Пари за дрехи

Колеги, само за информация, другата седмица ще дават парите за дрехи.

Грабеж или кражба

Добър ден, според мен казусът е доста ясен но все пак... Лицето Х уговаря по телефон и WhatsApp среща с компаньонка за 1000 евро (става дума цяла вечер и особени квалификации на компаньонката, затова и високата цена). Компаньонката пристига, получава парите за да се била уверила че не...

Противогрипни маски

Защо в България няма противогрипни маски? Защо аптеките не са снабдени с тях?

ВЪПРОС - Съкращение и дължими суми

Здравейте. Съкратиха ме от работа по чл.328,ал.1,т.3 от кодекса на труда- намаляване обема на работа и ми отправиха 3-месечно предизвестие за прекратяване на договора (толкова е по него). Проблемът е, че работодателят ми дължи доста неизплатени суми, а в момента, докато тече въпросният срок, ми...

Длъжен ли съм да предам трудовата си книжка при прекратяване на трудовите взаимоотношения с работодателя?

Здравейте, Ще се постарая да бъда кратък :) Обзалагам се, че всички хора, с които се срещате започват така :) На 27.02.2020 започнах работа в една фирма. Подписахме трудов договор със заплата 610лв нето и заплащане "на ръка" останалата сума до 2000лв. В началото на Февруари 2020 ми бяха пре...

4-то тримесечие НСИ средна работна

Какво стана с данните на НСИ. Бюджетната комисия да не заспа - дайте информация на хората бре.

И Словакия отхвърли Истанбулската конвениция

Въпреки това ЕС като самостоятелен субект е поканен от Съвета на Европа да я ратифицира. Означава ли това, че тя може да бъде наложена на отделните страни членки дори не всички от тях да са я ратифицирали /гласували в за ИК в собствените си парламенти/?...

НЕ НА ЕВРОТО!

Това ще е последния пирон в ковчега на България!

Комисия заплати

Правен свят, поискайте информация кога започва работа комисията за изработване на нови правила за заплатите, в какви срокове ще приключи работа, какви са идеите и ако идеята е свиване на ножицата, защо последно гласуваха по начин да я увеличат. Обръщам се към вас, защото те са на Олимп и само на вас...

Заличаване на ипотеки след публична продан

Юрист на банка, която има стари ипотеки, ме праща при любим нотариус, за да заличим ипотеките. И то след публична продан, на която банката е станала собственик и впоследствие ми продава този имот. Уж чист от тежести... Мога ли да съдя банката?...

Наследодател -наследници

Ситуацията е следната: Наследодател -не семеен - ерген -без деца. Наследниците са -две деца от брат му, който е починал и една сестра.Въпросът ми е : 1.Кой каква част ще получи от наследството(имот -жилищна сграда ) и парични средства? 2.Възможно ли е сестрата да лиши от наследството двете дец...

Законна ли ми е сградата/вилата

Привет на всички юристи и не юристи!Благодаря ви предварително! Имам наследствена сграда 20м2, стрена около 1987г, която се намира в парцел Лозе - публична общинска собсвеност, мисля че е в регулация. За сградата нямам документ за собственост, нито някакъв докумен за законност или търпимост. Единс...

Заплати

Точката е включена в дневния ред за 30.01. Някой има ли инфо какво са решили. Правен свят, вие сте вътрешни, дайте инфо

Два дни отпуска за непушачите

Какво е мнението ви за предложението на ВМРО за получаване на два дни към отпуска за служителите, които не пушат.

Чл. 41,ал.3 ЗМСМА

Предприел ли е необходимите действия кмет, който е прехвърлил предприятието си, но не се е заличио като ЕТ. Ако може посочете практика.

Размер на болничните

Какво е мнението ви за намаляване размера на болничните... Защо мълчат синдикатите?

вещи лица

Здравейте,моля за вашето мнение по следния въпрос: в коя служба на съда може да се извърши справка за съдържанието на Справка-декларация попълнена от вещото лице (относно време за вложено количество труд по проведена експертиза), тъй като по папката на делото тази справка не е проложена....

Закон за местни данъци и такси

Моля за мнение по следния казус: Съгласно Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)ЗМДТ За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени. (3) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г...

ВАдвС са длъжни да предоставят достъп до писмените работи на кандидат адвокати-решение на АССГ(невлязло в сила)

Решение 6794, адм дело 9290 , 2019г. Решенито е обжарвано,, и предскои ВАдмС да си каже тежката дума Съдът е потвърдил решение на КЗЛД ,че е беззаконие, че не се предоставя достъп до личните работи на кандидат-адвокатите. Достъп до личните работи се дължи, въпреки,,че в незаконната наредба, тр...

Нова тема

Ако сте регистрирани влезте тук
или
се регистрирайте!