И партийни шефове ще бъдат проверявани за пране на пари


Проверките за произход на средствата при сделки ще засегнат в бъдеще по-широк кръг от "видни политически личности", отколкото позволява действащото законодателство. Това ще стане реалност, ако парламентът приеме новия проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари, внесен от правителството миналата седмица. Законопроектът обхваща последните нововъведения в областта от страна на ЕС. Сегашният закон съдържа препратки към остарели директиви на Брюксел от 2005 и 2006 г., които вече са отменени.

Актуалната евродиректива по темата от 2015 г. определя "видните политически личности" като "физически лица, на които са или са били поверени важни политически функции". Определението в българския проектозакон е малко по-широко - "лица, които изпълняват или на които са били поверени важни обществени функции". Става дума за държавни глави, премиери, министри, зам.-министри, депутати; членове на управителните органи на политически партии; членове на върховни и конституционни съдилища и други съдебни органи, чиито решения не подлежат на обжалване; членове на сметни палати или на съвети на централни банки; посланици и дипломатически представители; висши офицери; членове на ръководствата на държавни предприятия и търговски дружества, собственост на държавата; шефове в международни организации; кметовете и техните заместници и председателите на общински съвети.

В действащия закон всички тези длъжности не бяха изброени. Основната новост, която директивата носи, е включването в списъка на членовете на партийни ръководства. А българските законотворци са добавили по свое усмотрение представителите на местната власт.

Всички посочени лица ще подлежат задължително на т.нар. разширена комплексна проверка на парите им, ако влязат в делови взаимоотношения с банки, застрахователи, инвестиционни посредници, пенсионноосигурителни дружества и др. Тук става въпрос не само за български политици, но и такива от други страни членки, трети държави и от международни организации, както и свързани с тях юридически лица. Мерките, които трябва да бъдат предприемани по разширената комплексна проверка, ще бъдат изброени в правилника за прилагане на бъдещия закон. Ревизията няма да е задължителна, ако клиентът е останал без важната си длъжност повече от една година.

Институциите, органите и лицата, които са задължени по закона срещу прането на пари, ще трябва да разработят "ефективни вътрешни системи", с които да разпознават хората, заемащи важни длъжности - предвидената по закона проверка, специални писмени декларации или информация, получена чрез ползването на външни или вътрешни бази данни. Влизането в делови взаимоотношения с тях ще става само с одобрението на висш служител.

Престъпления в армията много, наказани - хич

Предишна новина

Полша отговори на Брюксел: Съдебната ни реформа е по европейските стандарти

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.