41 Коментара

 1. 41
  Темида | нерегистриран
  0
  0

  Преди много години въпросът с пътните пари беше уреден нормативно. 90% - при пътуване по БДЖ и 80% - при автобусен транспорт. Асно, точно и категорично.

 2. 40
  пътуваща 2 | нерегистриран
  0
  0

  Без пари за пътни разходи, с намалени заплати заради новите "умни" предложения за заплащане на осигуровките ще се изравним със заплатите на служителите,а може и да паднем под техните. Честито!

  А на "Пътнико свиден" -какво оптимистично, от ден на ден все нови отчайващи новини. 3. 39
  възмутен съдия | нерегистриран
  0
  0

  Напълно подкрепям двамата колеги по-горе. Както е казано - "Ситият на гладния не вярва". Тази поговорка за елементарното мислене, за съжаление се оказа напълно валидна за ВСС, който вместо да бъде елитът на една гилдия, за пореден път стигна дъното. Сигурно тези думи няма да им се харесат, ако изобщо ги прочетат. Какво друго обаче освен силни думи остават на нас, на тези, които сме сами. Отчайващо сами. НИЕ и ТЕ говорим на различни езици за едни пътни пари, та какво ли остава за по-сериозни неща.

 4. 38
  възмутена | нерегистриран
  0
  0

  Защо ли ВСС реши да прави икономии точно от тези разходи, които едва ли са кой знае колко в сравнение с разходите, които се правят за многобройни служебни автомобили, респ. тяхната поддръжка, командировки в чужбина и други подобни? Ами защото тези разходи не ги касаят пряко, също както орязаха парите за дрехи на служителите. Не трябва ли стесняването на бюджета на съдебната власт да се понесе еднакво от всички? Повечето магистрати, които работят извън населените места обикновено са на ниво районни съдии и прокурори и взимат най-ниските заплати, които по този начин им се намаляват напълно несправедливо. Вината за това неадекватно решение е изцяло на ВСС, защото както е отбелязал колегата по-горе, ПМС - то разрешава да се правят такива разходи и те са се правели винаги досега, така че за него не могат да се опрадвадат с Дянков или с който и да било друг. Разбирам стремежа на ВСС да се правят икономии, но в случая те са на гърба на част от магистратите, които и без това търпят лишения от самия факт, че бият път всеки ден, за да изпълняват задълженията си, което най-малкото не е честно. Да не говорим доколко е законосъобразно.

 5. 37
  съдия | нерегистриран
  0
  0

  Много странно, че това т.нар. решение не казва нищо, не обяснява кое е наложило редуцирането на бюджета за пътни разходи. Цитираната разпоредба по чл.30, ал.1, т.2 от ПМС-то дава възможност да се извършват такива разходи! Да обясни ВСС защо след като ПМС-то разрешава, те с това решение прословуто ни отрязват? Трябва ли да пуснем жалба до комисията по дискриминация в.в. с реализираното трудово възнаграждение? Все пак колегите, които не пътуват получават цялата заплата и си я харчет както искат, а ние трябва да даваме по куп пари за пътни.....Отношението на ВСС е възмутително и обидно! След като не могат да ни защитят интересите да направим подписка да ги махат, защото очевидно не вършат работата за която са сложени!

 6. 36
  Хм | нерегистриран
  0
  0

  Адресът е:

  ВСС-Заседания на ВСС-Решения на комисии-Комисия "Бюджет и финанси"

 7. 35
  Хм | нерегистриран
  0
  0

  На страницата на ВСС е публикувано следното извлечение на комисията "Бюджет и финанси:

  И З В Л Е Ч Е Н И Е

  от протокол № 10

  от заседание на комисия “Бюджет и финанси” на ВСС,

  проведено на 2 март 2010 г.  25. ..............  По повод на зачестилите запитвания по отношение на решение на ВСС по т.38.2 от Протокол № 5/04.02.2010 г. комисия „Бюджет и финанси” изразява следното становище  Комисия „Бюджет и финанси”

  Р Е Ш И :  1. Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 1 от ПМС № 324 от 30.12.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2010 г., органите на съдебната власт могат да извършват разходи в полза на служителите за пътуване в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата дейност.

  Въз основа на трудовите задължения и изискванията на длъжността, утвърдени с длъжностните характеристики (призовкари, снабдители, касиери и др.), разходите на служителите за пътуване в границите на населеното място се определя въз основа на заповед на административния ръководител, в която се посочват лицата, имащи право на транспортни разходи съгласно чл. 30, ал. 1, т. 1 от ПМС № 324 от 30.12.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2010 г.

  2. В решението по т.38.2 от Протокол № 5/04.02.2010 г. на ВСС е посочено, че органите на съдебната власт могат да извършват разходи в рамките на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата дейност, за сметка на утвърдените им бюджетни сметки.

  Разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, когато се намират в различни населени места, съгласно чл. 30, ал. 1, т. 2 от ПМС № 324 от 30.12.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2010 г., не следва да бъдат извършвани.

  3. Становището на комисия „Бюджет и финанси” да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Решения на постоянните комисии на ВСС”.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

  “БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”: /п/ Ив. Колев 8. 34
  до пътуваща 2 | нерегистриран
  0
  0

  Защо си мислите, че в Сф плащат карта за градски транспорт? На кого и как става това? Ако знаете, споделете, защото в прокуратурата не се плаща.

 9. 33
  съдия | нерегистриран
  0
  0

  Колеги, на служебните страници на ВСС има публикувано писма до всички съдилища и прокуратури от председателя на бюджетната комисия при ВСС.Писмото е изготвено по повод нашите запитвания относно парите за транспорт.С две думи казват ни да го духаме.Пари няма да видим.Това е.

 10. 32
  пътнико свиден | нерегистриран
  0
  0

  До : наблюдател - Ако обичате само не с този снизходителен тон, може ли? Очевидно, че не сте удовлетворен/а/ от съдебната система по лични съображения, но това е Ваш проблем и май не е най-подходящия аргумент за изказвания от Ваша страна по повод проблема на магистратите с пътните разходи?! Ако очаквате да ни видите на "всенародни протести" пред сградата на ВСС ще останете доста разочарован/а/ - нямаме време за това, защото сме заети да пътуваме ежедневно, да гледаме дела, да даваме дежурства и да си изпълняваме служебните задължения вменени от закона, а накрая вечер трябва да бъдем адекватни и за семействата си!

  Да : пътеваща 2 Колега, я гледайте по-оптимистично! Правим каквото трябва, а от кадровиците зависи да спазят законовите норми относно равноправното третиране и разрешаване на проблема с пътните разходи по най-благоприятния начин!

 11. 31
  наблюдател | нерегистриран
  0
  0

  Ало, магистратчетата... Много лесни се оказахте. Една бланчица за писъмце до ВСС сложи някой тук и край - спасявай се по единично. Това е упражняване право на жалба, сигнал, молба, предложение /сякаш там не знаят да напишат едно "КД"/, но в никакъв случай не е форма на протест. И съдебните ви актове са такива - все законосъобразни, но до един нищо не казващи. Показателно е как темата почти замря след като бе публикувано проекто-писъмцето. Всички млъкнаха и почнаха да търсят начин да се спасяват типично по български - кой щял да идва на работа веднъж в седмицата, кой щял да пътува на стоп, и прочие... В крайна сметка качеството на управляващите зависи главно от управляваните.

 12. 30
  пътеваща 2 | нерегистриран
  0
  0

  Нищо няма да излезе. Резнали са ни и това е.Пари няма.Само съдии, работещи където живеят, са привилегировани.Всички останали сме второ качество.Подписах се в подписка, но не вярвам,че ще се преборим във ВСС.Нали децата,съпругите и приятелките на важни особи не пътуват и нямат този проблем.Надежда всяка тука оставете.Ще чакаме по-добри времена.Издръжката на съдилищата не стига за нищо.Голяма криза.

 13. 29
  mimi | нерегистриран
  0
  0

  За пореден път ВСС Ви хвърля на кучетата, а Вие все търпите. Първо с Ви измислиха Красьо Черния, после Дянков, сега Кризата, те воъбще работят ли за ВАС? Защо Ви сринаха авторитета пред целия български народ? Защо търпите това?

 14. 28
  Пътуващи магистрати | нерегистриран
  0
  0

  По повод въпроса за качения текст на писмото - ние го написахме и го препратихме по електронна поща на колеги в съдилища до морето. Пратили сме копието както е визрано и в сами текст до Съюза на съдиите в България. Ива Пушкарова се ангажира да го предаде на председателя на Управителния съвет. До колкото разбрахме има вече депозирани до съюза доста писма от колеги, чака се камарката да се понатрупа и ще има официално становище до ВСС от гилдийната организация на съдиите, а доколкото знам се търси помощта и от прокурорската асоциация. Наблегнахме на това, че ни третират неравностойно, а относно избора за това къде да работиш - когато преди 6 години и половина ме преназначиха от младши съдия за районен съдия никой не ми е давал право на избор - казаха, че това е единственото свободно място и ако не ме удовлетворява - да напусна. Уважавам собствения си труд като младши съдия и като командирован районен съдия и това е причината да не напусна, но едни доводи за правото на избор, особенно когато то се отнася до оценка на собствения ти труд и усилия смятам, че в случая са крайно неуместни!С колегите се надяваме писмото да има отзвук и обратна реакция от страна на ВСС, защото основния проблем от това решение е ДЕМОТИВАЦИЯТА за работа, а система в която работят демотивирани магистрати определено няма да работи ефективно. Поздрави на всички и дано скоро постигнем позитивен резулатат в начинанието!

  магистрати от ИРС

 15. 27
  пътуващ | нерегистриран
  0
  0

  Това е текста на писмото, но той не е обвързващ за никого.

  ДО ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ  КОПИЕ : ДО СЪЮЗ НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ  СТАНОВИЩЕ – МОЛБА  от

  ……………………………………..

  съдия в Районен съд – ………..  ……………………………………….

  съдия в Районен съд – ………..  ……………………………….

  съдия по вписванията в Районен съд – ………………..  във връзка с Решение по т.38.2

  в Протокол № 5/04.02.2010г.

  на Висш съдебен съвет  УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

  Обръщаме се към Вас с молба за ревизия на взетото решение по т.38.2 от Протокол № 5/04.02.2010г. от заседание на ВСС. С това решение се спира изплащането на ежемесечни разходи за пътуване на всички нас – магистратите, които полагаме труд в органите на съдебната власт извън населеното място в което живеем. Считаме, че с това решение ни поставяте в неравностойно положение спрямо нашите колеги практикуващи в същото населено място, в което и живеят. Реализирания от нас ежедневен разход за път ще рефлектира неблагоприятно върху получаваното крайно трудово възнаграждение, тъй като стойността на билетите за междуградски транспорт е значително по-голяма в сравнение със стойността на билетите за градски транспорт, а съобразно взетото от Вас решение последните разходи се признават и възстановяват. Отчитаме условията на финансова криза, в която се намира страната, запознати се с факта, че бюджета на съдебната власт е силно редуциран, но с настоящото становище молим да бъдат предприети от Ваша страна мерки, като орган следящ за защита правата и интересите на магистратите, изплащането на средствата, които всяка година всеки съд/ прокуратура залага при изготвяне на проекто-бюджета досежно пътните разходи на магистратите с постоянно местоживеене в друго населено място да бъде възстановено. По този начин считаме, че ще бъде избегнато поставянето ни в неравностойно и дори дискриминационно положение спрямо нашите колеги – магистрати, които не пътуват ежедневно до своето работно място.

  Считаме, че молбата ни е основателна и се надяваме че ще предприемете необходимите действия за защита на нашите интереси.  С УВАЖЕНИЕ :  …………………………..

  /съдия ………………………………../  ………………………………

  /съдия …………………………………../

  ………………………………

  /съдия ………………./  ….02.2010г.

  гр………….

 16. 26
  ????? | нерегистриран
  0
  0

  До пътуващ

  Какво е това писмо?

 17. 25
  пътник панталей | нерегистриран
  0
  0

  От кого е изготвено това писмо и ако е образец къде може да се намери

 18. 24
  ПЪТУВАЩ | нерегистриран
  0
  0

  Изготвено е писмо, което всики сам изпраща, като копие от него е за Съюза на съдиите и другите професионални органзации.

 19. 23
  Подписка | нерегистриран
  0
  0

  Според мен колкото повече подписки има, толкова по-добре.

  И наистина е крайно време да спрем да си "мерим" кой какво и колко работи, както по-горе правилно беше отбелязано. И съдии, и служители, които пътуваме, вадим от джоба си, и то не малко пари. И сме дискриминирани, защото "без съд и присъда" реално ни режат от заплатите. "Големите" ни заплати, на които някой завидя през тъмните стъкла на топлия си служебен автомобил.

 20. 22
  пътуваща 2 | нерегистриран
  0
  0

  Чух че в някои окръзи вървяла подписка, но не съм я виждала.Да се обединим и да направим нещо.Няма кой да ни защити.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.