3 Коментара

 1. 3
  весело ми е | нерегистриран
  2
  0

  Тази практика широко е застъпена по времето на соц-а (имало я е и преди това, но в доста по-малка степен). За има-няма две поколения родовата памет се затрина, хората не могат да се разпознаят по фамилни имена и се е....ва майката на големите силни родове. Те това е!

 2. 2
  х | нерегистриран
  0
  0

  Чл. 19. (1) Промяната на собствено, бащино или фамилно име се допуска от съда въз основа на писмена молба на заинтересувания, когато то е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите, когато важни обстоятелства налагат това.

  (2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Лице, придобило или възстановило българското си гражданство, може да промени бащиното и фамилното си име с наставка -ов или -ев и окончание съобразно пола му, както и да побългари собственото си име по реда на глава петдесета "Установяване на факти" от Гражданския процесуален кодекс. Тези производства се освобождават от държавни такси.

 3. 1
  х | нерегистриран
  2
  0

  Защото Законът за гражданската регистрация казва следното:

  Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г.) Фамилното име на всяко лице е фамилното или бащиното име на бащата с наставка -ов или -ев и окончание съобразно пола на детето, освен ако семейните, етническите или религиозните традиции на родителите налагат друго.

  Т.е. възможно е единия син да е кръстен с фамилното име, образувано от фамилното име на своя баша, а втория- с фамилно име, образувано от бащиното име на своя баща. Много такива случаи има. По втория въпрос, зависи какви са обстоятелствата, които налагат смяната на името.

 4. 0
  Pepeljschka | нерегистриран
  0
  0

  Можете ли да ми отговорите защо двама братя от едни и същи родители биха могли да имат различни фамилни имена? И може ли човек по собствено желание да си смени фамилията? ???

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.