Фактическото съжителство води до конфликт на интереси

Фактическото съжителство води до конфликт на интереси
Екипът на министъра на правосъдието Миглена Тачева бързо създаде регламент срещу конфликта на интереси

Фактическото съпружеско съжителство става абсолютна пречка за заемане на куп държавни длъжности. Лица във фактическо съжителство няма да могат да са едновремено членове на УС на БНБ, на Комисията за финансов надзор, на Комисията за защите на личните данни, членове на надзорния съвет на НОИ, управител и подуправител. В МВР и в митниците няма да работят лица във фактическо съжителство, които са в йерархическа връзка на ръководство и контрол. Инспекторите на Държавната финансова инспекция ще са длъжни да си направят отвод, ако през последните три години са били във фактическо съжителство с човек, работил при проверяваната организация или лице. И т. н., и т. н.
Това е предвидено в проект за промени в Закона за администрацията, който Министерството на правосъдието (МП) е разпратило за съгласуване по различните ведомства. Ограниченията, разбира се, ще важат и за съпрузи и близки роднини.
Законопроектът предвижда още, че до 1 месец от влизане в сила на промените, всички висши публични длъжности – премиерът, министрите, техните заместници, областните управители и заместниците им, както и шефовете на всички държавни институции, създадени със закон или с постановление на МС, трябва да подадат декларация за конфликт на интереси - че не извършват друга дейност и не заемат друга длъжност, която по конституция и закон е несъвместима с тяхната дейност.
Промените в Закона за администрацията се налагат заради новия Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, който влиза в сила от 1 януари 2009 година. Той даде двумесечен срок за внасяне на необходимите добавки във всички нормативни актове, за да се прилагат изискванията за проследяване и ликвидиране на конфликтите на интереси. В преходните разпоредби на проекта на МП се предлагат промени в още 30 други закона - Кодекса за социално осигуряване, Закона за митниците, Закона за МВР, Закона за правната помощ, Закона за държавния служител, Закона за закрила и развитие на културата, Закона за филмовата индустрия, Закона за  Българската народна банка, Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за защита от дискриминация, Закона за здравното осигуряване, Закона за местните избори, Закона за Националната агенция за приходите, Закона за националната стандартизация, Закона за Сметната палата, Закона за гарантиране влоговете в банките, Закона за ДАНС, Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пътищата, Закона за радиото и телевизията и други. Те създават основания за освобождаване на лица, заемащи публични длъжности, ако са попаднали в конфликт на интереси.
Интересен проблем обаче е, че нито новият законопроект, нито Законът за конфликт на интереси, нито законите, в които се предлагат промени, дават дефиниция на това що е фактическо съжителство. То съвсем не се покрива с наличието на интимни отношения между двама души, както обикновено се смята. Фактическото съжителство като понятие по-скоро означава съвместно живеене на двама души като съпрузи, но без брак . Без такава легална дефиниция обаче всички тези закони няма да могат да се прилагат в частта си, която ограничава "съжители" да работят заедно в един орган. Авторите на законопроекта вероятно са разчитали, че новият Семеен кодекс ще даде определението. Но преди второто му четене в парламента постъпиха много депутатски предложения този институт въобще да отпадне от кодекса.

 


 

 


Издателство "Сиела" организира дискусия на тема "Корупция"

Предишна новина

ВАС ще решава за изборите в Казанлък

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.