Граждани: Пенсионните поправки са противоконституционни


Писмото с мотиви е изпратено до омбудсмана, който да внесе иск в Конституционния съдВ жалба до омбудсмана 338 граждани поискаха той да сезира Конституционния съд за това, че новите промени в Кодекса за социално осигуряване нарушават основния закон и трябва да бъдат отменени, защото засягат интересите на всички граждани, родени след 1959 г. Копия от жалбата са изпратени до Европейската комисия, правосъдното министерство, Комисията за финансов надзор, съюза на съдиите, адвокатския съвет и хелзинкския комитет. Подписката продължава да бъде отворена и към нея се присъединяват още желаещи.Това е второто сезиране на омбудсмана от началото на годината от множество граждани, като и двете са свързани с бъдещите пенсии и натрупаните средства в частни фондове. Първите жалби бяха за гласуваната за пет дни и без обсъждане в края на миналата година поправка за еднократно местене на натрупаните средства от осигуровки от пенсионен фонд в НОИ, с която се разрушаваше досегашният пенсионен модел, нарушаваха се правата на гражданите и се национализираха техните спестявания за старини. Тогава омбудсманът Константин Пенчев реши да изчака предстоящите поправки в КСО, с които правителството обеща, че ще коригира текстовете.Новият кодекс обаче не само че не отстрани първоначално заложения текст, но налага на гражданите рекет от страна на държавата и съдържа неприложими и противоречиви текстове и нарушава конституцията в множество нейни текстове, се казва в жалбата.

Има ли право на избор

В писмото се припомня, че широко прокламираното от правителството "право на избор", което правителството обеща да даде на гражданите, всъщност не се случи, защото на гражданите не беше дадена възможност да изберат да се осигуряват само в частен фонд. Освен това изборът е между две несравними по естеството си системи на пенсионно осигуряване (разходопокривна и капиталова), без да им е дадена каквато и да било възможност за анализ и информирано решение."Държавата чрез закона предлага на гражданите "свободно" да изберат, ако не прехвърлят собствените си спестявания от пенсионен в държавен фонд, с което губят собствеността си върху тях, да им бъде намалена държавната пенсия. Обратното, ако изберат да прехвърлят пенсионните си спестявания в държавен фонд, държавата не предлага да им увеличи пенсиите от НОИ, а само тези пенсии да бъдат запазени в същия размер като на всички останали граждани. На практика това е държавен рекет", се отбелязва в жалбата. Според подателите правото на избор е разписано в закона по начин, който да доведе до разделение и неравноправно третиране, ощетяване на отделни категории осигурени и до създаване на различен правен режим на едни и същи конституционни права.

Пълен хаос

Според жалбоподателите промените в КСО нарушават редица конституционни принципи, създават вътрешно противоречие между отделни правни норми и между текстове в самия закон, а оттам и правен хаос, който застрашава правата на осигурените лица.Идеята на закона средствата на осигурените да се прехвърлят от частна партида в Сребърния фонд, в който гражданите нямат лични партиди и не се натрупва доходност, на практика представлява отказ от собственост върху лични спестявания и натрупаната доходност, което според жалбата представлява нарушение на неприкосновеността на частна собственост. Жалбоподателите отбелязват пълната неяснота как точно ще се прехвърлят партидите и как държавата ще отчете различния принос на осигурените лица, а това нарушава принципите на справедливост и хуманизъм. Те смятат, че в сегашния си вид правните последици от КСО имат характер на одържавяване на частна собственост, което също е в нарушение на принципите за нейната неприкосновеност.В жалбата се посочва, че противно на желанието на законодателя да се прехвърлят собствени средства от индивидуални пенсионни партиди към държавни фондове, всъщност то е блокирано, защото, ако спазва приетите текстове, нито един човек не би могъл да прехвърли парите си. Според КСО, за да прехвърли осигурен парите си, трябва да отговаря на две условия едновременно – да му остават не по-малко от пет години до пенсия, на което отговарят всички, и същевременно вече да са се прехвърлили и да искат обратно да се върнат в частен фонд, а такъв осигурен все още няма. Това означава, че нито гражданите могат да изберат между новите си права, нито пенсионните дружества могат да прехвърлят каквито и да е средства към държавното осигуряване. Заради това и още множество противоречия между текстове в самия закон жалбоподателите смятат, че е нарушен принципът на правовата държава, заложен в конституцията. Тя предполага законовите норми да не си противоречат, да създават единна система от ясни правила и да не създават несигурност сред адресатите си с възможността да бъдат различно интерпретирани и прилагани.

Кой какви права има

Гражданите отбелязват, че видно крайната цел е да се ограничат правата на онези, които изберат частен пенсионен фонд, като те бъдат лишени от възможност за заместващ доход. Освен това те припомнят, че според новия закон бяха повишени осигурителните вноски за фонд "Пенсии", но беше отменено увеличаването на вноската за втория стълб и го приемат като мярка за натиск осигурените да изберат да се осигуряват в НОИ."Необяснимо е как държавата ще се бори с непочтени бизнес практики, ако самата тя променя силово условията за бизнес с цел постигане на чисто краткосрочни фискални цели в ущърб на гражданите", се казва в жалбата.Освен това в жалбата се отбелязва, че за разлика от пенсионните дружества, които носят отговорност пред осигурените за претърпени вреди от неправилно, неточно и неефективно управление на личните им средства, в Сребърния фонд държавата не носи никаква отговорност и никой не контролира дали наистина лицето е искало да си прехвърли партидата, дали е прехвърлена цялата партида, как се инвестират средствата му в Сребърния фонд, какъв контрол осъществява финансовото министерство. Това на практика означава, че за времето на престоя на парите в държавното осигуряване е осуетена защитата на осигурените и държавата всъщност абдикира от социалната си роля.

Холандия ще отказва храна и подслон на имигранти, на които е отказан статут на бежанец

Предишна новина

Как КФН реши повече да не дава достъп до информация

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.