7 Коментара

 1. 7
  | нерегистриран
  1
  0

  Ето пример, че устно полицеско разпореждане ПОДЛЕЖИ на оспорване пред съд  http://www.admcourt-bs.org/CMS_ADM/images_content/1741_2018O.htm

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ Номер 1575 05 юли 2018 година

  В определението се казва:

  "Съгласно разпоредбата на чл.64 ЗМВР Полицейските органи могат да издават разпореждания до държавни органи, организации, юридически лица и граждани, когато това е необходимо за изпълнение на възложените им функции. Разпорежданията се издават писмено. Според ал.2 на същата норма „При невъзможност да се издадат писмено разпорежданията могат да се издават устно или чрез действия, чийто смисъл е разбираем за лицата, за които се отнасят.“ Съгласно ал.4 на същата норма, „Разпорежданията на полицейския орган са задължителни за изпълнение, освен ако налагат извършването на очевидно за лицето престъпление или нарушение, или застрашават живота или здравето му.“ Съгласно ал.7 на чл.64 от ЗМВР. „Разпорежданията, издадени в писмена форма, могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“ Последната норма разбира се не означава, че устните разпореждания като административни актове в устна форма не подлежат на обжалване. Напротив, при този нормативен пропуск намира приложение обшата разпоредбана чл.59 АПК, именована „Форма на индивидуалния административен акт“, според ал.3 на която „устни административни актове се издават само когат това е предвидено в закон“. Щом устното разпореждане на чалника на 01 РУ на ОД на МВР Бургас представлява административен акт, то същият подлежи на оспорване."

 2. 6
  | нерегистриран
  0
  0

  Ето пример,че според съда устно поицейско разпореждане не подлежи на оспорване пред съд. То е по стария ЗМВР, но новия ЗМВР има анагогинни текстове

  http://www.admcourt-varna.com/site/files/Postanoveni-zakonni-aktove/2010/09-2010/0261eb10/97391510.htm

 3. 5
  | нерегистриран
  1
  -1

  Темата е изключително актуална. Предвид новата новост в изискванията за преминаване на КПП-тата.

  https://19min.bg/news/8/131630.html  Изобщо няма да коментирам несъстоятелността на изискванията-нови от статията, дописващи заповедта на МЗ. Например да представиш направление за лекар, ако причината е неотложна медицинска помощ-при неотложност едва ли ще си подготвен с направление, а се явяваш директно в кабинета на лекаря. Кой ще заплати прегледа накрая -не е проблем на милицията на КПП-то,че да иска показването на направление. В добавка-направлението съдържа и лични данни за здравословното състояние, което е лична информация между пациент и лекар.

  ----------------------  Проблемът е,че ЗМВР оставя с впечатление, че на оспорване подлежат само писмените разпореждания на милицията-64 ал 7 ЗМВР. Има и съдебни решения(малко на брой),че устните разпореждания на милиционер не подлежат на оспорване пред съд. Намирам тази практика за неправилна, не е нужно в ЗМВР да пише изрично,че устните разпореждания подлежат на оспорване, щом Конституцията го позволява чл. 120 ал.1. Нещо повече, дори и в ЗМВР да пишеше ,че устните разпореждания не подлежат на оспорване(а не го ише никъде!), пак щяха да си подлежат(аргумент: когато в ЗАНН изрично пишеше, че НП за глоби под определена сума не подлежат на оспорване русенския районен съд изрично ги допускаше до гледане по същество-въпреки,че в закона пишеше друго, с аргумент прякото действие на ЕКПЧ. Същия аргумент би важал и сега).  Не е адекватен аргументът,че ако милицията писмено не те допусне -ще можеш да оспориш пред съда, а при устно недопускане-нямаш достъп до съд. Това тълкуване противоречи на Конституцията, на ЕКПЧ защото те лишава от достъп до съд на база формата на разпореждането, а дали е писмена или устна формата е без значение, не може достъпът на съд да зависи от поведението и преценката на издалия административения акт-дали ще ти дадат писмено разпореждане, или няма да те пуснат устно, с цел да избегнат и съдебната процедура по оспорването после.

  Предлагам законодателят изрично да запише,че устното разпожереждане на орган на МВР се изпълнява незабавно, но подлежи на оспорване пред съд, като съдът се произнася незабавно(естеството на устните разпореждания предполагат бърза съдебна реакция, а не след месеци). Так ще се избегне възможноста за двояко тълкуване, и да се ограничават правата на гражданите. Например, ако не подлежи на оспорване пред съд, каква защита има гражданин, ако не бъде допуснат да премине през полицейско КПП на база лично тълкуване от полицаят, несъборазнео със заповедта на МЗ? Това искам да ми се отговори, ако твърдите,че устното разпореждане не подлежи на оспорване пред съд, защото изрично ене е записано никъде такава ъзможност.  Предлагам ВАдмС да изтълкува дали и защо устно полицейско разпореждане подлежи или не подлежи на оспорване пред съд. Въпросът не е сложен, и може да има бързо тълкуване.

 4. 4
  | нерегистриран
  2
  -3

  Според Конситтуцията-подлежи. Според оскъдната съдебна практика-не. Инсталираните в съда са над закона.

 5. 3
  3 | нерегистриран
  5
  -4

  Няма пред кого. съдилищата не работят.

 6. 2
  Велик | нерегистриран
  6
  -2

  По време на война, войниците без образование с какви патрони да стрелят, дървени или... И къде ще може да се обжалва?

 7. 1
  допълнение | нерегистриран
  4
  -1

  При отговара на въпроса, следва да се има предвид и чл. 120 ал. 2 от конституцията.

 8. 0
  ? | нерегистриран
  8
  -7

  Изградени са полицейски КПП-та, и не е ясно докога ще ги има тези КПП-та. Полицаи с гимназииално образование преценяват дали причината да искаш да преминеш е основателна или не. Има недопускани, като недопускането е устно, а не с писмено разпореждане , издадено от полицая.

  Подлежи ли на обжалване пред съд, ако полицай не сте допусне, а ти считаш,че имаш основателна причина да преминеш?

  Ако не подлежи-защо не подлежи?

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.