1 Коментара

 1. 1
  няма нищо смешно | нерегистриран
  1
  0

  Понеже някои ЧСИ правят буквално каквото си искат, разбира се, подплатени добре, така формираната съдебна практика е напълно нормална и брани неудовлетворените кредитори, които длъжниците се пробват да прецакат с паралелни изпълнителни производства, в които не се зачитат присъединените по право обезпечени кредитори /отказва им се всякакво участие и разпределение на суми/. Сори , ако сте се прилъгали да си купите такъв ипотекиран имот, защото ще отговаряте с него, макар да не сте длъжник.

 2. 0
  хаха | нерегистриран
  0
  0

  С Определение № 162/04.10.2019 г. по ч. гр. д. № 3523/2019 г. на ВКС, I г. о., с което не е допуснато частно касационно обжалване на атакувания въззивен съдебен акт, е прието следното:

  Действително в мотивите към т. 3 на Тълкувателно решение № 1/10.07.2018 г. по тълк. д. № 1/2015 г. на ВКС, ОСГТК, е посочено, че след влизане в сила на постановлението за възлагане от публичната продан придобилият собствеността купувач и всеки последващ приобретател на имота може да поиска заличаване на вписаната възбрана по изпълнението, но само ако същата не му е противопоставима и не брани права. Както последователно приемат в практиката си тричленните състави на ВКС, значението на обстоятелството дали след вписването на възбраната са били извършени разпоредителни сделки с имота, които биха били противопоставими на придобилия собствеността от публичната продан купувач, ако възбраната бъде заличена, се преценява от самия купувач въз основа на справка по партидата на собственика и в тази хипотеза възбраната се заличава на негов риск. Обстоятелството дали наложената възбрана не брани права и на други лица обаче следва да бъде установено в производството по подадената молба за заличаване на вписването. В тежест на молителя е да установи дали изпълнителното производство е приключило без да са останали неудовлетворени взискатели, ползващи се от вписаната възбрана, тъй като ако такива са налице, до пълното удовлетворяване на вземанията им възбраната брани правата им и следва да бъде запазена, доколкото дори след изчерпване на получените суми от проданта на имота и приключване на извършеното разпределение е възможно същият имот да се върне отново в патримониума на длъжника и по отношение на него да се проведе нова публична продан (Определение № 86/17.05.2019 г. по ч. гр. д. № 1590/2019 г. ВКС, I г. о.). В този смисъл е и разрешението, дадено в соченото от жалбоподателката Определение № 141/17.07.2018 г. по ч. гр. д. № 3974/2015 г. на ВКС, II г. о. И доколкото в настоящия случай наложилият възбраната ЧСИ е отказал да предприеме нужното за нейното заличаване и липсват данни дали възбраната не брани права и на други лица, включително отбелязване в постановения от ЧСИ отказ за заличаване на възбраната дали по делото са останали неудовлетворени взискатели, чиито права брани наложената възрана, следва да се приеме, че обжалваното определение е постановено в съответствие с практиката на ВКС и поддържаното основание за допускане на касационно обжалване не е налице.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.