Държавата поема националния мониторинг над правосъдието и борбата с корупцията

Държавата поема националния мониторинг над правосъдието и борбата с корупцията

Държавата вече ще извършва национален мониторинг над правосъдието и борбата с корупцията и организираната престъпност. Това става ясно от решение на Министерския съвет, който прие Постановление за създаване на национален механизъм за мониторинг в областта на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и върховенство на закона.

Приемането на тази мярка е едно от условията, дадени от Европейската комисия, във връзка с отпадането на продължаващия вече 12 години Механизъм за сътрудничество и проверка.

Националният мониторингов механизъм е предвидено да се осъществява чрез Съвет за координация и сътрудничество. Институции от различните власти, които изпълняват дейности или мерки в посочените области, ще представят информация за напредъка в посочените области. Съветът ще осъществява дейността си при спазване на принципите за разделение на властите и независимост на съдебната власт, както и на другите конституционно и законово установени принципи и правила. Той няма да осъществява контрол върху дейността на държавните органи и членовете си и под никаква форма не може да осъществява намеса в независимостта на съдебната власт, уточняват от правителствената пресслужба.

Участието в Съвета на органите, които са извън изпълнителната власт, е на доброволен принцип и е израз на сътрудничество и диалог между властите. Съветът ще има координационни и съвещателни функции и в него ще участват заместник министър-председателят с ресор "правосъдие", представляващият Висшия съдебен съвет (ВСС), председателят на Върховния касационен съд (ВКС), председателят на Върховния административен съд (ВАС), главният прокурор, главният инспектор от Инспектората към ВСС, председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), министърът на вътрешните работи, министърът на правосъдието, министърът на финансите. Предвижда се за всяко заседание да бъде отправяна покана за участие до председателя на правната комисия в Народното събрание, както и до председателите на парламентарните групи.

Съветът ще се ръководи от двама съпредседатели - заместник министър-председателят с ресор "правосъдие" и представляващият ВСС, което ще гарантира равнопоставеността и независимостта на съдебната власт. Заседанията ще се провеждат на три месеца в първия понеделник на съответния месец. Съветът може да провежда и извънредни заседания по инициатива на съпредседателите или по искане на 1/3 от неговия състав, като задължително се посочват въпросите, които ще се обсъждат и членовете на Съвета, които ще докладват по тях.

Към Съвета ще се създаде и Граждански съвет с 8 членове - представители на професионални организации на магистратите, неправителствени организации и на организации на работодателите. Членовете на Гражданския съвет ще осъществяват наблюдение върху постигнатия напредък и изпълнението на мерките и дейностите по посочените показатели - борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа, върховенството на закона, като могат да дават становища и да правят предложения пред Съвета за повишаване на ефективността. Участието в Гражданския съвет е на ротационен принцип. Ротацията на членовете на Гражданския съвет, с изключение на членовете, които са представители на професионалните организации на съдиите, прокурорите и следователите, се извършва на една година, като при нея се заместват представителят на организацията с опит в областта на превенцията и противодействието на корупцията, на организацията с опит в съдебната реформа и на организацията на работодателите, признати на национално равнище, освен когато няма подадени нови заявления за участие.

Още по темата

Проектът на ВСС за оптимизация на съдебната карта и изграждане на ЕИСС е преполовен

Предишна новина

Бившият член на ВСС Ясен Тодоров е повишен в Националната следствена служба

Следваща новина

Коментари

2 Коментара

 1. 2
  Izy | нерегистриран
  3
  0

  А #кой ще пази Пазачите?!?

 2. 1
  | нерегистриран
  3
  0

  Що за глупост измислиха пак тия малоумници ... зам.министър председател, министри, шефа на КПКОНПИ ще се контролират сами себе си за безобразията, които ще вършат ?????

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.