Главният прокурор иска възобновяване на делото за свободата на Джок Полфрийман

Главният прокурор иска възобновяване на делото за свободата на Джок Полфрийман
Главният прокурор Сотир Цацаров

Главният прокурор Сотир Цацаров внесе искане Върховният касационен съд (ВКС) да възобнови производството по условното предсрочно освобождаване на Джок Полфрийман и да спре изпълнението на постановеното условно предсрочно освобождаване на осъдения за убийство австралиец, съобщиха от прокуратурата. Искането на Цацаров е по молба на близките на убития студент Андрей Монов.

"Публично известни са контактите между председателя на съдебния състав и съдията – докладчик с Българския хелзински комитет. Съдия Калпакчиев е награждаван в ежегодно провеждани конкурси "Човек на годината", организирани от БХК, а съдия Весислава Иванова е включена в авторския колектив на годишния доклад на БХК за 2016 г. Сами по себе си, такива контакти с неправителствени организации не са укорими. В конкретния случай обаче, те обуславят основанията за отвод по чл. 29, ал. 2 НПК на председателстващия въззивния състав и на съдията – докладчик. При липса на процесуална активност по чл. 31, ал. 1 НПК, те представляват нарушение от категорията на съществените, по смисъла на чл.348, ал. 2, т. 3 от НПК, което е основание за отмяна на постановения съдебен акт", пише в искането на Цацаров. Toй е категоричен, че в случая Калин Калпакчиев и Иванова е трябвало да се отведат от производството за свободата на Полфрийман.

"Определението на Софийския апелативен съд  е постановено при съществени нарушения на процесуалните правила", смята още главният прокурор. Според него, формата на акта на състава на Софийски апелативен съд е трябвало да бъде "решение", а не "определение", тъй като последното само по себе си отнема възможността за протест.

Апелативният съд-София - с председател Калин Калпакчиев и членове Весислава Иванова и Виолета Магдалинчева, пусна на свобода австралиеца Джок Полфийман, осъден за убийството на студента Андрей Монов на 19 септември.

Във вторник стотици граждани се събраха пред Съдебната палата на организирания от "Атака" протест заради предсрочното освобождаване на Полфрийман. Недоволните носеха плакати с текст: "Оставка на съдия Калпакчиев" и "Върнете убиеца Джок в затвора".

Междувременно младежката организация на ВМРО поиска от ВСС да започне дисциплинарно производство срещу съдиите, подписали определението, а Съдийската колегия изпрати случая в Инспектората на съдебната власт.

Още по темата

Съдийската колегия дава Калин Калпакчиев и Весислава Иванова на ИВСС заради освобождаването на Полфрийман

Предишна новина

Д-р Николай Михайлов: Как се е поправил Полфрийман, като няма съзнание за вина!

Следваща новина

Коментари

60 Коментара

 1. 61
  бау бау | нерегистриран
  1
  0

  Ето защо ВКС ще остави искането на ГП за възобновяване на делото за УПО-то на Полифрийман без разглеждане.

  Най-напред ще започна с това, че вчера вечерта, около 2 часа, публикувах свой анализ на нормативната уредба по въпроса във форума, подкрепен със съдебна практика, в който нямаше нищо обидно, расистко или т. н. противоречащо на каквото и да било, освен може би на нечии редакторски опорни точки, който е бил изтрит - ЗАЩО?!?! Нали това УЖ е специализиран юридически сайт, макар че често в него се публикуват абсолютно АМАТьОРСКИ и нямащи общо с правото материали?!?! Може би точно затова сме на 112 място по свобода на словото. Пуснах публикацията във форума днес пак, но незабавно беше изтрита. Май ще я пусна и по други сайтове, тези като не я искат. Та ето я и нея - имах благоразумието да си я запазя, сега като пост в тази тема и да видим дали ще оцелее:

  Тези дни, всякакви "специалисти", включително и леко чалнат професор, бивш ГП, се изказват неподготвени, затова реших да постоя малко по нощите и накратко да маркирам основните моменти по въпроса - за юристи, обикновени читатели и журналисти. Приемам и разумни забележки.

  Съгласно чл.440, ал.1 от НПК, в производството по УПО първоинстанционният съд се произнася с мотивирано ОПРЕДЕЛЕНИЕ. В ал.2 е предвидено, че съдебният акт подлежи на обжалване от осъдения и от началника на затвора и на протест от прокурора по реда на глава двадесет и втора.

  Глава двадесет и втора.

  ПРОИЗВОДСТВО ПРЕД ВЪЗЗИВНАТА ИНСТАНЦИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА ОПРЕДЕЛЕНИЯТА И НА РАЗПОРЕЖДАНИЯТА

  Актове, които подлежат на проверка

  Съгласно чл.341, ал.2 от НПК, по реда на тази глава се проверяват определенията и разпорежданията, за които това е изрично предвидено в този кодекс - както посочих, според чл.440, ал.2 от НПК, определението за УПО подлежи на обжалване по реда на глава двадесет и втора.

  Как и в какъв срок се обжалва определението на първата инстанция е уредено в чл.342 от НПК:

  чл.342, ал.1 - ЧАСТНАТА жалба и ЧАСТНИЯТ протест срещу акт по чл.341, ал.2 /определението за УПО/ се подават в седемдневен срок от постановяването му, а когато е постановен в закрито заседание - в седемдневен срок от връчването на преписа.

  и ал.2 - за постъпилия частен протест се съобщава на подсъдимия, който в седемдневен срок от съобщението може да направи възражение.

  Как се разглеждат ЧАСТНАТА жалба или ЧАСТНИЯТ протест от въззивния съд е указано в разпоредбата на чл.345 от НПК:

  Ред за разглеждане на частната жалба и частния протест

  ал.1 - въззивната инстанция разглежда частната жалба и частния протест в закрито заседание в седемдневен срок, а когато намери за необходимо - в съдебно заседание с призоваване на страните, което се насрочва в разумен срок, но не повече от един месец.

  ал.2 - когато отмени определението, въззивната инстанция решава въпросите по частната жалба и частния протест.

  и ал.3 - доколкото в тази глава няма особени правила, прилагат се тези на производството по глава двадесет и първа.

  Тук възниква въпросът - с какъв акт следва да се произнесе въззивният съд?

  В част I, Общи правила, на НПК са указани видовете съдебни актове, постановявани в хода на наказателното производство, а именно:

  Видове съдебни актове

  чл.32, ал.1 - съдът постановява:

  т.1 - присъда, когато като първа и въззивна инстанция решава въпросите за виновността и отговорността на подсъдимия;

  т.2 - решение, когато се произнася по основателността на жалба и протест или на искане за възобновяване на наказателното дело;

  и т.3 - определение - в останалите случаи.

  ал.2 - председателят на съда, съдията-докладчик и председателят на състава постановяват разпореждания.

  Та очевидно, актът на въззивния съд в случая няма да е присъда. Няма и да е решение, защото, както беше посочено, той не се произнася по жалба или протест, а по ЧАСТНИ такива, т. е. - апелативният съд следва да се произнесе с ОПРЕДЕЛЕНИЕ - по чл.32, ал.1, т.3 от НПК.

  Позоваването на чл.345, ал.3 от НПК, който предвижда, че доколкото в тази глава /двадесет и втора/ няма особени правила, прилагат се правилата на производството по глава двадесет и първа, за да се обоснове тезата, че актът на въззивната инстанция е решение, а не определение, е некоректно, тъй като в същата са разграничени различни правомощия на съда, при упражняването на които той се произнася, както с решения /в тесен смисъл/, така и с присъди, определения и разпореждания, а за всички актове се използва общото понятие решение /в широк смисъл/ - напр. Раздел III. "Постановяване на решението."

  С оглед така направената обосновка - защо въззивният съд в производството по УПО се произнася с определение, така и 95 % от постановените от апелативните съдилища съдебни актове, следва да се провери допуска ли законът възможност за възобновяване на производството при влязло в сила определение за УПО.

  Актовете, които подлежат на проверка по извънредния способ, са посочени в разпоредбата на чл.419, ал.1 от НПК, а именно:

  изр.1 - на проверка по реда на тази глава подлежат влезлите в сила присъди и решения.

  изр.2 - на проверка по реда на тази глава подлежат и определенията по чл.112, ал.3, чл.243, ал.6, т.1 и 2, чл.382, ал.7, както и определенията и разпорежданията по чл.341, ал.1 от НПК.

  Както вече казах, актът на въззивния съд не е нито присъда, нито решение, т. е. изр.1 не се прилага.

  Не се прилага и изр.2, тъй като определението не попада сред посочените в него хипотези, а е такова - по чл.341, ал.2 от НПК.

  Т. е. - изводът е, че искането на ГП за възобновяване на производството по УПО е недопустимо и следва да се остави без разглеждане.

  Ако приемем все пак несъстоятелната теза на ПРБ, че актът на въззивния съд е решение и приложение следва да намери разпоредбата на чл.419, ал.1, изр.1 от НПК, т. е. че производството е допустимо, би се стигнало до абсурдната ситуация да може да се възобнови дело, минало през инстанционен контрол, а да не може такова, при влязъл в сила, необжалван акт на първата инстанция - определение, което не попада в обхвата на чл.419, ал.1, изр.2 от НПК. А определено не такива са целта и духът на закона

  В този смисъл е и практиката на ВКС, от която в случая съставът няма никакво основание да се отклонява. Въпросът е /риторичен/ защо ГП, знаейки всичко това, прави подобно популистко искане и дали отново не цели дивидент за прокуратурата и пореден удар срещу съда? Но краят на мандата му наближава...  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №. 99

  Гр. София, 20 юни 2018 год.  В ИМЕТО НА НАРОДА  Върховният касационен съд на Република България, трето наказателно отделение в открито съдебно заседание на седемнадесети май през две хиляди и осемнадесета година в състав  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ХАРАЛАМПИЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА АТАНАСОВА

  КРАСИМИРА МЕДАРОВА  при участието на секретаря ИЛ. ПЕТКОВА

  и след становище на прокурора от ВКП М. МИХАЙЛОВА, като разгледа докладваното от съдия Медарова наказателно дело № 398/18 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:  Производството по делото е образувано, на осн. чл.422, ал.1, т.5 от НПК, по искане на адв. Ф., упълномощен защитник на осъдения В. Щ. Г. за възобновяване на н.ч.д. № 133/2018 г., по описа на Ловешки окръжен съд и за отмяна на постановеното по същото дело определение в частта относно срока на определената пробационна мярка по чл.70, ал.6 от НК.

  В искането на защитника се твърди, че атакуваното определение е постановено в нарушение на закона, поради незаконосъобразно определен срок на пробационната мярка, надвишаващ определения изпитателен срок на условното предсрочно освобождаване.

  Пред настоящата инстанция защитникът на осъдения застъпва същата позиция.

  Прокурорът от ВКП застъпва становището, че молбата на осъдения е недопустима и следва да се остави без разглеждане, поради факта, че влезлият в сила съдебен акт не подлежи на касационно обжалване , както и на възобновяване, по арг. от чл.419, вр. чл.341, ал.1, вр. чл.306, ал.1, т.3 от НПК. Сочи, че на възобновяване подлежат само определенията, постановени по реда на чл.70, ал.7 от НК, а не и тези по чл.70, ал.6 от НК, от която категория е влязлото в сила определение, по делото, по което се иска възобновяване.

  Върховният касационен съд, трето наказателно отделение, след като извърши проверка за наличие на основания за възобновяване, установи следното:

  Искането за възобновяване е процесуално недопустимо и следва да се остави без разглеждане, а производството по делото – да бъде прекратено.

  Касае се за отправено искане за възобновяване на н.ч.д. № 133/2018 г., по описа на Ловешки окръжен съд, по което е постановено влязло в сила определение, по чл.70, ал.1 и 6 от НК, за условно предсрочно освобождаване на осъдения В. Г. от изтърпяване на остатъка от четири месеца и 21 дни от наложено му наказание, за срок от две години лишаване от свобода, с определение № 452/26.03.2016 г., по н.ч.д. № 399/2015 г.,по описа на РС-Плевен, както и е определен изпитателен срок в размер на четири месеца и 21 дни, равняващ се на неизтърпения срок от наказанието и е наложена пробационна мярка по чл.42а, ал.2, т.1 от НК, която е за срок от една година.

  Искането за възобновяване е с посочено правно основание по чл.422, ал.1 т.5 от НПК. Съгласно разпоредбата на чл.419, ал.1 от НПК на проверка по реда на глава тридесет и трета от НПК подлежат само изрично визираните в текста определения, съответно по чл.112, ал.3, чл.243,ал.6, т.1 и 2, чл.382, ал.7, както и определенията и разпорежданията по чл.341, ал.1 от НПК, които се проверяват по реда на глава двадесет и първа от НПК.

  В тази категория определения не се включва определението на съда за условно предсрочно освобождаване на осъдено лице и това, с което се определя изпитателен срок и пробационна мярка в рамките на същия. Процедурата за разглеждане на производство във връзка с направено искане за условно предсрочно освобождаване е регламентирана в чл.437 и сл. от НПК, като в същата съдът се произнася с мотивирано определение по чл.440, ал.1 от НПК. Това определение, съгласно разпоредбата на чл.440, ал.2 от НПК подлежи на обжалване по реда на глава двадесет и втора от НПК, респективно не попада в обхвата на определенията по чл.341, ал.1 от НПК, за които е предвидена възможност за възобновяване.

  При това положение, след като влязлото в сила определение по делото, с което е постановено условното предсрочно освобождаване на осъдения, определен му е изпитателен срок и е наложена пробационна мярка, не е включено в актовете, изрично изброени в чл.419, ал.1 от НПК, които подлежат на проверка по реда на глава 33 от НПК, същото не подлежи на възобновяване, поради което жалбата на осъдения следва да остави без разглеждане като недопустима, тъй като е подадена без правно основание да инициира образуване на производство по този ред, а производството по делото пред ВКС, следва да се прекрати.

  По изложените съображения, Върховният касационен съд, трето наказателно отделение

  О П Р Е Д Е Л И :  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на осъдения В. Щ. Г. и на упълномощения му защитник, адв. Ф. за възобновяване на н.ч.д. № 133/2018 г., по описа Ловешки окръжен съд.

  ПРЕКРАТЯВА производството по н.д. № 398/2018 г., по описа на ВКС,трето наказателно отделение.

  Определението е окончателно.

 2. 60
  бау бау | нерегистриран
  2
  0
  До коментар #59 от "Човек от улицата | нерегистриран":
  Да не забравяме,че правосъдието е в името на народа.А народа възмутен от скандалния съдебен акт излезе на улицата!

  Излезли са 30-40 човека, а разни л@йнометни сайтове и троловете в тях, подстрекавани от бившия агент Гогов и другарите му от ДС, вдигат олелия и сипят хули по съда, като каруцари, за да отклоняват вниманието на народа от реалните проблеми на обществото. Защо не излязат хората на улицата за това, че сме на последно място по икономическо развитие в Европа или на 112 място по свобода на словото, или все някой друг и за нещо друго да им е виновен?

 3. 59
  Човек от улицата | нерегистриран
  0
  -2
  До коментар #57 от "RRR | нерегистриран":
  Започне ли улицата да налага,правото си е заминало.

  Да не забравяме,че правосъдието е в името на народа.А народа възмутен от скандалния съдебен акт излезе на улицата!

 4. 58
  бау бау | нерегистриран
  4
  -1
  До коментар #56 от " | нерегистриран":
  Изненада!Видяхте ли как прокуратурата прецака вкс. Сега на върховните магистрати ще им се наложи да се поизцапат. В случая каквото и да решат все е лошо. От едната страна са очакванията на хората и чувството ,че справедливостта е необходимо да възтържествува, а от друга страна е ясно очертаната тенденция ,бавно но сигурно да се превръщанеме в джендърска държава!

  е какво да реши ВКС, многократно се е произнасяло, че тези дела не подлежат на възобновяване по реда на чл.419, ал.1 от НПК. така ще се произнесе и сега. ама видите ли, пак съдиите ще изкарат виновни, макар че цацаров много добре го знае това и нарочно ги слага на устата на топа.

 5. 57
  RRR | нерегистриран
  3
  -1

  Започне ли улицата да налага,правото си е заминало.

 6. 56
  | нерегистриран
  2
  -2

  Изненада!Видяхте ли как прокуратурата прецака вкс. Сега на върховните магистрати ще им се наложи да се поизцапат. В случая каквото и да решат все е лошо. От едната страна са очакванията на хората и чувството ,че справедливостта е необходимо да възтържествува, а от друга страна е ясно очертаната тенденция ,бавно но сигурно да се превръщанеме в джендърска държава!

 7. 55
  по данни от медиите-паспортът на Полфриймън е готов, нямате право да го държите в лагера повече | нерегистриран
  5
  -1

  Временния паспорт на Полрфрийман е издаден. нямате право да го държите затворен и секунда. Има правото да отиде на летището и замине с първия самолет, или да напусне границата през Калотина, или откъдето иска. ВКС няма право да възобнови делото, но и да го възобнови Полфрийман ще е далече, освен ,ако не продължавате да го държите незаконно.  Без съмнение незаконното задържане на свободен човек в лагер за чужденци от закрит тип е незаконно, тангира към престъпление(вж текста за незаконно лишаване от свобода) и Страсбург пак ще има повод да се произнесе.  Ето линк-паспортът на Полфрийман е готов https://blitz.bg/kriminalni/prestplenie/pastor-tvrdi-che-dzhok-polfriyman-veche-ima-izdaden-pasavan_news699444.html

  От Главна прокуратура имат правомощие да помахат на самолета на Полфрийман за довиждане, друго не могат да направят, поне не и законно.

 8. 54
  RRR | нерегистриран
  2
  -5

  Де Елия, за СГС ли иде реч или за ПРБ, уточни си посланието, че стреляш в небето.

 9. 53
  1 | нерегистриран
  5
  -3
  До коментар #50 от " | нерегистриран":
  А , на бас , че ВКС ще се произнесе след като Джокчето напусне пределите на страната , като тогава какъвто и да е резултата ,все ще е тая.

  Задържат го незаконно и за това България ще бъде осъдена а на виновните за задържането му в момента, ще се повдигне обвинение.Рано или късно.Нямат право да го задържат и да му пречат да напусне страната.Той има пасаван .Този път ще се разбере ,кои са главанаците.

 10. 52
  Дебелият специалист | нерегистриран
  11
  -3

  Не връчил препис на осъждания.. Е не сте ли ОПГ Некадърници???

 11. 50
  | нерегистриран
  5
  -10

  А , на бас , че ВКС ще се произнесе след като Джокчето напусне пределите на страната , като тогава какъвто и да е резултата ,все ще е тая.

 12. 49
  | нерегистриран
  22
  -3
  До коментар #8 от "Браво | нерегистриран":
  Браво на Цацаров, чудесно е, че е използвал особеното мнение на Магдаленчева, за да мотивира искането. Чест прави на съдия Магдалинчева, че е написала особено мнение, за което само Правен свят ни информира. Не знам защо медиине на обвиняемия прокопов и соросоидите твърдят, че няма особено мнение.

  Ами просто защото няма особено мнение. Т.е. Правен свят не информира, а дезинформира.

 13. 48
  бау бау | нерегистриран
  18
  -6
  До коментар #47 от "Чистач | нерегистриран":
  Формата на акта се свързва с допустимостта, а не с основателността на искането.

  Общото правило е, че решение е актът, с който въззивният съд се произнася по жалба/протест (чл. 32, ал. 1, т. 2 НПК), освен ако законът изрично предвижда изключение от общото правило (чл. 64, ал. 8, чл. 243, ал. 8 и др.).

  Също така, чл. 345, ал. 3, за неуредените случаи (какъвто е настоящият по отношение вида на въззивния акт) препраща към правилата на Гл. 21, по която актът е решение.

  В чл. 419, ал. 1, изр. второ, изчерпателно са изброени кои определения подлежат на проверка по реда на тази глава. Всички те са актове на първоинстанционния съд, влезли в сила, вкл. и ако са потвърдени от въззивната инстанция.

  Не са включени обаче актовете на въззивната инстанция, постановени по жалба или протест по повод същите тези определения, с които последните са отменени и въпросът е решен от въззивния съд по същество. И това не е случайно. Защото тези въззивни актове подлежат на проверка, но като решения, по силата на първото изречение.  Няма да подлежат на възобновяване и отмяна актовете, които неправилно са наречени определения, само на това основание. Важното е да се знае обаче, че ако се неправилни, няма пречка да бъдат проверени.

  глупости на търкалета. по частни жалби въззивният съд се произнася с определение. и след като при влязло в сила определение на първата инстанция по УПО няма основание за възобновяване, няма как да има основание за преразглеждане по извънредния способ по чл.419 от НПК и на акта на въззивната инстанция.

 14. 47
  Чистач | нерегистриран
  6
  -7

  Формата на акта се свързва с допустимостта, а не с основателността на искането.

  Общото правило е, че решение е актът, с който въззивният съд се произнася по жалба/протест (чл. 32, ал. 1, т. 2 НПК), освен ако законът изрично предвижда изключение от общото правило (чл. 64, ал. 8, чл. 243, ал. 8 и др.).

  Също така, чл. 345, ал. 3, за неуредените случаи (какъвто е настоящият по отношение вида на въззивния акт) препраща към правилата на Гл. 21, по която актът е решение.

  В чл. 419, ал. 1, изр. второ, изчерпателно са изброени кои определения подлежат на проверка по реда на тази глава. Всички те са актове на първоинстанционния съд, влезли в сила, вкл. и ако са потвърдени от въззивната инстанция.

  Не са включени обаче актовете на въззивната инстанция, постановени по жалба или протест по повод същите тези определения, с които последните са отменени и въпросът е решен от въззивния съд по същество. И това не е случайно. Защото тези въззивни актове подлежат на проверка, но като решения, по силата на първото изречение.  Няма да подлежат на възобновяване и отмяна актовете, които неправилно са наречени определения, само на това основание. Важното е да се знае обаче, че ако се неправилни, няма пречка да бъдат проверени.

 15. 46
  бау бау | нерегистриран
  22
  -7
  До коментар #45 от "? | нерегистриран":
  Защо досега прокуратурата е приемала, че няма нищо нередно в произнасянето с определения от апелативните съдилища? Ще поиска ли главният прокурор възобновяване на всички определения за УПО, постановени от апелативните съдилища? Защо главният прокурор се принизи до пощенска кутия на Филчев и Правен свят?

  на ГП му е напълно ясно, че този тип дела не подлежат на възобновяване, но прави PR на прокуратурата пред стадото, а законосъобразното оставяне без разглеждане на искането му, което ще последва, ще бъде използвано отново за атака на съдиите от ВКС - т. нар. съдът на Лозан Панов. създаването на подобни скандали за отвличане на вниманието на обществото от текущите и важни проблеми е обичаен подход на агентурата на ДС, която вече 30 години е на власт в България и към която принадлежи бащата на убития от австралиеца хулиган,

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.