4 Коментара

 1. 4
  служител | нерегистриран
  0
  0

  декларации подписахме, но по чл.12 т.2 във вр. с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси. Кое прави длъжността "секретар" или "деловодител" публична та подписваме такава декларация. Назначени сме по КТ. Нещо се обърквам в това положение.<img src="/i/icons/face-smile.png" alt="" border="0" /> Благодаря Ви

 2. 3
  нов | нерегистриран
  0
  0

  Забраната за втори трудов договор има в Закона за държавния служител. В Закона за съдебната власт няма никакви забрани по отношение на съдебните служители. В правилниците на съдебните администрации има препратка към чл. 107а КТ.

  "Чл. 107а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) (1) Не може да бъде сключван трудов договор за работа в държавната администрация с лице, което:

  ……………………….

  2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

  3. е народен представител;.."  Не може да имате ЕТ и ЕООД. Няма забрана за ООД, стига да имате друг управител на дружеството.

  Не виждам забрана и за втори трудов договор, но трябва да съобразите с КТ.

 3. 2
  хан | нерегистриран
  0
  0

  съдебния служител е приравнен на държавния служител, няма такива права. Освен това и съдебните служители подписват декларация за конфликт на интереси. Заради това има разлика в заплатите - в случая перач във фирма заплата 250-300 лева.

  Перач в орган на съдебната власт - над 500 лева.

 4. 1
  До служител | нерегистриран
  0
  0

  Без да претендирам за изчерпателност: втори трудов договор служителят може да сключи само със съгласието на основния работодател/ съгласно КТ/, защото съдебните служители се назначават по КТ. Що се отнася до участието в търговско дружество или регистрирането като ЕТ, би трябвало при постъпването си на работа да сте подписали декларация по чл. 107а КТ, с която в частност декларирате, че не сте ЕТ и съдружник в търговско дружество.

 5. 0
  служител | нерегистриран
  0
  0

  служителите в системата? въпроса ми е по скоро има ли право да сключва друг вид договор за полагане на допълнителен труд? Доста рових и на практика ми се струва че не може. служителя може ли да участва в търговско дружество или да има ЕТ. Ако искам да работя допълнително в обшествена пералня примерно - нямам това право?

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.