Иван Гешев би бил един успешен главен прокурор

Иван Гешев би бил един успешен главен прокурор
Иван Гешев, номиниран за главен прокурор, снимка: Нова телевизия 

Проф. Маргарита Чинова е изпратила Становище до Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС), с което изразява подкрепа за номинацията на Иван Гешев за главен прокурор. 
 
"Правен свят" публикува становището на проф. Чинова до кадровиците:
 
Запознах се с прокурор Иван Гешев през 2016 г. на професионална среща. Първото ми впечатление за него бе на подготвен, енергичен, професионално ангажиран и работоспособен колега, който усърдно търси и намира решения на иначе сложна от правна и фактическа страна проблематика. 
 
Тези ми първоначални впечатления за него се потвърдиха и надградиха все в положителна насока и при следващите ни срещи и професионални дискусии. Ясният и достъпен език и стил на общуване, обмисленият многоаспектен подход при решаването на усложнени казуси и дела с фактическа и правна сложност, отдадеността на своята работа, задълбоченият анализ и умение да ангажира множество компетентни органи и своевременно да намира необходимата експертиза, са все качества, които несъмнено правят впечатление, и са характерни за господин Гешев като прокурор. Той има отговорно и професионално отношение към всеки служебен въпрос, умее да планира, да организира, и се ангажира с изпълнението до най-дребен и необходим детайл на всяка поставена задача и при решаването на всеки възникнал проблем.
 
Поради съчетаването на тези лични и професионални качества, обосновано и като естествено развитие на кариерата му, той бе избран за ръководител на Специализираната прокуратура през 2016 г., а през 2018 г, - и за заместник на главния прокурор. Последователното заемане на тези длъжности в прокуратурата на Република България несъмнено го е обогатило и по отношение на натрупването на управленски опит, и по отношение на по-пълното и детайлно познаване и осмисляне на функциите на прокуратурата като орган на съдебната власт.
 
През тези няколко години, наред с прокурорската му работа, ме е впечатлила и неговата ангажираност и компетентност и в други дейности, все в публичен интерес.
 
През 2016 г. с голям интерес се запознах и със статия, публикувана в брой № 2/2016 г. на списание "Норма", с автори - Иван Гешев и Евгени Стоянов, тогава прокурори в Софийската градска прокуратура. Тази публикация е посветена на новите, актуалните и в същото време много нужни, както на теорията, така и най-вече на практиката въпроси и проблеми на задържането на обвиняемия по реда на чл. 64, ал. 2 НПК, или т.нар. "прокурорско задържане". Въпросите, които се поставят на изследване, са анализирани обективно, задълбочено, професионално, с умение и ерудираност. 
 
Теоретическите, а и практически проблеми, които се поставят в статията, са немалко и значими. Изложените идеи и оригинални виждания, които сме обсъждали и в професионални разговори с господин Гешев, се базират както на теоретичните му познания, но също така и много ценно - на дългогодишния му практически опит и поглед "отвътре", като прокурор. Чете се бързо и с интерес, правните формулировки се дискутират акуратно, с вещина и умение, прецизно и ясно, на достъпен стил. Използвани са илюстрации от практиката, за да се формулират предложения как същата да бъде в максимална степен съобразена с националната законова уредба, европейските и международни правила. В същото време е направено и удачно предложение, de lege ferenda, за подобряване на законодателството ни.
 
Познавам и някои изготвени от прокурор Гешев актове, тъй като непрекъснато се налага да изучавам по един или друг повод практиката на Прокуратурата на Република България и на българските съдилища. Те се характеризират с прецизност, задълбоченост, мотивираност и са изготвени на високо професионално ниво. Освен необходимите правни формулировки и професионален език, мотивите на неговите актове не изобилстват от чуждици, лесно са разбираеми, написани са на ясен и общодостъпен език. А това според мен, само по себе си, е от изключителна важност.
 
Поради изложените причини напълно убедено считам, че ако прокурор Иван Гешев бъде избран за главен прокурор на Република България, той би бил един успешен главен прокурор, а това е както в интерес на прокурорската власт, така и в интерес на българското общество.
 
Проф. д.ю.н. Маргарита Чинова е смятана за един от най-добрите експерти по българския наказателен процес. Има много научни публикации, студии и монографии, посветени на  наказателното процесуално право. Била е председател на Комисията по помилванията при президента на Републиката (2001-2016 г.), член на Консултативния съвет по законодателството в Народното събрание и др.
 

Още по темата

Ясен Тодоров: Поведението на протестиращите срещу избора на Иван Гешев е шизофренно

Предишна новина

Боян Магдалинчев: Гешев показва решителност за налагането на закона

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.