Измененията в ЗСВ от 2016 година са на път да блокират кадровата дейност на ВСС

Измененията в ЗСВ от 2016 година са на път да блокират кадровата дейност на ВСС

Измененията в Закона за съдебната власт (ЗСВ) от 2016 година, с които бе разширено значението на Общите събрания на съдиите, като метод за прилагане на на т.нар. "съдийско самоуправление", показаха поредния си дефект. Оказа се, че по силата на въпросните изменения, кадровата дейност на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС) е застрашена от блокиране. Поредният сигнал за оформящия се сериозен проблем бе даден във вторник, когато кадровиците отложиха избора на председател на Районен съд – Асеновград, поради липсата на проведено легитимно Общо събрание в съда. 

От изслушването на единствения кандидат в процедурата – съдия Иван Шейтанов – стана ясно, че в събранието на РС-Асеновград са участвали и съдии от РС-Първомай, повикани по телефона да се присъединят, вместо по легитимния ред, чрез официална покана. Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков пръв се усъмни в това дали Общото събрание изобщо е било законосъобразно, тъй като броят на съдиите от самия РС-Асеновград, участвали в него, е по-малък от необходимия, за да се събере кворум, а именно – половината от съдиите, заети на щат в съответния орган на съдебната власт, плюс един. В конкретната ситуация в РС-Асеновград правораздават осем съдии, а необходимият кворум е от петима. Такъв обаче не е бил сформиран, поради отпуски или отказ на част от магистратите да вземат участие в Общото събрание. От своя страна съдия Шейтанов обясни, че по традиция Общите събрания на двете районни съдилища се провеждат съвместно, а процедурата с поканата е заобиколена поради краткия срок, в който е можело съдиите да бъдат призовани. "Знаете, аз каня всички съдии, но някой път те отказват да участват в Общо събрание", обясни кандидатът, откроявайки огромния проблем, който оттук нататък може да затлачи дейността на Съдийската колегия към ВСС.

Това е вторият случай в рамките на последната седмица, в който измененията в съдебния закон от 2016 година, относно увеличаването на правомощията на Общите събрания, оказват негативи върху системата. Миналия вторник, се оказа, че промените в ЗСВ, инициирани от екипа на провалилия се бивш правосъден министър Христо Иванов и прокарани през парламента от неговия наследник Екатерина Захариева, са в основата на скандал и в Окръжен съд-Благоевград. 

След изслушването на съдия Шейтанов, председателите на Върховния административен съд и Върховния касационен съд (ВКС) бяха единодушни, че изборът трябва да се отложи, докато не се проведе легитимно Общо събрание, както изисква ЗСВ. "Няма процедура, която да задължи колегите да се явят на Общо събрание, но е редно да отложим процедурата, да дадем възможност на съдия Шейтанов да проведе ново Общо събрание и когато видим протокол от такова, отново да го поканим за изслушване", заяви Георги Чолаков. 

Кадровиците бяха изненадани и от практиката да се провеждат съвместни Общи събрания между две съдилища, какъвто се оказа случаят с Асеновград и Първомай, като бяха напълно разединени в мнението си дали изобщо законът допуска такава алтернатива. Така и в този аспект се оказа, че е налице пропуск в ЗСВ.

"Тук е задължително да имаме проведено годно Общо събрание на съответния съд. Може да се изправим пред поредица от проблеми занапред. Това е знак, че е нужна законодателна промяна в ЗСВ, относно кворума на Общите събрания. Може би е време да се инициира, дори от наша страна законодателна промяна", заяви Цветинка Пашкунова. Последваха коментари, че може законът да се измени така, че Общите събрания, относно изборите на административни ръководители, да може да се провеждат при падащ кворум. 

"Изправени сме пред опасност да не можем да избираме председатели на съдилища заради невъзможността за провеждане на Общи събрания", призна и Атанаска Дишева, която при изключен микрофон попита: "Как може да не искат да вземат участие, какви са тези съдии тогава"?

Последвалото гласуване беше също така драматично, тъй като въпреки единодушието между кадровиците, че процедурата трябва да се отложи, възникна въпросът дали следващото Общо събрание, касаещо избора на административен ръководител на РС-Асеновград, трябва да включва съдиите само от самия съд или би могло за легитимно да се приеме и участието на магистратите от Първомай. В гласуването си кадровиците се разделиха по този въпрос – по шест гласа получиха и двете алтернативни предложения. "Това е поредното изменение в ЗСВ от 2016 година, което ни докарва дотук", коментира Красимир Шекерджиев и предложи прегласуване по казуса. 

В крайна сметка, при повторното гласуване, кадровиците решиха, че в Общото събрание могат да участват и магистрати от Първомай, при условието обаче, че на него присъстват поне петима от осемтте съдии от РС-Асеновград.

Полицаите отново излизат на протест заради ниското заплащане на нощния труд

Предишна новина

Съдийската колегия пак не можа да реши за оценката на съдия Петя Крънчева от СГС

Следваща новина

Коментари

22 Коментара

 1. 22
  | нерегистриран
  7
  0

  Голата истина е, че ВСС може да направи всякакви обструкции срещу кандидатура за председател на съд, особено се касае за втори мандат в по-основните звена, каквито са районните съдилища. Може, ако иска... Председателят, зад чийто гръб вече е изтекъл един мандат, е уязвим по всякакви въпроси, защото най-често през това време е работел по дела наравно с останалите съдии, кърпел е положението в административен план с недостатъчни по брой и/или компетентност съдебни служители и по важните въпроси рядко е срещал реална подкрепа от администрацията на улица "Екзарх Йосиф" в гр. София, откъдето обичайно му се смеят, писмено или устно, или го назидават. Така че - факт - ВСС може, ако иска, да го съсипе при едно изслушване. Истинските въпроси са кога може и защо иска да го стори. А разумното решение може би се корени в една простичка промяна - администрацията на ВСС от своеобразен началник на административните ръководители, която ги направлява с безчет писма и писъмца, да се превърне в техен помощник. Време е...

 2. 21
  тъпак | нерегистриран
  0
  0

  До № 20 - нерегистриран. Не вярвам всички във ВСС да играят по гайдата на Красю Черния. Всъщност, ще видим.

 3. 20
  | нерегистриран
  7
  0
  До коментар #17 от "лаладжия | нерегистриран":
  Отдалече режисираният избор на председател на Окръжен съд- Пловдив, ще постави за пореден път ВСС в ситуацията на изпълняваща роля на слугинята, която си пласира по ползваните от нея методи, децата. Дано ВСС има куража да отхвърли тази кандудатура. Този човек просто не става.

  Че какво зависи от ВСС?

  У нас има прикрит търг с наддаване пред Красьо Черничкия, при който се прави същинския избор и привиден конкурс, с който формално се назначава избраникът на Златния ланец. Затова кандидатът пред ВСС обикновено е един, тъй като отборът между повечето кандидати вече е минал при сводникът на Темида.

 4. 19
  псевдо подчинен | нерегистриран
  7
  -3

  До колегата под № 18- прав сте, само Бог е над него, особено когато на общи събрания се правят изказвания на независими съдии, които се противопоставят на безчинства, наложени чрез ръководителя отгоре и когато впоследствие се прегледа протокола и се установи неговата непълнота, се казва, че или звукозаписът е блокирал, или е имало много шум, поради което и секретарката не е записала всичко, или се разчита, че няма да се осмелят да поставят въпроса официално и твърдят, че не е налице непълнота. Цензура без граници.Докато не се разпише норма в ЗСВ протоколите от общите събрания на съдиите да се придружават със звукозапис като неразделна част от тях, наистина само Бог ще е над някои "председатели". За съжаление. Борбата отдолу за независимост и справедливост не ни се получава, при това положение на нещата.

 5. 18
  | нерегистриран
  7
  -3

  Трябва да има териториални дирекции на ВСС и те да се занимават с материално техническата база.

  Председателят трябва да си се занимава с правораздаване и единственото друго е да изготвя годишен отчетен доклад.

  Защото другото обикновено в крайна сметка се оказва превишаване на властта между незаконно и чиста проба престъпление. В смисъл върши неща, които няма право да върши, но го прави безнаказано, защото само Бог е над него.

 6. 17
  лаладжия | нерегистриран
  8
  0

  Отдалече режисираният избор на председател на Окръжен съд- Пловдив, ще постави за пореден път ВСС в ситуацията на изпълняваща роля на слугинята, която си пласира по ползваните от нея методи, децата. Дано ВСС има куража да отхвърли тази кандудатура. Този човек просто не става.

 7. 16
  | нерегистриран
  10
  0
  До коментар #1 от "Марко | нерегистриран":
  Спазването на закона е гаранция за законосъобразност на извършените действия.  За ОС на съдилищата при редовна покана си има процедура и на падащ кворум след 1 час от началния час на събранието.Предвид това при 8 бр. съдии и при 4 бр. участници ще е налице легитимност. При невъзможност да се проведе ОС се минава директно пред ВСС с кандидатура без номинация от ОС и каквото стане.  Какви са им проблемите на ВСС в случая с т.нар."съдийско самоуправление"?  То е за съжаление толкова формално ,че е екзотика да се открие някакво изключение.

  Странното е, че в някой случаи - напр. при избор на председател на РС - Кубрат, нямат проблем със становище на ОС, в което са участвали по-малко от необходимия брой магистрати, а в други случаи - напр. при избор на председател на РС - Асеновград, имат проблем.

  Извод: колкото добре се коват законите, толкова добре се и четат !

  Всъщност, като дявола - Евангелие !

  Урааа, Да живей !!!

  Направете съдилищата - масовия брой, т.е. всички извън СРС и РС в областните центрове, с по една щатна бройка за съдии, като той - единия, е и председател, и деловодител, и съдебен секретар, и адм.секретар, и да се реализира една перфектно устройваща изпълнителната власт съдебна система.

  И да се чудят, чудено, всички членове на ВСС как и защо, и какви съдии са тези, които не ходят на ОС.

  Радвайте се, че на работа ходим и че я работим !

 8. 15
  До последния | нерегистриран
  2
  -8

  Ами, прочети четири пръста под заглавието и сам ще си отговориш на въпроса.

 9. 14
  любопитен | нерегистриран
  14
  -5

  "Прокурорски свят", защо "съдийското самоуправление" да е причината за проваления избор на председател на Районен съд? Нали именно Законът е този, който регулира обществените отношения, т.е предписва правилата. Заглавието издава блян за неглижиране, "мачкане" на закона в името на Висшата цел.

 10. 13
  бау бау | нерегистриран
  7
  -4
  До коментар #12 от " | нерегистриран":
  Какво спорите върху кристално ясни истини! Председателят на един съд трябва да има дясна ръка съдебен администратор ЮРИСТ!!! Разбира се,ключови дейности трябва да се поделят между икономически компетентно счетоводство и лице с технически компетенции. А между другото тия дни очаквайте стройно режисираното шоу избор на председател на окръжен съд Пловдив . Ще бъдат едни хвалби до разтапяне . Абе какво да си говорим ..... пак единствен кандидат и то какъв...

  До коментар [#9 #393654] от "кален трол": А, да - и ако моята мисъл е прекалено сложна и неразбираема за теб, поради ниското ти интелектуално ниво, виж какво е казал един американски професор по въпроса, пък дано ти стане ясно за какво иде реч...

  "Като последствие от това, съдиите станаха до голяма степен независими от изпълнителната власт, но председателите на съдилищата или на съдебните съвети станаха тези имащи власт да контролират другите съдии във връзка с различни, чувствителни дела. Такъв вид вътрешна корупция в съдебната система би могла да е също толкова вредна за държавата, като предхождащата, където партията или изпълнителната власт, са можели да влияят на съдиите как да решат дадено дело."

  http://legalworld.bg/80730.sydebnata-nezavisimost-ne-e-shtit-kojto-da-pazi-sydiite.html

  Чувал съм за него. Мисля, че изцяло се вписва в дадения от мен по-долу "идеален" модел за председател на съд в Бг, както и оня архитект, строителен инженер и дизайнер на интериор Лялев...

 11. 12
  | нерегистриран
  10
  -3

  Какво спорите върху кристално ясни истини! Председателят на един съд трябва да има дясна ръка съдебен администратор ЮРИСТ!!! Разбира се,ключови дейности трябва да се поделят между икономически компетентно счетоводство и лице с технически компетенции. А между другото тия дни очаквайте стройно режисираното шоу избор на председател на окръжен съд Пловдив . Ще бъдат едни хвалби до разтапяне . Абе какво да си говорим ..... пак единствен кандидат и то какъв...

 12. 11
  бау бау | нерегистриран
  10
  -3
  До коментар #9 от "Антитрол | нерегистриран":
  от написаното става ясно, че ТИ си неуспял кадърник. Освен това, неуспелий троле, гонката по устав в казармата означава, че той трябва да се спазва. Както всеки нормативен акт.

  "винаги съм казвал, че това става по нерегламентирани начини, използвайки правомощията си по ЗСВ"-сиреч, спазването на ЗСВ е нерегламентиран начин за"гонка". Е те това вече е праве аргумент, Ивайло. Ще завърша с думите на Хашек:"вие, господине, сте идиот."

  Помощното училище, което съм завършил е ФК в СУ и не е твоето във Видин.

  Гледай сега, ясно е колко си "успел" с помощното училище "ФК на СУ" и колко не си наясно с нещата. Всеки съдия знае за какво става въпрос. Ако ти спретне административният ръководител дисциплинарка, даже и да не е прав, а защото например си му крив заради неизпълнена поръчка, ще ти се образуват нерви за доста време. Вместо да си вършиш работата, ще пишеш обяснения, ще се занимаваш с обжалвания и всичко ще си е както трябва - по ЗСВ, палячо... Те и командированията и спечелването на конкурсите за повишаване са по ЗСВ, ама резултата е предварително ясен, а нерегламентираната част от процедурата си остава скрита. Така че идиот очевидно е синът на баща ти, който не ти е брат, ако имаш такъв...

 13. 10
  Антитрол | нерегистриран
  5
  -6

  ЮФ на Су, разбира се.

 14. 9
  Антитрол | нерегистриран
  4
  -7
  До коментар #8 от "бау бау | нерегистриран":


  В т. нар. от теб "п.п." много правилно си се самоопределил, поради което не намирам за нужно да те преповтарям. Точно затова ще ти разясня какво съм имал предвид, че с диплом от помощното училище явно не го проумяваш:

  Та ставаше въпрос да има управител, администратор, нещо като мениджър, който дори не е нужно да има юридическо образование, т. е. по тази причина "да няма абсолютно никакви правомощия във връзка с правораздавателната дейност на съда", а не като разните председателчета, дето си слагат 10-20 % натовареност и се занимават с неспецифични за съдия дейности - строежи на нови сгради, ремонти на стари, изграждане на компютърни системи, обществени поръчки, закупуване на оборудване и т. н. Точно заради тези несвойствени задължения никой съдия - качествен юрист, не желае да става председател на съд, а на такива постове се "избират" само разни некадърници, кръшкачи, натегачи и нагаждачи. Що се касае до другия ти въпрос, по който точно в тази тема не съм вземал становище - как административните ръководители могат да влияят, никъде не съм твърдял, че имат такова правомощие по ЗСВ, а винаги съм казвал, че това става по нерегламентирани начини, използвайки правомощията си по ЗСВ - гонка по устав му викахме в казармата и по-лабилните психики поддават. Ще ти посоча и друг един пример - командироването на послушковци и последващото "спечелване" на конкурси за повишение от тях. И не говоря само теоретично и хипотетично, а от събрания дългогодишен личен опит. Хайде сега бегай да се отчетеш на началника си в РУ-то за лошо свършената работа...

  от написаното става ясно, че ТИ си неуспял кадърник. Освен това, неуспелий троле, гонката по устав в казармата означава, че той трябва да се спазва. Както всеки нормативен акт.

  "винаги съм казвал, че това става по нерегламентирани начини, използвайки правомощията си по ЗСВ"-сиреч, спазването на ЗСВ е нерегламентиран начин за"гонка". Е те това вече е праве аргумент, Ивайло. Ще завърша с думите на Хашек:"вие, господине, сте идиот."

  Помощното училище, което съм завършил е ФК в СУ и не е твоето във Видин.

 15. 8
  бау бау | нерегистриран
  12
  -5
  До коментар #7 от "Антитрол | нерегистриран":
  неуважаемий г-н Трол, моля обяснете в коя разпоредба на ЗСВ е вменено, че председателят на съда упражнява контрол върху актовете на съдиите по делата, които разглеждат и решават, за да твърдите: "който да няма абсолютно никакви правомощия във връзка с правораздавателната дейност на съда"?

  Жалък начин сте избрали да си изкарвате прехраната.

  п.п. Сега можете да употребите спрямо мен любимите си изрази и квалификации "ченге", "тъпак" и всички останали в речника ви.  В т. нар. от теб "п.п." много правилно си се самоопределил, поради което не намирам за нужно да те преповтарям. Точно затова ще ти разясня какво съм имал предвид, че с диплом от помощното училище явно не го проумяваш:

  Та ставаше въпрос да има управител, администратор, нещо като мениджър, който дори не е нужно да има юридическо образование, т. е. по тази причина "да няма абсолютно никакви правомощия във връзка с правораздавателната дейност на съда", а не като разните председателчета, дето си слагат 10-20 % натовареност и се занимават с неспецифични за съдия дейности - строежи на нови сгради, ремонти на стари, изграждане на компютърни системи, обществени поръчки, закупуване на оборудване и т. н. Точно заради тези несвойствени задължения никой съдия - качествен юрист, не желае да става председател на съд, а на такива постове се "избират" само разни некадърници, кръшкачи, натегачи и нагаждачи. Що се касае до другия ти въпрос, по който точно в тази тема не съм вземал становище - как административните ръководители могат да влияят, никъде не съм твърдял, че имат такова правомощие по ЗСВ, а винаги съм казвал, че това става по нерегламентирани начини, използвайки правомощията си по ЗСВ - гонка по устав му викахме в казармата и по-лабилните психики поддават. Ще ти посоча и друг един пример - командироването на послушковци и последващото "спечелване" на конкурси за повишение от тях. И не говоря само теоретично и хипотетично, а от събрания дългогодишен личен опит. Хайде сега бегай да се отчетеш на началника си в РУ-то за лошо свършената работа...

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.