Доц. Сена Карачанак до КС: Генетичните фактори за определяне и развитие на пола са заложени преди раждането и не подлежат на промяна

Доц. Сена Карачанак до КС: Генетичните фактори за определяне и развитие на пола са заложени преди раждането и не подлежат на промяна
Доц. Сена Карачанак

Продължава своеобразната вълна от становища до Конституционния съд в подкрепа на тезата, че понятието „пол“ има само едно измерение и това е биологичното. В четвъртък и доц. Сена Карачанак от Катедра по медицинска генетика, Медицински факултет, Медицински университет-София и Катедра „Генетика”, Биологически Факултет, СУ „Св. Климент Охридски” също е депозирала становище, с което недвусмислено потвърждава това. Делото бе образувано по питане на Гражданска колегия на Върховния касационен съд (ВКС).

„Хромозомният пол се определя от половите хромозоми: две Х-хромозоми при жените и една X- и една Y-хромозома при мъжете. Y-хромозомата съдържа ген SRY (sex¬determining region of the Y-chromosome: полово-определяща част на Y-хромозомата), който активира формиране на тестиси от първичната гонада на ембриона, след което се формира и останалата част на мъжката полова система. При отсъствие на SRY (при женски ембриони), първичната гонада се оформя в яйчник. Промените в броя и структурата на половите хромозоми или мутациите в гените, играещи роля в диференцирането на пола определят развитието на болести, при които най-често е засегнат фертилитета“, пише доц. Карачанак.

Ето и пълния текст на специалиста:

Изказвам Ви моето мнение по предмета на Ваше писмо с изх. № 111/КД от 29.04.2021 г. относно искането на Гражданската колегия на Върховния касационен съд за тълкуване на чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал 1, 2, 4, чл. 6, ал. 2, чл. 14, чл. 13, ал. 3, чл. 32, ал. 1, чл. 46 и чл. 47 от Конституцията на Република България и за установяване дали съответства на чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и на чл. 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз понятието „пол”, възприето от Конституцията, давам следните отговори по всеки от въпросите:

Какво е обяснението на понятието „пол”, възприето от Конституцията, и има ли то самостоятелно психологическо и/или социално изражение, различно от биологичното?

Хромозомният пол се определя от половите хромозоми: две Х-хромозоми при жените и една X- и една Y-хромозома при мъжете. Y-хромозомата съдържа ген SRY (sex¬determining region of the Y-chromosome: полово-определяща част на Y-хромозомата), който активира формиране на тестиси от първичната гонада на ембриона, след което се формира и останалата част на мъжката полова система. При отсъствие на SRY (при женски ембриони), първичната гонада се оформя в яйчник.

Промените в броя и структурата на половите хромозоми или мутациите в гените, играещи роля в диференцирането на пола определят развитието на болести, при които най-често е засегнат фертилитета.

В човешкия геном съществуват гени, които нямат отношение към половата диференциация, но се проявяват само ако са унаследени от майката или от бащата (геномен импринтинг). Това показва, че нормалното функциониране на тези гени не се

определя само от тяхното наличие, а и от пола на родителя, от който са унаследени: жена (майка) или мъж (баща).

Как е решен на конституционно ниво въпросът за баланса межеду понятието „пол”, възприето от върховния закон, и правото на личен живот по чл. 32, ал. 1 КРБ в аспекта на възможността държавните органи на Република България да зачетат последиците от личната идентификация на български гражданин, който се е самоопределил към пол, различен от биологичния?

Въпросът относно самоопределението към пол, различен от биологичния и правото на личен живот е ясно решен.

Признават ли чл. 5, ал. 4, а и чл. 4, ал. 3 от Конституцията предимство на чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, съставена в Рим на 4 ноември 1950 г. (КЗПЧОС, ратифицирана със закон - ДВ, бр. 66 от 1992 г., обн. ДВ, бр. 80 от 1992 г., изм. Бр. 137 от 1998 г., попр. Бр. 97 от 1999 г. и бр. 38 от 2010 г.) и на чл. 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз пред обяснението на понятието „пол”, възприето от Конституцията на Република България?

Предимството не може да бъде признато при настоящите формулировки.

Генетичните фактори за определяне и развитие на пола са заложени преди раждането и не подлежат на промяна.

Още по темата

Съмнения за нарушения при обществени поръчки за затворите и за Фонд „Затворно дело“

Предишна новина

Главният прокурор посрещна Лаура Кьовеши в кабинета си в Съдебната палата

Следваща новина

Коментари

6 Коментара

 1. 6
  | нерегистриран
  0
  0
  До коментар #4 от "адвокат–сак | нерегистриран":
  3- Правото неслучайно е най-консервативната наука- целта на тази консервативност е да се осигури предвидимост и неизменност на основните компоненти в обществените отношения за дълъг период от време. Правото не е ИТ и тук не се приветства всеки ъпгрейд и всеки ъпдейт на правната система, само защото някой си е въвел нова технология, заради която един минимален сегмент от едно обществено отношение леко се е променил. Предвид фактът, че коментарът Ви не отчита гореописаната разлика, считам, че не сте колега- юрист. В качеството си на субект на правото- физическо лице с правосубектност, имате правото да виждате света така, както желаете- монохромно, цветно и т.н., но не можете да налагате Вашето собствено субективно виждане над правните принципи, върху които е изградена системата на правото в Р. България.

  Толкова много е консервативно, че с промяна на един член се заличават научни трудове, а дори и цели библиотеки.
  Извод: членът е голяма работа, употребата му предизвиква и много спорове...

 2. 5
  адвокат–сак | нерегистриран
  1
  0

  3- Ако в коментарът си намеквате за известна сухота във възгледите, считам, че тя би следвало да е неотменим атрибут на всеки юрист, именно защото правото се основава на фактите, на неизменното, на онова, което изключително трудно се променя или както е в случая- промяната е невъзможна. Тази константност е онова, което дава предвидимост на обществените отношения. Както се изрази Бен Шапиро- ''...ако Ви нарека лама, това прави ли Ви лама....''. Вие имате право да се самонаричате лама, но в очите на обществото и за българското национално право, си оставате субект на правото, физическо лице от мъжки или женски биологичен пол, ако сте бг. гражданин/ гражданка- с ЕГН, и останалите лични данни. Нашето право не Ви дава възможност да бъдете възприемани от останалото общество като лама и изисква обществото да Ви приема за това, което сте в действителност- човешко същество, физическо лице с правосубектност - дееспособност и правоспособност, принадлежащо към един от двата биологични човешки пола. Ако вземем престъплението ''изнасилване'', ще видим, че от субективна гледна точка извършител на това престъпление може да бъде само физическо лице от мъжки биологичен пол, с мъжки ''действащ''копулативен орган. Няма как един такъв извършител единия ден да се самосчита за мъж и да извърши престъплението '' изнасилване'' спрямо биологична хетерожена, а на следващия ден вече да твърди, че е гей, транс и т.н. и затова да се опита да избегне привличането си към наказателна отговорност. Това е недопустим хаос, който никой в България не би допуснал и не би желал да се създаде....

 3. 4
  адвокат–сак | нерегистриран
  2
  0

  3- Правото неслучайно е най-консервативната наука- целта на тази консервативност е да се осигури предвидимост и неизменност на основните компоненти в обществените отношения за дълъг период от време. Правото не е ИТ и тук не се приветства всеки ъпгрейд и всеки ъпдейт на правната система, само защото някой си е въвел нова технология, заради която един минимален сегмент от едно обществено отношение леко се е променил. Предвид фактът, че коментарът Ви не отчита гореописаната разлика, считам, че не сте колега- юрист. В качеството си на субект на правото- физическо лице с правосубектност, имате правото да виждате света така, както желаете- монохромно, цветно и т.н., но не можете да налагате Вашето собствено субективно виждане над правните принципи, върху които е изградена системата на правото в Р. България.

 4. 3
  | нерегистриран
  1
  0
  До коментар #2 от "адвокат–сак | нерегистриран":
  1- А може ли социалният пол да съществува абсолютно самостоятелно- без да е налично живородено човешко същество с някой от двата биологични пола...В БЪЛГАРИЯ НЯМА НОРМАТИВНО ВЪВЕДЕН ЮРИДИЧЕСКИ ПОЛ, РАЗЛИЧЕН ОТ БИОЛОГИЧНИЯ- както пишете Вие, ''....един човек колкото и да се върти - задните му части все са си отзад...'', т.е. не може да съществува правната конструкция '' социален пол'', приоложима ъм човешките същества, т.е. да се включи в правосубектността на физическите лица, ако не съществува живородено човешко същество с биологичен пол мъж или жена, Ако става въпрос за животните, понеже сайта уж е юридически, то да Ви задам един въпрос- имат ли бозайниците и приматите, различни от човешките същества, правосубектност- т.е. могат ли да бъдат носители на права и задължения...Не питам за ''един приятел'', а заради насочеността на сайта, която е юридическа, а не глбт...

  Аз съм малоумен и искам простичко да разсъждавам. Пол, означава ПОЛовината. Едната половина плюс другата половина прави цялото. Но в природата има цветове, а не всичко да само черно или само бяло. Цветното дава тази поне 5%-на аномалия. Аз не виждам света черно-бял. Цветовете не ми пречат. Нито ги отричам. Притеснението ми е тази цветност да не е уцелила низходящите ми. Но нищо не мога да променя, ако е така. Само мога да се примиря.

 5. 2
  адвокат–сак | нерегистриран
  0
  0

  1- А може ли социалният пол да съществува абсолютно самостоятелно- без да е налично живородено човешко същество с някой от двата биологични пола...В БЪЛГАРИЯ НЯМА НОРМАТИВНО ВЪВЕДЕН ЮРИДИЧЕСКИ ПОЛ, РАЗЛИЧЕН ОТ БИОЛОГИЧНИЯ- както пишете Вие, ''....един човек колкото и да се върти - задните му части все са си отзад...'', т.е. не може да съществува правната конструкция '' социален пол'', приоложима ъм човешките същества, т.е. да се включи в правосубектността на физическите лица, ако не съществува живородено човешко същество с биологичен пол мъж или жена, Ако става въпрос за животните, понеже сайта уж е юридически, то да Ви задам един въпрос- имат ли бозайниците и приматите, различни от човешките същества, правосубектност- т.е. могат ли да бъдат носители на права и задължения...Не питам за ''един приятел'', а заради насочеността на сайта, която е юридическа, а не глбт...

 6. 1
  | нерегистриран
  1
  -1

  Един човек колкото и да се върти - задните му части все са си отзад.
  Повече от 5% от от човешката популация има проблеми с хомосексуалността.
  И при животните се наблюдава този феномен.
  Какъв ще пишете човек в личната му карта има значение за юридическия му пол. Нормативната сила на фактическото е друга нещо. И посочените повече от 5% не могат да бъдат заличени. Ако не вярвате на обективни факти, питайте Джордано Бруно дали земята се върти около слънцето, или е обратното. Вие твърдите, че е обратното.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.