0 Коментара

 1. 0
  Стоян Стефанов | нерегистриран
  0
  0

  - Природен парк "Витоша"- Незаконно е облагането с данъци на частните имоти в границите на парка

  Общините абсолютно незаконно облагат с данъци частните имоти в границите на парка. Съгласно Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ / не се дължат данъци за имот в границите на парк. „Чл. 24. (1) Освобождават се от данък: т. 10. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди.“  От съдебната практика на ВАС е потвърдено по безспорен начин правото на собственика на имот в границите на парк да не дължи данъци. ПРИМЕР: Решение № 10282 от 23.07.2014 по адм. д. № 568/2013 на ВАС: „Единствената възможност задълженото по смисъла на чл. 11 ЗМДТ лице да не дължи данък върху недвижим имот, както правилно приел и съдът, е, ако имотът попада в някоя от лимитативно изброените от законодателя хипотези на чл. 24, ал. 1 ЗМДТ. Само тогава, въпреки наличието на пораждащата данъчното задължение правна връзка между обекта и субекта, законодателят, по свои, свързани с други цели съображения, е решил да освободи съответното задължено лице от заплащането на данък.“Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.