Използване на виртуален арбитраж по време на пандемията – мисия възможна, но в САЩ

Използване на виртуален арбитраж по време на пандемията – мисия възможна, но в САЩ
Снимка: Pixabay

Оказва се, че съдебните производства в световен мащаб са сериозно засегнати от пандемията и създалата се ситуация да се работи предимно от вкъщи.

Америка не прави изключение. В настоящия материал ще ви запознаем с това, как действат в САЩ при арбитражните процеси. Ще представим и някои добри практики и насоки на AВА (Аmerican Bar Association) за пълноценно разрешаване на спорове онлайн.

Въздействието, което може да се определи като неблагоприятно, се наблюдава и върху съдебните системи в Америка, които вече са имали сериозни изоставания при обработка на търговските дела, например. Напрежението идва от добавянето на новите документи, произхождащи от нарушени правила на пандемичната обстановка, също и от нарушения на договори именно заради COVID-19.

Заповедите под наслов #stay home са се отразили на личните арбитражни процедури, сочи AВА* (АmericanBarAssociation). Неизбежно се стига до онлайн решението на споровете по договори и отношения. Страните, които искат бързо разрешаване на казуса си, търсят алтернативни варианти.

Тъй като и правната система на Америка се приспособява към „нови нормални“ условия, се оптива да предоставя на клиентите си решения на споровете им чрез виртуален арбитраж.

Нивата на усъвършенстване и опит могат да се различават значително за адвокати и за практикуващите алтернативно разрешаване на спорове (ADR), когато става въпрос за използване на онлайн платформа за провеждане на частно или публично производство.

От Американската Асоциация по Арбитраж наскоро публикуваха на уебсайта си виртуални гидове и модел процедура за изслушване чрез видеоконферентна връзка.Те се стремят да предоставят насоки на страните - адвокатите и арбитрите, по отношение на различните начини, по които могат да се решават проблемите, възникващи по време на виртуалното изслушване. При споразумение между страните процедурите по онлайн модела, могат да се прилагат или променят, за да отговарят на конкретните нужди на случая.

Ето основните проблеми и решения, които арбитрите/адвокатите/служебните лица могат да искат да обсъдят със страните по случая, преди да започнат виртуален арбитраж.

Въпроси, свързани с взаимния избор и съгласието на страните

Едни от първите случаи, нуждаещи се от внимание е включването на взаимно избиране на видеоконферентна връзка. Най-добрият подход е страните да са съгласни с онлайн формата на провежданото разглеждането на казуса, относно пригодността и адекватността на конкретна платформа, както и всички свързани рискове (сигурност, неприкосновеност на личния живот или поверителни, финансови, здравословни и др. аспекти).

Подходът гарантира всички страни по делото да са еднакво запознати и да им е удобно използването на взаимно избраната платформа.  Освен това разходите по процеса са по-малко, но все пак ги има.

Какво става обаче, ако страните откажат да видеоконферентната връзка?

През април 2020 г., Националната академия по арбитраж  в САЩ (NAA) издаде Advosory Opinion No.26, по отношение на това дали арбитър може да разпореди видеосъдебно изслушване срещу възражение на друга страна. Националната академия по арбитраж смята, че е нужно осигуряване на справедливо и адекватно изслушване и предоставянето на ефективно обслужване на страните. С нея се позволява на арбитъра да издаде заповед без взаимно съгласие на страните, при определени извънредни обстоятелства.  Консултаивното становище на NAA подчертава, че преди да издаде такава заповед обаче, арбитърът трябва да бъде уверен, че той или тя, както и страните и адвокатът са запознати с видео платформата, която ще се използва. Примерните процедури предвиждат, че ако една страна не се съгласи на виртуално изслушване, арбитърът може да разпореди изслушването да се проведе чрез видеоконференция, при условие че ще даде на страните „справедлива и разумна възможност да представят становищатас си и ще се позволи изслушването да се придвижи напред делото. “

Само изслушване между страните или арбитраж?

Щата, в които се провежда арбитражното производство, може да определи правната процедура, която ще уреди, как точно ще се проведе той.  Ако има несъгласие относно начина и мястото на разглеждането му между страните, то следва да се изчисти и да се стигне до консенсус.  Тъй като страните във виртуално изслушване могат да бъдат физически в различни щати/държави, трябва да бъдат помолени писмено да потвърдят, че виртуалното изслушване ще се счита за проведено в дата и часът, посочени в арбитражното споразумение, съгласувано взаимно от страните, или посочен от арбитър.

Запис на виртуалното изслушване

Платформата Zoom се ползва при видеоконферентни връзки при арбитраж. Възможно е обаче някоя от страните да направи запис на онлайн срещата и то така, че другата страна да не разбере. Всъщност се оказва, че до момента няма софтуер или начини, които на 100% да информират, когато някой записва без да каже. Следователно е разумно да се поиска страните да се съгласят, включително и свидетелите по арбитражното производство, да потвърдят писмено, че няма да записват чрез аудио, видео или екран, която и да е част от онлайн процеса. За да има гарантирана сигурност, участниците в него трябва да бъдат инструктирани и да не се включват към публични  wi-fi мрежи.

Технически въпроси

Ако не бъдат разгледани преди виртуалната процедура, редица технически проблеми могат да доведат до незадоволителен резултат по казуса. Ето най-често срещани технически въпроси и потенциални решения с които страните, юрисконсултите и арбитрите трябва да бъдат подготвени. Освен това е препоръчително длъжностните лица да изготвят заповед, в която е упоменато всичко техническо.

Достъп до изслушване. За да се защити сигурността на частно изслушване, достъпът трябва да е само с покана и защитен с парола. В поканата трябва ясно да се посочва, че вградената връзка за слушане или парола не трябва да се споделя с неоторизирани лица и че паролата ще се променя ежедневно за по-голяма сигурност.  Домакинът на събитието, арбитърът, трябва да разпространи списък на упълномощените участници преди изслушването. Списъкът трябва да включва името на всеки участник, имейл адрес, датите, на които той ще присъства, и телефонен номер, с цел информиране кога ще се проведе процесът.

Тестване на системата от професионалист. Много неща могат да се объркат по време на видеоконференция, ако не бъдат предварително изпробвани и изчистени от професионалист. Например размерът на монитора вероятно ще бъде особено важен по време на изслушванията, ако има голям брой участници.  Тестовете трябва да се провеждат достатъчно рано, за да бъдат направени корекции, преди да започне виртуалното изслушване.

Технически повреди. В случай, че е на лице повреда като лошо или липсващо чуване, то домакинът на събитието, следва да има алтернатива. Един от най-простите, но ефективни начини е с този, с когото не се чува да бъде осъществена връзка по телефона. Същото важи и ако участниците в процеса, с които не се чува са повече от един.  Ако участник е прекъснат или има някаква друга техническа повреда и проблемът не може да бъде отстранен след разумен период от време, арбитърът ще трябва да прекрати процедурата.

Ако арбитърът прецени, че би било несправедливо участник, който има технически затруднения, да продължи планираната видеоконференция, арбитърът трябва или да отложи виртуалното изслушване, или да предприеме друг подход, необходим за осигуряване на справедливостта и целостта на процедурата.

Логистика по изслушването на страните. По време на предварителния тест арбитърът трябва да предостави писмени инструкции относно начина, по който планира да се проведе виртуалното изслушване между страните. Освен това - трябва да получи и тяхното съгласие, или да адресира всички възражения, повдигнати от страните, за да се изчистят.  След това арбитърът издава заповед, която може да включва следните логистични стъпки:

- Участниците да бъдат насочени да се свържат преди началото на изслушването, за да се гарантира, че няма технически проблеми в последния момент.

- Участниците да са ''настанени'' във виртуална чакалня. В определеното време арбитърът ще допусне едновременно страните: адвокати, корпоративни представители и експерти в съдебното заседание, и/или др.лица.

- Всички останали свидетели да бъдат секвестирани в ''breakout'' стая, докато не бъдат повикани да дадат показания.

- Участниците да бъдат помолени да не прекъсват връзката с платформата за видеоконференции по време на прекъсване или пауза в процеса.

- Участниците могат да заглушат звука си по време на пауза и почивка, като през това време арбитърът може да избере да премести участниците в „breakout“ или виртуалнитe чакални.

- Функцията „чат“ да бъде деактивирана от арбитъра преди началото на съдебното заседание.

- Aрбитърът може да разреши на членовете на правния екип да използват WhatsApp за изпращане на лични съобщения един към друг.

- Участниците да бъдат помолени да заглушат звука си, докато арбитърът не призове дадения човек да говори.

- Адвокатите може да прекъсват, за възражение по въпроси.

- Участниците може също да прекъсват, за да предупредят арбитъра за техническа трудност.

Поддържане на целостта на показанията на свидетелите

Освен ако страните не се споразумеят за друго, логистичната заповед, издадена от арбитъра, следва да предвижда, че вещите лица могат да присъстват на цялото съдебно заседание. Други свидетели, обаче ще бъдат секвестирани, докато не бъдат повикани за показания. Задължително при свидетелски показания, следва да бъде включена камерата. Тя трябва да е съсредоточена върху лицето на свидетеля, за да помогне за оценка на това, което казва.  Упълномощените лица в онлайн залата, като адвокатите, трябва да бъдат задължени да се идентифицират.

Още по темата

Турция прие закон за цензура на социалните медии

Предишна новина

Майка се опита да внесе хероин на сина си в ареста в Русе

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.