Трудово ли е правоотношението на специализантите по чл. 11, ал. 1, т. 1 от отменената НАРЕДБА № 34 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

В случаите по параграф 1, ал. 1, т. 1 от ПЗР на НАРЕДБА № 1 ОТ 22 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО отменената НАРЕДБА № 34 продължава да се прилага. Касае се за договорно отношение, което има за предмет както обучение (което е и теоретическо, и практическо)...

Увеличение на трудовите възнаграждения в съдебната система с още 4-5% до края на 2019г.

Здравейте,уважаеми! Времето си минава и цените на основните стоки и услуги бавно пълзят нагоре. Според мен е необходимо и възможно доходите на служителите и магистратите в т.нар."съдебна система" да бъдат увеличени с поне още 4-5% до края на настоящата 2019г. Вие какво мислите по въпр...

Съставяне на акт по чл.86, ал.1, т.8 от Закона за здравето

Здравейте, бих искал да знам, кой е компетентният орган за съставянето на АУАН относно неспазването на чл.86, ал.1, т.8 от Закона за здравето? Как ще бъде оформен АУАН-а? Какъв ще бъде размера и вида на наложеното административно наказание съгласно Закона за административните нарушения и наказания и...

Наследствен имот

Здравейте!Имам нужда от съвет!Става въпрос за наследствена къща на два етажа!Наследници са брат и сестра, като братът живее на втория етаж, а сестрата не живее там,но има желание да ходи в къщата, тъй като това е бащината й къща!Братът някак се е преценил,че тя има право само на една стая от първия е...

Заплащане на фиш

Моля за компетентен съвет за моя случай. Вчера получих фиш-Уведомление на основание чл. 186, ал.3 от Закона за движението по пътищата, за извършено нарушение-неправилно паркиране- спрях за малко до тротоара до офиса на Еконт. В момента, в който видях, че полицаят приближава колата ми, аз излезнах от...

Одиторски доклад от частен одит

Здравейте. Бих искал да попитам, длъжен ли е одиторът извършил частен одит и съставил доклада, да предостави този доклад, на ръководството на одитираното предприятие ? Поръчителите на одита (членове на предприятието), както и одиторът отказват да предоставят достъп до доклада, на ръководството на...

Браво на съда! На всекиму -каквото му се следва, по-добре късно, отколкото никога! Наистина ли... лицата смятаха ,че ще им се размине?!

https://trud.bg/%d0%bf%d0%be-7-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd/

Погазена ли е Конституцията

Нормите на Конституцията имат непосредствено действие. Тези норми забраняват дискриминация, включително и по имуществено състояние. Питам-докога ще се плащат детски в зависимост от дохода? Омбудсмана може да сезира Конституционния съд. Това са години наред дискриминация....

Застрахователна тайна

Подлежат ли на деклариране в сакралната декларация по чл. 175 а, ал.1 , т.1 и 2 от ЗСВq договорите за застраховка здраве и живот ?

Ходи ли Лилия Терзиева на работа?

Глезотиите на съдия Лилия Терзиева на работа? Естествено, че не. След като ВСС прекрати командироването на Терзиева в СРС и я върна в Районния съд в Пещера, Терзиева прояви отново претенциите си и поиска да бъде командирована в Районния съд във Велинград. Това с единствената цел, че същата е в близк...

Заплата за великден

Колеги,време е за една заплата за великден,мисля ,че ни се полага

Актуализиране на ранговете на съдебните служители

"Парите за ранг на съдебните служители да се увеличат от 2019г. като заплащането за най-ниския от тях – пети, да се обвърже с минималната работна заплата (МРЗ) и да стане 10% от нея, т.е. 60 лева, а всеки следващ да бъде с по 50 лева върху тази сума. Така за първи ранг, който е най-висок, сумата ще с...

Предлагам-местния данък и нотариалната такса да се определят винаги и само по данъчна оценка на имота

Това е начинът да се вписва реалната цена-и да е по-висока от данъчната оценка данъкът и таксите да се определят по данъчната оценка. Няма никаква логика нотариусът да получава по-висока такса, ако сделката е над данъчната оценка-работата на нотариуса е една и съща. Що се отнася до местния данък...

Арбитражни дела за милиарди срещу България-как се определя коя кантора ще защитава интересите на България?

https://trud.bg/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-12-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80/ Въпросът е изключително важен. Известно ви арбитражно дело за огромна сума беше...

ТЕОРИЯ НА ХАОСА В СРС,НО

В деловодството на СРС,НО,напрежението ескалира все повече.То се създава изкуствено като в последните дни се стигна до крясъци, както и до масови наказания за ВСИЧКИ съдебни деловодители. Причина за това стана факта , че Зам.Председателката на НО,СРС , случайно стана свидетел на поредната некомп...

Предоставяне на данни на МВР

Здравейте, Интересува ме по какъв начин данните за нощувки в хотелите се предоставят на МВР - в електронен вид, на хартиен носител, по телефона и т.н.?

Доп. възнаграждения на МВР

Тъй като много често когато се постави въпроса за индексиране на заплатата на магистратите (те имат право да получават само заплата и пари за дрехи и никакви други доходи, като напр. да продават лотарийни билети във фирмата на жена си) може ли да кажете магистратите получават ли и защо не получават д...

13-та заплата, 2019 г.

Тема за споделяне на инфо.

Нова тема

Ако сте регистрирани влезте тук
или
се регистрирайте!