Гражданско или търговско е дело, възникнало по договор за строителство, сключен между физическо и юридическо лице?

Гражданско или търговско е дело, възникнало по договор за строителство, сключен между физическо и юридическо лице?

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано Тълкувателно дело № 3/2019 г. за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ОСГТК) по следния въпрос: 
 
"Гражданско или търговско е дело с предмет правоотношения, възникнали по договор за изпълнение на строителни работи, сключен между физическо лице и търговец във връзка с упражняваното от него занятие и какъв е прагът за достъп до касационно обжалване на въззивното решение по делото?"
 
Тълкувателното дело е образувано, след като с определение по ч. гр. д.  № 1447/2019 г. състав на Четвърто гражданско отделение на ВКС е предложил на ОСГТК да се произнесе с тълкувателно решение по поставения въпрос, като е приел, че са налице предпоставките на чл. 292 от ГПК. Според тази разпоредба при противоречиво разрешавани въпроси от ВКС съставът предлага на Общото събрание да постанови тълкувателно решение.
 
С произнасяне по Решение № 430 от 20.01.2015 г. по гр.д. № 1673/2014 г. и Определение № 963 от 22.07.2014 г. по гр.д. № 1334/2014 г. на състав на Четвърто гражданско отделение на ВКС, както и Определение № 350 от 20.03.2014 г. по гр.д. № 1261/2012 г. на състав на Трето гражданско отделение на ВКС е прието, че правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнение на договори за извършване на строително-монтажни работи, сключени между физически лица (като възложители) и търговски дружества (като изпълнители) се разглеждат по реда на общия исков процес, а постановените по тези дела въззивни решения подлежат на касационно обжалване като граждански дела, т.е. когато цената на иска е над 5000 лева. 
 
В други съдебни актове, постановени от състав на Гражданска колегия на ВКС (Определение № 547 от 23.11.2016 г. по гр.д. № 4967/2016 г. и Определение № 117 от 12.03.2018 г. по гр.д. № 821/2018 г. на състав на Четвърто гражданско отделение на ВКС) е прието, че споровете, произтичащи от търговски сделки, когато са родово подсъдни на окръжен съд, подлежат на разглеждане по реда на производството по търговски спорове и в този смисъл тези дела са търговски. Прието е обаче, че делата, които имат за предмет правоотношения, произтичащи от търговски сделки (в това число абсолютните) и една от страните не е търговец, не са търговски по смисъла на чл. 280, ал. 2, т.1 ГПК (ред. ДВ, бр. 8 от 2017г.), тъй като основанието за определяне на по-висок праг за достъп до касационно обжалване според паричната оценка на предмета на делото е, че в отношенията между търговци сумата 20000 лева не е значителна. 
 
Същевременно в Определение № 223 от 02.04.2012 г. по ч.т.д. № 504/2011 г. и Определение № 259 от 05.04.2012 г. по ч.т.д. № 221/2012 г. на състав на Второ търговско отделение на ВКС, както и в Определение № 898 от 13.12.2013 г. по ч.т.д. № 4504/2013 г. и Определение № 359 от 14.07.2017 г. по ч.т.д. № 1227/2017 г. на състав на Първо търговско отделение на ВКС е прието, че сделка за извършване на строително-монтажни работи, имаща характер на договор за изработка, сключена между физическо лице и търговско дружество изпълнител във връзка с упражняваното от него занятие е търговска спрямо него на основание чл. 286, ал.1 ТЗ, а съгласно чл. 287 ТЗ правилата за търговските сделки са приложими и за възложителя физическо лице. Прието е, че дело с предмет правоотношения, възникнали във връзка с договор за строителство, сключен от нетърговец и търговец при упражняване на занятието му е търговско и спрямо него важат правилата за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал.3, т.1 ГПК, т.е. не се допуска касационно обжалване, когато цената на иска е до 20000 лева.
 

Осуетиха хакерска атака срещу Комисията за защита на личните данни

Предишна новина

Мирослава Тодорова – ключова част от пъзела на Прокопиев в съдебната власт*

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

  1. 1
    | нерегистриран
    3
    -1

    много ясно, че е гражданско, че даже и като потребителски иск следва да се води. вече за всякакви глупости тълкувателни дела образуват.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.