Ясен Тодоров, бивш председател на Етичната комисия към ВСС:

Изборът на главен прокурор няма как да бъде манипулиран*

Изборът на главен прокурор няма как да бъде манипулиран*
Ясен Тодоров, следовател в НСлС, председател на Етичната комисия в предишния състав на ВСС 

Кристално чист човек, храбър, с високи професионални, нравствени и лидерски качества, с харизма, с модерно мислене, с визия и с умение да отстоява каузи в прокуратурата. Така се очерта желаният образ на следващия главен прокурор в обществения дебат. Ако добавим към него едни бели крила, можем да кажем, че искаме в стола на Сотир Цацаров да седне ангел. Има ли ангели, г-н Тодоров, сред магистратите? 
 
Ангели има на небето, по земята ходят човеци, всеки със своите добри страни и своите слабости. Но понеже имам преки лични впечатления, със сигурност мога да твърдя, че огромната част от българските съдии, прокурори и следователи са почтени хора и добри професионалисти.
 
Има ли вълнения сред тях относно личността на новия главен прокурор, чийто избор стартира сега? 
 
Специално сред колегите от Националното следствие не съм забелязал да има някакво особено вълнение по този въпрос. Не че им е безразлично кой ще е следващият главен прокурор, но са заети с текущи разследвания и темите за разговор обикновено се въртят около тях. Интересува ги повече какво ще бъде отношението на следващия обвинител № 1 към следствието, отколкото кой точно ще бъде той. Може би се надяват да има и следователски опит, и да изпитва сантимент към тази професия.
 
Доста политици и юристи определят избора на главен обвинител като най-важния от предстоящите избори – местни и парламентарни. Дали е така?
 
Всички избори са важни и всеки има своята специфика. Изборите за органи на местно самоуправление са от голямо значение за осъществяване инфраструктурните проекти по места и за стандарта на живот на жителите в отделните региони на страната. Парламентарните избори, които, ако са редовни, няма да са чак толкова скоро, са от огромно значение, защото въз основа на тях се се избира правителство, което определя и осъществява вътрешната и външната политика. Спечелилата парламентарните избори политическа сила определя и законодателната политика, и нейните тенденции. Безспорно изборът на главен прокурор е ключов за съдебната система. Обвинител №1, както и другите двама "големи" – председателите на ВКС и ВАС има един от най -дългите мандати в държавата (7 г.) и е член по право на ВСС, където участва във взимането на важни кадрови решения. От него зависи цялостната организация на дейността на прокуратурата, а оттам нейната ефективност и реализирането на наказателната политика на държавата. Той може да определя приоритетите в прокуратурата така, че тя да не извършва само последващи престъпността разследвания, а с работата си да постига и силен превантивен ефект.
 
Защо и Камарата на следователите, и Асоциацията на прокурорите, и вие лично сте категорични, че наследникът на г-н Цацаров трябва да е от прокурорските среди? Защо пък да не е от адвокатските и съдийските, в които се виждат слабостите на държавното обвинение и се знае как да бъдат избегнати?
 
Причините, аз лично да съм на това мнение, са три. Първата е "еволюционна" – нито един от последните 4-ма главни прокурори след приемането на новата Конституция не е бил действащ прокурор. Първият (покойният И. Татарчев) беше адвокат; вторият (проф. Н.Филчев) беше зам. – министър на правосъдието; третият (проф. Б. Велчев) беше университетски преподавател и шеф на правния съвет при президента; единствено четвъртият (С. Цацаров) дойде от магистратските среди като наказателен съдия и председател на окръжния съд в Пловдив. Може би е крайно време прокуратурата да се ръководи от човек, който е напълно наясно със спецификите u. Втората причина е в променените законови изисквания за заемане на тази длъжност. С промените в чл. 170 ал. 5 на Закона за съдебната власт (ЗСВ) изискванията са вече по- подробно разписани и включват практически опит в прокурорската работа. Третата причина извличам от мотото на концепцията на сегашния главен прокурор, която той представи пред ВСС при изслушването си: "Прокурорът на предна линия". Смятам, че през мандата на г-н Цацаров това мото беше изпълнено. И че, за да се запази положителната тенденция в работата на прокуратурата и нейната проактивна политика, постът на обвинител № 1 трябва да бъде зает от прокурор, който е бил именно "на предна линия" и на когото няма да му е необходимо време, за да се ориентира в обстановката.
 
Вие смятате, че ако г-н Цацаров имаше прокурорски, а не съдийски опит преди на преди да поеме държавното обвинение, щеше по-бързо и по-добре да се справи, така ли? 
 
Безспорно съдийският опит и поглед на г-н Цацаров изиграха положителна роля в работата на прокуратурата. Но смятам, че набраната от нея инерция трябва да се запази и това може да стане само, ако новият главен прокурор произхожда от нейните среди и поеме управлението, без да му е нужен опознавателен период. Защото със сигурност никой няма да му даде обичайния толеранс от 100 дни спокойствие.
 
Вие как по-конкретно си представяте следващият шеф на държавното обвинение? Да е бил обвинител, добре. Друг критерий?
 
Той трябва да отговаря на критериите, заложени в чл. 170 ал. 5 от ЗСВ. Освен тях, бих добавил още две задържителни качества: високо ниво на интегритет и психическа устойчивост. Първото означава, че въпреки многобройните контакти и познанства, които произтичат от работата му, главният прокурор трябва да остане максимално безпристрастен и да не се поддава на симпатии и антипатии, каквито всеки нормален човек изпитва. Второто задължително качество е психическата устойчивост. Защото той ще бъде подложен на перманентни атаки от всякакъв вид, най-вече медийни. Тъй като прокуратурата засяга тежко и дълбоко интересите на хора с огромни финансови и медийни възможности, които опитват да се отбраняват с всякакви средства. Аз изложих това свое мнение пред членовете на прокурорската колегия на ВСС и им подсказах, че е хубаво да номинират човек, който е работил под медиен натиск и високо ниво на стрес, и въпреки това не се е поддавал на напрежението и не е позволявал то да влияе на работата му.
 
А на вас г-н Тодоров, коя работа ви е по-приятна – тази на съдебния кадровик, какъвто бяхте или тази на следовател, какъвто сте пак сега? 
 
Работата и на двете длъжности е изключително отговорна. Публичността в работата на ВСС водеше до голямо напрежение и стрес, а те не са приятни. Като прибавя към това големият медиен, а понякога и уличен натиск, бих казал, че работната среда във ВСС въобще не беше комфортна. А работата на следователя винаги е била професионално предизвикателство за мен. И сега е така. Водя няколко сериозни разследвания, но не мога да ви споделя нищо за тях, защото законът ми забранява.
 
Вярвате ли, че този ВСС ще проведе избор на главен прокурор, който няма да остави съмнение за задкулисни сделки? 
 
Нямам никакво съмнение в почтеността и морала на членовете на настоящия ВСС. Познавам ги, имам преки впечатления от нравствените и професионалните им качества.
 
По какво ще познаем дали процедурата по избора е честна? Обещанията за "прозрачност" предизвикват прозявки. Вече знаем, че изборът може да бъде манипулиран, без значение, че го виждаме на монитора. 
 
Изборът няма как да бъде манипулиран, защото гласуването вече е явно и веднага след провеждането му става ясно кой член как е гласувал.
 
Двама уважавани магистрати – Румен Ненков и Иван Гешев заявиха, всеки по своему, че изборът на главен прокурор е политическо решение, че в него силните на деня имат силната дума, въпреки, че съдебната власт по конституция е независима. Вие как мислите? 
 
Аз съм участвал в избора на настоящите трима големи в съдебната система и никога не ми е оказван натиск от политици за гласуване по определен начин. Дори не съм водил разговори на тази тема, освен с колегите във ВСС. Отделен въпрос е доколко всеки от тримата големи оправда очакванията на тези, които го подкрепиха и избраха с гласовете си.
 
Зам.-главният прокурор Гешев отбеляза, че във връзка с предстоящия избор на главен прокурор ще се купуват магистрати, политици, журналисти. Сигурна съм, че е имал нещо предвид. 
 
Като зам.-главен прокурор г-н Гешев има достъп до оперативна информация, аз нямам. Но вече ви казах какво мисля за членовете на този ВСС. Изключвам вероятността те да се поддадат на някакъв натиск, още повече на финансов.
 
А помните ли оня запис с фразата на колегата ви Кокинов "Ти си го избра" - беше към премиера и се отнасяше за г-н Цацаров. 
 
Градският фолклор е хубаво нещо, но мненията трябва да се подкрепят с факти. Изборите на тримата големи в предишния съдебен съвет протекоха при спазване на всички процедурни правила, макар че всеки имаше специфика. Главният прокурор беше избран от първи път. За председател на ВКС се проведе втори избор, първият беше неуспешен. Президентът не подписа указа за назначаване на председател на ВАС и се наложи новият ВСС да препотвърди нашето решение за избор на Георги Чолаков на този пост.
 
Защо, според вас, министърът на правосъдието се отказва от правото си да издигне кандидат за главен прокурор? За да не му се каже след време: "Ти го избра?" 
 
Може би г-н Кирилов се опасява, че ако внесе кандидатура, върху нея веднага ща паднат съмнения за политически избор и намеса на изпълнителната власт в съдебната.
 
Много пъти се повтаря, че новият главен прокурор може да е жена. Вече има коментари, че това предопределя избора на г-жа Мария Шишкова? 
 
Няма законова пречка новият главен прокурор да е жена, макар че това ще прецедент в историята на третата българска държава. Полът на следващия обвинител № 1 е без значение. Аз ви казах на какви условия трябва да отговаря профилът му.
 
Важи ли днес казаното от главния прокурор Татарчев, лека му пръст: "Над мен е само Бог?" 
 
Този израз също е част от градския фолклор. И в момента и главният прокурор, и другите двама големи притежават единствено функционален имунитет, както всички останали магистрати. И няма пречка срещу тях да се водят дисциплинарни или наказателни производства, стига да са налице законови предпоставки за това. С изменението на ЗСВ от 2016 г. се предвиди и нова форма на извънреден парламентарен контрол върху дейността на главния прокурор, която го задължава по искане на Народното събрание да внася, освен годишния, и други доклади за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика на държавата.
 
Защо правосъдният министър предлага процедури за отстраняване на тримата големи? И сега, ако не греша, всеки прокурор, стига да има кураж, може да разследва главния? 
 
Точно така е. На практика с предложението изрично и единствено за тримата големи се разширява полето на функционалния им имунитет. Няма нищо страшно в предложението на министъра. Дори в него се съдържат гаранции срещу произвол и репресия срещу тях, като се въвежда междинна процедура във ВСС, предвиждаща на определен етап от производството да се контролират действията на прокуратурата.
 
Вие, ако станете главен прокурор, ще се виждате ли с премиера всяка сряда? 
 
Аз със сигурност няма да съм следващият главен прокурор. На този етап имам други професионални и житейски планове. Но мога да кажа, че е задължение по закон на обвинител № 1 да работи съвместно с изпълнителната власт и по-точно с министър- председателя, министрите на вътрешните работи, финансите и отбраната, както и с ръководителите на други институции във връзка с разследването по определени видове дела и по превенция на престъпността, най – вече във финансовата, данъчната и митническата система.
 
Ако нито от тримата кандидати за главен прокурор не събере 17 гласа във ВСС на 24 октомври, процедурата трябва да се повтори. Какво ще стане, ако тя не приключи до януари, когато изтича мандатът на г-н Цацаров? 
 
Мандатът на г-н Цацаров изтича на 10 януари 2020 г. Ако към тази дата няма избран нов главен прокурор, той не може повече да изпълнява тази длъжност и ВСС трябва да определи някой от зам.-главните прокурори за временно изпълняващ, докато се проведе успешен избор за нов главен прокурор.
 
Ясен Тодоров е роден на 27.12.1968 г. в София. Завършил право в Академията на МВР 1993 и спортна журналистика в СУ (2017). Следовател в столичното и националното следствие (1993- 2008). Инспектор в Инспектората на ВСС (2008-2012). Член на ВСС и шеф на етичната му комисия (2012-2017). Сега е следовател в Националната следствена служба. Член на Управителния съвет на Камарата на следователите в България. Женен, с три деца. 
 
 

Още по темата

Махат от КАТ първата регистрация на автомобили

Предишна новина

Реформата не означава винаги революция

Следваща новина

Коментари

3 Коментара

 1. 5
  *** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. 4
  бял хакер | нерегистриран
  3
  0

  Абе то и базите на НАП бяха защитени, ама ... ко стана?

 3. 2
  ?! | нерегистриран
  11
  -2

  Айде бе!?!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.