Как заместник-председателят на ВКС промени мнението си за гражданската конфискация?

Как заместник-председателят на ВКС промени мнението си за гражданската конфискация?
Светла Димитрова, зам.-председател на ВКС

Противоречие в позицията на заместник-председателя на Върховния касационен съд (ВКС) и ръководител на Гражданската колегия на съда Светла Димитрова по отношение на гражданската конфискация може да се открие в практиката на висшата съдебна инстанция. Оказва се, че предложената от Лозан Панов за негов заместник съдийка, като докладчик по дело пред ВКС, заема позиция, която влиза в противоречие с начина, по който Димитрова е гласувала при приемането на добилото скандална известност Тълкувателно решение №4/2016 г. на Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК).

По реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ), в сила от 2012 г. и отменен в началото на настоящата година, през 2013 г. тогавашната Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) започва проверка на имуществото на Росен Йорданов, известен още като Юзеир Юзеиров и опита му да регистрира партия "Отоман", като установява несъответствие в доходите му в размер на 1 млн. лв. По съдебен път КОНПИ иска отнемане в полза на държавата на имущество и активи на същата стойност. Искът на антикорупционния орган е приет от две съдебни инстанции.

Йорданов (Юзеиров) обжалва решението пред ВКС през 2016 г., като докладчик по делото е съдия Светла Димитрова. Съдебният състав не допуска касационното обжалване, като мотивира това си решение и с ЗОПДНПИ (отменен в началото на 2018 г.), който "създава правната основа за възстановяване на справедливостта чрез отнемане в полза на държавата на имущество, което като противозаконно придобито от неговия притежател подлежи на връщане на обществото"."ЗОПДНПИ не изисква като процесуална предпоставка за възникване правото на иск в полза на държавата влязла в сила осъдителна присъда по отношение на проверяваното лице", мотивира се още съдебният състав на ВКС по дело №1964/2016, с докладчик съдия Димитрова, оставил в сила въззивното решение на Варненския апелативен съд.

Мотивите към решението по делото на Йорданов (Юзеиров) се оказват особено ценни, в контекста на Тълкувателното решение №4/2016 на Гражданската колегия на ВКС, взето миналия месец. Ето какво още пише съдебният състав: "В настоящия случай част от поставените правни въпроси са свързани с това необходимо ли е да се търси причинна връзка между придобитото имущество и престъпната дейност и как следва същата да се преценява, както и нуждае ли се от обосновка наличието на такава връзка, както и как се определя периодът, в който се изследва имущественото състояние на лицето и подлежи ли на отнемане имущество, придобито преди периода на престъпната дейност, но по тях въззивното обжалване не следва да бъде допуснато тъй като в ЗОПДНПИ, за разлика от ЗОПДИППД /отм./ изискване за такава връзка /пряка или косвена/ не се съдържа.Това е така, тъй като за разлика от отменения закон за гражданската конфискация действащият ЗОПДНПИ (който е обект на Тълкувателно дело №4 на ОСГК-бел.ред.) не изисква като процесуална предпоставка за възникване правото на иск в полза на държавата влязла в сила осъдителна присъда по отношение на проверяваното лице за престъпления по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД /отм./, а наказателното производство, водено срещу него, е само повод за образуване на производство за отнемане на имущество по гражданската претенция на държавата срещу проверяваното лице".

В прав текст съдебният състав посочва още, че няма никакво значение изходът на наказателното производство за хода по иска на КОНПИ по гражданската конфискация. "В новия ЗОПДНПИ, престъпната дейност е само повод за образуване на проверката от комисията (за да не е проверката произволна), като впоследствие подлежащите на изследване от комисията предпоставки за отнемането на имущество са откъснати от наказателното производство и неговият изход няма значение за изхода на производството по отнемане на незаконно придобито имущество", пишат върховните съдии Капка Юстиянова, Любка Богданова и Светла Димитрова. 

Две години по-късно, но вече като заместник-председател на ВКС и ръководител на Гражданската колегия, съдия Димитрова не се солидализира с особеното мнение на 11 върховни съдии, а гласува заедно с мнозинството, т.е. в обратния смисъл на решението по делото, по което е била докладчик.

Още в понеделник "Правен свят" се обърна с писмено запитване до пресслужбата на ВКС за коментар от съдия Светла Димитрова с оглед противоречието между съдебното решение, по което е била докладчик и Тълкувателното решение на ВКС, предизвикало остра реакция. 

В четвъртък се очаква Народното събрание да гласува окончателно поправките, с което последиците от спорното решение ще бъдат обезсилени. Без значение дали президентът Румен Радев ще наложи вето или ще атакува законодателните промени пред Конституционния съд, същото почти сигурно ще направят мнозинството от съдии, приели спорното тълкувателно решение, ограничило в голяма степен възможността за реализиране на гражданската конфискация на престъпно имущество. 

Още по темата

Специализираният наказателен съд за трети път пусна от ареста Иванчева, Петрова и Дюлгеров

Предишна новина

Стартира нова процедура за подбор на европейски прокурор

Следваща новина

Коментари

18 Коментара

 1. 21
  е | нерегистриран
  10
  -5

  Е като редови съдия може да изразиш едно мнение ,а като зам. председател на ВКС изпълняваш заповед.

 2. 20
  срам | нерегистриран
  5
  -4

  страх ме е по принцип да пиша каквото и да било, за да не ме вкарат за 48 плюс 48 часа без никой да знае и Гео Милев, не съм магистрат за мое щастие, но е страшно извънредното законодателство което се приема. Как без промяна на Конституцията има Специализиран съд, Комисия за незаконно отнемане на ? на имущество без съд и присъда, Задържане за 48 часа, къде е хабеаса, къде е корпуса, къде е Конституционния Параван. Оня от горе гледа малко страх и срам нямат ли. Честита Коледа

 3. 19
  1949 г. | нерегистриран
  10
  -5

  Господарите ви върнаха страната в 1949 г. със своето разбиране за "гражданска конфискация". Няма държава в Европа, пък и в целия свят с такъв закон като тук. Колкото и да вадите от десет кладенеца вода в опит да се изкарате борци с олигархията, истината е, че просто ни върнахте десетилетия назад в зората на един мракобесен режим, не за да борите олигархията, а за да се осигури една подчинена на изпълнителната власт бухалка за разправя с неудобни. Помнете само, че един ден всеки от вас може да се окаже от другата страна на същата тая сопа, която сега разпалено защитавате. Това е истината.

 4. 18
  нерегистриран | нерегистриран
  9
  -10

  Правен свят, въвеждате в заблуждение!!! Обект на ТР № 4/2016 г. е отменения вече ЗОПДНПИ. докато съдебният акт на съдия Светла Димитрова е постановено по иск на Комисията, предявен по новия ЗОПДНПИ!!! Няма никакво противоречие!!!

 5. 17
  | нерегистриран
  9
  -14
  До коментар #9 от "един виртуален и измислен свят | нерегистриран":
  Нима, когато някой магистрат осъзнае, че не е бил прав в поддържано дотогава становище по приложението на закона, само за да бъде последователен следва да продължава да правораздава по същия, приет вече от него за погрешен, начин? Т.е. няма пречки позициите на съдиите по определени правни въпроси с времето да се променят - както КРБ, така и ЗСВ им предоставя такава възможност.  ДА, особено когато вече "новото" ти мнение - просветление е подплътено с парично измерение от Лъжан.

 6. 16
  11 съдии от Гражданската колегия на ВКС | нерегистриран
  8
  -3
  До коментар #9 от "един виртуален и измислен свят | нерегистриран":
  Нима, когато някой магистрат осъзнае, че не е бил прав в поддържано дотогава становище по приложението на закона, само за да бъде последователен следва да продължава да правораздава по същия, приет вече от него за погрешен, начин? Т.е. няма пречки позициите на съдиите по определени правни въпроси с времето да се променят - както КРБ, така и ЗСВ им предоставя такава възможност.

  Гражданската конфискация на имуществото с незаконен източник не е обвързана с развитието на наказателния процес и приключването му с влязла в сила присъда. Според решение No13 от 13.10.2012 г. по конституционно дело No6 от 2012 г. на Конституционния съд на РБ и решение No2 от 23.05.2013 г. по конституционно дело No1 от 2013 г. на Конституционния съд на РБ., както и според правната теория, крайният резултат от проверката дава основание на Комисията да вземе решение да предяви иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество при наличие на значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице. Това решение е условие за надлежно упражняване на правото на иск.

 7. 15
  Тълкувателно решение №4/2016 г. и скандалнална известност на 30 съдии | нерегистриран
  7
  -8
  До коментар #10 от " | нерегистриран":
  Тълкувателното решение дава отговор на съвсем друг правен въпрос отколкото е бил разгледан при Юзеиров, но разликата може да я направи юрист, а по темата пишат всякакви.

  В мотивите на РЕШЕНИЕ № 13

  София, 13 октомври 2012 г.

  по конституционно дело № 6/2012 г., докладвано от съдията Румен Ненков

  (Обн., ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г.)Конституционният съд в състав: Председател: Евгени Танчев, членове: Владислав Славов, Димитър Токушев, Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Георги Петканов, Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, ясно е заявил, че:

  Като задължителна предпоставка за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество повечето правни системи изискват наличието на влязла в сила наказателна присъда за определен вид деяния, свързани най-вече с организираната престъпна дейност, корупцията и тежките посегателства върху икономическата основа на обществото. Този подход обаче се оказва неефективен в редица случаи – например, когато доказателствата категорично указват на незаконен източник на определено имущество, но същевременно са недостатъчни за постановяване на осъждане за установено по несъмнен начин престъпно деяние, както и когато възникне временна или постоянна преграда за развитието на наказателното производство в случаите на смърт на дееца, амнистия, изтичане на давностния срок за наказателно преследване, наличието на имунитет, обективна невъзможност деецът да бъде намерен, за да участва в наказателния процес, настъпило разстройство на съзнанието на дееца, изключващо вменяемостта и т.н. В тази обстановка някои държави, включително и членуващи в Съвета на Европа и Европейския съюз, са възприели и практически са реализирали идеята за гражданска конфискация на имуществото с незаконен източник, която не е обвързана с развитието на наказателния процес и приключването му с влязла в сила осъдителна присъда.

  Българският Конституционен съд гарантира необратимостта на демократичните процеси в България, чието осъществяване Конституцията цели. Тълкувателното решение на ВКС показва, че 30 съдии имат скрити мотиви за това тълкувателно решение за гражданската конфискация.

 8. 14
  сгс | нерегистриран
  14
  -8

  И при нас ставаше така-чрез заместник-председателите.

 9. 13
  Марко | нерегистриран
  11
  -10

  Лакардия:  Двама студенти по медицина се разхождат след лекции в центъра на София и си говорят на медицински теми. По едно време пред тях виждат един върастен мъж да ходи леко приведен и да си придърпва шлифера,а и да се оглежда като се движи.

  Единият от студентите рекъл,че го е свил ишиаса,да другия, че го тормози радиколит.

  Скарали се по диагнозите си и се обзаложили на по стипендия и го настигнали и го запитали, каква му е болестта.

  Човекът ги изслушал и рекъл.

  -Снощи ядох три паници боб с 5-6 люти чушки и цял ден ме тормозят мощни газове и рекох преди малко да пусна газ...

  -И какво се случи?-попитали студентите.

  -Ами всичко си започна по плана,но внезапно ми се смени концепцията и сега бързам да се прибера да се пера и къпя.????  Та и така се случва някой път...

 10. 11
  Удар | нерегистриран
  19
  -17
  До коментар #3 от "160 | нерегистриран":
  Удар в десятката е публикацията.

  Удар в десятката на поръчковото писане, нямащо нищо общо с правото

 11. 10
  | нерегистриран
  27
  -9

  Тълкувателното решение дава отговор на съвсем друг правен въпрос отколкото е бил разгледан при Юзеиров, но разликата може да я направи юрист, а по темата пишат всякакви.

 12. 9
  един виртуален и измислен свят | нерегистриран
  16
  -13

  Нима, когато някой магистрат осъзнае, че не е бил прав в поддържано дотогава становище по приложението на закона, само за да бъде последователен следва да продължава да правораздава по същия, приет вече от него за погрешен, начин? Т.е. няма пречки позициите на съдиите по определени правни въпроси с времето да се променят - както КРБ, така и ЗСВ им предоставя такава възможност.

 13. 7
  ****** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 14. 6
  lion | нерегистриран
  33
  -18

  Авторът на статията дали изобщо обърна внимание, че тълкувателното решение включва и случаите на прекратено наказателно производство, в каквато връзка се изследва правото на иск на комисията? И че в цитираното в статията решение по конкретното дело на обсъждане са поставени по-различни въпроси? И че най-после недопускането до касационно обжалване в правен аспект не е потвърждаване на въззивното решение, а само отказ то да бъде контролирано по същество?

  Защо словоблудствате с думи като "право", "правен", "справедливост" и други, чийто точен смисъл очевидно не разбирате?

 15. 5
  критика по другарски | нерегистриран
  38
  -21

  Този сайт се изявява като партийно бюро, което размахва пръст на непослушните съдии. Понеже вече по съдилищата закриха партийните организации, сайтът ще запълни успешно празнотата. Едно време даже имаше и "Централна контролно-ревизионна комисия" на партията, ръководена от "крупния мислител" Начо Папазов. Тази комисия търсеше и "врага с партиен билет" лПапазов дори по едно време бе и министър на просветата и по този повод Радой Ралин бе казал : "Там, където е седял Иван Вазов, сега седи някой си Начо Папазов".

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.