136 Коментара

 1. 136
  На вниманието на Народните представители от новия парламент(а този форум, като много четен и уважаван, вероятно се чете и от новите депутати | нерегистриран
  1
  -1

  Предлагам новото НС , в рамките на законодателната "ревизия" на сега управлявалите да отмени и приподписването в АПК-като натрапено, излишно, паразитно, подробно аргументирано досега в темата, а силно вероятно е и приподписването да е противоконституционно-също посочено защо. Напомням,че касационната жалба, освен от приподписващия адвокат се проверява и от два съда-а след като два съда ще проверяват-вече проверена от адвокат КЖ, какъв е смисъла и от приподписването освен генериране на паразитни доходи за приподписващия от нищонеправене. Тройна проверка на касационната жалба е прекалено.

  Дали гражданин ще има адвокат или не следва да е личен избор, а не решение на законодателя кое е добре за гражданите за защита в съд!

 2. 135
  | нерегистриран
  1
  0

  https://legalworld.bg/vas-veche-niama-da-proveriava-redovnostta-na-jalbite
  След последните законодателни промени в АПК касационните жалби ще бъдат проверявани на три пъти:

  1. От приподписващия адвокат. С подписа си адвокатът залага адвокатската си чест,че жалбата е качествена, нали така.
  2. От първоинстанционния съд. Законодателят явно не дава особено доверие на подписа на приподписващия адвокат, инае защо е тази нова проверка на жалбата.
  2. От ВАдмС. такава проверка ще има, дори и да не е записано в закона.

  След като съдът ще върши двойна проверка на жалбата, това отново показва,че приподписването е излишно, натрапено, паразитно. То няма никакъв смисъл. И да бъде приподписана жалба, проверка от съда ще има. И то двойна проверка-от два съда. Приподписването следва да отпадне като излишно, паразитно, изпразнено от съдържание.
  Няма никакъв смисъл от това приподписване, освен ,че генерира паразитни приходи за адвоката от нищонеправене, и неносене на отговорност. Адвокатът не отговаря с подписа си за качеството на жалбата, тогава какъв е смисъла от приподписването?

  Законодателю, отмени приподписването, особено след като има двойна проверка в два съда на касационните жалби.

 3. 134
  ЯНА | нерегистриран
  0
  0

  В нашето ООД нямаме юрисконсулт. Жалба, може ли да се преподпише от юрист, на когото да направим граждански договор?

 4. 133
  sad but true | нерегистриран
  2
  -3

  "Вълна от двойки заля кандидатите за съдии по вписванията на теста пред МП

  Само 54 от явилите се 595 юристи са изкарали оценка над 4,50 и преминават към втория етап на процедурата"

  http://legalworld.bg/82700.vylna-ot-dvojki-zalia-kandidatite-za-sydii-po-vpisvaniiata-na-testa-pred-mp.html

  Никак не е малък броят и на явилите се адвокати, тъ,сещи сигурността на държавногарантираната заплата. Толкова по въпроса за квалификацията на юристите. Резултатите го показват, и са тъжни.  Този резултат следва отново да повдигне темата за:

  -отмяна на приподписването. Съвсем не е сигурнно дали приподписващия е квалифициран, но пък има право да приподписва след лобистките промени в "апека".

  - въвеждане на ежегоден атестационен изпит за адвокати. Явно има необходимост.

  -Ако все пак приподписването остане, адвокат желаещ да приподписва да бъде изпитан в дадената материя. Искаш да приподписваш жалби по ЗУТ-чудесно-докажи знания на изпит. Но да не стане като при конкурса за съдии по вписванията?

  - Крайно ми е любопитно какъв е броят на двойкаджиите от конкурса, но с отлични дипломи , с по 2,3 шестици от държавните изпити. Jолкова по въпроса колко е обективно университетското оценяване, и масовото завършване с оценки над 5 от юристите.

 5. 132
  | нерегистриран
  4
  -2

  Гранд провал в наредба номер 1 , позорния резултат при делото за оспорването на наредбата, непочтеното шиканиране на ответната страна-уж щяха да водят свидетели, но такива не доведоха по делото е пореден аргумент за отпадане на приподписването. Обръщам внимание,че провалът касае елементарно административно дело. И същите адвокати имат монопол да приподписват касационни жалби по административни дела?! Алоооооу Хюстън?!

  Че адвокати с монопол да приподписват загубиха от граждани ,,сами водещи делото си.

  Тази наредба беше преборена освен от прокурор, и от встъпилите редови граждани. Жалбите им не са приподписани-подадени са преди въвеждане на новото правило. И пребориха тези, които имат право да приподписват. Доказа се,че гражданите нямат нужда от паразитен подпис, и се справят по-успешно в съда нерядко, от доста възпитаници на ЙОридическите факултети и милицонерското училище.

  Резултатът от това дело показва,че приподписването е излишно , натрапено, ненужно, паразитно, лобистки въведено , не носи полза на гражданите, доказва,че правомощие да приподписват имат и адвокати, неподготвени в дадена материя, и е против гражданите и правовия ред. Да бъде отменено.

  Или поне да бъде въведен изпит за адвокати, които ще приподписват по дадената материя. Има нужда от изпит, очевидно! И то ежегоден-проверовъчен.

 6. 131
  1 | нерегистриран
  0
  -4

  До коментар [#130 #undefined] от " ":

  Не ги разбираш нещата ти - прост си

 7. 130
  | нерегистриран
  6
  -2

  До коментар [#129 #undefined] от "7":

  Не думай бе. Да не би приподписана касационна жалба да я прави "умна"-и достижение,, на което и немските пандектисти биха завидели? Или пък касационна жалба , написана от адвокат пък да е равнозначна на достижение в науката-от рода на формула на лекарство за лечение на диабета, например?  Приподписването е полезно само за приподписвовача-осигурява се паразитно ДМС-без много зор-усилията продължават секунда, и се изразяват в микроскопичен разход на мастило от химикалката. 8. 129
  7 | нерегистриран
  3
  -4

  При подписването е полезно. Намалява възможността от глупави касационни жалби да се пускат

 9. 128
  | нерегистриран
  2
  0

  Съветвам гражданите, които сами си водят делата да пробват да отправят искане за освобождаване от държавна такса по Касационното производство(в добавка към искането ВАдмС да сезира КС по посочените в темата съображения), като посочат и доказателства към искането. При уважаване на молбата ефектът ще бъде,че ще се избегне приподписването-чл 212 ал 2 ..."дела, по които жалбоподателят е освободен от държавна такса"...  Например по дело 3998 / 2019. Освобождават жалбоподателя от заплащане на д.т. и като с магическа пръчка КЖ става редовна: "При това положение, частната жалба, която отговаря на изискванията на чл. 212 и чл. 213, във вр. с чл. 236 от АПК е редовна. Същата е и допустима, тъй като е подадена от надлежна страна, против подлежащ на оспорване съдебен акт, както и в срока по чл. 230 от АПК и следва да бъде разгледана по същество."  Това определение е ново доказателство,че приподписавнето има само и единствено сурва-сурва ефект за гражданите, то не е за тяхно улеснение, а е за осигуряване на паразитно ДМС на приподписвовачът. Който няма пари за д.т., и съд е установил това-КЖ е редовна и без приподписване. Но имаш ли пари-ще се наложи да захлеби и адвокат, дори и сам да си в състояние да напишеш КЖ, а адвокатът да не разбира от дадената материя...

  -----------------  Считам,че съдебната практика следва да се доразвие, и че лице се освобождава от заплащане на Д.т.-дори и да има пари да плати таксата, но няма пари за адвокат-да приподпише-виждате има пряка връзка в разноските за страната-заплащането на д.т. води до задължение да платиш на приподп исвовач. Законодателят е предвидил,че освобождаването от заплащане на д.т. води до освобождаване от необходимостта да се приподписва КЖ, но обратното не е предвидено-ако нямаш пари за адвокат, но съдът ти откаже предоставяне за правна помощ-и може да се стигне до параграф 22-нямаш пари за адвокат, но пък и съдът ти отказва предоставяне на правна помощ. Както виждате от цитираното определение съдът е отказал предоставяне на правна помощ, въпреки,че е признал,че лицето няма пари за адвокат, и ще бъде освободено от приподписване, на основание освобождаването от заплащане на д.т..

 10. 127
  | нерегистриран
  1
  0

  Другарки и другари,  най-новата новост в приподписването. Досега ви посочвахме ,че приподписването е незаконно, И защото(освен многото други аргувменти) отговорът на касационните жалрби не следва да се приподписва-а това поставя в благоприятно положение гражданите "спечелили" първоинстанционните дела-за тях законодателят не е предвидил приподписване. Най-новата новост, е че съдебен състав е поискал приподписване и на отговорът на КЖ в съобщение на страната. Да се надяваме,че става дума за техническа неточност, или екзотика от страна на състава, и няма да се наложи като съдебна практика ,дописваща закона.

  Като безплатна консултация за ВАдмС-отговорите на касационните жалби-за тях законодателят не е предвидил приподписване. Искането на такова приподписване е пресилено, незаконно, дописващо закона, неморално, създаващо пречки за страна-и то спечелила делото на първа инстанция. Това ще откаже гражданите, нежелаещи адвокат да се защитават пред горната инстанция. И какво-ако гражданин е представил отговор, неприподписан-защото няма такова изискване в цзакона аргументите му няма да бъдат взети предвид ли, и съотвено-с назидателен ефект ще загуби пред горната инстация?

  Тенденцията АдмС да става все по-враждебен към гражданите съд дали няма пропорционална връзка на засилването на ловните умения в този съд, както и уменията за придобиване на имоти-по линия на бедност, явно(справка-парцелите край Созопол, в кв Черно море -при Несебър-Равда). То бива съдебна милиционерщина, ама дописването на закона е прекалено!

  Да повторим-специално за завършилите Симеоново-ОТГОВОРИТЕ НА КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ПРИПОДПИСВАНЕ!

 11. 126
  | нерегистриран
  2
  0

  Другарки и другари,  в сайта gramada.org има статия, в която подробно е аргументирано противоконституционността на приподписването по ГПК. Считам,че същите аргументи са валидни и за новацията с приподписването по АПК. Приемете тези аргументи,че са поредните против приподписването, освен посочените в темата тук. Виждате,че поантата в тази тема,че приподписването може да бъде оспорено в КС- успешно, ако се намели кой да го сезира има подкрепа. Което отново отваря въпроса за липсата на индивидуална жалба,тема на 28 години.  Ето какво казва авторат, досежно приподписването в ГПК

  http://gramada.org/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD/

  ---------------------------------------------

  цитат от статията "Противоконституционност на касационното производство по ГПК" с автор В. Дацов:

  http://gramada.org/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD/  "Съдържанието на касационната жалба – приподписването по чл. 284, ал. 2 ГПК

  Разпоредбата на чл. 284, ал. 2 ГПК гласи следното: „Касационната жалба се приподписва от адвокат или юрисконсулт, освен когато жалбоподателят или неговият представител има юридическа правоспособност. Към жалбата се прилага пълномощно за приподписването или удостоверение за юридическа правоспособност.“ Тази разпоредба съдържа ограничения, които правят противоконституционно възприетото в нея от законодателя решение. В следващите няколко абзаца това становище ще бъде подробно аргументирано.  На първо място, следва да се изтъкне, че правото на касационно обжалване е поставено отново под условие – жалбоподателят или неговият представител да има юридическа правоспособност. Както вече бе изяснено в предходната част от изложението, недопустимо е текущият законодател да ограничава правото на правосъдие, от което е част и правото на касационно обжалване, тъй като такова правомощие той според действащата Конституция на Република България няма. Това не е ред за упражняване на едно основно право, а именно условие за упражняването му. Правото на правосъдие е основно, безусловно и неотменимо право[11], при това тези негови същностни характеристики се запазват във всички етапи на съдебния процес, доколкото задължението за съдействие при упражняването му е възложено на всички съдебни инстанции (чл. 119, ал. 1 КРБ).  На второ място, поставянето на упражняването на конституционно право, което е гарантирано на всички български граждани, в зависимост от наличието на юридическо образование, е отявлено дискриминационен критерий, тъй като чл. 6, ал. 2 КРБ изрично предвижда, че „Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на … образование.“ За да има едно лице юридическа правоспособност, то то задължително трябва да има завършено образование по специалност „Право“ и обратното – лице, което няма такова образование, не може да придобие юридическа правоспособност. Любопитното в случая не е това, че текущият законодател си е позволил да включи в разпоредбата на чл. 284, ал. 2 ГПК отявлено дискриминационно условие за упражняването на основно и безусловно право, а това, че все още тази разпоредба не е атакувана пред Конституционния съд.  На трето място, отново, както и в предходната част от изложението, налице е противоречие и с Преамбюла на КРБ, където са изброени равенството и справедливостта като общочовешки ценности, които са и принципи на конституционната уредба у нас. За какво равенство може да става дума след като лицата с юридическа правоспособност могат да представят лично касационната си жалба без да съгласуват написаното в нея с другиго, а тези без такава правоспособност трябва по необходимост да прибягнат до услугите на друго лице, за които ще се наложи и да заплатят? Т.е. едни лица могат да извършат лично едно процесуално действие, а други – не могат да го извършат, макар че действието е същото, а защитаваните права отново са на лицето, което желае да извърши действието.  На четвърто място, правото на защита, което е прогласено в чл. 56 и чл. 122, ал. 1 КРБ, е превърнато в задължение с разпоредбата на чл. 284, ал. 2 ГПК по отношение на лицата, които нямат юридическа правоспособност. Текущият законодател обаче не може да превръща едно конституционно право в задължение за титуляря на правото. Правото (субективното) е една гарантирана от закона възможност за едно лице да има определено поведение или да изисква от друго лице осъществяването на такова, но именно защото е възможност, то единствено от титуляря ѝ (и от никого другиго) зависи дали и кога ще се възползва от нея. С превръщането на правото на защита, осъществявано посредством обръщането на титуляря на правото към професионалист, в задължение, текущият законодател го обезсмисля изобщо като право. Още повече, че неупражняването му, т.е. неизпълнението на задължението, е скрепено със санкция – преграждане на правото на правосъдие в частта му обжалване пред касационната инстанция. Впрочем струва си да се отбележи, че такова е принципното виждане и на Конституционния съд (КС), който на 23 февруари 2017 г. се произнесе с решение по конституционно дело № 11/2016 г., образувано по искане на омбудсмана на Република България за обявяване на противоконституционност на чл. 242а от Изборния кодекс относно последиците при неупражняване на избирателното право. Съдът приема, че разпоредбата на чл. 242а от Избирателния кодекс, като предвижда санкция за неупражняване на избирателното право противоречи на Преамбюла на Конституцията, както и на конституционните разпоредби на чл. 4, чл. 5, ал. 1, чл. 6, ал. 2, чл. 10, чл. 37, ал. 1, чл. 38, чл. 42 и чл. 57, поради което я обявява за противоконституционна. В мотивите на КС четем: „Като всяко субективно право избирателното право означава свобода на избора. То е гарантирана от правото възможност за субекта на едно право да извърши определено действие или да се въздържи от него. Упражняването на правото на избор по необходимост включва свободното формиране и свободното изразяване на волеизявлението за избор… Разпоредбата на чл. 242а ИК е несъвместима и с конституционната концепция за съдържанието на избирателното право, разгледано във връзка с останалите политически права. Така гражданите са лишени от свободата да изберат да участват или да не участват в политическия живот… Поначало самото упражняване на избирателното право е израз и изява на свободна воля и свободен избор на поведение. Това е несъвместимо с принудата да бъде заставен носителят на избирателното право чрез заплаха от санкция да изрази възгледите си…” При правото на защита е налице същата възможност носителят му да вземе свободно решение относно упражняването или неупражняването му, както и при избирателното право. Подобно на разпоредбата на чл. 242а ИК, така и в чл. 284, ал. 2 ГПК неупражняването на това право е скрепено със санкция, което законодателно решение е несъвместимо с характера на разглежданото право като израз на свободната воля на неговия носител.  На пето място, с възприемането на залегналото в разпоредбата на чл. 284, ал. 2 ГПК решение се стига до нелепата ситуация правото на правосъдие да бъде ограничено чрез извращаването на правото на защита в задължение. Правото на защита е гаранция за пълноценното упражняване на правото на правосъдие, от която носителят на нуждаещото се от защита (в случай че е нарушено) или от съдействие материално право може по своя воля да реши да се възползва или не. Но дали ще се възползва от гаранцията зависи само от свободната му воля, тъй като единствено той може да реши кой е най-правилният начин за защита на материалното право, предмет на делото.  На шесто място, макар че в случая не се касае за конституционосъобразност, от процесуалноправна гледна точка чл. 284, ал. 2 е абсурден. Лицето, търсещо защита на или съдействие за упражняването на своето право, за да стигне до касационно обжалване, очевидно е процесуално дееспособно. Само за пред касационната инстанция се променя смисълът на процесуалната му дееспособност (или по-скоро съдържанието), която е обща за гражданския процес като се въвежда допълнителен критерий, който пред предходните две инстанции не съществува. Съгласно чл. 28, ал. 1 ГПК „Дееспособните физически лица извършват съдопроизводствените действия лично“, а ал. 2 на същия член гласи: „Непълнолетните и ограничено запретените извършват съдопроизводствените действия лично, но със съгласието на родителите и попечителите си.“ Излиза, че дееспособните физически лица са процесуално дееспособни само пред първата и въззивната инстанции, а ако не отговарят на допълнителното изискване за придобита юридическа правоспособност, то с оглед извършването на процесуалното действие по подаване на касационна жалба, те ще се приравняват на непълнолетни или ограничено запретени, т.е. тяхната процесуална дееспособност за пред касационната инстанция ще бъде ограничена, тъй като наред с тяхното лично волеизявление ще бъде необходимо и добавъчното на друго лице.  Извод: чл. 284, ал. 2 ГПК е противоконституционен, защото: първо, въвежда ограничение пред правото на правосъдие и го поставя в зависимост от изпълнението на непредвидено в КРБ условие; второ, отявлено нарушава принципа за равенство на гражданите пред закона, въвеждайки дискриминационния критерий образование като условие за упражняване на основно право; трето, превръща конституционно установеното право на защита в задължение, предвиждайки и санкция при неизпълнението му, която се състои в препятстване осъществяването на друго конституционно право."

 12. 125
  | нерегистриран
  1
  0

  Трябва да кажем,че инициативния гражданин, поискал от ВАдвС адвокатурата да оспори омразното приподписване пред КС-монопол на адвокатурата е завел в миналото десетки дела по различни поводи срещу различни институции пред административните съдилища. Делата са водени предимно успешно-тоест виждате,че гражданинът без адвокат се е справял да си напише касационната жалба, и да убеди съда в правотата на претенцията си. Което пък значи, че институциите са нарушавали закона, и граждани, и без адвокат се спарвят и осъждат беззаконията на институциите. Същия гражданин е "отсвирван" вече-като му искат приподписана КЖ, но той не желае да има посредник-приподписвовач, и съответно КЖ не се гледат в съда по същество-само и единствено поради това ,че не са приподписани, а самата КЖ няма никакви други пороци,и резултатът е- неправомерното поведение на държавните институции остава несакнционирано. Явно държавата така се преборва с граждавните, които я съдят-създава им пречки в спора пред съда(вклч и по вече започнал спор -по старите правила-също се иска приподписване-все едно в хода на състезание да се променят правилата). Съдиш се с държавната, и държавната ти променя правилата в хода на спора-ако толкова го искате това приподписване, да го бяхте въвели за в бъдеще, а висящи спорове беше редно да се довършат по досегашния ред-без приподписване, ако се стигне до касационно гледане.

 13. 124
  | нерегистриран
  1
  0

  Другарки и другари,  инициативен гражданин сезира Висшия адвокатски съвет, с искане адвокатското приподписване на Касационните жалби до ВАдмС, изготвени от граждани да бъде атакувано от адвокатите пред КС. С решение на ВАдвС от 17.05.2019 г, по протокол 44, ВАдвС е отклонил искането-и то единодушно :) .  Мотиви не са посочени .

  С това, надеждата,че адвокатите ще искат да се преборят срещу натрапеното приподписване угасна(то, не че е имало такава).  Нещо повече-аргументацията за въвеждането на правомощието на ВАдвС да сезира КС, като се превърне в пощенска кутия на жалбите на гражданите до КС, и ще действа в техен интерес се оказа изпразнена от съдържание. Точно това бяха аргументите на законодателя да въведе това правомощие за ВАдвС-уж щяло да бъде в интерес на гражданите, уж ВАдвС щял да бъде само пощенска кутия-посредник на жалбите на гражданите до КС, заместител на индивидуалната жалба.  Няма да повдигам темата за необходимостта от въвеждането на индивидуалната жалба. На форум днес, в зала тържествена в съдебната палата темата беше обсъдена, Отново.

  Ще посъветвам гражданина:  1. да се обърне към омбудсмана с искане да сезира КС.

  2. Да сезира Еврокомисията, с искане да се провери дали приподписването е в унисон с европейското право за защита на конкуренцията.

  3. Ако е "отсвирен" , поради неприподписана жалба в съда да сезира Страсбург-за нарушен достъп до правосъдие, на основание ЕКПЧ.

  Както и да е-експериментът, макар и с предизвестен изход гражданин да сезира ВАдвС се оказа крайно поучителен-не разчитайте ВАдвС да сезира, дори и да е в интерес на гражданите. Това правомощие на ВАдвС явно не е в интерес на гражданите, а в интерес на гилдията и съсловната монополна организация. Доказано.

  До въвеждане на индивидуална жалба гражданите да се обръщат към омбудсмана. Омбудсмана редовно сезира КС, и то и по искания на гражданите.

 14. 123
  . | нерегистриран
  3
  0

  Чорлаков плюс Кирилов е равно на ...... всеки сам да попълни многоточието

 15. 122
  | нерегистриран
  3
  -1

  Другарки и другари,

  в момента е актуалната темата за лобисткото законоателство, хвърчат оставки, евентално ще се връщат "стари" законови положения в ЗУТ, и не само.  Аз не настоявам за оставки за лобизма с приподписването по АПК, нито питам Кой лобистки ги прокара(и то като изненада за избирателя, без задължителното обществено обсъждане), а изисквам да се върне старото законово положение. Така или иначе ще се ревизират закони, като сте казали А , кажете и Б!  Законодателю, върни предишното законово положение-отпреди ЧНГ, и отмени приподписването-КОЕТО Е ЛОБИСТКА ЗАКОНОВА ПРОМЯНА,в полза на адвокатите, промяната не е в интерес на гражданите, не е в интерес на правосъдието, не облекчава и работата на съда.  Защото драги управляващи-идват избори, а народът забавя, но не забравя. Приподписването не е в интерес на гражданите, а водещата поанта при законодателстването следва да е интересът на суверена!  Допуснали сте грешка, поправете я! ОТМЕНЕТЕ ПРИПОДПИСВАНЕТО ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА! (а ако пък толкова държите на приподписването въведете изпити за тези, които ще приподписват -по ТСУ, по данъчно и по финансово право)

 16. 121
  изпити за лица, които ще приподписват! | нерегистриран
  0
  0

  Другарки и другари,  за да си представител пред патентното ведомство, досежно регистрация на патенти и търговски марки следва да си вписан в нарочен регистър, и преди това да си ходил на изпит.

  За да представляваш(в т.-ч. и приподписваш КЖ)-по ЗУТ, и то пред съда не се налага да ходиш на изпит-което е странно. ЗУТ е стократно по-сложен закон, а процедурите са несравними, в сравнение с процедурите по ЗМГО. Щом ще има задължително приподписване, щом задължително гражданите са "правени" клиенти на адвокати-заради приподписването, следва и адвокатите , които желаят да приподписват да ходят на нарочен изпит, и бъдат вписани в нарочен регистър, на лица, с право да приподписват(така ще се уреди и въпросът -да се позволи на юрист, но невписан като адвокат да може да приподписва!). Отиваш на изпит доказваш знания по ТСУ, вклч и по отменени нормативни актове-и тогава-приподписвай-а не както е сега с нововъведението с приподписването-и да си некомпетентен по дадена материя, да имаш право да приподписваш. При провал на изпита следва да бъде отнемана правоспособността на адвокат-поради некомопетентност. При успех на изпита-да получаш право да се впишеш в регистъра на лица, които са с право да приподписват.

  Виждате-има практика за провеждане на изпит, в дадена тясна материя-например за търговските марки, ако искаш да си представител. По същия аргумент следва да има нарочен изпит по Териториално и селищо устроиство, а и по Данъчно и финансово право, ако ще приподписваш. Докажи знанията си на изпит-и приподписвай.

  Лобистка промяна в закона наложи задължителното участие на адвокат в процеса по касационно обжалване по административни деа, но законодателят , ако не отмени приподписването, следва да уреди ИЗПИТ ЗА ЛИЦА, ЖЕЛАЕЩИ ДА ПРИПОДПИСВАТ. ЗУТ е твърде сложен закон(добавете и отменените нормативни актове по ТСУ), за да се твърди,че всеки юрист го разбира. Същото се отнася и за ДОПК-напомням,че събирането от ЧСИ,, на възложени им за събиране публични вземания вече се извършва , вече не по ДОПК, а по ГПК-защото е твърде сложен ДОПК. Така,че който иска да приподписва-трябва да ходи на изпит минимум по ТСУ,, данъчно и финансово право, за да може да се вписва в нарочен регистър на адвокати с право да приподписват. Въпрос на 1 изречение законодателна добавка-където трябва.

 17. 120
  cj | нерегистриран
  2
  -1

  До коментар [#119 #undefined] от " ":

  чудесна идея! Но ще има много желаещи адвокати за будката!!

 18. 119
  | нерегистриран
  4
  -1

  Предлагам-пред ВАдмС, на бул Стамболийски СО да обособи места за поставяне на будки(тип билетопродавници), където през прозорче гражданинът-самонаписал си КЖ да я подава на адвоката, да му удрят подписа, и да се извърши немедленно насрещното кеширане. Нали закешването е целта на упражнението? Алтернативно-за деловодители във ВАдмС да назначат и адвокати(нали се лобира за промени в ЗАдв адвокати да могат да работят и на ТД), и гражданинът да си заплаща за подписа директно на място-в съда, след получаване на съоБщението за липсващ височайш подпис.  (за буквоядите-ясно ,че КЖ се подава чрез първоинстанционния административен съд, ама нищо драматично няма да се случи, ако си подадеш жалбата и директно във ВАдмС).

 19. 118
  корекция | нерегистриран
  2
  0

  отдолу да се чете

  -сезиране на Еврокомисията, на основание чл 258 ДФЕС

 20. 117
  корекция | нерегистриран
  1
  0

  До коментар [#116 #undefined] от " ":

  Отдолу да се чете "-сезиране на Еврокомисията, на основание чл 58 ДФЕК, "

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.