Излъчиха десет претенденти за европейски делегирани прокурори

Излъчиха десет претенденти за европейски делегирани прокурори

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) излъчи десетимата претенденти за европейски делегирани прокурор от страна на България след четиридневен маратон от изслушания, обсъждания, представяния и събеседвания.

Трима от кандидатите, предпочетени от главния прокурор Иван Гешев, обаче не успяха да съберат доверието на мнозинството в колегията. Това бяха Десислав Цанев - следовател в Следствения отдел в СГП, Станислав Стойков от СГП и Димитър Младенов от СГП. Иначе, процедурата беше тежка, но от нея членовете на ВСС излязоха с усещането и вярата, че са подбрали най-достойните кандидати, които да представят на Колегията на европейските прокурори, чиято е и последната дума за назначаването им.

Гергана Мутафова първа взе думата, за да посочи мотивите си да подкрепи десет от представилите се кандидати. „Изслушвахме през последните дни 31 кандидати, от които аз останах с много приятно впечатление от високата им компетентност. Не само по документи, но те направиха и едно отлично представяне пред нас, като голяма част от тях показаха завидно познаване на правната рамка за създаването на Европейската прокуратура, компетентност и функции. Според правилата има 4 основни критерия, с които ние трябва да се съобразим. На първо място, освен документите за професионалния им опит, за мен беше важно да чуя и техния практически опит в икономическите престъпления с международен елемент. На следващо място – за мен беше важно да чуя отговори на въпроси, свързани пряко с работата на европейския делегиран прокурор съобразно регламента. Важно е и кандидатът да притежава безупречни етични стандарти, като да няма съмнение за неговите високи етични стандарти. Не на последно място по важност са и комуникационните умения на колегите. Това са и критериите, по които самата аз избирам“, коментира Мутафова. Тя изреди и имената на кандидатите, които подкрепя: Божидара Ганева-Димова от СРП, Бойко Калфин от ОП-Кюстендил, Венцислав Фердинандов от Специализираната прокуратура, Вероника Трифонова от СРП, Димитър Беличев от ОП – Пловдив, Димитър Хаджийски - прокурор в СГП, Преслава Петкова, която е следовател в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, Радостина Цанева - следовател в Окръжния следствен отдел в ОП – Пловдив, Светлана Шопова-Колева от СГП, Тодор Куюмджиев - прокурор в СРП.

Георги Кузманов също мотивира вота си, като коментира, че това е една трудна и дълга процедура, при която отсяването на кандидатите е сериозна отговорност. „Колегите са с много сходни качества, с добър юридически опит, затова е трудно да гласувам само за 10 от тях. Познавам много от кандидатите лично, но за да не бъда пристрастен наблегнах на тяхното представяне на това изслушване. Не мога да подкрепя кандидати, които с цел да промотират себе си, се впуснаха в преразказ на делата, в които са работили, не мога да подкрепя и по-плахите колеги. Отличиха се колеги, които направиха брилянтно представяне, няма да се спирам на всеки един от тях, моят глас ще покаже избора ми. Поздравявам ги за смелостта и начина, по който се представиха“, каза Кузманов.

Калина Чапкънова от своя страна посочи, че е била очарована от голям брой от кандидатите, за които е останала с впечатлението, че са на много високо ниво на подготовка. „Мисля, че всички сме убедени, че почти приключихме една ясна и прозрачна процедура. Няма да повтарям критериите, по които съм се водила при избора си. Пред нас се явиха едни изключително мотивирани колеги. Те действително изразиха реална воля и желание да дадат всичко от себе си и да положат максимално усилие да покажат своя професионализъм, така че да защитят името на българската прокуратура и системата, от която са излъчени.  Не съм съгласна, че само от представянето можем да направим извод за качествата на колегите. Аз се съобразявах с това представяне, но не бих си позволила да игнорирам изключителното напрежение, което личеше от кандидатите, което не беше продиктувано от обстановката и средата, а от желанието да се представят добре пред нас“, посочи тя и заяви имената на избраните от нея претенденти, които донякъде се припокриха с мнението на Мутафова. Това са Бисерка Стоянова - следовател в Национална следствена служба, Божидара Ганева-Димова от СРП, Вероника Трифонова от СРП, Вихър Михайлов - следовател във Военно-окръжна прокуратура – София, Десислав Цанев - следовател в Следствения отдел в СГП, Ирина Арменова-Янчева от Специализираната прокуратура, Мая Ковачева - следовател в Следствения отдел в СГП, Преслава Петкова - следовател в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, Светлана Шопова-Колева от СГП, съдията Христо Крачунов от СРС.

Евгени Иванов от своя страна отбеляза факта, че през всички четири дни на изслушването реално са присъствали всички членове на Прокурорската колегия, което показва й сериозното й отношение към процедурата. „Моят категоричен извод от тази четиридневна процедура е че има страшно много интелигентни и способни колеги в системата. Голяма част от колегите, които се явиха, познавам освен като професионалисти, но и като хора – от дългогодишната ми работа в съсловната организация на прокурорите. Това ми дава и още една гледна точка. Това изслушване не е стрестест, но в крайна сметка е изпитание, тъй като всеки колега осъзнава отговорността и сериозността на позицията“, заяви Иванов и допълни, че ще гласува за кандидатурите на Бисерка Стоянова от Национална следствена служба, Бойко Калфин от ОП – Кюстендил, Венцислав Фердинандов - прокурор в Специализираната прокуратура, Вероника Трифонова от СРП, Вихър Михайлов - следовател във Военно-окръжна прокуратура – София, Димитър Беличев - прокурор в ОП – Пловдив, Димитър Хаджийски от СГП, Мая Ковачева - следовател в Следствения отдел в СГП, Станислав Стойков от СГП и съдия Христо Крачунов.

Йордан Стоев посочи, че е изградил впечатленията си на база на първо място представянето на събеседването, след това личните впечатления, както и изложенията в мотивационните писма. Сред основните критерии, от които се е водил Стоев при избора си, е практическият опит в наказателното право и умението за работа в екип. „Много трудно се спрях върху цифрата от 10 имена. Мога да кажа, че почти за всяко място има поне по 2-ма кандидати, за които бих гласувал“, каза Стоев, като уточни, че повечето кандидати, върху които се е спрял, вече са цитирани от членовете на колегията.

И Светлана Бошнакова сподели мнение, че процедурата и избора са били много трудни, както и че, съвпаденията в част от имената на избраните се дължи именно на добрата ми подготовка и професионализъм, както и на перфектната им презентация. Тя ще гласува за Бисерка Стоянова от Национална следствена служба, Бойко Калфин от ОП – Кюстендил, Вероника Трифонова от СРП, Димитър Беличев от ОП – Пловдив, Димитър Хаджийски от СГП, Мая Ковачева - следовател в Следствения отдел в СГП, Преслава Петкова - следовател в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, Светлана Шопова-Колева от СГП, Станислав Стойков от СГП, както и съдия Христо Крачунов.

Огнян Дамянов поздрави всички участници в процедурата за смелостта. „Аз съм се явявал в много конкурси и процедури, в някои съм успявал, в други откровено съм се провалял. Затова ще се обърна към тези, за които няма да гласувам – колеги, не се отказвайте, това е правилната позиция. Тази фигура е уникална и няма аналог в България. Няма български магистрат, който да съвместява всички тези правомощия. За такъв делегиран прокурор се изисква комплекс от качества. Спазването на условието за 10 минути представяне. Голямо умение е да кажеш много за малко време. Това показва дисциплинираност, желание да спазваш правилата и уважение към другите участници. Безспорно познанията за правната рамка е водеща, но са важни и хъсът, почтеността, както и желанието за работа в екип“, мотивира се и Дамянов.

Накрая главният прокурор Иван Гешев също взе дума, за да се аргументира относно вота си. „Освен заложените в регламента критерии, за мен беше важно да видя и някои други качества при кандидатите. Имаше много колеги с безупречна професионална биография и компетентност, което бе и очаквано. Още от началото беше ясно, че изборът ще е труден. Въпреки че крайната дума е на Европейската прокуратура. Аз се водех при избора си най-вече от атестациите на колегите, как представиха те качествата и професионалната си биография пред нас и ще кажа защо - ние нямаме съмнения в професионалната компетентност на колегите, но при положение, че си неуверен в една такава процедура, ако не можеш да представиш себе си по най-добрия начин, това създава основателния въпрос по какъв начин ще представяш и защитаваш интересите на ЕС пред съда. Другият важен критерий, който съм съблюдавал при своя избор, е способността за екипност и комуникативност. Макар и всеки един от тях, в случай че бъде избран от Европейската прокуратура, ще си взаимодейства официално и колегиално както и с други европейски делегирани прокурори, така и с колегите си, с които ще работи от България. Ако ти не показваш качества, че умееш да работиш в екип и видимо егото ти е доминиращо, това също за мен е критерий, че би било потенциален проблем да работиш в екип, който се състои най-малко от 10 делегирани прокурори. Другото, от което съм се водил, е това, че е хубаво тези 10 човека, които ще предложим на Европейската прокуратура, да имат различен профил, различни доминиращи добри качества, които да се допълват, тъй като няма как всеки кандидат да е идентичен по качества с друг избран от мен. Стремял съм се тези, които предпочета, да притежават и допълнителни над базовите качества, които да се допълват. Важно е не само да си работил като прокурор, а и да си извършвал действия по разследванията, важно е да има следовател, който има друг поглед върху разследванията, ценно е да имаш опит и в други специфични области“, заяви главният прокурор. Той също посочи имената на избраните от него кандидати, а те, според него отговарят напълно на профила, който предварително е зададен и от самата Европейска прокуратура. Гешев заяви, че макар и трудно, е решил да гласува за кандидатите - Бисерка Стоянова от Национална следствена служба, Божидара Ганева-Димова от СРП, Бойко Калфин от ОП – Кюстендил, Вероника Трифонова от СРП, Десислав Цанев - следовател в Следствения отдел в СГП, Димитър Беличев от ОП – Пловдив, Димитър Младенов от СГП, Светлана Шопова-Колева от СГП, Станислав Стойков от СГП, както и съдията Христо Крачунов.

Накрая главният прокурор отново увери, че отрицателният вот за останалите кандидатури, които няма да бъдат излъчени, не е оценка за професионалните качества на който и да е магистрат. „Преценката в крайна сметка е на Европейската прокуратура. Ние имаме много добри кандидати и не са само тези 10, които ще излъчим“, каза Гешев и изказа похвала за Тодор Куюмджиев от СРП, Анна Алексова от СГП, Венцислав Фердинандов от Специализираната прокуратура, към следователя Вихър Михалов, към Дочо Дочев от в СГП, към Ирина Арменова -Янчева - прокурор в Специализираната прокуратура и всички останали кандидати, за които уточни, че няма как да гласува по регламент. „Уважаваме всички кандидати в тази процедура, дори тези, които не уважават нас“, завърши Гешев.

Последва и гласуване, което показа, че предложените към Европейската прокуратура кандидати за европейски делегирани прокурори са Светлана Шопова-Колева, Вероника Трифонова, Бойко Калфин, Божидара Ганева-Димова, Бисерка Стоянова, Венцислав Фердинандов, Преслава Петкова, Мая Ковачева, Христо Крачунов, Димитър Беличев. Трима от тях не бяха подкрепени от главния прокурор Иван Гешев по време на гласуването, а именно - Венцислав Фердинандов, Преслава Петкова и Мая Ковачева, но Колегията все пак ги излъчи с голямо мнозинство.

Списък на одобрените претенденти ще бъде изпратен в Министерството на правосъдието, откъдето ще го обявят пред Колегията на европейските прокурори.

Още по темата

Прокурорската колегия на прага на избора на претенденти за европейски делегирани прокурори

Предишна новина

ВАП сезира МВР и Столична община за мерките по време на т.нар. „Луковмарш“

Следваща новина

Коментари

62 Коментара

 1. 65
  | нерегистриран
  0
  0

  Брилянтно представяне ... на кандидати без опит ... кого заблуждавате.

 2. 64
  Георги Готев, журналист | нерегистриран
  6
  0

  Тази седмица ще се запомни. Видяхме Гешев по бели гащи. Защото тези седем кандидат-европейски прокурори, тези седем джуджета-гешевчета, както ги нарисува Христо Комарницки, бяха лично негови назначения, те са лично негови протежета.
  Гешев изобщо не очакваше такъв удар. Той си мислеше, че може да будалка Брюксел както баламосва българите. Затова казвам и повтарям, Гешев е по бели гащи. Той сега е сърдит и на министерството на правосъдието, което не го е информирало накъде духа вятъра. Не изключвам оставки в това ведомство.
  Но най-важното е, че Гешев най сетне и той разбра, че не само в България не го искат и му искат оставката, но НЕ ГО ИСКАТ И В ЕС. За него има достатъчно информация, и тя говори само едно: Гешев олицетворява и обслужва мафиотизирането на България.
  Казвам го, защото го знам.
  Помним, а аз бях свидетел на живо, Гешев дойде в Брюксел в Европейския парламент и направи плонж да влезе в телевизионен кадър заедно с Лаура Кьовеши, Европейския главен прокурор. Беше докарал няколко български телевизии да заснемат този момент. Само че тя се усети и напусна залата преди той да осъществи жалкия си план.
  Службата на Европейския прокурор има късмет, че се ръководи от Лаура Кьовеши. Тя няма да бъде излишно дипломатична, нейната цел е да си върши работата, а не да търси да се хареса на този или на онзи. С недопускането на кандидатите на Гешев тя си извоюва още по-голям авторитет.
  Всъщност службата на Европейския прокурор не харсва не седем от десет кандидати, тя не харесва нито един от предложените от Гешев делегирани прокурори. Единствения правилен ход на България е да започне процедурата отново и да я направи прозрачна. А Гешев да помисли как по-деликатно за него да слезе от сцената.
  05.03.2021 г.

 3. 63
  Велчев | нерегистриран
  5
  0

  Щом Вероника Трифонова -една бивша секретарка стана Европейски прокурор-накъде отиваме?!!!

 4. 62
  До редакцията на ПС | нерегистриран
  6
  0

  Как сте бе, измет долна?

 5. 61
  | нерегистриран
  5
  0

  Ганева - Димова фаворитка???!!! Изключително некомпетентна и неможеща персона. Защо четеше? Защото трудно може да генерира мисъл. Лансирана заради други умения. Боби си ги знае...

 6. 59
  | нерегистриран
  8
  0
  До коментар #58 от "Ало | нерегистриран":
  Ало, редакцията, от където трябва не ви ли дадоха указания да измислите нещо друго за челна новина, че голяма излагация стана - едва ли ще смогнете да триете коментарите за супер честната, прозрачна и професионална процедура

  Браво, вслушахте се в коментара - извадихте на първо място поредния "научен" доклад от "конференцията в Букурещ от 2020 г." на най-широкообхватния български учен Венелин Терзиев и сие.

 7. 58
  Ало | нерегистриран
  18
  -2

  Ало, редакцията, от където трябва не ви ли дадоха указания да измислите нещо друго за челна новина, че голяма излагация стана - едва ли ще смогнете да триете коментарите за супер честната, прозрачна и професионална процедура

 8. 57
  RRR | нерегистриран
  19
  -1

  Охооооо, Мутафова колко десетки ОА е писала по 248а..........в РП ................мани, мани.........иначе оценявала и искала да разбере.....повечето дори не са помирисвали подобен тип дела, но избират и оценяват.......повечето кандидати са на същото ниво..........

 9. 56
  | нерегистриран
  4
  0
  До коментар #55 от "солунската митница | нерегистриран":
  У нас успешно се настанява наследствената демокрация. Първо- тия, които и преди "промяната" бяха с привилегии, после- обърнаха "палачинката", подготвиха децата си за служби- достатъчно е да имат "диплома" от ЮЗУ примерно, после се подготвят децата на децата и така до безкрай. През това време кадърните, но без "вуйчо владика" млади хора стягат куфарите за Терминал 2.

  Създадена е революционна обстановка.....

 10. 55
  солунската митница | нерегистриран
  17
  0
  До коментар #52 от " | нерегистриран":
  А не роднина, депутат от 2009г. и бивш шеф на Митница Кюстендил роднини няма,но има син Бойко, прокурор.
  https://www.paragraph22.bg/22-analizi/read/uvolniha-disciplinarno-vechnata-ambur-ot-mitnica-kiustendil

  У нас успешно се настанява наследствената демокрация. Първо- тия, които и преди "промяната" бяха с привилегии, после- обърнаха "палачинката", подготвиха децата си за служби- достатъчно е да имат "диплома" от ЮЗУ примерно, после се подготвят децата на децата и така до безкрай. През това време кадърните, но без "вуйчо владика" млади хора стягат куфарите за Терминал 2.

 11. 54
  | нерегистриран
  5
  -2
  До коментар #51 от " | нерегистриран":
  Докарала се на визия на Ченалова!
  А за борбата й с Евро фондовете, явно е намерила съмишленици сред членовете на ВСС, които гласуваха за нея.

  Колко ви личи поне не е с прическа от 50-те и за пенсия. Прозрачни сте . Защо се заяждате с нея , защото сте грозни и глупави ли ?

 12. 51
  | нерегистриран
  2
  -3
  До коментар #46 от "не разбрах... | нерегистриран":
  Арменова ли?!Тя ще се бори със злоупотребата с европейски средства!!!???Виц на деня!

  Докарала се на визия на Ченалова!
  А за борбата й с Евро фондовете, явно е намерила съмишленици сред членовете на ВСС, които гласуваха за нея.

 13. 50
  Do 11, 12,13,16 | нерегистриран
  5
  -6

  Ето, че Ганева и Маркова се включиха! Привет! Ако преди гласуването се бяхте изказали по медиите срещу Фердинандов, вероятно щяха да бъдат 9 гласовете за него.
  Корупцията вие сте я измислили, разбирам злобата, че не може да се възползвате от нея

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.