Какви са условията за придобиване и използване на огнестрелно оръжие за граждански цели?

Какви са условията за придобиване и използване на огнестрелно оръжие за граждански цели?

В контекста на последното тежко криминално деяние, което медиите оповестиха и което е било извършено с огнестрелно оръжие, се появи идеята за тази статия. В нея обаче няма да откриете коментар на криминалната хроника. Напротив, употребата на оръжие за граждански цели има много различни проявления: самоотбрана, лов, спортни дейности, учебни стрелби, колекциониране на оръжие, използването му като реквизит за театрални, филмови и други постановки.

Легалното придобиване на огнестрелно оръжие става на различни основания: покупко-продажба, замяна, дарение, наем, наследяване, награждаване. Специфичен начин за придобиване е намирането на огнестрелно оръжие и боеприпаси. Според закона, намерилият ги трябва незабавно да уведоми органите на МВР, без да нарушава месторазположението им.

Основният нормативен акт в тази материя е Законът за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (в сила от 17.09.2010 г., изм. и доп. последно ДВ, бр.100 от 24.11.2020 г.).

В него подробно са изброени условията за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица. Такива изисквания са: навършено пълнолетие; завършено основно образование; липса на осъждане за умишлено престъпление от общ характер, както и на обвинение за такова престъпление. Кандидатът не трябва да страда от психическо разстройство, нито да е лекуван за употреба на наркотични вещества. Спрямо него не трябва да са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие. Изисква се лицето да е преминало курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие. Особена предпоставка е необходимостта кандидатът да докаже наличие на основателна причина, която по несъмнен начин обосновава издаването на разрешение.

На малолетни и непълнолетни лица е разрешено да боравят с оръжия и боеприпаси само на стрелбище - с учебна или спортна цел - с писмено съгласие на законните им представители и под ръководството на правоспособни инструктори или треньори.

Също така, пълнолетните физически лица могат да употребяват огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, без разрешение за носене и употреба, само на стрелбище - с учебна или спортна цел - под ръководството на правоспособен инструктор или треньор.

Разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие не се изисква, в случай че то е получено като награда.

В цитирания специален закон изрично са записани и задълженията на лицата, получили разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях: да ги опазват от кражби, изгубване и от достъп на други лица и да предприемат мерки за недопускане на злополуки или наранявания при употребата им.

Императивни са забраните, които законът адресира до ползвателите на огнестрелно оръжие. Така, те не могат да носят оръжието открито на обществени места. Оръжията за спортни и културни цели не трябва да бъдат съхранявани и носени  с патрон в цевта или в барабана. Не се разрешава носенето и употребата на оръжие и боеприпаси на политически, синдикални, културни и спортни мероприятия, в обществени заведения за хранене и увеселение, в молитвени домове, храмове и манастири, в здравни, лечебни и учебни заведения, в социални домове. Недопустима, според закона, е употребата на огнестрелно оръжие при и след приемане на алкохол, наркотични или упойващи вещества.

Контролът върху дейностите с оръжия и боеприпаси се осъществява от органите на МВР.

В България разрешителните за притежаване и носене на оръжие за граждански цели се издават от Директора на Главна дирекция „Национална полиция“ или оправомощено от него длъжностно лице или началник на РУ на МВР. Заинтерсованото лице трябва да подаде заявление по образец и да приложи изискуемите по закон документи. Следва административна процедура по издаване на съответното разрешение, представляващо индивидуален административен акт. В хода й, компетентните органи преценяват, съобразно представените от кандидата документи, дали са налице законовите предпоставки за издаване на разрешението. Издадените разрешителни са срочни и се подновяват периодично.

В нормативните актове са предвидени сериозни санкции за неспазване на установения правен режим за ползване, държане и съхранение на огнестрелно оръжие. Отговорността за такива нарушения е административна и наказателна, в зависимост от това дали деянието съставлява престъпление или само административно нарушение.  

На равнище Европейски съюз, правният режим на огнестрелните оръжия за граждански цели представлява особен интерес. Основната цел на европейския законодателен процес е да се въведат по-строги изисквания към притежаването на този вид огнестрелно оръжие и да бъде ограничена възможността неговият режим да улеснява тероризма. На 25 април 2017 г. Съветът на ЕС е приел директива относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие, с която се преразглежда и допълва действащата Директива 91/477/ЕИО. С новия нормативен акт, някои опасни полуавтоматични огнестрелни оръжия са забранени за гражданска употреба /някои късоцевни полуавтоматични огнестрелни оръжия/. Друга нова ограничителна мярка е забраната на дългоцевните огнестрелни оръжия, които могат да бъдат лесно скрити, например чрез сгъваем или телескопичен механизъм.

Несъмнено, огнестрелните оръжия за граждански цели имат широко приложение. Трудно е да си представим нашия свят без тях – без средство за самоотбрана, за лов, без някои особено популярни спортове или без реквизит за различни културни продукции. Затова и разгледаната нормативна уредба е толкова подробна – за да позволи употребата на оръжие за граждански цели, но да я направи максимално безопасна.

Поради живия интерес на автора по въпросите на оръжейната сфера, това е тема с продължение. В следваща статия ще бъде направен кратък преглед на правния режим на производството и търговията с огнестрелно оръжие и боеприпаси.

Източници:

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135696097

https://www.mvr.bg/gdnp/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%B0%D0%B4%D0%BC-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/%D0%BA%D0%BE%D1%81/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/%D0%BA%D0%BE%D1%81/RazrPridobivaneOOB

https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2017/04/25/control-acquisition-possession-weapons/

http://students.parliament.bg/32-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%BE/

Още по темата

Станаха ясни окончателните мандати в новия парламент

Предишна новина

ВМРО иска касиране на вота в Турция

Следваща новина

Коментари

8 Коментара

 1. 8
  Спиро Картечаро | нерегистриран
  2
  -1
  До коментар #1 от "Аз | нерегистриран":
  На снимката е показан възможно най неправилният начин за държане на пистолет

  Абсолютно вярно . Палеца на лявата ръка , ще бъде сериозно наранен .

 2. 7
  Та така | нерегистриран
  3
  -8

  Служил съм в редовете на БНА не тази на Шкембе войвода Обучаваха ни да ловим ЕЗИК Въпреки че съм обучаван да стрелям и познавам почти всички оръжия на въоражение в нашата армия ни обучаваха и на стрелба и познания с оръжията на въоражение в нашите противници При възникнала нужда и възможност да боравим и с тях За изпълнения на задача тръгвах с нож и късоцевно оръжие познато като пищолче Задачата ми бе да заловя ЕЗИК Но мъртвия противник не е ЕЗИК Нужни бяха и други качества за да доставя ЕЗИК а не труп Оръжие дори и ножа се използват в краен случай за самообрана или омаломощаване на противника Стреля се по такива части на тялото който не са жизнено важни Най вече крака Клечка в такава обстановка е също оръжие и за омаломощаване и за убийство За човешките ръце пък изобщо няма да коментирам Запознати и обучени знаяткаква им е поразяващата сила Дойде време да се уволнявам Получих доста предложения от ония хубави службички маши на Комунистическата мафия Избрах пътя на цивилния пълен с тегодби живот но свободен Свободен не да ти нареждат какво да правиш а съдбата и решенията ти да бъдат в твойте ръце Грешиш но знаеш че ти си сгрешил Опитах след години да се сдобия със оръжие Получих отказ от местния пъдар поради лоши характеристични сведения Парадоксалното беше че когато споделих проблема с мойте обучаващи ме в армията офицери с който бяхме си запазили онова войнско приятелство и уважение И след тяхната намеса месния пъдар се разтърча като новобранец пред ефрейтор Ама аз не знаех Така ми докладваха и други такива на влечуго Отвратих се и се отказах Приятелите ми офицери от армията ме агитираха Абе вземи разрешителното бе Сега ти се е паднало Знаем Можеш Отговорен си Остави тоя селски пъдар Но казах Не Защото знам че и клечката в мойте ръце е смъртоносно оръжие Да си ги бутат в гъза и пищолчетата и двуцевките и най вече Пъдарските им закони който са врата у поле Но на простака му сложи една врата у полето и му кажи да пази и ела му гледай сейра Та така А че оръжието е голяма отговорност Две мнения няма То същото е и управлението на автомобил Първо отговорност Защото се оказа че и то е средство за преднамерени убиства

 3. 6
  Тони | нерегистриран
  6
  -15

  Ккава е логиката когато частно лице има лично оръжие за самоотбрана, да не може да ползва несмъртоносни боеприпаси като стоп патрон. КОС не желае да издаде разрешение за закупуване на стоп патрони. Нормалния човек не е убиец и не иска да убива. човек превърне ли се в убиец тот ой вече има психока че човешкия живот не означава нищо и с лека ръка решава да убива. Оръжието за самоотбрана е възпиращо средство срещу крадци. Крадеца има психика на крадец, а ако се е снабдил с оръжие той няма да се двууми да го ползва, но ако знае че и отсрещната страна има и може да го ползва това възпиране. Използването на оръжие на обществени места и не по предназначение трябва да се наказва и д аима превенция за това.

 4. 5
  Някой се въоражиха с НАГРАДИ | нерегистриран
  5
  -2

  Има ли значение от кой е наградата Щото аз имам едно две пищолчета награди от цар Борис на дедо ми и някоя и друга сабя И си ги пазя Щото нали са НАГРАДИ и памета за героизма на дедо ми е в тези награди Ко шъ кажете по въпроса за НАГРАДИТЕ

 5. 4
  КК | нерегистриран
  11
  -8

  Според мен на бандюгите разрешително за притежание и носене на КНО не им трябва,просто те си го употребяват, но честният гражданин е лишен от това право, като изключим някои мастити бизнесмени...Правата на гражданите за самозащита са погазени, а служителите на МВР не могат да огреят навсякъде или все идват късно....

 6. 3
  Влади Путя | нерегистриран
  3
  -14

  То у Булгаристан всички експерти и знаят как се държи пистолет, а па американците са прости каубой. Тай рече товарищ Путя.

 7. 2
  Слави | нерегистриран
  5
  -2
  До коментар #1 от "Аз | нерегистриран":
  На снимката е показан възможно най неправилният начин за държане на пистолет

  Щото в американските филми така ги държат...

 8. 1
  Аз | нерегистриран
  11
  -3

  На снимката е показан възможно най неправилният начин за държане на пистолет

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.