79 Коментара

 1. 19
  Допълвам | нерегистриран
  5
  0

  Има и мнения, че нотариусите не могат да заверяват графични изображения като скици/схеми от кадастъра. Но почти няма съдии по вписванията, които да правят подобни спънки на гражданите, защото все пак в много доклади на инспектората препоръчват да се приемат нотариално заверени преписи от скици/схеми от кадастъра.

 2. 18
  До 17 | нерегистриран
  5
  0

  Не съм писал, че не може да завери скица, за да ми задаваш този въпрос.

  Малко да ви светна и ХАдвокатите и гражданите. Съдиите по вписванията приемат оригинални скици, нотариално заверени преписи от скици/схеми, а повечето и скици издадени от нотариус чрез осигурения му отдалечен достъп до кадастъра. Последните се разпечатват от нотариуса и той слага само подпис и печат, което не е нотариална заверка по същността си. Тоест когато клиент отиде при нотариус, той го снабдява със скица/схема (ако има достъп до кадастъра), като си я заплаща по тарифа на АГКК. Същата тази скица остава по делото на нотариуса, а друго копие пак с подпис и печат отива при съдията по вписванията.

  От инспектората към МИНИСТЕРСТВОТО на правосъдието, когато проверяват дейността на съдията по вписванията, гледат дали си е следял по сделката наличието на скица, която трябва да бъде в оригинал или нотариално заверен препис (същото касае и данъчните оценки). Ако я няма го отнася ;)

  Освен това от инспектората има инспектори, които са на мнение, че скиците, които се издават от нотариусите, вторият екземпляр, който отива при съдията по вписванията следвало да бъде нотариално заверен препис от разпечатката съхранявана по делото на нотариуса.

  Така, че уважаеми граждани и адвокати, съдията по вписванията си спазва закона и препоръките на инспектората. Няма да посочвам законовите основания, защото са ви цитирани в предходни коментари, предполагам от съдии по вписванията. И се надявам, да не чета коментари от сорта: ”защо този селски бек ми иска оригинална скица?”.

  Всеки гледа да си свърши работата, както се изисква от него.

 3. 17
  Е, не | нерегистриран
  2
  -3

  До коментар [#16 #undefined] от " До 13":

  И за какво законът е предоставил на нотариуса удостоверителни финкции, след като една скица не може да завери?

 4. 16
  До 13 | нерегистриран
  7
  0

  Някой селски бек е решил да се изказва компетентно...

  Баси...в тази държава всеки се мисли за компетентен. Щом съдията по вписванията я иска значи е необходима в оригинал, защото законът го задължава.

  Ако стане измама с фалшива скица, после ще ревете, защо съдията не е искал оригинал, а взел някакъв хвърчащ лист, с който не може да си избършиш и з***ка

 5. 15
  адвокат | нерегистриран
  4
  -6

  Крайно време е това "Животно" съдия по вписванията да бъде изтрито от нашата съдебна система.През 1998 година преформатирания и силно изменен закон за нотариусите от 1996 година предвиди тази правна недомислица.На тези длъжности с ранг на "Магистрати" се предвиждаше да се трудоустроят държавните нотариуси,които не желаеха да рискуват и да вложат собствени или заемни средства и отворят свои кантори,а и не се знаеше как би се развила реформата с частния нотариат.Оттогава и до днес недоразуменията " съдии по вписванията", които не са нищо друго освен държавни служители и регистратори на учредени и транслирани вещни права,се изживяват като втора инстанция на съда по отношение на нотариалните вписвания.Нещо повече,без да им са делегирани законни права извън тез по ЗКИР и един чл.264 от ДОПК,се разпореждат,контролират,отказват неоснователно вписвания поради несъгласие с изводите на нотариуса,който носи цялата отговорност по сделките,извън всякаквид дадени им по закон правомощия.Смешните позовавания на ПВ,който са въздигнали в конституция ,не са нищо друго освен оправдаване на заплатите на магистрати които неправомерно получават.Време е законодателят да закрие тези рудиментарни органи, и да даде статут на държавни служители на специалистите по вписванията,които не е задължително да са юристи,а могат да са и техници,геодезисти,инженери,икономисти и др.

 6. 14
  да бе.. | нерегистриран
  4
  0

  До коментар [#13 #undefined] от "Стига глупости":Айде спри! Нотариуса не е Бог! Ако на правите разлика между двете производства си е лично Ваше извращение

 7. 13
  Стига глупости | нерегистриран
  0
  -6

  Някой селски бек е решил да се прави на велик пред народонаселението! Как ще ти иска схема в оригинал? Т.е съдията по вписванията не признава удостоверяването на нотариуса? Хайде по-сериозно!

 8. 12
  Обжалване | нерегистриран
  3
  0

  Купете си книгата на Стоян Ставру "Отказът на съдията по вписванията".

 9. 11
  Обжалване? | нерегистриран
  0
  0

  Ако Съдията по вписванията откаже вписване, защото е представена Схема, изд. от кадастъра, но представена в нот. заверен препис, то обжалването на този отказ ще бъде ли успешен? Някой може ли да посочи практика?

 10. 10
  И нотариусът може | нерегистриран
  8
  -1

  Произвоството по вписване е охранително и на основание чл. 540 ГПК и чл. 87 ЗКИР се прилагат съответно правилата на исковия процес, вкл. и чл. 185 ГПК, съгласно който документите се представят в оригинал или официално заверен препис. Нотариално завереният препис от скицата представлява официално заверен препис, който извод се потвърждава и от нормата на чл. 55, ал. 6 ЗКИР.

 11. 9
  ??? | нерегистриран
  2
  -8

  Съдията по вписванията НЕ Е съдия! Колкото до схемите, не, нямат право да искат оригинал!

 12. 8
  Факт! | нерегистриран
  2
  -1

  Някой ще оспори ли, че в София сделките не се вписват със схеми в оригинал? Нотариусите правят преписи и оригиналите ги връщат. Това е факт! Искате да кажете, че съдиите по вписванията в София са неадекватни? Нещо не разбирам! От една страна твърдите, че вписване се прави със скица в оригинал, от друга никой нотариус не задържа оригинал, поне в София и Пловдив.

 13. 7
  До 5! | нерегистриран
  4
  -2

  Колко пък да съм далеч като никога не съм имал проблем с вписване вече 12 години, с над 300 вписани акта по цялата страна:) Просто не четете, колеги.

 14. 6
  мхм | нерегистриран
  12
  0

  До коментар [#4 #undefined] от "Правилник за вписванията- копие е достатъчно за вписване":

  Показвате абсолютно неразбиране на термина скица-копие. Това е скица-копие от кадастралната карта, не ксерокопие на скица. Охранителното производство по вписване е малка като обем материя, но за жалост не го разбират 98% от юристите. В крайна сметка от неразбирането на материята страдат основно клиентите, желаещи да си впишат акта, а юристите си измислят оправдания, че не е вписан актът на хората.

 15. 5
  До 2! | нерегистриран
  1
  -7

  Абсолютни глупости! Вие сте мнооого далеч! Много!

 16. 4
  Правилник за вписванията- копие е достатъчно за вписване | нерегистриран
  1
  -5

  Чл. 6. (3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) Когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията се извършват съобразно данните по чл. 60, т. 1 - 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър. В тези случаи към акта се прилага скица-копие от кадастралната карта.

 17. 3
  Юрист | нерегистриран
  2
  -8

  Интересно, но в София като пълномощник съм се явявал на поне 120-130 сделки и НИКОГА нотариус НЕ МИ Е ЗАДЪРЖАЛ ОРИГИНАЛ! Казвам го абсолютно сериозно’

 18. 2
  адвокат | нерегистриран
  12
  -1

  Колега, копирам ти чл. 57. (1) ЗКИР: Данните, предоставени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, се ползват само от лицето, на което е предоставена услугата, еднократно и в една процедура. Използването им еднократно предвижда представянето само на оригинал според закона.

 19. 1
  много сте далеч | нерегистриран
  13
  -3

  Горе долу нищо от казаното от Вас не кореспондира нито с практиката, нито с теорията. Скиците/схемите трябва да са в оригинал. Скиците макар и безсрочни, не ги прави вечни (примерно когато има промяна в кадастралната карта) и в абсолютно никакъв случай нито е могло, нито следва да се ползват за последващи сделки, тъй като след изповядване на сделката, те са неактуални(вижте си практиката). Конкретно по въпроса - да, съдиите по вписвания трябва да искат оригинала - чл. 6, ал. 3 ЗКИР (защото само оригинала има някаква правна стойност), а чл. 57 ЗКИР гласи, че за копирането на кадастрални данни и отделни материали с цел по-нататъшното им използване е необходимо съгласието на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Тоест такова животно като "нотариално заверена" скица/схема или "вярно с оригинала" не съществува без съгласието на АГКК. Водим от горното, никой няма право да ползва преписи/копия от скици/схеми, без одобрението кадастъра.

 20. 0
  До Нотариуси и Съдии по вписванията | нерегистриран
  1
  -2

  Здравейте колеги! Съдията по вписванията може ли да изисква оригинал на кадастрална схема, за да впише сделка за продажба на имот? За първи път ми се случва такова нещо. Сделката беше в малък град, нотариусът ми каза, че задължително ще ми задържи оригинала, защото съдията го искал. Успях да се свържа по телефона със съдията и действително тя потвърди, че няма да впише без оригинал. Попитах на какво основание? Отговорът беше: “Така сме решили тук!” Има ли действително такава практика? Законна ли е? На какво се опира? Никога преди не са ми искали скица в оригинал за вписване. . Още повече скиците вече са безсрочни и могат да се ползват за последващи сделки! Това според Вас порочна практика ли е?

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.