Гражданите два пъти по активни в обжалването на нормативни актове през 2019 година

Гражданите два пъти по активни в обжалването на нормативни актове през 2019 година

Гражданите стават все по-активни в обжалването на нормативни актове. Този извод може да се изведе от статиката, предоставена от председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков по време на среща с журналисти. Според нея, 134 дела срещу нормативни актове са образувани във ВАС през 2019 г., което е над 2 пъти повече от 2018 г. За периода върховните съдии са свършили 114 дела срещу нормативни актове. От думите на Чолаков стана ясно, че основните дела, които се образуват в съда са основно срещу актове на Министерството на здравеопазването, срещу наредби на "Топлофикация", както и актове на Висшия съдебен съвет (ВСС).

От статистиката, предоставена от Чолаков, стана ясно още, че общият брой на образуваните през изминалата година дела във ВАС е 15 060. Това е с 827 броя по-малко в сравнение с предходната година. Свършените през м.г. дела са 17 239 броя, което е с близо 1300 повече от 2018 г. С 36 % е намалял броят на висящите дела и в края на 2019 г. те са били общо 3989.

По думите на председателя на ВАС, промените в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) са дали особено отражение върху административното правораздаване. Ефектите вече се усещат във всички 28 административни съдилища, като предстои да бъде направен и цялостен анализ на последиците от промените. Най-общо те са довели до намаление в броя на делата с данъчна материя – около 300 броя по-малко в сравнение с предходната 2018 г., посочи Чолаков.

Той допълни още, че е задвижил процедура по събиране и анализ на практиката по делата, които след промените в АПК останаха на една инстанция. Такива са жалбите срещу откази за предоставяне на информация по ЗДОИ, както и част от дисциплинарните решения на ВСС, които не засягат отстраняването от длъжност. Ако след изготвянето на анализа се открият противоречия в практиката, ВАС ще я уеднаквява с тълкувателни решения.

Сериозно намаление с над 45 % отчете Чолаков и при броя на изборните дела, разгледани във ВАС  и административните съдилища като цяло, в сравнение с 2015 г., когато в страната също са се провеждали избори. Председателят на ВАС не се ангажира да коментира на какво се дължи този спад.

Хванаха съдебния администратор на Окръжната прокуратура в Търговище да шофира пиян

Предишна новина

Градският прокурор на София Емилия Русинова стана заместник на апелативния

Следваща новина

Коментари

3 Коментара

 1. 3
  абсолютно не нужна инстанция-върховен административен "съд" | нерегистриран
  0
  0

  Съгласно изпълнителните листи , кредитори са окръжните съдилища Враца ,Видин и Монтана , правораздавали ,КАТО ОТВЕТНИЦИ на основание чл. 10, ал. 2 ЗОДВПГ от 1998г..,като сме осъдени в тяхна полза и сметка на пропорционална 4%ДТ,чиято прекомерност възпрепятства достъп до съд ,гарантирано от чл.117,ал.1 от КРБ.,и от ЕКПЧОС

  Без да сме осъдени в полза на държавния бюджет,съгласно чл.125 от Правилника за администрация в съдилищата за присъдена ДТ ,през 2002г. по изпълнителни дела №№№ , 21938/02,26436/02г./арх.№23-98А, публичния изпълнител НАП Враца ,прилага изпълнителни способи описва 2006,07,. недвижим имот –жилището ни във Враца.

  По тези изпълнителни листи ПУБЛИЧНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ начислява лихва, ВЪРХУ 4%ДТ , в общ размер на 8 хиляди лева върху главница от 9 хиляди лева,без да вземе в предвид ,че от 2002г. до 2006,07., не сме уведомени с Покана за ДОБРОВОЛНО ПЛАЩАНЕ .

  ЛИПСАТА НА ПОКАНА ПРАВИ ВСИЧКИ ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВНИЯ на ПИ , НЕВАЛИДНИ !

  Към приложените от НАП документи в тези ИД,ЛИПСВАТ ТАКИВА ЗА ИЗПРАТЕНА ПОКАНА НА СУМИТЕ ПО ПРИЛОЖЕНИТЕ КЪМ МОЛБАТА ЗА ПРЕДЕВЯВАНЕ НА ВЗЕМАНЕТО изпълнителни листи.

  За да стене дължима сумата на тези вземания следва да е изпратена до нас ПОКАНА за ДОБРОВОЛНО ПЛАЩАНЕ,СЛЕДОВАТЕЛНО ВЗЕМАНЕТО от НАП , КОЕТО ИЗПЛАТИХМЕ по тяхна сметка ,не е ДОБРОВОЛНО ,А ЧРЕЗ ПРИНУДА . Което доказва ,че , е й било не дължимо платено от семейството ни, Й ,че това ВЗЕМАНЕ от държавата ПОДЛЕЖИ незабавно на ВРЪЩАНЕ! Въпреки гореописаните нарушения на Закона ВАс оставя без разглеждане жалбите ни,заради което до сега няма произнасяне на съд по същество на спора.

 2. 2
  по-малкото работа доведе ли съответна до редукция на заплатите? | нерегистриран
  1
  0

  След като е намаляла работата-поради по-малкия брой дела, това довело ли е до съответната редукция на заплатите(абсурдно високи в този съд)и съответните съкращения на инсталирани в този съд.

  В частния сектор намаляването на обема на работа води да съкращения и намаляване на заплатите. Но не и в бюджетния сектор-по-малкото работа не води до нищо-даже, и до по-голяма заплата, видно от увеличението от 1 януари на заплатите.

  А да причините за намалелия брой дела е и друга ,не само описаната-въведеното натрапено приподписване на касационните жалби. Лобистика, излишна , враждебна промяна насочена срещу гражданите.

  ---------

  В хипотезите, при които гражданин подаде касационна жалба без адвокат, и от ВАдмС прекратят делото-поради неприподписана от натрапения приподписвовач-адвокат-тези прекратяванки в статистиката броят ли ги като брой решени дела? Щото ако това е така, е начин да се пълни статистиката на делата с нищонеправене. И ще се окаже,че бройката на делата е още по-малка. Още едно основание за съкращения, и намаляване на бройката.

  Втори въпрос-докога ще продължи да има напълно излишната ВАП? Ако ВАП бъде закрита никой няма да го забележи, освен инсталираните .  Трети въпрос-а в този съд колко са роднините? Отговор на тоди въпрос - http://old.segabg.com/article.php?id=889090 -десетки роднински назначения, поне 50, според статията от линка. Приятелските назначения са извън тази бройка.

  Като се има предвид,че образованието в симеоново там е на почит,,май в този съд ситуацията е като от една култува филмаво реплика.

 3. 1
  | нерегистриран
  3
  0

  Такива са им калпави актовете !!!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.