Гешев, просто по човешки, не криеше възмущението от действията на Цветан Василев

Гешев, просто по човешки, не криеше възмущението от действията на Цветан Василев
Проф. д-р Валери Димитров

Ръководителят на Катедра "Публичноправни науки" в Юридическия факултет на УНСС и бивш председател на Сметната палата проф. д-р Валери Димитров е изпратил до Висшия съдебен съвет (ВСС) свое Становище, с което декларира подкрепа за кандидатурата на Иван Гешев за главен прокурор.  
 
Проф. Димитров прави анализ на концепцията на номинирания, както и споделя причината за познанството си с настоящия заместник на главния прокурор - разследването срещу Цветан Василев за фалита на КТБ. 
 
"Правен свят" публикува становището на проф. Валери Димитров до кадровиците:
 
Смятам, че г-н Иван Гешев, заместник на Главния прокурор при Върховната касационна прокуратура притежава всички необходими професионални и морални качества, за да бъде избран на длъжността "Главен прокурор на Република България".
 
Запознах се внимателно с представената от него Концепция за стратегическо управление на Прокуратурата на Република България. Концепцията е изключително професионално изготвен документ, който има следните безспорни достойнства:
 
1. Направен е подробен и задълбочен анализ на състоянието на прокуратурата. Авторът, поради дългогодишната си работа в тази институция и опит като действащ прокурор и като ръководител, познава в детайли всички проблеми, отнасящи се до кадрите, материално-техническата и електронно-комуникационна обезпеченост. Г-н Гешев има ясна и точна представа както за досегашните достижения на прокуратурата, така и за нейните проблеми, част от които са свързани с незадоволителното състояние на законодателството, особено на действащия Наказателен кодекс. Само на основата на такъв професионален анализ може да се предлагат решения на проблемите.
 
2. Г-н Гешев предлага ясни и конкретни управленски решения за изтъкнатите от него проблеми, лаконично и точно, без словесни декорации и розови обещания. Такива са предложенията за оптимизиране на съдебната карта чрез преструктурирането на районните прокуратури, въвеждането на стандарт за задължително периодично продължаващо обучение на всички магистрати и съдебни служители, акцентирането върху актовете на методическо ръководство за подобряване на организацията на работата и по въпроси за прилагането на закона.
 
3. Кандидатът за главен прокурор обръща специално внимание на мерките за борба с организираните престъпни групи, корупцията и битовата престъпност.
 
4. За мен, като юрист, е особено важно посланието на Иван Гешев за отговорността, отчетността и публичността в работата на прокуратурата. Той и сега, като действащ прокурор и ръководител дава пример за такава публичност и отчетност. В Концепцията неслучайно е отделено и специално място на изискванията за последователността и предвидимост в прокурорската дейност. Това са изисквания, които имат пряка връзка с принципа за върховенство на правото.
 
5. Не на последно място трябва да се изтъкне ударението, което поставя г-н Гешев върху необходимостта от ефективен професионален диалог и сътрудничество на прокуратурата с другите правоохранителни органи и институции и със съда. Посочва се, че този диалог и сътрудничество се основават на общи, споделени принципи и ценности на всички професии, участващи в този процес. Практическите действия на Иван Гешев, свързани с разкриването на ред тежки престъпления, дават блестящи примери за такова сътрудничество и диалог. Това го казвам за сведение на всички самозвани "експерти" по конституционно право, които в медиите обвиниха Гешев, че видите ли, имал погрешни представи за принципа на разделение на властите и неизбежно щял да погази Конституцията. Как да обясниш на такива претенциозни "високоучени" самозванци, че никаква борба с престъпността не е възможна без ефективното професионално сътрудничество между органи и институции, принадлежащи към различни конституционно установени власти.
 
6. Силно впечатление прави и предложението на Иван Гешев за създаването на база данни с положителни прокурорски и разследващи практики, както и за разработването на наръчници за уеднаквяване на практиката при документиране на процесуалните действия в хода на разследванията и за създаване на минимален стандарт от унифицирани /типови/ документи за разследване на дела от обществен интерес. Това несъмнено ще допринесе за последователността, предвидимостта и прозрачността в работата на прокуратурата.
 
Тук искам да споделя и лични впечатления от г-н Иван Гешев. Запознах се с него преди няколко години, във връзка с казуса "Корпоративна търговска банка /КТБ/". Той поиска контакт с мен, като ме помоли, в качеството ми на преподавател и специалист по банково право, да дам разяснения по действащото банково законодателство. Имахме няколко срещи, подробно обсъждахме въпроси по тълкуването и прилагането на банковата законова и подзаконова уредба, относима към казуса с КТБ.
 
Направи ми впечатление че г-н Гешев има остър и аналитичен ум и веднага схвана специфичните характеристики на нормативната уредба на търговското банкерство, както и определени нейни недостатъци, които обективно са създали предпоставки за развихрянето на измамата "КТБ". И двамата, на основата на наличните данни, имахме още тогава общото убеждение, че българското общество е изправено пред безпрецедентна по своите мащаби банкова измама, измама организирана и осъществявана в продължение на години от лицето, което е основен акционер в банката и председател на нейния надзорен съвет. Въпреки дългия си професионален опит като следовател и прокурор Иван Гешев, просто по човешки, не криеше възмущението от действията на човека, злоупотребил с доверието и с парите на хиляди вложители.
 
Впоследствие всички данни и доказателства, събрани от прокуратурата в хода на наказателното производство, както и докладите на авторитетните одиторски компании, назначени от БНБ, инспекционните доклади на управление "Банков надзор", доклада на разследващата консултантска компания "Аликс партнърс" очертаха еднозначно картината на банковата измама. Измама при която паричният ресурс, осигурен от вложителите на банката бе разграбен и присвоен от основния акционер чрез специално изградена от него мрежа от подставени лица - фалшиви кредитополучатели, които нямат бизнес, нямат кредитна история и не предоставят обезпечения по кредитите. Тази картина изцяло се потвърждава и от данните, които станаха достояние на синдиците на банката и на контролиращия ги Фонд за гарантиране на влоговете в банките в последвалото производство по несъстоятелност. Потвърждение за това е и актуалната информация за отхвърлянето на иска на Оманския фонд - акционер в КТБ срещу българската държава от инвестиционния арбитраж във Вашингтон. Не може акционер в банката, която е превърната в инструмент за измамване и ограбване на своите вложители, да иска обезщетение при положение, че този акционер е имал свои представители в надзорния съвет на банката, които са работели в тясно сътрудничество с организатора на измамата, който е и председател на този съвет. Това са очевидни факти, изводите, които произтичат от тези факти също са очевидни и безспорни и никой арбитражен и съдебен орган не може да ги пренебрегне.
 
Именно г-н Гешев, като ръководител на разследващия екип, се нагърби с огромното предизвикателство да доведе докрай предварителното производство за това уникално престъпление. И с това ясно показа, че е смел, отговорен и морален човек. Не му е лесно и сега, при продължаващата мръсна кампания срещу него, в която активно участие имат лакеите и клакьорите на човека, ограбил банката и благополучно приютил се в Белград. Тези персонажи усърдно насаждат в обществото малоумната теза, че видите ли, банката е ограбена от други, а не от белградския беглец. Този човек е просто иновативен банкер и благородна жертва на зловещ заговор под формата корпоративно рейдърство! Просто да се разплачеш от умиление! Но авторите на тази маймунска логика не могат да отговорят на простите въпроси, които всеки нормален човек би задал: Митичните други ли управляваха банката? Незнайни злодеи ли раздаваха престъпно кредитния й ресурс? Естествено, че няма никакви други, а просто основният акционер нагло и безскрупулно в продължение на години е управлявал банката по престъпен начин, като в крайна сметка е подарил милиарди левове на подставени, приближени нему лица, възползвайки се и от обстоятелството, че тези сделки се извършват при законовия режим на банкова тайна и поради това остават скрити за обществото?
 
Разбира се, отстояващите подобни глупави до идиотизъм твърдения не са глупаци. Тези твърдения са просто долнопробна пропаганда и нейните автори преследват очевидно користни цели, които нямат нещо общо декларираните от тях високоморални подбуди за истина и справедливост.
 
Избирането на Иван Гешев за главен прокурор за мен ще означава и това, че ще бъдат положени максимални усилия за измамата КТБ да има справедливо възмездие. Това повеляват принципът на върховенството на закона и интересите на ограбените вложители.
 
В заключение искам да подчертая убеждението си, че г-н Иван Гешев има професионалните и морални качества да бъде главен прокурор. Ясно доказателство за това е и единодушието на професионалната прокурорска общност при издигането на кандидатурата на този достоен човек от нейните редици.
 
Проф. д-р Валери Димитров се дипломира се през 1978 г. със степен магистър по право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". От началото на 1991 г. е съветник на управителя на БНБ Тодор Вълчев и юридически секретар на Управителния съвет на централната банка. В периода 2000 – 2001 г. е консултант на председателя и Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Участва в разработката на банковото законодателство след промените в България от 10 ноември 1989 г.
 
Народен представител е от НДСВ в 39-тото Народно събрание, където е председател на Комисията по икономическа политика. От 7 април 2005 г. е председател на Сметната палата. По-късно е преизбран на същия пост. Към момента е преподавател в УНСС.
 
Заглавията са на "Правен свят".
 

Още по темата

Прокуратурата и КНСБ ще си сътрудничат срещу нарушаването на трудовите и осигурителни права

Предишна новина

Шефът на "ТАД Груп" остава в ареста

Следваща новина

Коментари

8 Коментара

 1. 10
  ******** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. 8
  n | нерегистриран
  12
  -2

  Ще повярваме в казаното, ако освен ЦВ, в делото КТБ се включат като подсъдими всички, които опоскаха банката- ДП и прочее.

 3. 7
  | нерегистриран
  17
  -3

  Валерчо е известен с удрянето на наколенки пред силните на деня. Да си спомним как се присламчи при царя, а след като НДСВ изчезна от небосклона бързо се ориентира към ГЕРБ. Не е важно с кого, важното да е близо до хората с власт. Това е неговото верою. По същия хлъзгав и роболепен начин на плазмодий се катереше и в академичната си кариера в УНСС, а и в БНБ. Мотото му е "срещу ръжен не се рита".

 4. 6
  Срамна работа | нерегистриран
  19
  -8

  Ама много.

 5. 5
  Бамби | нерегистриран
  17
  -8

  Да се върне и да каже за кредитната експанзия по времето на Тодор Вълчев и раздаването на банкови лицензии, какво е съветвал и как по-точно...и как кредитната експанзия доведе до безумията в прохождащия банков сектор...и най вече как се изпра капитала на задграничните външнотърговски дружества, чийто ресурс остана безотчетен с разформироването на репресивния апарта...да каже кратко, ясно и точно какво стана с "народната пара"

 6. 4
  ****** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 7. 2
  Вапцаров-"Без злоба, човешки..." | нерегистриран
  23
  -11

  Този професор си смени мнението осем пъти по три казуса в продължение на пет години.Без злоба,човешки.И на Гешев ще да трябва да му е позволено.Те са хора на мисълта,апа тя се рее ли,рее...Еле щом и кога е лишена от тежестта на експертизата.

 8. 1
  Петко 2 | нерегистриран
  15
  -11

  Професор, пък ....

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.