Градският прокурор на София Христо Динев:

Гарантирам, че натиск върху прокурорите няма да има. Нито външен, нито вътрешен

Гарантирам, че натиск върху прокурорите няма да има. Нито външен, нито вътрешен

Христо Динев е роден през 1972 г. в София. Завършил е право в Югозападния университет в Благоевград. В органите на съдебната система е от края на 1997 г. Започва работа в Софийската районна прокуратура през 1999 г. В периода 2006-2011 г. е заместник-районен прокурор на София.
На 25 април 2013 г. Висшият съдебен съвет го избра за районен прокурор на столицата, а осем месеца по-късно той оглави Софийската градска прокуратура.
Динев е член и съучредител на Международната академия за обучение по киберразследвания.


Г-н Динев, от ръководител на една тежка и натоварена прокуратура, станахте ръководител на друга, може би още по-тежка прокуратура. Какво очаквате да заварите в СГП?
На първо място очаквам да се проведат конкурси в СГП и работещите тук да са предимно титуляри, а не командировани или преместени. В СГП щатът е 98, от тях седем са свободни, а 35 души са командировани от цялата страна. ВСС обяви конкурс за 21 места в СГП.

Най-важно е прокурорите да имат възможност да работят спокойно – да разполагат с необходимите срокове да формират вътрешно убеждение и да знаят всички детайли по делата си, а не да им се налага в хода на работата да се захващат с други дела и да предават в спешен порядък познанията си по даден казус на друг прокурор. Очаквам също така администрацията да заработи по-усърдно в полза на прокурорите. След като вече има избран ръководител, искам колективът да е спокоен и да върши задълженията си, без да се притеснява от странични обстоятелства.

След приключване на конкурса, как ще прецените кои от командированите прокурори ще останат в СГП и кои?
По професионален критерий.

Според Плана за мерки на прокуратурата до края на 2013 г. трябваше да се извърши ревизия на работата на СГП. Готов ли е докладът и какви са резултатите от проверката?
Резултатите от проверката показват, че няма серииозни проблеми със забавянето, но има проблеми със смяната на обвинителите по големи, тежки дела, с фактическа и правна стойност. Много се забавя понякога и изготвянето на веществените доказателствени средства (ВДС), от което също страда бързината на процеса. Иска ни се също така и поръчките за международна правна помощ  да се изпълняват по-бързо. Защитата по определени дела поставя своите въпроси и по някакъв начин това води до забавяне, но това е тяхно право.

Един важен за всеки административен ръководител въпрос – екипът, с който ще работите.
Екипът е изцяло мой и е създаден от хора, на които гласувам безусловно професионално и лично доверие. Предложенията ми за заместници вече са внесени във Висшия съдебен съвет. Имената им бяха обявени в медиите, така че няма да издам някаква тайна – това са колегите Емилия Русинова, Зорница Таскова, Куман Куманов, Николай Русинов, Чавдар Ангелов и Явор Димитров. Държа да кажа, че никой не ми е влиял при избора на заместници.
Ще оптимизирам структурата, с цел да я направя по-устойчива в бъдеще.

Говорите за структура, но ясно ли е вече кой от тях какъв отдел ще поеме?
Ще има един заместник-административен ръководител, който ще отговаря по административни въпроси, защото управлението на структура като СГП е свързано с много административна дейност.

Имам визия и за останалите заместници, но не искам на този етап да обявявам кой кой отдел ще поеме. Тепърва се анализира работата на досегашните отдели. Ще има преструктуриране и групиране по някакъв начин. Но искам първо предложението ми да мине през Висшия съдебен съвет.

Какво ще се случи с досегашните заместници? Те в СГП ли ще останат или ще бъдат командировани както Роман Василев?
Остават в СГП. За  кариерното си развитие всеки сам ще прецени, всеки, който иска, може да участва и в конкурси. Ако не, досегашните заместници продължават да бъдат част от екипа на СГП.

Пълната смяна на екипа от заместници в СГП не трябва да се приема като знак за липса на доверие. Напротив, следва да се гледа положително като на изграждане на една нова визия. В никакъв случай това не трябва да се смята като критика към тяхната работа до момента. Отделно от това, всеки един админитративен ръководител, както е записано в ЗСВ, има своето право да избере екип, с който да работи.

Ще има ли промяна в ръководството на Следствения отдел на СГП?
Не виждам нужда от промяна. От досегашните ми наблюдения следственият отдел работи чудесно. Работата е подредена и ясна.

Във функционалния анализ, изготвен миналата година, се очертават няколко основни проблема в работата на прокуратурата като цяло, но в частност те касаят и СГП. Например – реализация на обвинителната теза на всяка цена, независимо от крайния изход; неоснователно образуване на дела - предимно става дума за т.нар. знакови - което води до оправдателни присъди; поставя се под съмнение безпристрастността в работата на прокурорите като се прави връзка за зависимост и натиск, които идват от парламентарната квота на ВСС. Тук бих допълнила и за случаите на натиск, особено вътрешния, в самата прокуратура. Как смятате да преодолеете тези проблеми в рамките на СГП?
Мога да гарантирам, че натиск няма да има. Уважавам всеки един от колегите си. По отношение на безпристрастността – няма внесен обвинителен акт срещу знакова фигура , по който  прокурорите да не бъдат обвинени в пристрастие. Не се отчитат аргументите на правото, а се гледа с какво обвиняемият е известен в публичното пространство. 

Моята визия е да се събират доказателства по НПК, а не по медийни публикации. Не ми е известно да има натиск от страна на ВСС, а и не вярвам, че биха си го позволили – унизително е и за членовете на съвета, и за прокурорите, пред които ще се опитат да въздействат. Мисля, че всеки държи на достойнството и доброто си име.

И още един проблем, който е посочен във функционалния анализ – слабо познаване на закона и на съдебната практика, което води до някои недоразумения като образуване на дела срещу неизвестен извършител, макар да се знае  кой е той, липсата на задълбочен анализ на материалите или направо непознаване на фактите по делото. Дали допълните обучения са достатъчни за справяне с този действително сериозен въпрос?
Предвиждам среща и допълнителни обучения в НИП, и не само. Иначе, за непознаване на фактите по делото пак се връщаме на въпроса за честото текучество на прокурори по делата. Затова са ни необходими и конкурси, и принципът "прокурорът върви с делото". Рокади при тежки дела следва да се правят само по изключение и със сериозна административна обосновка.

През последните години прокуратурата е под подозрение, че работи под политически натиск. Това се говори както от политици, така и от анализатори. Дори е споменато и във функционалния анализ. Как според вас трябва да бъде направена тази оценка и въобще възможна ли е?
СГП е прокуратурата, която се занимава с лицата с имунитет. Подозренията в политически пристрастия са разбираеми, но само ако останат в рамките на подозренията. Държавните обвинители и служителите са деполитизирани и моят съвет към тях е да останат встрани от политическите изкушения. В работата си те са напълно недопустими и ще искам и налагам санкции, ако има доказателства за подобни пристрастия.

Според Плана за мерки на прокуратурата е създадено специализирано звено, което да разследва престъпления, извършени от магистрати. Наред с всичко друго, това звено трябва да следи и как прокурорите защитават обвинителната теза в съдебна зала. Как може да се контролира работата на прокурорите в съдебна зала в рамките на закона?
Според мен наблюдателните производства трябва да се приведат в удобен вид за работа в съдебна зала. Важните протоколи за разпити и експертизи да ги има в прокурорското дело, протоколите от предишните заседания - също, за да може човек да си отвори материалите в съда, да ги погледне и подчертае, за да реагира адекватно с въпроси. Това ще даде възможност на прокурора да се представи добре в съдебно заседание. А как ще се осъществява контролът – това ще се случи, след като се създаде новата организация по отделите.

Делата срещу магистрати също е важна тема. В началото на мандата си главният прокурор каза, че има такива, които се образуват и държат с години на трупчета, образно казано, за да се оказва натиск върху въпросните обвинители. Как административният ръководител може да контролира тези процеси, за да не се стига до злоупотреби и възможен ли е по принцип контрол с оглед вътрешното убеждение и закона? Ако до Вас стигне такава информация – за злоупотреби, какво ще направите?
Много е деликатен балансът между ненамеса във вътрешното убеждение на всеки прокурор и гаранциите за липса на злоупотреби. Утопичен е вариантът, при който действията на прокурора ще бъдат адмирирани от всички засегнати страни. Като административен ръководител мога да давам методически указания, но не мога да пиша или да се меся в актовете на прокурорите. И така е правилно, и редно. Що се отнася до възможни злоупотреби, при доказателства за такива ще сезирам главния прокурор и ИВКП. Но ако става въпрос за клевети, ще застана зад всеки прокурор, който реши да заведе дело от частен характер за обида.

Ще направите ли вътрешна ревизия в СГП, за се запознаете  със забавените разследвания, за което бе споменато  и в доклада на ЕК?
Вътрешна ревизия звучи много тежко. Просто ще направя анализ на работата, за да мога да извлека полезното, което е създадено до момента и да надградя с допълнителни методи за подобряване на работата. Ще разговарям лично с всички прокурори, които работят в СГП. Срещите ми с тях вече започнаха.

През времето, през което бяхте административен ръководител на СРП, колко прокурори предложихте за наказание и на колко обърнахте внимание за несправяне със задълженията?
На нито един. Когато констатирам, че има проблем в работата на даден прокурор, предпочитам да проведа разговор с него и да изясним причината за пропуските в работата преди прибягване до наказанията, предвидени за магистрати. И, ако може, на този човек да му се помогне да преодолее пречката.

 

Над 300 000 лева обезщетения са изплатени за бавно правосъдие

Предишна новина

Съюзът на съдиите започва вътрешни консултации за главен съдебен инспектор

Следваща новина

Коментари

15 Коментара

 1. 16
  | нерегистриран
  0
  0

  Съдебната система много три неща: 1/ тъмнината, липсата на прозрачност да дейността си и за доходите на магистратите; 2/ власта, колкото може повече власт, но безконтролна и безотговорна и 3/ пари, пари и пак пари - за тях тя е каца без дъно: целия държавен бюджет да й се даде, ще го изсмуче за нула време и ще пита за още, но работата разбира се ще е като до сега: злоупотреби с власт, поръчкови дела, богатите престъпница - свободни, а в затворите кокошкари и невинни! И така ще е докато не се промени Конституцията, НК, НПК и ЗСв, докато не се премахнат привилегиите и имунитетите и не се въведе личната отговорност!

 2. 15
  elizabeth | нерегистриран
  0
  0

  Добавяне на коментар...Възможно ли е да търсите за бизнес кредит, личен заем, начало заем, кола

  заем, студентски заеми, дълг консолидация заеми, необезпечени кредити, рисков

  капитал и др .. Или са ви отказва заем от банка или финансова

  институция за една или повече reasons.You в точното място за

  Вашите кредитни решения! Аз съм частен кредитор, давам заеми до

  фирми и физически лица на по-ниска и достъпна лихвен процент

  2%. Лихвен. Моля, свържете се с нас чрез имейл divinegraceloanfirm@gmail.com

  divinegraceloanfirm@outlook.com  благодаря,

  Г-жа Елизабет Тейлър

 3. 13
  kancho | нерегистриран
  0
  0

  Г–н Динев,от изказването Ви оставам с впечатлението ,че можете да разширите периметъра по разследването на"Костинбродската афера"

 4. 12
  до правен свят, изправете се | нерегистриран
  6
  -5

  Защо не го попитахте ,масон ли е ?

 5. 11
  един шоп | нерегистриран
  4
  -3

  Освен, че сте мнго злобни, оно сте и много неграмотни. Оти така не разбирате от провопис, бе ора, бе шопскио университет ли завършихте, а?

 6. 10
  Johny The Horse | нерегистриран
  5
  -5

  Много се извинявам, ама може ли млад човек на 41 години да е така угоен, да има двойна гуша и да тежи 150 кила. Хапване , пийване, софри.

 7. 9
  жуженце | нерегистриран
  11
  -6

  Намерете мармот ,шоколада е от мен.

 8. 8
  | нерегистриран
  25
  -6

  Приятно впечатление прави че е завършил престижният правен факултет на ЮЗУ-то по времето на Сашко Воденичаров, както и че е силно задлъжнял и има да връща много пари!
  Все предпоставки за успешен мандат!

 9. 7
  *** | нерегистриран
  26
  -6

  Я Динев работи добре с с Петьо Еврото! Ще постигне впечатляващи успехи. Да му пожелаем успех!

 10. 6
  Наблюдател | нерегистриран
  13
  -12

  да дадем кредит на доверие на колегата и да го подкрепим за да може уверено да прави подобрения

 11. 5
  прокурор | нерегистриран
  10
  -13

  Колегите на Динев са с отлични впечатления от него. Работар и не прави ковфликти. Дано най-после градската прокуратура случи на ръководител.

 12. 4
  Колеги, | нерегистриран
  7
  -3

  Моля Ви поне днес запазете минута мълчание!

 13. 3
  235 | нерегистриран
  17
  -2

  Ще е много интересно да се види "на живо" годишния доклад за работата на СГП и вътре в него да има обективен логически разбор на изискването за анализ на показателите за "обща, средна и индивидуална натовареност" за всеки един прокурор или следовател. А още по-интересно ще е от птичи поглед да се видят тези неща в Следствения отдел при СГП. Ако има явни несъответствия в натовареността откъм "индивидуалност" (личност) - това случайно ли ще да е, или ще да е в резултат на неслучайно разпределение по отдели или сектори, респ. има ли значение миграцията на един магистрат ad hoc за конкретно дело от един отдел или сектор в друг чрез използване на т. нар. "определен" избор. И още риторични въпроси(за отучените да работят, но отличници по документи)- ако в атестатицята ми са посочени неверни данни, издадени въз основа на неверни официални удостоверителни документи (справки): 1. атестацията ми дали се превръща в неверен официален удостоверителен документ; 2. неверните официални удостоверителни документи (справките), използвани за съставянето на атестацията ми, от кого са съставени и от кого са ползвани. И накрая: успех на новото ръководство и дано не се налага да ви командироват като израз на разбирането за непотребност. Бъдете!

 14. 2
  | нерегистриран
  7
  -1

  http://www.mediapool.bg/ek-koruptsiyata-e-navsyakade---ot-biznesa-do-izborite-news216336.html

 15. 1
  дядо йоцо | нерегистриран
  10
  0

  Гледам, гледам и нищо не виждам. Думи! "По делата им ще ги познаете".

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.