Иван Кирков поема втори мандат начело на Районна прокуратура – Бургас

Иван Кирков поема втори мандат начело на Районна прокуратура – Бургас

Прокурската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) избра единодушно Иван Кирков за административен ръководител на Районна прокуратура-Бургас за втори мандат. Той до момента бе временен ръководител на обвинението.

Като приоритети в работа си прокурор Кирков посочва бързата и адекватна реакция на прокурорите по отношение проблемите на хората от региона, осигуряване на спокойна работна обстановка за постигане на оптимални резултати и подобряване качеството на прокурорската работа.

Кандидатът посочи още, че ще продължи практиката на ежемесечните анализи на всички постановени оправдателни присъди и върнати дела за допълнително разследване. Предвиждат се мерки за приключване на досъдебните производства в двумесечния срок за разследване и решаване на забавените дела, както и активна работа по преписките в указаните срокове и тясно взаимодействие с ръководителите на структури при ОДМВР - Бургас с оглед изпълнение на указанията на прокурорите в срок.

Сред целите, които Кирков си поставя, е продължаване на практиката за провеждане на срещи на ръководно ниво между Районна прокуратура – Бургас и ръководителите на разследващите полицаи при ОДМВР – Бургас, с цел обсъждане на възникналите проблеми в съвместната работа. Предвижда също така и организиране на обучения за прокурорите, както и участието им в обучителни мероприятия на разследващите и полицейски органи.

Всички членове на колегията посочиха в изказванията си, че кандидатът притежава необходимите качества да бъде административен ръководител, има капацитета да ръководи една от най-големите районни прокуратури в страната и умее да консолидира екипа си.

"Има голямо текучество на кадри, а освен това не малко от тях временно отсъстват поради отпуск по майчинство. По 5-6 колежки излизат в майчинство по една-две години, което допълнително затруднява работата в районната прокуратура в Бургас. Иван Кирков не го посочи като проблем, защото въпреки това той се справя с работата. Има необходимите качества да бъде ръководител на една от най-големите районни прокуратури в страната", отбеляза Пламен Найденов.

Калина Чапкънова посочи, че през 2016 г. прокурор Кирков има най-голям брой внесени дела в съда въпреки административната дейност, с която е ангажиран като районен прокурор.

Кандидатурата на прокурор Кирков бе подкрепена с 11 гласа "за" от членовете на Прокурорската колегия.

Условни присъди за "мулета", замесени в телефонна измама

Предишна новина

Изтеклите разговори отразяват случилото се през април

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.