Председателят на Специализирания наказателен съд:

И без делата за корупция имаме нужда от увеличаване на щата

И без делата за корупция имаме нужда от увеличаване на щата
Съдия Георги Ушев е втори мандат председател на Специализирания наказателен съд.

Съдия Ушев, скоро ще се навърши месец от прехвърлянето на делата за корупция по високите етажи на властта и срещу магистрати към специализираните прокуратура и съд. Сякаш не се забелязва наплив от обвинителни актове?

Напливът ще дойде, когато прокуратурите в страната са готови с обвинителните си актове за тези престъпления и тези обвинителни актове постъпят в Специализирания наказателен съд (СпНС). А също и когато преписките от цялата държава постъпят в Специализираната прокуратура и тя изготви обвинителните актове по тях. Доколкото ми е известно, към момента в Специализираната прокуратура са постъпили около 100 преписки само за две седмици. Имайте предвид, че това не са само преписки и досъдебни производства за престъпления, подсъдни на Софийския градски съд (СГС), но и на окръжните съдилища в цялата страна (срещу кметове на населени места, различни отговорни длъжностни лица и пр.).

Пречи ли специализираното правосъдие? Още преди 5 години, при неговия старт, критиците бяха сякаш повече от привържениците. Днес не е по-различна ситуацията, а и не друг, а анализ на Върховния касационен съд (ВКС) показва незадоволителни резултати по досегашните дела за "тежката организирана престъпност" и за тероризъм.

Вероятно пречи… Дали критиците са били повече, едва ли може да се определи. На критиката винаги се дава по-широка трибуна. Но да изградиш нещо и да го отстояваш, е винаги по-трудно, отколкото да го критикуваш. Що се касае до анализа на ВКС, той породи множество въпроси и дори негативни реакции сред съдиите в СпНС, но едновременно с това изигра и положителната роля на индикатор за някои грешки в правораздаването, които сме се постарали да анализираме и отстраним.

Специално за СпНС, в него присъстваха обективни, но и не до там обективни, а даже и произволни констатации /примерно, че съдът разглежда преобладаващо дела за престъпления по чл.144, ал.3, чл.195, чл.206, чл.234, чл.354а НК, които всъщност представляват едва около 6%  от образуваните общо в СпНС НОХ дела през проверявания 4-годишен период, а някои от тези престъпления никога не са били от нашата подсъдност, съответно няма разглеждани дела по тях/. За онова, с което не сме били съгласни, сме го атакували по предвидения ред. Обосновахме възражението си с достатъчно красноречиви данни, но тогава, за разлика от доклада, то не получи популярност и, за съжаление, не доведе до никакви корекции в същия.    

Чувствате ли се "специални"? Питам Ви, защото върховните съдии от Върховния касационен съд (ВКС) реално атакуват смяната на подсъдността на корупционните дела срещу високите етажи на властта и магистрати, именно защото определят специализираното правосъдие като "извънредно", като нещо отвъд Конституцията.

"Специални" може би с претоварване, буквално. Що се касае до сезирането на Конституционния съд (КС) от ВКС, това е правомощие на последния. Упражняването на правомощия не може да е повод за никакви упреци. Аз специално съм доволен от обстоятелството, че КС ще се занимае с тази твърде дискутирана тема.   

Дори и КС да се произнесе, че всичко е в рамките на Конституцията, не се ли опасявате, че специализираното правосъдие няма подкрепата на върховните съдии? Нали утре тези присъди, които ще постановяват съдиите от Спецсъда и от Апелативния спецсъд, в огромната си част ще подлежат на касационно обжалване?

Липсата на подкрепа за дадено политическо решение, каквото е смяната на подсъдността, е коренно различно от разглеждането на делата. Ако и след произнасянето на КС се наложи специализираните съдилища да разглеждат тази категория дела, аз нямам никакви съмнения, че съдиите от ВКС ще подходят абсолютно професионално и обективно в решенията си. Така както го правят и до момента по всички наши дела. 

Имате ли обяснение защо обществото сякаш иска точно това – специализирано правосъдие за властимащи, които са злоупотребили с властта, а системата сякаш не ви приема?

Обществото, според мен, има крещяща нужда от справедливост. От справедливост за всички. Консервативните системи, каквато е и съдебната, по правило трудно се доверяват на радикални иновации. 

В последния доклад на ЕК европейските наблюдатели също имат известни очаквания от Специализираната прокуратура и съд, може би най-накрай очакват ефективни присъди? А как ще ги издавате, ако нямате достатъчно доказателства? 

Осъдителни присъди, без достатъчно доказателства, изобщо не се постановяват, а какво остава пък ефективни. Вече за почти 6-годишното ни съществуване достатъчно ясно сме показали, че не сме склонни на компромис с доказателствената обезпеченост. Има постановени вече не малко присъди и то ефективни, за различни групи, действали на територията на цялата страна, които буквално са тероризирали местното население. Дейността на специализираните институции е поощрена и в последния мониторингов доклад на ЕК. Ще се стараем да работим така, че да оправдаваме очакванията не само на Комисията, но и на българските граждани. 

Превъзбудихте, обаче, не само колегите си съдии от другите съдилища, но и голяма част от обществото с тези "бонуси" – кой днес получава шест заплати допълнително?

Заставам напълно зад законодателното решение за допълнителните възнаграждения, защото то е в интерес на магистратите от съда, който представлявам. Привърженик съм, като цяло, на диференцираното заплащане, защото когато натоварването (количествено и качествено) не може да бъде изравнено, няма как възнаграждението да е еднакво. Това се отнася не само за Специализирания съд и прокуратура, но и за всички, които са по-натоварени от останалите. Когато някому е възложено да извършва по-тежка, по-сложна и далеч по-обемна работа, е нормално трудът му да бъде адекватно компенсиран. Аргументът срещу диференцираното заплащане "никой не е виновен, че е ниско натоварен" за мен нито е подходящ, нито е убедителен. Във високо натоварените съдилища и прокуратури непрекъснато има дефицит на кадри – и за съдии, и за съдебни служители, който в голяма степен се дължи именно на парадокса "равно заплащане". Всеки, който желае, може да участва в конкурси за назначаване в тях и респективно да получава по-високо възнаграждение, ако то е такова.    

Колко очаквахте да станат делата след 05.11.2017 г.? Има ли я въобще някъде тази информация?

Дори и без делата за корупция, тенденцията за увеличаване на делата в СпНС е устойчива за последните три години. С тях пък, количеството ще стане още по-голямо, защото едно досъдебно производство влече не само евентуални дела от общ характер, но да речем и нови искания за издаване на разрешения за специални разузнавателни средства, както и нови частни наказателни дела. Точна информация в цифри няма как да бъде обявена предварително, защото не е ясно колко от преписките, които ще бъдат прехвърлени в Специализираната прокуратура, ще се превърнат в дела – в досъдебни производства. Не е ясно и дали съдебните производства по някои от делата, които в момента се довършват от окръжните съдилища в страната и в СГС (или са на инстанционен контрол), няма да бъдат прекратени на процесуално основание, а делата върнати и така пак да попаднат в нашия съд, както преди години се случи с редица дела за организирани престъпни групи. Ето защо, точна отправна статистика, обективно, не може да се изготви.    

Защо тогава поискахте точно 15 съдийски щата, които да правораздават в Специализирания наказателен съд?

И без делата за корупция имаме нужда от увеличаване на щата и искане в тази връзка вече съм отправял още миналата година към ВСС. Тогава то бе за 7 съдийски щата. Сега е за 15 щата, като в новото искане съм се съобразил напълно с мнението на колегите, което беше единодушно по този въпрос. Преценихме, че такова кадрово увеличение ще ни е нужно, за да се справим с работата, в т.ч. по новите очаквани дела. В момента СпНС е най-натоварен от всички окръжни съдилища в страната. Пресметнахме, че поисканото персонално увеличение ще доближи натовареността на съдия от СпНС до тази на съдиите от останалите окръжни съдилища. Но това, разбира се, е опит само за известно количествено изравняване. Качествено не може да се постигне, заради естеството на делата, подсъдни на СпНС. 

Сигурно има интерес на съдии от други съдилища, които искат да правораздават в спецсъдилищата?

Интересът е слаб за сега. Би се повишил, ако заплащането е равностойно. Иначе кой би дошъл за в пъти повече работа и еднакво възнаграждение?!  

ВСС, обаче, засега отказва да отпусне допълнителни щатове. Няма ли да блокират делата за борба с корупцията по високите етажи на властта, а и тези срещу ОПГ-та?

Още в миналия си доклад ЕК препоръча при евентуално прехвърляне в СпНС на делата за корупция да не се допусне това да се отрази на досегашната дейност на съда, занимаващ се основно с делата за организираната престъпност и тероризъм. Но точно това ще се случи, при липса на необходимото кадрово и материално обезпечаване на съда.  

Да не би да не ви предоставят тези 15 съдийски бройки, защото очакват да станат излишни, ако вземе, че законодателят ревизира решението си?

Засега няма признаци, че законодателят би ревизирал решението си. А на нас увеличение на щата, както посочих вече, ни е нужно и без законодателните изменения в НПК. Какво очаква съдийската колегия на ВСС, не ми е известно.

Всъщност, да не би да очаквате бъдещият антикорупционен орган да ви осигури много дела?

В момента, лично моите очаквания, нямат връзка с бъдещия антикорупционен орган, чийто статут и правомощия все още са в процес на нормативно обсъждане.

Освен нови щатове, несъмнено се нуждаете от осигуряване на материална база. Всъщност, защо едва сега този въпрос се дискутира толкова шумно, не е ли малко късно?

За проблемите с материалната база алармираме не от сега, а от четири години. Тези проблеми са залегнали във всеки наш годишен доклад. Информирали сме всички министри на правосъдието в същия период, ВСС и председателя на ВКС. Няма как съдът ни да функционира нормално без архив, без помещение за веществени доказателства, с ограничено количество съдебни зали, с 15 извънредно малки по размерите си помещения за 56 души съдии и администрация.

В "Правен свят" показахме, че Специализираният наказателен съд не разполага с необходимия брой зали, папки с дела стоят в коридорите. Картината много наподобява времето, в което Софийският районен съд се помещаваше изцяло на Римската стена. Тук, обаче, се разглеждат дела за милиони, срещу влиятелни личности, а и срещу доста опасни подсъдими.

Правилно сте оценили ситуацията и аз лично недоумявам как при наличната ни материална база се очаква да разглеждаме точно такива дела и то с бързина! Недоумявам как не се полагат усилия от страна на СК на ВСС да се намери разрешение и как някои членове на кадровия ни орган не си дават сметка за последиците.  

На 13 декември т.г. в Специализирания наказателен съд трябва да стартира едно от най-очакваните дела – процесът срещу Цветан Василев за фалита на КТБ. Извинявайте, но ако изключим Василев, ако се явят останалите 17 подсъдими, заедно с адвокатите си, сигурно е, че ще има огромен медиен интерес, къде ще можете да ги поберете?

Само една от общо четирите ни зали е в състояние да изпълни тази функция и то условно казано, защото ако публичният и медиен интерес е по-голям, може да се окаже и недостатъчна. Нейното заемане с едно подобно дело, без значение дали е "Делото КТБ" или друго, за по-продължителен период, създава огромни затруднения за разглеждането на останалите дела. В момента на производство в СпНС има дела и с повече от 17 подсъдими и затрудненията са аналогични.   

Имате ли чуваемост, кой трябва да осигури материална база? Прави впечатление, че за Специализираната прокуратура много ясно се знае къде ще се помещават прокурорите, ясно е и от къде ще дойдат щатове. Главният прокурор представи справката, не сме чули това да прави съдия Панов.

Осигуряването на материална база на всички съдилища и прокуратури е от компетентността на ВСС. По втория Ви въпрос, отговор от мен не може да се очаква. 

Чувствате ли подкрепа от председателя на ВКС или май сте в ролята на "сирачето"? Стигна се до там, че спецпрокурорите поискаха съдействие от главния прокурор, защото ако вие не сте подсигурени кадрово и материално, то и тяхната работа ще се спъва.

Липсата на кадрово и материално обезпечаване на СпНС неминуемо ще се отрази и на съответната прокуратура, дори при нея тези проблеми да бъдат решени. За мен грижата за адекватната обезпеченост на всеки съд е израз на, своего рода, държавническо мислене и поведение, каквото не съм спрял да вярвам, че ще бъде проявено.   

Имате ли готово предложение къде бихте могли да се преместите или да получите цялата сграда на ул."Черковна"? Само че и за това се изисква сериозен период от време...

Предложението, около което магистратите от специализираните институции сме се обединили като най-подходящо, е предоставяне на цялата сграда на ул. "Черковна" № 90 за нашите нужди. В момента на втория и на третия етаж от нея се помещава Държавната комисия по сигурността на информацията.    

Съдия Ушев, като дойдат делата срещу политици, влиятелни бизнесмени, магистрати, ще станете мишена, фокусът ще е и върху Вас персонално. Възможно ли е да станете абонати за дисциплинарни производства, а не е и изключено и на политически декларации, протести, какво ли още не?

Предполагам, че имате предвид не само мен, а всеки един съдия от СпНС. И в момента срещу редица колеги се подават какви ли не сигнали, има образувани и граждански дела, преследващи основно целта за отвеждането им. Процесите, обаче, при нас не са "зациклили" от това. Изразените от вас опасения не са далеч от истината. Натиск очаквам да има под всякаква форма, но ще правим всичко възможно да го игнорираме. Задачата на никого от нас и сега не е лека, а си представете какво допълнително психическо натоварване очаква съдиите. Е, сами си правете изводи за т.нар. "бонуси"...

Георги Ушев е завършил право в СУ "Св. Климент Охридски". Работата си в съдебната система започва през 2000 година, когато е избран за младши прокурор в Софийска районна прокуратура. От 2002 година до 2004 г. е прокурор в СРП. През 2004 г. става съдия в Софийски районен съд, а през 2006 година е избран за заместник-председател на СРС и му е възложено ръководството на Наказателното отделение. През 2009 година е командирован в Софийския градски съд. От края на 2011 г. е председател на Специализирания наказателен съд. В началото на 2017 г. е избран за втори мандат начело на СпНС, а по-късно и за председател на Апелативния специализиран наказателен съд, но встъпването му в длъжност се бави, поради обжалване от загубилия претендент.

Още по темата

Обвинението срещу Петър Москов за ваксините влиза в съда до Нова година

Предишна новина

Депутатите ще могат да задават въпроси на шефа на Бюрото за СРС

Следваща новина

Коментари

11 Коментара

 1. 11
  Сталкер | нерегистриран
  2
  -3

  Смела и аргументирана наглост! Делата още ги няма и не се знае ще ли ги има, но претенцията за щат удвоена! Има нужда от спецсъд против тероризма, престъпленията и организирания рекет, а всичко останало е за общите съдилища. В тома число престъпленията против човечеството - за военните съдилища, защото без военни лица не стават и никой друг няма капацитет да се занимава. Останалото е популизъм и алабалистика.

 2. 10
  | нерегистриран
  5
  -4

  Напълно е прав за диференцираното заплащане. Крайно време е ВСС да си отворят очите и ушите, но не вярвам да се случи и при този ВСС.

 3. 9
  До 8 | нерегистриран
  7
  0

  Добре че е Кюстендилската адвокатска колегия, та да движи световния правосъден прогрес,

 4. 8
  Re: | нерегистриран
  7
  -4
  До коментар #5 от "Ракета бар | нерегистриран":
  Вижте визитката на Ушев. Прави ли ви впечатление каква кариера има - бирзичко от ниво на ниво и ако може да е административен ръководител. Разбира се, това е случайно и няма общо, че е председател и на СпНС.

  Има една адвокатка от колегията в Кюстендил, която е детайлно запозната с кариерното и бонусно израстване на Ушев![[_67195_]]

 5. 7
  | нерегистриран
  11
  -7

  "недостига" на кадри е голям, щом като в спец.институциите работят пенсионери-военни и полицаи.

 6. 6
  | нерегистриран
  14
  -10
  До коментар #5 от "Ракета бар | нерегистриран":
  Вижте визитката на Ушев. Прави ли ви впечатление каква кариера има - бирзичко от ниво на ниво и ако може да е административен ръководител. Разбира се, това е случайно и няма общо, че е председател и на СпНС.

  Всъщност, от визитката става ясно, че е бил председател само на един съд - Специализирания. Не го познавам, но от интервюто му се вижда, че е интелигентен. Освен това, му прави чест, че изразява смело и аргументирано позицията си по такива наболели въпроси като бонусите например. Аз лично съм съгласна с него.

 7. 5
  Ракета бар | нерегистриран
  11
  -6

  Вижте визитката на Ушев. Прави ли ви впечатление каква кариера има - бирзичко от ниво на ниво и ако може да е административен ръководител. Разбира се, това е случайно и няма общо, че е председател и на СпНС.

 8. 4
  Правна екзотика е този специализиран съд | нерегистриран
  16
  -6

  Мястото му е в учебниците - как не се прави правосъдие. Въпросът е защо да работи, а на къде.

 9. 3
  Съдия | нерегистриран
  15
  -10

  Не съм привърженик на специализиланите институции, но съм абсолютно съгласен с колегата за диференцираното заплащане. Аз също работя в изключително натоварен съд и не е справедливо колеги, чиято работа е за около 2 часа на ден, да получават еднакво възнаграждение с тези, които работят плътно по 8 - 10 часа дневно, а се налага и в почивните дни. Не казвам, че тяхното възнаграждение трябва да се намали, но в законодателно регламентиране на бонусите за натоварените, е изходът от ситуацията.

 10. 2
  Dr | нерегистриран
  24
  -9

  Ами Ушев си е прав да реве и да гледа интереса на съда , на който е председател . Ако като него бяха постъпвали председателите на СРС , АССГ и СГС ПРЕДИ ТАМ НЕЩАТА ДА СЕ СГРОМОЛЯСАТ , нямаше да сме свидетели на този перманентен блокаж на софийското правораздаване .  Иначе , данните от статистиката са , че реването на Ушев не е особено основателно ;))

 11. 1
  мнение | нерегистриран
  25
  -16

  Този бутиков съд трябва да бъде закрит. Делата могат да се гледат в СГС.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.