Финалният вариант на Закона за мерките в извънредно положение излезе в Държавен вестник

Финалният вариант на Закона за мерките в извънредно положение излезе в Държавен вестник

В извънреден брой на "Държавен вестник" излезе финалният вариант на Закона за мерките и действията в извънредно положение.

Новите разпоредби в закона, както и промените в стари такива най-после са ясни. Народното събрание гласува на две четения специалния закон миналата седмица. Между двете обсъждания в пленарна зала текстовете радикално бяха променени, като в крайна сметка, макар и трудно и с много въпросителни, в петък законът мина и на второ четене. В неделя обаче държавният глава Румен Радев наложи вето на части от него – във връзка с по-високите наказания за фалшиви новини и тавана на цените за основни стоки, услуги и лекарства. В понеделник депутатите прегласуваха наново закона, като отстраниха спорните текстове.

Така, в Закона за мерките и действията в извънредно положение влязоха правилата, че се спират се всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. След отмяна на извънредното положение публичните продани и въводите във владение се насрочват наново, като не се дължат нови такси и разноски. Не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения. Ограничават се нотариалните производства до неотложни такива при спазване на здравно-хигиенните изисквания. Нотариалната камара осигурява дежурни нотариуси при съотношение най-малко един нотариус на 50 000 жители за съответния район.

Спряха сроковете и за почти всички дела, с изключение на някои наказателни, свързани с мерки за неотклонение, европейски заповеди за арест и екстрадициите.

Според новия закон работодателите и органите по назначаване в зависимост от специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване може да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си без тяхно съгласие, освен когато това е невъзможно.

Военнослужещите от въоръжените сили също се сдобиха с нови правомощия, като бяха включени, заедно с полицаите, като възможни пазители на обществения ред. Военните ще имат право да извършват проверки за установяване самоличност на лице; ограничават придвижването на лице до пристигане на органите на Министерството на вътрешните работи, за което има данни, че е отказало или не изпълнява мерките по чл. 61 и 63 от Закона за здравето, като се съставя двустранен писмен протокол; спират превозни средства до пристигане на органите на Министерството на вътрешните работи; ограничават придвижването на лица и превозни средства на контролно-пропускателен пункт; да използват физическа сила и помощни средства само когато това е абсолютно необходимо.

В Кодекса на труда пък се записа, че при обявено извънредно положение работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение. Когато при обявено извънредно положение работата на предприятието или на част от него е преустановена със заповед на държавен орган, работодателят е длъжен да не допуска работниците или служителите до работните им места за периода, определен в заповедта.

Кодексът за социалното осигуряване беше променен в смисъл, че по време на действието на този закон, но за срок не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен институт превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. за лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет. Средствата се превеждат по банков път на съответния осигурител в срок до 5 работни дни въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта писмена информация. Интересният момент в случая е, че, в случай че осигурителят не изплати пълния размер на трудовото възнаграждение на работниците и служителите, за които са получени средствата по ал. 1, той ги възстановява.

Законът влиза в сила от 13 март 2020 г. с изключение на част от разпоредбите, които влизат в сила от деня на обнародването му.

Още по темата

На съдебните и прокурорските помощници трябва да бъде възложена част от правораздавателната дейност на магистратите

Предишна новина

Как да работят международните шофьори и авиоекипажите в условията на пандемия

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.