И ВКС призна правото на укриващия се в Дубай Васил Божков да има партия

И ВКС призна правото на укриващия се в Дубай Васил Божков да има партия

Тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) с председател Татяна Върбанова и членове - Боян Балевски и Петя Хорозова - остави в сила решението на Софийския градски съд (СГС) за вписване на политическата партия на хазартния бос Васил Божков „Гражданска платформа Българско лято“ в публичния регистър на политическите партии. Решението не подлежи на обжалване, уточняват от ВКС.

Хазартният бос има 18 обвинения за тежки умишлени престъпления, и до момента се укрива от българските власти в Обединените арабски емирства (ОАЕ). След регистрацията на партията му от първоинстанционния съд, от прокуратурата обаче посочиха множество аргументи против това. На първо място, както и пред СГС, от държавното обвинение са посочили, че между кориците на делото липсват конкретни данни за това, че изобщо е било проведено Учредително събрание на партията „Българско лято“. Не e ясно как точно онлайн са се събрали учредителите на формированието, през какви методи са направили своите изявления – дали гласово или в писмен вид – както и изобщо имало ли е визуален контакт между тях. Обвинителите обосновават в протеста си и тезата, че реално няма никакви доказателства, че са взели решение за приемане на Устав, както и за избор на председател, ръководен и контролен орган, което не отговаря на законовите изисквания. В резултат на това от обвинението искат и съдебно-техническа експертиза, която да установи дали действително е проведено Учредително събрание и кои са хората, които са участвали в него.

На следващо място, от прокуратурата смятат, че и самата учредителна декларация, депозирана в съда, не отговаря на законовите изисквания, тъй като е съдържала вулгарни, обидни думи и хули към органи на съдебната власт. От прокуратурата настояват още, че фактът, че в официалния документ от учредителното събрание има поредица задраскани и поправени имена и ЕГН-та, също е основание въззивният съд да отмени регистрацията на „Българско лято“. Нещо повече, оказва се, че по време на заседанието на СГС от 5 февруари съдът е заявил намерение да извърши служебна проверка относно достоверността на вписаните в учредителната декларация имена и ЕГН-та, само че е сторил това едва след обявяването на казуса за приключен и след вече обявеното вписване на партията. Държавното обвинение държи и на тезата си, че логото на партията на Божков е идентичнo и прилича на емблемата на Български монетен двор, както и на логото на енергийна напитка.

Съдебният състав на ВКС обаче приема подадения протест срещу решението на СГС за неоснователен. Според върховните съдии Регистърният съд е направил верни фактически констатации на базата на представените документи и служебни справки от Националната база данни „Население“. ВКС смята, че твърденията в протеста, че не е посочено как точно и по какъв начин е било проведено „онлайн“ учредителното събрание се опровергават от съдържанието на протокол за проведено учредителното събрание, нотариално заверени декларации на участниците, декларацията по чл. 15, ал. 3, т. 8 от Закона за политическите партии (ЗПП) на ръководството на политическата партия, от които се установява, че учредително събрание е проведено на 03 януари 2021 г. посредством телеконферентна връзка чрез приложението livewebinar.com.

На следващо място върховните съдии са посочили, че обстоятелството, че учредителното събрание е проведено на територията на България, в съответствие с императивната норма на чл. 12, ал. 1 от ЗПП, се установява от съдържанието на представените с молбата за вписване документи, в които е посочено, че то е проведено в София, ул. „Московска“ № 43.

По отношение на съдържанието на учредителната декларация и по-специално, че в нея се съдържат обидни квалификации по отношение на съдебната власт, ВКС смята, че посочените в протеста като такива цитати се намирали „в „преамбюла“ на документа и не представляват част от уреденото от закона съдържание, изискващо определяне на основните принципи и цели на учредяваната политическа партия“. „Последните са намерили своята ясна формулировка в съдържанието на разделите „мисия“ и „основни принципи“, поради което и учредителната декларация отговаря на изискванията на закона“, се казва в решението на ВКС.

Относно направената от първоинстанционния съд служебна проверка в системата на ГРАО върховните съдии пишат: „Извършените от СГС справки от Национална база данни „Население“ са реализирани по реда на Наредба № 14 за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Регистъра на населението – Национална база данни „Население“, в рамките на законодателно възложения на регистърния съд контрол за законосъобразност на извършените действия по учредяване на политическата партия“. В решението на ВКС се напомня, че производството по вписване на политически партии е охранително и за него не се прилагат правилата за събиране на доказателства, относими за  исковия процес, на които се позовава прокуратурата. Липсва и оспорване на данните от тези справки в самия протест. „Следователно оплакванията в тази насока за допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, включително и относно отказа на съда да допусне експертиза за установяване на горните обстоятелства, са неоснователни“.

По отношение доводите за проверка на идентичността или приликите на емблемата на политическата партия с подобни на други съществуващи графически изображения тричленният състав на ВКС посочва, че „следва се има предвид тяхната неотносимост към преценката, която СГС трябва да извърши в производството по Глава втора от ЗПП“. Член 5 поставя като единствени ограничения политическите партии да използват в своите символи герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения или да накърняват общочовешките ценности и да противоречат на добрите нрави, в каквито насоки твърдения от страна на прокуратурата не се сочат“, се казва в мотивите.

Още по темата

Специализираната прокуратура разследва имоти на Божков за милиони в Париж

Предишна новина

"ЗАКОНЪТ В ИСТОРИЯТА": Царската юриспруденция на цар Симеон

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.