандидатурата на Гешев се стигна след срещи със съсловните организации на прокурорите и следователите*

До кандидатурата на Гешев се стигна след срещи със съсловните организации на прокурорите и следователите*
Даниела Машева, говорител на Прокурорската колегия на ВСС, снимка: в-к "24 часа"

Първата кандидатура за нов главен прокурор стана факт на извънредно заседание на Пленума на ВСС – едно от четирите, на които могат да бъдат номинирани кандидати. Дали обаче няма да се окаже и последната? Въпросът е към говорителя на Прокурорската колегия на ВСС Даниела Машева. След като прокурорската колегия предложи единодушно Иван Гешев за главен прокурор, не приключват ли номинациите за поста, тъй като правосъдният министър Даниел Кирилов вече декларира, че няма да се възползва от това си правомощие?
 
Да, прокурорската колегия предложи Иван Гешев за кандидат, всички членове на прокурорската колегия се обединихме и подкрепихме тази кандидатура, която внесохме на заседание на пленума на ВСС. Всъщност от страна на прокурорската колегия към настоящия момент кандидатурата е една. Не считаме да предлагаме втора кандидатура с оглед това, че за нас кандидатът изцяло отговаря на изискванията за притежаване на високи професионални и нравствени качества. Разбира се, остава възможността до 29 юли, докогато е срокът за внасяне на кандидатури, министърът на правосъдието, ако прецени, да внесе и други кандидатури.
 
А има ли възможност за граждански номинации за поста?
 
Възможност за граждански номинации няма. Правомощието да се внасят кандидатури е единствено само в компетентността на минимум трима членове на прокурорската колегия или на министъра на правосъдието. Това, което мога да кажа, е, че към настоящия момент нашето мотивирано предложение е базирано както на анализ на съответствие на професионалните и нравствени качества на предложения от нас кандидат със законовите изисквания, така изцяло сме се съобразили и с изискванията, които бяха поставени от Асоциацията на прокурорите и от Камарата на следователи, които представляват нашите професионални съсловни организации. Считаме, че профилът на г-н Гешев изцяло съответства на зададената визия, което беше направено при проведените обсъждания между нас – членовете на прокурорската колегия и представителите на двете съсловни организации.
 
А какви са мотивите за номинирането на зам.-главния прокурор за титуляр на поста?
 
Мотивите за номинирането са, на първо място, че той притежава много високи професионални качества, които са свързани с това, че цялото му кариерно развитие, започвайки от 1995 г. до настоящия момент протича в системата на следствието и на прокуратурата. На първо място той е започнал като следовател, след това е преминал през различни нива на прокуратурата като прокурор, работил е в Софийска районна прокуратура, в Софийска градска прокуратура, в специализираната прокуратура, на която в продължение на две години беше и административен ръководител, и съответно повече от една година е зам.-главният прокурор при Върховната касационна прокуратура. Разбира се, бяха обсъдени и неговите нравствени качества, лични качества. Ние считаме, че той притежава качества, способност да се придържа и налага висок етичен стандарт, висока професионална компетентност, притежава задълбочени познания в областта на правото, в областта, в която следва да работи като главен прокурор, да има изявена независимост, разбира се, да има много добри административни, организационни умения, да показва решителност, да отстоява позиции и определящо е това да има чуваемост към проблемите, които прокурорите и следователите поставят като цяло, които магистратите поставят, и, разбира се, да има модерно мислене, да бъде визионер относно развитието на прокуратурата оттук нататък. Основният въпрос, който представителите и на Асоциация на прокурорите, и на Камерата на следователите е бъдещият главен прокурор да отстоява позицията за мястото на прокуратурата и на следствието в съдебната власт. И, разбира се, да търси решение на всички актуални проблеми, както и на социалните искания на прокурорите, следователите и съдебните служители.
 
А кой представи или кой предложи на прокурорската колегия прокурор Гешев?
 
На прокурорската колегия прокурор Гешев не е бил предложен от никой извън състава на прокурорската колегия. След като проведохме тези две срещи, както ви казах, с професионалните организации, ние допълнихме всъщност профила, на който следва да отговаря бъдещият кандидат. Достигнахме единодушно до становището, че това би бил г-н Гешев.
 
Поканихме го на среща. Водихме много дълга и задълбоча дискусия с него, след което преценихме, че това е подходящият кандидат и преминахме процедурата. Подаване на съгласие от негова страна и съответно изготвяне на предложението от наша страна. Така че никой освен членовете на прокурорската колегия, предложението не е дошло от никакви други лица.
 
А очаквате ли от прокурор Иван Гешев да представи концепция за перспективите за бъдещето на Главна прокуратура?
 
Разбира се, че очакваме. Това е задължение на кандидата, за да продължи участието си в настоящата процедура за избор на главен прокурор. В срок до 12 август той следва да представи своята концепция, така че да отговори на очакванията да начертае бъдещите перспективи на развитие на прокуратурата. Така че тази концепция ще бъде обявена на сайта на ВСС, тя ще бъде публично достъпна и съответно в срок до седем дни преди изслушването на кандидата, което засега е предвидено за 24 октомври 2019 г., неправителствените организации, магистратските общности, висшите училища, научни организации ще имат право да поставят въпроси и да изясняват своите становища. Като кандидатът по време на изслушването трябва да даде отговор на всички тези въпроси.
 
А прокурорската колегия на ВСС проучила ли е сигналите срещу прокурор Гешев? Защото за такива сигнали има публикации в медиите.
 
В прокурорската колегия ние обсъдихме всички тези сигнали, които са подавани срещу прокурор Гешев, изяснихме етапа, на който се намират сигналите, устави се, че са извършени проверки в Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, както и в Инспектората на ВСС и резултатите, с които са приключили проверките, не сочат за никакво укоримо поведение от страна на прокурор Гешев. Разбира се, че обсъдихме всички тези сигнали, водихме по тези въпроси със самия кандидат, като оттук нататък, както ви казах, предстои изготвяне на становища по Комисия по атестиране и конкурсите и на Комисията по професионална етика относно притежаваните професионални качества и относно притежаваните нравствени качества от прокурор Гешев, които становища ще бъдат приети в един последваш етап. Предвижда се да бъдат приети до датата 17 септември, така максимално е разтеглено във времето, за да може до този момент да се отчетат абсолютно всякакви други сигнали, становища, които биха постъпили по отношение на кандидата. И след приемането на тези становища те отново ще бъдат публикувани на сайта на ВСС и ще бъдат достъпни.
 
Да ви разбирам ли, госпожо Машева, че и отсега нататък могат да продължат да бъдат изпращани до ВСС становища или сигнали, отнасящи се до прокурор Гешев?
 
Да, точно така е. И всъщност крайният срок, до който могат да бъдат подавани и да бъдат взети предвид, технологично приключва седем дни преди насроченото изслушване на кандидата. Което знаете, ще се случи на заседание на пленума на ВСС, то ще бъде излъчвано онлайн, както всички други наши заседания. И дотогава се счита за максималния срок, в който могат да се подават, за да има все пак време и самият кандидат при необходимост да събере информация и да бъде подготвен в отговорите.
 
А въпросите, които вероятно ще зададат на кандидата за главен прокурор от съсловните организации, неправителствени и т.н. сдружения, ще бъдат ли взети предвид при изслушването му?
 
Да, всички въпроси ще бъдат взети предвид. Дотук при други подобни процедури всъщност отговорите са давани и предварително от съответния кандидат. Най-подходящият начин на отговор това е на самото заседание на пленума, на който ще се изслуша кандидатът и съответно ще бъде гласувано.
 
Тъй като част от вашата колегия може да се каже е и главният прокурор Сотир Цацаров, той как реагира на номинацията, на предложението за неговия заместник?
 
Той реагира много позитивно. Трябва да кажа, че предложението дойде от други членове на прокурорската колегия, тъй като той има най-конкретна представа за организационните умения, за професионалните умения на прокурор Гешев през последните години, за това, че той се справя много добре с административната дейност като негов заместник.
 
Казахте, че предложението е дошло от други членове на колегията. Кои?
 
В момента не мога да коментирам имена, но в крайна сметка важно е, че абсолютно всички членове на колегията се обединихме, консолидирахме си мнението около тази една кандидатура.
 
Как оценявате този избор?
 
За нас, членовете, които го подкрепихме от прокурорската колегия, това е една много подходяща кандидатура, считаме, че г-н Гешев ще отговори на очакванията както на прокурорите, на следователите, така и на обществените очаквания. Ако, разбира се, изборът бъде успешен.
 
*Цоня Събчева, Радио "Фокус", заглавията са на "Правенн свят"
 

Представляващият ВСС не изключва и друга номинация за главен прокурор

Предишна новина

Залогът в калната битка е оцеляването на мутрите, които съдим, аз не бягам от битки

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.