Държавата може и по-ефективно да събира вземанията си


Държавата и публичноправните организации могат да бъдат кредитори по публични и частни вземания. Като всеки кредитор, държавата също трябва да търси и събира своите вземания, за да осигури своята финансова стабилност, като за целта ползва определени от закона способи и следва определени процедури.

Публичните вземания на държавата и общините се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) от публичните изпълнители при Националната агенция за приходите (НАП), освен ако в закон е предвидено друго. Преди изменението на ДОПК, обнародвано в "Държавен вестник" бр. 12 от 2009 г., компетентни органи бяха публичните изпълнители при Агенцията за държавни вземания (АДВ). Самият ДОПК предвижда, че със специален закон може да се предвиди друг компетентен орган, който да събира публични вземания.

Тук е мястото да се уточни, че публични са държавните и общинските вземания за данъци, митни сборове, задължителни осигурителни вноски, държавни и общински такси, установени по основание със закон, глоби, имуществени санкции, конфискации, недължимо платените, надплатени или неправомерно получени или усвоени средства по програми и фондове на Европейския съюз, лихвите върху такива вземания и някои други вземания, обявени за публични (чл. 162, ал. 2 и ал. 5 от ДОПК). Всички останали вземания на държавата и общините са частни вземания и се събират по общия ред. Такива са например задълженията за плащане по различни договори – задължения за плащане на цена по приватизационни договори, концесионно възнаграждение по концесионни договори, наемна цена по договори за наем, дължими лихви и неустойки поради неизпълнение на договорни задължения и пр.

Години наред
законодателят се
опитва да създаде
съответна процесуална уредба и организация,

която да обезпечи добра събираемост на публичните и частните вземания на държавата. Приети бяха много законодателни актове, уреждащи процедурите и способите за събиране на публични вземания – Законът за събиране на държавните вземания (обн. ДВ, бр. 26 от 26.03.1996 г., отм. ДВ, бр. 12 от 2009 г.), Данъчният процесуален кодекс (обн., бр. 103 от 1999 г., отм. ДВ, бр. 105 от 2009 г.) и действащият ДОПК (обн. ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г.). НАП стана правоприемник на АДВ, с което в една институция се обединиха функциите по установяване и събиране на публичните вземания. Времето ще покаже доколко сполучлива е реформата и доколко създаването на "мегаагенции" решава проблемите.

Струва ми се обаче, че държавата не използва на практика и в достатъчна степен всички възможности за осигуряване на по-добра и по-бърза събираемост на своите вземания. А такава законова възможност съществува както по отношение на частните, така и по отношение на публичните вземания.

Става въпрос за
Института на частните съдебни изпълнители,

създаден със Закона за частните съдебни изпълнители /ЗЧСИ/ (в сила от 01.09.2005 г., обн. ДВ. бр. 43 от 20.05.2005 г.). С приемането на този нормативен акт законодателят извърши важна реформа в изпълнителния процес в Република България. ЗЧСИ урежда организацията и правното положение на частните съдебни изпълнители, както и правата и задълженията на частния съдебен изпълнител като лице, на което държавата възлага функция по принудително удовлетворяване на частни притежания.

За своето сравнително кратко съществуване Институтът на частните съдебни изпълнители доказа своята ефективност. По данни на Камарата на частните съдебни изпълнители за около 3 години частните съдебни изпълнители са събрали над 1 млрд. лева дългове. Следва да се има предвид, че в тази сума са включени не само задължения по новообразувани изпълнителни дела, но и задължения по висящи изпълнителни дела в държавните съдебноизпълнителни служби, които години наред са "събирали прах" и които дела, поради липсата на предприети действия, взискателите са поискали да бъдат прехвърлени към частен съдебен изпълнител (по силата на §3 от Преходните разпоредби на ЗЧСИ).

Държавата може да възлага на частния съдебен изпълнител и събирането на публични вземания

(чл. 2, ал.2 от ЗЧСИ). Органите, компетентни да установяват публични вземания, може да възложат тяхното събиране на един или повече частни съдебни изпълнители, предвижда алинея 3 на цитираната разпоредба. Следователно в ЗЧСИ се намира нормативното основание частният съдебен изпълнител да събира както частни, така и публични вземания на държавата.

В тази връзка ми се иска да посоча един случай, който доста нашумя в медийното пространство. Той касае неизпълнени следприватизационни задължения по договора за приватизация на "Хотел Витоша" ЕАД. Агенцията за приватизация (АП) успя да събере вземане за неустойка по приватизационен договор в приблизителен размер 1 000 000 лева от наследниците на Иван Зографски, за която същият е осъден на основание предявен от АП иск за договорно неизпълнение. В резултат на образуваното изпълнително дело при частен съдебен изпълнител Милен Бъзински и вследствие предприетите изпълнителни действия в срока за доброволно изпълнение, е получено доброволно изпълнение от страна на наследниците.

Този пример е доста показателен за ефективността в принудителното изпълнение, за което допринесоха частните съдебни изпълнители. В случая се касае за частно вземане на държавата, произтичащо от неизпълнение на задължения по приватизационен договор. Както се посочи, няма правна пречка на частен съдебен изпълнител (или няколко частни съдебни изпълнители) да бъде възложено събирането също и на някои публични вземания, например за глоби и имуществени санкции, при които практиката показва много ниска събираемост.

На какво се дължи по-голямата ефективност, която показват частните съдебни изпълнители в своята работа, в сравнение с работата на държавните съдебни изпълнители? Причините са комплексни. Частните съдебни изпълнители са мотивирани от стимула на частната инициатива, както и от желанието да докажат своя професионализъм и преимуществата на Института на частното съдебно изпълнение. Те разполагат с необходимия организационен, технически, информационен и кадрови ресурс, за да обезпечат надлежното (своевременно и законосъобразно) протичане на изпълнителното производство. Частните съдебни изпълнители наемат служители, които съдействат за по-бързо, своевременно и качествено извършване на редица материално-технически дейности, свързани с деловодството, оформянето на документи и книжа, връчването на призовки и съобщения, извършване на справки и издаване на удостоверения по делата и т.н. Всеки частен съдебен изпълнител може да има също така един или няколко помощник-съдебни изпълнители.

В повечето кантори е въведен или се въвежда специализиран софтуер, който обезпечава информационно дейността по изпълнителните производства и осигурява надеждност и точност на информацията относно статуса на едно дело във всеки един момент.

Същевременно следва да се посочи, че дейността на частните съдебни изпълнители се осъществява при съответни правни гаранции за законосъобразност на техните действия – съдебен контрол за законосъобразност на действията им (контролно-отменително производство пред окръжния съд), дисциплинарна отговорност, отговорност за причинени вреди от незаконосъобразно изпълнение, задължителна професионална застраховка.

 

 


Нотариатът пред изпитанията на общностния правен ред

Предишна новина

В планината, както и в правото, трябва да знаеш, за да можеш

Следваща новина

Коментари

22 Коментара

 1. 24
  ************ | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. 23
  no fax payday loans | нерегистриран
  0
  0

  nzpvtkdk <a href="http://paydayloansusadsg.com/ ">no fax payday loans</a> >:]] <a href="http://paydayloansaustraliadsg.com/ ">payday loans</a> :-O <a href="http://paydayloanscanadadsg.ca/ ">cash advance online</a> wLGFd

 3. 22
  Retta | нерегистриран
  0
  0

  <a href="http://www.edmedicationguide.com/">cheapest cialis</a> rxs <a href="http://www.besttreatmentfored.com/">viagra</a> 982 <a href="http://www.insureyourcaronline.com/">a auto insurance</a> =[ <a href="http://www.privatizationofprisons.com/">free car insurance quotes</a> 605 <a href="http://www.kyle-kim.com/">auto insurance online</a> 047 <a href="http://www.secretdangersociety.com/">get car insurance quotes</a> 4850 <a href="http://www.lastchanceads.com/">discount auto insurance</a> =))

 4. 21
  Sequoia | нерегистриран
  0
  0

  <a href="http://www.tonyblackart.com/">car insurance in florida</a> %-O <a href="http://www.tratamientodelaed.es/">Cialis</a> asulfe <a href="http://www.insureyourcaronline.com/">car insurance online</a> 3246 <a href="http://www.genericdrugonline.net/">order cialis online</a> :] <a href="http://www.cheapsildenafilonline.com/">sildenafil citrate 100mg</a> 697 <a href="http://www.secretdangersociety.com/">get car insurance quotes</a> iqsjf <a href="http://www.bi2r.com/">affordable car insurance</a> %O

 5. 20
  Maryland | нерегистриран
  0
  0

  <a href="http://www.carinsurquote.net/">car insurance quote</a> znadz <a href="http://www.locatemedsonline.com/">viagra</a> 32042 <a href="http://www.aoiiblog.com/">nj car insurance</a> 8-[[ <a href="http://www.kyle-kim.com/">online auto insurance</a> %-[[[ <a href="http://www.getyourquotesonline.com/">car insurance online</a> 94647

 6. 19
  Stitches | нерегистриран
  0
  0

  <a href="http://www.orderedpillsonline.com/">buy viagra 25mg</a> qfscf <a href="http://www.mymedicationguide.com/">accutane</a> 6910 <a href="http://tandemmagazine.net/">cheap car insurance</a> libaeb

 7. 18
  Mellie | нерегистриран
  0
  0

  <a href="http://www.autocoverageonline.net/">auto insurance</a> >:PPP <a href="http://www.discoveronlinecolleges.net/">online colleges</a> nej <a href="http://www.bitterrootfireguide.com/">car insurance rates</a> npyn

 8. 17
  Jessie | нерегистриран
  0
  0

  <a href="http://wycogreencorridor.org/">cheap auto insurance</a> 167 <a href="http://compareonlineclasses.com/">online degree</a> fev <a href="http://www.compareautoinsur.com/">auto owners insurance</a> 871 <a href="http://www.autoinsurcoverage.com/">auto insurance quotes</a> oaf

 9. 16
  ***** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 10. 15
  ********* | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 11. 14
  ******* | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 12. 13
  ****** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 13. 12
  ******* | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 14. 11
  ******* | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 9
  *************************** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.