Гейове и лесбийки се активизираха. Пишат до министерства за узаконяване на еднополовите бракове


Гейовете и лесбийките се активизиха, докато в Конституционния съд върви делото по искане на ГЕРБ, дали Истанбулската конвенция е в съзвучие с разпоредбите на българската Конституция. Писма с ултимативен тон от името на фондация "Ресурсен център- Билитис", подписани от нейния съпредседател Пол Найденов, са получени в няколко министерства у нас.

От името на три организации: "Ресурсен център - Билитис’, фондация "Глас-България" и Младежка ЛГБТ организация "Действие", които работят в защита на правата на лесбийки, гей мъже, бисексуални, трансджендъри и интерсекс хора и представляват тези общности, те искат срещи с експерти от министерствата. Целта е да се обсъдят "предприетите от България действия по отношение на Препоръка СМ/Rec(2010)5 на Комитета на Министрите на Съвета на Европа до страните-членки, приета от всички 47 страни-членки на Комитета на министрите, включително България". 

Въпросната Препоръка СМ/Rec(2010)5 има 46 разпоредби, които фактически приравняват еднополовите актове и бракове с останалите, които са на основата на хетеросексуалните отношения. И изискват от националните законодателства вкарването на законови разпоредби, гарантиращи това положение. 

Ето например какво четем в член 18 на Препоръката: "Държавите-членки следва да гарантират отмяната на всяко дискриминационно законодателство, криминализиращо доброволните еднополови сексуални действия между пълнолетни, включително всички различия по отношение на възрастта за правновалидно съгласие за еднополови сексуални актове и други хетеросексуални актове; също така следва да предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че разпоредбите на наказателното право, които поради своята формулировка може да доведат до дискриминационно прилагане, са изцяло отменени, изменени или прилагани по начин, който е съвместим с принципа на недискриминация". 

В член 22 пише: "Държавите-членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че след като смяната на пола е завършена и законно призната в съответствие с параграфи 20 и 21 по-горе, правото на транссексуалните лица да сключват брак с лица от пол, противоположен на техния нов пол, е ефективно гарантирано". 

Член 25 е категоричен: "Когато националното законодателство не признава и не предоставя права или задължения на регистрираните еднополови партньорства и несемейните двойки, държавите-членки се приканват да разгледат възможността за предоставяне, без каквато и да било дискриминация спрямо разнополовите и еднополовите двойки, на правни или други средства за разрешаване на практическите проблеми, свързани със социалната действителност, в която живеят." 

А пък в член 15 пък се казва: "Държавите-членки следва да гарантират, че правоприлагащите органи предприемат подходящи мерки за защита на участниците в мирните демонстрации в подкрепа на човешките права на лесбийки, хомосексуалисти, бисексуални и транссексуални лица от всякакви опити за незаконно нарушаване или възпрепятстване на ефективното упражняване на правото им на свобода на изразяване и мирно събиране".

Въпросната Препоръка СМ/Rec(2010)5 има 46 разпоредби, които фактически приравняват еднополовите актове и бракове с останалите, които са на основата на хетеросексуалните отношения. И изискват от националните законодателства вкарването на законови разпоредби, гарантиращи това положение. 

Ето например какво четем в член 18 на Препоръката: "Държавите-членки следва да гарантират отмяната на всяко дискриминационно законодателство, криминализиращо доброволните еднополови сексуални действия между пълнолетни, включително всички различия по отношение на възрастта за правновалидно съгласие за еднополови сексуални актове и други хетеросексуални актове; също така следва да предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че разпоредбите на наказателното право, които поради своята формулировка може да доведат до дискриминационно прилагане, са изцяло отменени, изменени или прилагани по начин, който е съвместим с принципа на недискриминация". 

В член 22 пише: "Държавите-членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че след като смяната на пола е завършена и законно призната в съответствие с параграфи 20 и 21 по-горе, правото на транссексуалните лица да сключват брак с лица от пол, противоположен на техния нов пол, е ефективно гарантирано". 

Член 25 е категоричен: "Когато националното законодателство не признава и не предоставя права или задължения на регистрираните еднополови партньорства и несемейните двойки, държавите-членки се приканват да разгледат възможността за предоставяне, без каквато и да било дискриминация спрямо разнополовите и еднополовите двойки, на правни или други средства за разрешаване на практическите проблеми, свързани със социалната действителност, в която живеят." 

А пък в член 15 пък се казва: "Държавите-членки следва да гарантират, че правоприлагащите органи предприемат подходящи мерки за защита на участниците в мирните демонстрации в подкрепа на човешките права на лесбийки, хомосексуалисти, бисексуални и транссексуални лица от всякакви опити за незаконно нарушаване или възпрепятстване на ефективното упражняване на правото им на свобода на изразяване и мирно събиране". 

През 2018 г. Съветът на Европа предприема преглед на прилагането на Препоръката в страните-членки, като проучва произхождащите от прилагането ѝ промени, които всяка държава е реализирала. Съветът на Европа вече е уведомил Парламента на Република България и е изпратил въпросник до различни Министерства и институции, чрез който ще бъде събрана информация за официалния преглед", пише Пол Найденов до министрествата. И уведомява, че "паралелно с официалния преглед, тази година неправителствени организации са поканени от Съвета на Европа да извършат паралелно проучване и да изготвят съпътстващ доклад". И във връзка с това проучване от ЛГБТ настояват да се срещнат с експерти от министерствата, за да представят "по-подробно Препоръката и процеса на проучването". Пол Найденов уведомява, че "трите организации", които работят в защитата на гейовете и лесбийките, искат да подпомогнат с данните, които разполагат, отговорите на експертите по министерствата.

Писмата са получени тази седмица, а в министерствата са в неведение какво да отговорят. Първо, не е ясно кой е определил точно тези три организации да отговарят за прилагането на тази Препоръка. Второ, самата Препоръка не е задължителна за държавите-членки на ЕС. Трето, никой не може да нарежда на администрацията кого да приема. Прави впечатление обаче, че действията на Пол Найденов са в синхрон с действията на Софийска община, която за първи път разрешава гей-маратон в парк "Заимов". 

Още по темата

Наемателите на имот са длъжни да плащат сметки за топлоенергия, ако изрично са сключили договор за доставката й

Предишна новина

Становище на ВАдвС: Българската конституция не препятства ратификацията на Истанбулската конвенция

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

  1. 1
    | нерегистриран
    0
    0

    И гейовете и лесбийските са хора. Това, като какви са се самоопределили, не ги прави втора ръка човеци. Човешкото щастие се корени в дребните радости и всеки е свободен да се домогва до тях стига да не пречи на щастието на останалите. Изтърканата фраза, че те пречат на моралните устои на обществото провокира най- малко три въпроса: какво се разбира под общество в съвременния свят; какви са сега моралните ценности на сегашното общество и последния - коя е причината те да са появят. Отговорите на тези въпроси предполагат задълбочен анализ и широко познание за света в геополитически и икономически план, но лошото е в случая, че това ново общество вече е лишено от възможността да промени своето бъдеще.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.