Унифицирано щатно

Колеги, как ще коментирате това, което ни готвят от ВСС за обединяване на съдилища и унифицирано щатно- един деловодител на двама съдии, един секретар на двама съдии и т.н.. Ще може ли да се работи така и какво ще е качеството на работата ни? Кой ще издържи на такова натоварване? А заплатите ни същит...

КОНКУРС ЗА СЪДИИ ПО ПИСВАНИЯТА / 2019г. /

ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ЗА СЪДИИ ПО ПИСВАНИЯТА Научих от млади юристи за провелия се конкурс. Разказаха ми за част от въпросите от теста, който са им дали да решават. Разбрах, че нещата са абсолютно същите, като преди десет години, когато последно се явявах на такъв конкурс. Т...

Отказ от наследство в чужбина

Здравейте, запознах се с процедурата, но не ми става ясно как мога да откажа от наследство без да идвам в България. Спазени ли са изискванията ако при американски нотариус подпиша преведени на английски заявление за отказ от наследство и пълномощно на сестра ми да ме представлява пред СРС с апостили,...

Предстоящо реорганизиране и/или оптимизиране на структурите на съдилищата

Някой запознат с това предложение от Протокола на комисия"Бюджет и финанси" от 11.09.2019 г. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:12. ОТНОСНО: Предложениеот Боряна Димитрова –член на ВСС във връзка с предстоящо реорганизиране и/или оптимизиране на структурите на съдилищата.Комисия „Бюджет и финанси”Р Е Ш И :Приема за...

Кръщаване на съдебна зала, на името на Велко Палин!

До 1989г за да станеш съдия трябваше да получиш разрешението и одобрението на Велко Палин-от военния отдел към ЦК на БКП. Затова-този човек трябва да получи заслуженото си място, и на негово име в съда да бъде кръстена съдебна зала. Предлагам зала тържествена да се казва зала Велко Палин. Инсталиран...

Изпълнение на привременни мерки

Могат ли бабата и дядото да осъществяват режима на привременните мерки за лични отношения на детето с единия родител, ако този родител отсъства , както е по чл.128 ал.3 от СК ? Попадат ли привременните мерки на единия родител в тази алинея или само окончателните съдебни решения подлежат на такова пол...

Призовкари доволни ли сте ?!?!?!

Колеги призовкари ,какво мислите за условията при които работите . Съответства ли възнаграждението на усилията и работата Ви ?

Питане относно пълномощно и дружество с нестопанска цел

Здравейте искам да попитам ако е дадено пълномощно на адвокатска кантора, която да представлява дружество с нестопанска цел пред агенцията за вписванията - Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за да регистрира дружеството и да заявява обявяване на актове има ли възжон...

Обезщетение след отчуждаване на част от имот

Здравейте, необходим ми е съвет относно следния казус: С майка ми сме наследници на имот, част от който МС с решение от 26.06.2019 гд отчуждава "за държавна нужда за изграждане на Подобект 20 Пътен надлез на км 158+777 и т.н." Определеното обезщетение е под пазарната стойност на имота. В края на...

Пропуски в документите ми по ипотечния ми заем по вина на банката

Здравейте, Сега на скоро разбирам, че при подписване на кредита по ипотеката ми, банката не ми е дала актуалните Общи условия по включената застраховка към кредита, която е "условията по застраховката са неразделна част" от договора ми за заема. Дали са ми по погрешка стари Общи условия, който са...

Право на наследство на внук

Здравейте, имам следния въпрос. Наследодателят има двама сина, единият от които с тежко заболяване. Поради заболяването наследодателят решава да припише недвижима собственост на здравия син, лишавайки болния от наследство. Какви са правата на внуците? Имат ли наследниците на болния син някакви прав...

Връщане на хонорар

Здравейте :) Въпроса ми е следния : Спечелих дело , като присъдиха адвокатския хонорар,който съм заплатил на отсрещната страна. Какво следва да направя от тук нататък за да си върна парите?...

ЕООД длъжно ли е да поиска отпочване на производство по несъстоятелност, ако сумите, които не може да плати са единствено и само от наложени имуществени санкции от НАП-и къде го пише?

Казусът накратко: ЕООД се оказва ,че е натрупало четирицифрени суми за глоби(а може и да е повече с лихви)-в общ размер, от няколко поредни наложени ежегодни глоби(разбирай имуществени санкции за ТД), за неподаване на ежегодна ГДД. ЕООД-то не извършва никаква търговска дейност, с капитал от 2 л...

По повод на оставките на "отвратените" магистрати

Раздел V. Права и задължения, ЗСВ Чл. 225. (1) При освобождаване от длъжност съдия, прокурор или следовател с повече от 10 години стаж на такава длъжност има право на еднократно парично обезщетение в размер на толкова брутни месечни възнаграждения, колкото прослужени години има в органите на съ...

Още за ТОПЛОТО , Наредбота , пороците и срамежливите мотиви на ВАС

Случи се макар и... след толкова време и толкова мъки... Разбира се съвсем лесно , че монополите не биха могли да ни мамят и изнудват без ВЛАСТИТЕ.... На първо място Изпълнителната такава и... ако се съпротивляваме на грабежа с измама и ...съдебната. ▬ Лобистите от Правителството пренебрегват СЪЮ...

несъвместимост при процесуална защита

Казуса е следния : нчх за клевета. Срещу адвоката на обвиняемия има подадена жалба във ВАС , която е в процес на назначаване на докладчик, а жалбата е подадена от тъжителя по повод неправомерни действия на въпросния адвокат по друго гражданско дело, по което пък, тъжителя се явява ответник, а единия...

Мога ли да обжалвам отказ на КЗП по жалба?

Преди 3 месеца закупих продукт чрез "сключване на договор от разстояние", а именно покупка на техника от онлайн магазин. Продуктът пристигна по куриер, получих го лично, разпечатах кутията внимателно, разгледах продуктът, при което реших, че не отговаря на очакванията ми и взех решение да го върна. О...

Ако някой ти плаща данъка на жилището 5 години става негово - истина или лъжа ?

Здравейте , имам следния въпрос . През 2012г , когато бях на 14 години баща ми почина. Имаше апартамент , който беше 1/2 негов и 1/2 на брат му. Аз съм наследник на 1/2 на баща си , нали? Не съм ходила до община , нито нищо. Живея си при майка ми и така от 2012 Г чичо ми живее сам в жилището. Плаща с...

"Признаването" на гей брак от ВАС

Какво мислите за решението на ВАС за признаването на правото на постоянно пребиваване на австралийка, оженена/ омъжена (???) за французойка, като и двете жени живеят в България? Отиваме ли към признаване на гей браковете въпреки конституцията? Или поне на тези, сключени в чужбина?...

Нова тема

Ако сте регистрирани влезте тук
или
се регистрирайте!