Чл. 41,ал.3 ЗМСМА

Предприел ли е необходимите действия кмет, който е прехвърлил предприятието си, но не се е заличио като ЕТ. Ако може посочете практика.

Размер на болничните

Какво е мнението ви за намаляване размера на болничните... Защо мълчат синдикатите?

вещи лица

Здравейте,моля за вашето мнение по следния въпрос: в коя служба на съда може да се извърши справка за съдържанието на Справка-декларация попълнена от вещото лице (относно време за вложено количество труд по проведена експертиза), тъй като по папката на делото тази справка не е проложена....

Закон за местни данъци и такси

Моля за мнение по следния казус: Съгласно Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)ЗМДТ За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени. (3) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г...

ВАдвС са длъжни да предоставят достъп до писмените работи на кандидат адвокати-решение на АССГ(невлязло в сила)

Решение 6794, адм дело 9290 , 2019г. Решенито е обжарвано,, и предскои ВАдмС да си каже тежката дума Съдът е потвърдил решение на КЗЛД ,че е беззаконие, че не се предоставя достъп до личните работи на кандидат-адвокатите. Достъп до личните работи се дължи, въпреки,,че в незаконната наредба, тр...

Ще има ли нов класификатор

Демотивирате служителите си със слухове за съкращения и закриване на прокуратури и съдилища особено районните!Много ми е интересно да видя каква бъркотия ще настане при създалата се ситуация!Май във ВСС не са в час с цялата дейност,функции и задължения на съдилищата от ПЪРВА инстанция!Идете в РС и ви...

Природен парк "Витоша" и незаконното облагане с данъци на частните имоти в парка "stoianste"

- Природен парк "Витоша"- Незаконно е облагането с данъци на частните имоти в границите на парка Общините абсолютно незаконно облагат с данъци частните имоти в границите на парка. Съгласно Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ / не се дължат данъци за имот в границите на парк. „...

Фамилни имена

Можете ли да ми отговорите защо двама братя от едни и същи родители биха могли да имат различни фамилни имена? И може ли човек по собствено желание да си смени фамилията? ???...

Крдит и СИО

Добър ден! Имам следният въпрос: Жилище е закупено в режим на СИО в режим на ЖСК от Иван и Мария. След време съпрузите се развеждат и сключват повторни бракове. Съпругът Иван продължава да плаща вноските за строителството след като вече има сключен друг брак.Въпросът е има ли права съпругата на Иван...

Кога се прекратява СИО

Здравейте, със съпругът ми сме в развод, обжалвахме решението на районния съд и сега чакаме решението на градския. Въпросът ми е общото ни имущество все още ли е СИО или след като вече имаме решение на районният съд независимо, че е обжалвано вече няма СИО?...

Имущество по време на брак

Здравейте,моля за вашето мнение по следния въпрос: дадох пари на сина си да си купи жилище, като това са мои лични спестявания от заплатата ми по време на брака ми с настоящият ми съпруг. Тъй като той не е баща на сина ми, може ли някой ден при евентуален развод да има някакви претенции към сина ми?...

КАТ - НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Отнеха ми книжката заради липса на контролни точки и неплатени на глоби, които са ми връчени преди 5 месеца. Отидох и платих старите си глоби, но не ми дадоха книжката за колата. Въпроси: 1. Какъв е максималния срок за издаване на наказателно постановление, при условие, че по ЛИЧНА КАРТА съм о...

Напускане член на УС на ЮЛНЦ

Здравейте, моля за помощ! Секретар съм на УС на асоциация. Искам да напусна тази длъжност, но съм избрана за срок от 3год. на общо събрание. В устава не пише нищо относно напускане. УС се състой от председател, зам. Председател и секретар- аз. На 16.12.2019 написах заявление за напускане и го изпрати...

Как да ползвам имот

Здравейте, сключих договор за наем на имот. В имота обаче се е вмъкнал някакъв, който преди това е бил собственик. Какво трябва да направя за да мога да ползвам имота?

Защо в САЩ главния прокурор е и министър на правосъдието

Предвид различните коментари как е по света, искам да повдигна темата за мястото на прокуратурата по американското законодателство и какви огромни недостатъци разкриво то в безкрайно опорочената капиталистическа система на тази държава, безпричинно намираща се по върховете на множество класации за въ...

Въпрос относно апартамент, починал собственик и отговорности

Здравейте и честита Коледа, Имам следният въпрос към вас. В сградата има апартамент, на който собственика почина и го наследява човек, който никога не е живял там и вероятно няма и да живее за в бъдеще. Просто му плаща данъците. Обаче забелязах, че фасадата от към нивото на този апартамент леко...

наследство процедури

Здравейте, Предварително благодаря за отговорите и извинявайте че сеобърках и писах на грешно място преди малко. Как се получава наследство от земя, къща и банкова сметка?(какви документи се попълват, трябва ли да е на място)? В какъв срок трябва да направя това? Губя ли наследството си, ако не...

Отнето владение на недвижим имот

Здравейте,да попитам за вашето мнение по следния въпрос. Имот има 2 ма различни собственици, които черпят права на различни основания. Единият собственик си вади изпълнителен лист въз основа на дело, по което другият собственик не е страна.В резултат на което на другият собственик му е отнето владени...

въпрос за банковия ми ипотечния заем

Здравейте, След много лутане и писане във връзка с ипотеката ми, при мен се оформя следното: За Кодекс за застраховането: /отменен/ Общи условия Чл. 186. (1) Общите условия на застрахователя, установени отнапред за сключването на определен вид застраховка, обвързват застрахования, ако са му б...

Нова тема

Ако сте регистрирани влезте тук
или
се регистрирайте!