41 Коментара

 1. 21
  Христов към нормалния човек | нерегистриран
  0
  0

  Г-н нормален човек, НЯМАМ НИЩО ОБЩО с фашизма. Настървено търся правата си по закон и Конституция отнети ми умишлено от съдебната власт,и ще продължавам да ги търся.И това мое усилие заслужава вниманието на правният свят.

 2. 20
  нормален човек | нерегистриран
  0
  0

  Г-н Христов, редно е все пак да Ви уведомим, че никой не си прави труда да Ви отговаря, защото изказванията Ви са фанатизирано-просташки. Вярно че е много модерно напоследък да се говори в този стил, но това не значи че е приемливо- например през 30-те и 40-те години на миналия век на мода беше фашизмът.

 3. 19
  ....... | нерегистриран
  0
  0

  Джаза = Христов, защо очакваш отговор, след като не го приемаш и постави юриста, в кавички ?!?!?!

 4. 18
  джаза към правен свят. | нерегистриран
  0
  0

  Що мълчите бе обитатели на правен свят ?,що не отговорите на Христов за съдииската далавера по нох.д. 522/98г.на районен съд Враца,след като в нарушение на НПК,ЗСВ и Конституцията рай. съд Враца се отвежда ведно с прокуратурата в нарушение на НПК, за "съда" и чл.44 ал.1 т1 във вр. с чл.45 т.1,4-6 НПК, за прокуратура,и ЗСВ ведно чл.127 от Конституцията.

  ВЪПРОС: Ще се намери ли някои аджамия от правен свят да се ангажира със случая,диктуван от МАФИЯТА,и организараната престъпност в съдебната власт.

  Със всеобщи усилия да отвоюваме правата на Христов дадени му от закана,и Конституцията и по законен път да навием врата на тарантулите и поганците видно от гореописаното.

 5. 17
  Джаза | нерегистриран
  0
  0

  Пурко,благодаря,това го разбррах още вчера и повече нема да отговарям на "юриста",видими се празна работа

 6. 16
  Пурко | нерегистриран
  0
  0

  Джаза,в нетпространството гравитира провокатор-юриста,желателно е да не му отговаряш

 7. 15
  юрист към Джаза | нерегистриран
  0
  0

  Вие искате от юристите да ви отговорят, дали изказването на Христов за съдебната система е вярно,а именно: "Има ли по безотговорна професия от съдийската? " не мисля че това е вярно. А за законосъобразносттана актовете на съда, ви казах и по горе не съм запознат със фактите и обстоятелствата по делото!!!

 8. 14
  джаза към юриста | нерегистриран
  0
  0

  Моля изложете станововище по гореизказаното ,касаещо законосъобразността му така

  както е записано,без да искам запознаването ви с делата.

  С изложеното има за цел да АЛАРМИРАМ обществеността

  за безчинствата на съдебната власт във връзка с гореописаното.

 9. 13
  юриста към Джаза | нерегистриран
  0
  0

  Щом казвате и сте порверили всички тези дела във РП, РС, СлСл, ОС гр. Враца и ВКС, добре, макар че ми е странно как сте го сторили, като те не са публикувани в нет.пространството, сгурно сте страна, за да имате достъп до тях, но аз като юрист не мога да дам категоричен отговор след като не съм видял делата.

 10. 12
  джаза към юриста | нерегистриран
  0
  0

  Изказването на Христов е гола истина,и пореден кашмер за правораздаването,което може да се провери: Доказателства: дозн.870/96г.рай.п-ра Враца,сл.д.872/96г.Районна сл. сл. Враца ,обв. акт от 21.7.98г. на рай .п-ра Враца ,нох.д. №522/98г.Рс Враца ,внох.д. 358/999г.Окр. съд Враца ,н.д. №50/2000г.ВКС1 н.о.,дело ,искане №1377/22.4.08г.на гл. п-р ,дело №258/09г.ВКС,2н.о.,сссъжаляяявввам но Христов е прав

 11. 11
  юрист до Джаза | нерегистриран
  0
  0

  Това което е изнесено от Христов,не мога да кажа дали е вярно, а отговор от юрист ще има когато същия се запознае с всички факти и обстоятелства съдържащи се по делото, делата, а не просто да си чешаме езиците или ви се иска да кажа, че е вярно, но не мога, сориииииииииии, Джаза!!!

 12. 10
  Джаза | нерегистриран
  0
  0

  Къде се укрихте бе юристи ?

  Защо не отговаряте на Христов,вярно ли е изказването му за съдебната власт ?? И ако не е станете му опоненти.

 13. 9
  ИВА | нерегистриран
  0
  0

  Присъдените съдебни държавни такси по дела по ЗОДВПГ за времето от 1998г. до 2006г. влизат ли в

  държавните вземания посочени в чл.162 от ДОПК,след като се събират съгласно чл.1 от ЗДТ

 14. 8
  Христов | нерегистриран
  0
  0

  Въпреки ,че е осъдена държавата в Евро Съда за процеса по чл.144 НК с решение от 23.10.2003г.,през 2005г. с разпореждане №40 от 14.02.05г.съдията от Мездра осъдил ме на ЛОС по нох.д. №522/98г.ВРС,ЛЪЖЕ държавата и закона,че производсдтвото по чл.144 НК срещу мен все още е висящо. В същото разпораждане,същият "съдия" набежда и лъже,че по чл.144 НК ,има внесен и обвинителен акт срещу съпругата ми .С което й е преписала углавно престъпление ,без съпругата ми да е била даже и уличено лице за този процес.

  И тъй като на лъжец съдия неможе да му се има доверие,поисках пред ВКС преразглеждане на присъдата 245/9.7.99г. по нох.д. №522/98г.Врач. р. съд,като неправилна.С писмо вх. №999/2006г.от 01.06.2010г.ВКС,връща молбата ми ,тъй като в обстоятелстванета част не съдаржа основание ВКС да упражни правомощията си по касационен ред,или тези по глава 33 НПК за възобновяване на наказателното дело.

  ВЪПРОС към правният мир: Има ли по безотговорна професия от съдийската?

 15. 7
  Христов | нерегистриран
  0
  0

  Защитих с публикация съпругата си Едноличен търговец от корупционни действия на общински чиновник.След 4 месеца общинаря пише жалба срещу мен и съпругата ми до рай.прокуратура.Образувано е дознание по чл.148 ал2 НК срещу мен,без разследване на фактите описани в публикацията .Разследването срещу мен е извършено в служба кадето работи като следоветел сънът му, факт укриван до осъждането ми на лишаване от

  свобода . Целият Рай. съд Враца си прави отвод по делото .За разглеждането му е командирован председателят на РС Мездра,които довежда и прокурор от Мездра,където работи снахата на общинаря Тъй като вносителят на обвинителният акт откъзва да го поддържа в с.з. за което прави отвод на цялата рай. п-ра Враца по делото ,приет от съда.Отказан ми е единствен свидетел -съпругата ми разпитана на предв. производство."Съда" ме осъжда на ЛОС,и присъжда лихви 1816 лв.на общинаря без да са поискани на предв. п-во ,и без определение на съда за приети лихви. .Мл. съдия при въззивният съд Враца оставя в сила присъдата ЛОС .Потвърдена с решение № 166.10.5.2000г. с н.д. №50/2000г. на ВКС,1 н.о.В с.з.на 10.3.2000г. прокурора от ВКП отказва да подържа обвинението,тъй като с публикацията съм изкъзъл мнение. След 2000г. делото пред ВКС не му е било подсъдно ,тъй като с обн. д.в. бр.21 от 17.3.2000 престъпленията по чл.148 НК от общ характер са трансформирани в престъпления от частен характер подсъдни на окр. съдилища ,не и на ВКС.Висящото производство пред ВКС към деня на влизане в сила на закона за престъпления по чл.146-148 а е довършено незаконно по досегашният стар ред ,без да има молба от пострадалия в законовият тримесечен срок за това. С незаконната касационна проверка на присъдата ВКС умишлено ме лишава от права за възобновяване на делото . През 2008г.гл. прокурор прави искане 1377/08г. за възобновяване на осн. чл.78 а НК,оставено без разглеждане с дело № 258/08г.ВКС 2 н.о.,тъй като присъдата е била касационно проверена.

  ИМАМ ВЪПРОС КЪМ ЮРИДИЧЕСКАТА МИСЪЛ НА БЪЛГАРИЯ: Скалъпен ли е ,и догодени ли е този прозес за да може бащата на следователя да получи 2516 нови лева неимуществени вреди,които му изплатих принудително ,чрез СИС Враца. Още повече ,че ОСлС Враца извършила разследването и предала ме на съд,през 2001г. назначава на работа бащата на следоватялят за куриер в тази служба.

 16. 6
  Славчо | нерегистриран
  0
  0

  Господине,в саита на МП,има решение от 23.10.2003г.

  по жалба №37355/97 С.Х.К срещу България, с което е осъдена държавата за скалъпен процес по ч. 144 НК

  Доколкото за осъждане на съда Враца по ЗОДВПГ,виж

  решение на ВКС по гр.д. №2757/03г. 4 г.о.Правилно пишете,че по ЗОДВПГ се осъжда Държавата ,а не съда.

  Но първо вижте решението на ВКС. Твърдо стоя зад позицията си ,че в този си вид и качество българският съд е мафиотска структора,имамвпредвид водените срещу мен скалъпени наказателни дела по чл.325 НК,за които е осъден съда,по чл.144 НК,за които е осъдена държавата в ЕСПЧ,и по чл.148 ал.2 НК, по обвинение за внушаване на мисъл с публикация

 17. 5
  един | нерегистриран
  0
  0

  Славчо, от изявлението Ви не става ясно кой и за какво сте осъдили в Страсбург и за каква организирана престъпна грута в съдебната власт говорите. Само ще Ви кажа, че по ЗОДВПГ се осъжда не определен съд, а държавата, и преди да се изказвате във този форум, трябва да се опитате поне да формулирате мисълта си по съответния професионален начин, за да бъдете разбран и да участвате в съответната дискусия.

 18. 4
  Славчо | нерегистриран
  0
  0

  Мога да докажа организирана престъпна група в съдебната власт по делата ми.Още повече ,че заради тази група осъдих държавата в ЕСПЧ с присъда от 23.10.03г.,и осъдих по ЗОДВПГ съда Враца ,ОСлС Враца .

  Ако някои чете форума,обадете се за създаване на гражданско общество срещу неосъдените пресдтъпници в съдебната власт

 19. 3
  Славчо | нерегистриран
  0
  0

  Спец съдилища следва да бъдат създанени за борба и предотвъртяване на организирани престъпни групи в съдебната власт

 20. 2
  непознат | нерегистриран
  0
  0

  очвидно е,че ще има щом ББ го обявипо ТВ!Ужас и безумие, но това е положението!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.