3 Коментара

 1. 3
  ДЕТ | нерегистриран
  0
  0

  НАРЕДБА за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (Загл. изм. - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

  Чл. 30. (1) Разрешение за поставяне на рекламни елементи върху имоти, които не са собственост на държавата или на общината, и на рекламни елементи с индивидуални проекти се издава въз основа на скица с указан начин на поставяне на рекламния елемент.

  (2) Скицата с указан начин на поставяне определя пространственото разположение на рекламния елемент и неговия размер.

  (3) (изм. - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Скицата с указан начин на поставяне по ал. 1 се издава от главния архитект на общината, когато имотът се намира в I-ва, II-ра, III-та и VI-та зона, а в VI-та зона - от главния архитект на съответния район.

  Чл. 36. (1) (изм. - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Поставяне на рекламни елементи се извършва въз основа на разрешение за поставяне.

  (2) (изм. - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Искането за издаване на разрешение за поставяне на рекламни елементи се отправя до главния архитект на Столична община в I-ва, II-pa, III-та, IV-та и V-та зона, а в VI-та зона - до главния архитект на съответния район.

  (3) (изм. - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Искане за разрешение за поставяне може да се отправя от:

  1. собственика на имота;

  2. лице с писмен договор със собственика на имота или с изрично писмено съгласие от собственика на имота с нотариално заверен подпис;

  3. един или няколко от съсобствениците на имота с договор или изричното писмено съгласие на останалите съсобственици на имота, с нотариално заверени подписи.

  Чл. 38. (1) За издаване на разрешение за поставяне на рекламен елемент по индивидуални проекти се представят следните документи:

  1. заявление-образец

  2. проектна документация;

  3. (изм. - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) документ за собственост, договор със собственика на имота и/или съгласие от съсобствениците имота с нотариално заверени подписи;

  4. съгласуване със специализираните контролни и съгласувателни органи в зависимост от вида и местоположението на рекламния елемент.

  (2) Проектната документация съдържа:

  1. (изм. - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) архитектурна част;

  2. (изм. - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) дизайнерска част;

  3. (изм. - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) инженерна част.

  =================

  ПУСКАЙ ЖАЛБИ В РАЙОНА, В СТОЛИ

  ЧНА ОБЩИНА, В ДАГ, РДНСК. ВСЕ НЯКЪДЕ СА СГАФИЛИ ПО РЕГЛАМЕНТИТЕ, ТОЗИ РЕЖИМ Е БЮРОКРАТИЧЕН

 2. 2
  kiril | нерегистриран
  0
  0

  Мерси ще пробвам! Писал съм до кмета, а сега ще пробвам това с санитарно хигиенното отношение. А можете ли да ми помогнете, като кажете къде да подам втората молба за хигиенното отношение.

 3. 1
  mvp | нерегистриран
  0
  0

  може да пишеш на кмета на общината да я премахнат по ЗУТ като опасна имат такива правомощия. опиши че има опасност да падне,отдолу минават хора, клати се и така, вредна в санитарно хигиенно отношение-получаваш възпаление на ушите от шума, такива работи

 4. 0
  Кирил Трендафилов | нерегистриран
  0
  0

  Здравейте!

  Ще съм Ви благодарен ако може да ми помогнете с моя проблем.

  Блока ми е сключил договор с рекламна агенция да сложат рекламна табела на блока. Аз не съм се подписал, но я сложиха на стената ми.

  Гланият проблем, е че като задуха вятър тя почва да скърца и хлопа.

  Обърнах се към полицията, но отговора беше "ами блока е сключил договор, не можем да Ви помогнем".  Независимо, че блока е сключил договор (без мое съгласие) с въпросната рекламна агенция, би трябвало рекламната табела да отговаря на някакви законови и безопасни норми.  Ако може да ми помогнете, ще съм безкрайно благодарен. Трябва да има някаква агенция, към която трябва да се обърна.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.