0 Коментара

 1. 0
  неуведомен от администрацията | нерегистриран
  1
  0

  За улеснение ето текста на закона:
  (8) Когато съобщаването не може да бъде извършено по реда на ал. 1 - 6, то се извършва чрез връчване на последния адрес, посочен от страната, или при липса на такъв - на адреса, на който страната е получавала съобщения или е била призована за последен път в производството. Когато няма адрес, който страната е посочила или на който е получавала съобщения или е била призовавана, на страната се връчват съобщения:
  1. за граждани - по настоящия адрес, а при липса на такъв или когато не могат да бъдат намерени на този адрес - по постоянния адрес; ако и по постоянен адрес няма кой да получи съобщението, се връчва по месторабота;
  2. за организации - ако са вписани в нормативно уреден регистър - на вписания в регистъра адрес.
  (9) Когато страната не може да бъде намерена на адреса и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, съобщаването се извършва чрез залепване на уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп - на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, съобщението се пуска и в нея. В съобщението се посочва, че документите или книжата са оставени в канцеларията на органа или на съда и могат да се получат в едноседмичен срок. Документите или книжата се смятат за връчени с изтичането на срока за получаването им от канцеларията на органа или на съда.


  ------------------

  Връчване значи ли,че лицето трябва да бъде потърсено ЛИЧНО на адреса, и ако не бъде открито да се потърси друго лице(ал. 9 чл 18а АПК) което да приеме съобщенията? Налице ли е връчване, ако административния орган твърди,че е пратил съобщение по пощата БЕЗ обратна разписка, ако това е "връчване" как се доказва получаването на съобщението от адресата, като липсва обратен подпис от гражданина?


  Накратко, ако гражданин не се крие от администрацията, но не е търсен лично на адреса, по телефон, не е заявил електронен път за уведомяване, имаме ли връчване на съобщение извършване законосъобразно(от административен орган, не от съд!), ако административния орган не го е търсил лично на адреса, не го е търсил по телефон, а има голословни твърдения ,че е пратил писмо по пощата(и писмото не е препоръчано и не е с обратна разписка). Не е поставяно съобщение на вратата. Не е откривано съобщение, писмо и в пощенсата кутия(дори и да е пратено съобщение, то не е пристигнало). Имаме ли надлежно и законосъобразно връчван при противоречие в твърденията-гражданинът (твърди,че )не е получавал нищо(никъде няма негов подпис за получаване на съобщението, или за получаване на уведомление за наличие на съобщение ), административния орган твърди,че е някакво пратил писмо, и то без обратна разписка, не е извършвано посещение до адреса, не са търсени други лица от адреса-роднини, съседи домоуправител.


  Връчване по чл 18а ал 8 значи,,ли че адресът следва да бъде посетен от лице-връчител, което да носи съобщението лично до адреса , срещу подпис(съответно подпис на връчителя,че се отказва получаване на съобщението-какъвто не е случая).
  Кка става връчването ако съответната администрация няма назначен на щат връчител(а считам,че това не е проблем на гражданина!).

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.