Кандидатът: Време е прокуратурата да поеме сама отговорност за собственото си управление

Кандидатът: Време е прокуратурата да поеме сама отговорност за собственото си управление
Иван Гешев, номиниран за главен прокурор

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) провежда изслушване и гласуване на кандидатурата на Иван Гешев за главен прокурор на Република България. Началото на заседанието бе дадено в 10.00 часа от министъра на правосъдието Данаил Кирилов. Заседанието се излъчва от БНТ, както и онлайн на интернет-страницата на кадровия орган. Гласуването на кандидатурата следва да се осъществи непосредствено след изслушването, като кадровиците ще имат възможност да мотивират своя вот. Иван Гешев ще се счита за избран, ако получи подкрепата на поне 17 от членовете на ВСС, които са 25. На изслушването му в случая присъстват 24 от кадровиците, тъй като Цветинка Пашкунова е в отпуск. 

Гешев: Длъжен съм да оправдая доверието на колегите ми

"Концепцията ми е стратегия за управлението на прокуратурата за следващия 7-годишен мандат. Тя не е научен труд и е с чисто практическа насоченост и към нея не може да има претенции за висок академичен стил", заяви кандидатът в началото на изслушването пред Пленума на ВСС.
 
"Увереност, че ще се справя със задачите, проблемите, които биха стояли пред мен, ако бъда избран за главен прокурор, ми дава дългогодишният ми стаж в правоохранителните органи и в частност прокуратурата, както и реалният ми управленски опит, който имам на различни нива. Имам ясното съзнание за атаките срещу мен, семейството ми, прокуратурата и самата процедура, които казах, че ще се случат. Мотивацията ми е, че бях номиниран от всички членове на Прокурорската колегия – това е на първо място доверие към мен, но и към колегите, с които работя през годините. Противното би значело да предам доверието на колегите си и този труд да отиде на вятъра. Време е прокуратурата да поеме отговорност за собственото си управление. Това не е само мое мнение, а в голяма част е мнение на цялата професионална общност в прокуратурата", заяви още кандидатът за следващ "обвинител №1".
 
В изложението си той подчерта, че сред мотивите му има и такива, които не са записани в концепцията му и не е излагал публично досега. "Част от мотивацията ми, която съм споделял е – в България съществуват политико-икономически кръгове със сериозен финансов ресурс, те определено са засегнати от действията на прокуратурата по прилагане на закона. Това, което те правеха през годините, освен да говорят, е да се хранят от това говорене, включително да изграждат идеологическата си база чрез атаки срещу прокуратурата и съдебната власт. Аз лично не приемам, че се опитват да ми кажат кое е истина и кое лъжа, да не ми дават да изложа мнението си, а да налагат своето, че ще се събудиш и ще излезе поредната хибридна статия, в която атакуват теб, семейството ти, колегите ти и да се опитват да те омаскарят. За да не излезе утре поредната фалшива новина, че аз не уважавам демократичните ценности и това, което казвам е политическо говорене, ще кажа – уважавам всяко чуждо мнение, но не уважавам да ми се казва на мен аз какво да мисля, не харесвам този подход. Това е отговор, който дължа като човек, като магистрат, защото тези атаки бавно и постепенно уронват престижа не само на магистратите, но и на цялата съдебна власт", поясни Иван Гешев.
 
Този 7-годишен период, който приключва (мандатът на Сотир Цацаров-бел.ред.), е особено успешен, подобрена е и материалната, техническа база, което е много важно за ефикасността на цялостната прокурорска работа. Кандидатът посочи и няколко показателя, за да потвърди тезата си. "В периода 2013 г.-2018 г. трайно е намален броят на върнатите от съда дела - 4,7% за 2017г ., 4,9% за 2016 година. 2,7% е делът на оправданите лица. Голям е делът на осъдените лица и това трябва да се чуе, за да не каже някой, че съдебната система – не само прокуратурата, но и съдът, е неефективна - 97,3% са осъдените лица за 2018 година. Налице е трайна тенденция по намаляване на спрените производства. Добра е срочността на разследванията, които приключват в срок под 7 месеца", отчете Гешев.
 
Пред кадровиците Иван Гешев представи и основните си приоритети, заложени в концепцията му. На пъвро място той посочи създаването на екип от компетентни служители и магистрати. Предвижда системно повишаване на квалификацията за ефективно разследване, справедлив механизъм за оценка на работата, допълнтиелно стимулиране материално и нематериално за постигнатите резултати. Втората стратегическа цел – ефективни и ефикасни разследващи органи, създаване на стандарти, оптимални срокове за приключване на разследванията, утвърждаване на специализацията и екипността, чрез подходящи структурни форми. Третата цел, изложена от Иван Гешев е ефективно административно управление, продължаване на реформата на органите на съдбената власт, чрез оптимизиране на районните прокуратури, реформа в следствията за възстановяване на престижа на професията, подобряване на условията на труд, организационно и кадрово укрепване, поетапно въвеждане на електронен документооборот във всички прокуратури. Четвъртата цел, която стои пред Гешев е - обективни разследвания, продължаване на борбата с корупцията, отстраняване на проблемите от административен характер. Накрая кандидатът за главен прокурор посочи, че, ако бъде избран за главен прокурор, ще работи за подобряване на разследванията на трансгранични престъпления и осъществяване на траен диалог с Европейската прокуратура.
 
Сигнал за бомба не спря заседанието на ВСС
 
Минути преди 11.00 часа стана ясно, че на служебен телефон във ВСС е получен сигнал за поставена бомба. Кадровиците гласуваха решение, с което приеха заседанието на Пленума да продължи. Главният прокурор Сотир Цацаров обясни, че "заплахата е отправена с обаждане на телефона на секретаря на представляващия ВСС". Получено е предупреждение, че бомбата ще избухне до 30 минити, след което последвали думи на арабски език. Цацаров коментира, че това е пореден опит за прекъсване на заседанието по всякакъв начин. Представляващият ВСС Боян Магдалинчев посочи, че в сградата разполага с денонощна охрана, но в крайна сметка кадровиците поставиха на гласуване въпроса дали да продължат процедурата. В резултат на това всички членове на ВСС единодушно решиха да поемат риска и да не прекъсват работата си.
 
Отговорите на кандидата
 
Още преди да започне да отговаря на въпросите на неправителствени и съсловни организации, Иван Гешев отбеляза, че голяма част от тях са идентични. С това на практика номинираният за главен прокурор изобличи свързаността между групата организации, които се противопоставят на избора му. Кандидатът подчерта още, че на голяма част от въпросите той вече е отговорил в писмена форма.
 
Интересни акценти от отговорите на Гешев бяха по отношение на централизирания модел на държавното обвинение и контрола върху прокурорските актове. "Прокуратурата не осъществява пряк контрол върху дейността на прокурорите. Препоръчвам на тези, които се интересуват, да прочетат изводите в доклада на Службата за подкрепа на структурните реформи, в който категорично е посочено, че се извършва единствено дейност по методически указания. Изводите в доклада са, че повечето прокурори работят със съвсем малка или никаква намеса от амдинистративния ръководител. Информацията по чувствителни дела трябва да бъде подадена нагоре, така че главният прокурор да е наясно със ситуацията и да може при необходимост да реагира. Считам да продължа наложилата се практика за отчетност на главния прокурор пред Народното събрание при спазване на закона", посочи Иван Гешев.
 
Той подчерта още, че е привърженик на тезата за разширяване на съдебния контрол върху прокурорските актове. "Това би се отразило положително по отношение на правата на гражданите, но едва ли ще се отрази върху ефективността на разследването", каза Гешев.
 
На въпрос относно активните действия на прокуратурата през последната година, Гешев отговори, че това дори не е достатъчно. "Задължение на прокуратурата е да бъде активна в рамките на закона. Тя дори в някаква степен и не на всички нива е достатъчно активна. Знам, че има недоверие в съдебната власт. Това недоверие се дължи както на обективни, така и на субективни фактори – на обективни проблеми в съдебната, законодателната и изпълнителната власт, на недостатъчната медийна активност върху дейността на съдебната власт. А в не малка степен и на активна медийна, и не само, кампания, на която е подложена не само прокуратурата. И на това, че може би, ние в прокуратурата не обяснихме навреме това което правим и не отговорихме на тези атаки. В някаква степен може би прокуратурата дори следва да е по-активна, защото това, в крайна сметка, рефлектира върху цялата съдебна власт", каза Иван Гешев.
 
На въпрос дали очаква 100 дни толеранс, какъвто често всеки нов ръководител получава, Гешев посочи, че не кандидатства за политическа длъжност и поради това не очаква да получи време. Кандидатът посочи, че има две основни задачи, с които би се заел веднага, ако бъде избран за поста - сформиране на екип и продължаване на оптимизирането на районните прокуратури. "Всеки магистрат търпи ограничения. Макар и силно ограничени, ние все пак имаме право на личен живот, лични срещи", отговори кандидатът на въпрос дали приема за нормално магистратите да провеждат срещи с бизнесмени и публични фигури.
 
Кандидатът определи като най­-трудни в емоционално отношение делата, когато е работил като следовател по транспортни дела. Особено трудно му било при оглед на местопроизшествия със загинали и срещи с техните близки. Като професионален успех той посочи мегапроцеса КТБ. "Делото КТБ е може би най­-сериозното ми предизвикателство, посочи Гешев. Той изброи и причините това да е така. Едната е, че щетата е процент от БВП", каза Гешев и посочи че по това дело за първи път е изготвена експертиза от една от най-­големите одиторски компании. "За първи път има и обвинение за присвояване от главна каса на банката", посочи още Гешев. На въпрос на инициативата "Правосъдие за всеки", свързан с депутата Делян Пеевски, той посочи, че всички фирми, свързани с него, са погасили целево задълженията си към КТБ. "Няма данни, които да ангажират неговата отговорност, както и няма данни Прокопиев и други богати хора да са получавали пари", каза Гешев и напомни, че ако стане главен прокурор няма да позволи определени кръгове да казват на кого да бъдат повдигнати обвинения.
 
 

 

Хронологията по процедурата за избор на главен прокурор

 

Кандидатурата на Гешев бе предложена единодушно от членовете на Прокурорската колегия на ВСС, които в мотивите си посочиха, че професионалните и нравствени качества на заместника на главния прокурор съответстват на конституционните и законови изисквания за заемане на длъжността. 

 

Преди обявяване на процедурата, Прокурорската колегия направи задълбочен и обективен анализ на състоянието, постиженията и актуалните проблеми на прокуратурата, въз основа на който бяха конкретизирани професионалните качества и управленските възможности на евентуалния кандидат, както и възможността му да отговори на потребностите на прокуратурата и на обществените очаквания, припомнят от ВСС. "Кандидатурата бе съобразена с перспективите в развитието на прокуратурата и с очакванията на магистратите, съобразно проведените консултации с Асоциацията на прокурорите и с Камарата на следователите в България, и очертаните от тях критерии относно личните, професионалните и моралните качества, които кандидатът за главен прокурор трябва да притежава. Отчетени бяха постигнатите високи резултати в работата на Специализираната прокуратура под ръководството на Иван Гешев, с които се свързват положителните констатации в докладите на Европейската комисия за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка относно резултатите в борбата с корупцията по високите етажи на властта и организираната престъпност", допълват от кадровия орган.

 

Иван Гешев има над 23 години юридически стаж в държавното обвинение. Професионалната му кариера в съдебната система започва през 1995 г. като помощник-следовател в Столична следствена служба. В периода от 2006 г. до 2012 г. е прокурор в Софийска районна прокуратура, като от 2009 г. е командирован в Софийска градска прокуратура. След проведен конкурс Иван Гешев е повишен в СГП. Със заповед на главния прокурор през 2016 г. е командирован в Специализирана прокуратура. В периода от 19.07.2016 г. до 16.07.2018 г. е административен ръководител на Специализираната прокуратура. С решение на Прокурорската колегия от юли 2018 г. е назначен на длъжност "заместник на главния прокурор" при Върховна касационна прокуратура.

 

За работата си в периода 2015 г. – 2017 г., със заповеди на главния прокурор, Иван Гешев три пъти е поощряван с отличие "служебна благодарност" за отлично изпълнение на служебните му задължения, както и за проявен висок професионализъм. Притежава сертификат, връчен от екипа на фокусна точка "SOYA" – Европол, за специално признание на заслугите и професионализма му в работата по операция за разбиване на нелегална печатница за производство на фалшиви банкноти, както и документ от Американските секретни служби, отдел "Вътрешна сигурност", в знак на признателност за неговите изключителни усилия в разследването и предотвратяването на фалшифицирана американска валута.

 

През 2017 г. е удостоен с грамота "Джовани Фалконе" за реален принос в ограничаване разпространението и употребата на наркотици, проституция, детска порнография, корупцията, тероризма и изразена подкрепа на каузи в полза на обществото, за формиране на хуманни модели на поведение у подрастващото поколение. През 2019 г. е награден с грамота и плакет "Джовани Фалконе" от десетото юбилейно издание на конкурса "Страхливият умира всеки ден, смелият – само веднъж" на Посолството на Република Италия и Община Благоевград.

 

Втората фаза на конституционното производство за назначаване на главния прокурор започва с изготвянето и изпращането от Пленума на предложение до Президента на Републиката за утвърждаване на избрания кандидат. Пред държавния глава има две възможности - да издаде указ за назначаването на избрания за главен прокурор или да откаже. В случай, че Президентът откаже, ВСС може да проведе повторно гласуване на кандидатурата, като при събрани отново 17 гласа президентът ще е длъжен да издаде указ.

Още по темата

Вера Йоурова очаква отпадане на мониторинга над България до края на годината

Предишна новина

Прокуратурата опроверга поредната фалшива новина срещу Иван Гешев

Следваща новина

Коментари

26 Коментара

 1. 27
  Агент Буда | нерегистриран
  5
  -3

  Добро утро. Честито на БУДАлите които си мислят, че съществува животното "български футбол", пардон - българско правосъдие.

 2. 26
  анонимен | нерегистриран
  10
  -15

  Гешев отговаря блестящо, не бяга от отговорите на нито един въпрос. Да му пожелаем късмет и успех, да си остане реалист, земен, обективен и адекватен, какъвто се показва досега.

  Оставяте без аргументи и опонентите си, господин Гешев, а това си е професионализъм и житейски опит.

 3. 25
  | нерегистриран
  9
  -15

  Много ми харесват отговорите на кандидата. Чудесно се представя.

 4. 24
  | нерегистриран
  12
  -2

  Гешев - Генералисимус

  Стига сте играли на дребно само главен прокурор не стига.

 5. 23
  наблюдател | нерегистриран
  11
  -15

  Тези протестърчета , които са платени с парите на "Дай България" /Сорос/ е време да ядат бой на центъра на София и да млъкнат най- сетне.Или най добре да слезе и Лозан при тях и да ги успокои.След това да издигнат кандидатурата на Бойкикев/какво звучно име/за да са доволни господарите им.

 6. 22
  Хиляди протестират в момента | нерегистриран
  10
  -3

  БратчеТ, те го обичат.

 7. 21
  | нерегистриран
  12
  -16

  Кандидатът за главен прокурор отговаря на всички въпроси, които са му зададени, изключително точно и аргументирано. Вдъхва надежди.

 8. 20
  | нерегистриран
  9
  -15

  Кандидатът за главен прокурор отговаря на всички въпроси, които са му зададени, изключително точно и аргументирано. Вдъхва надежди.

 9. 19
  ядосан | нерегистриран
  8
  -2
  До коментар #18 от " | нерегистриран":
  Колеги свършили заседанието?

  На страницата на ВСС прякото излъчване не работи.

  Нито една институция около ВСС не може да работи от разни крясъци по мегафон и патриотично озвучаване!Ако може каката, дето вика, да се спре.....

 10. 18
  | нерегистриран
  6
  -1

  Колеги свършили заседанието?

  На страницата на ВСС прякото излъчване не работи.

 11. 17
  | нерегистриран
  10
  -2

  "Модернизацията" в някои институции е като лайно, залято с цветна глазура - изглежда като красив, вкусен мъфин, ама само, ако не го ядеш.

 12. 16
  | нерегистриран
  9
  -9

  Айде бе мишки гласувайте! Знае се даже и точния ви брой "за"-21!Срамът ще е за всеки от вас!

 13. 15
  ГейШеф е радост | нерегистриран
  13
  -4

  Брей, всичкото червенодрешко се е покрило и замряло, вместо да изразяват тук бурно подкрепата си за номинирания, най-кадърния и достоен между всички тях.

 14. 13
  | нерегистриран
  13
  -15

  До 6- А на Кристалина Георгиева, Лаура Кювеши, Кристин Лагарт, Борис Велчев и още мнооого други да ме подсетиш с кого се състезаваха, че нещо не си спомням. И не ми пиши, че те не са Гешев. Въпросът е принципен. Ако кандидатът се казваше Христо Бойкикев, щеше да си мълчиш.

 15. 12
  | нерегистриран
  16
  -14

  До 6- А на Кристалина Георгиева, Лаура Кювеши, Кристин Лагарт, Борис Велчев и още мнооого други да ме подсетиш с кого се състезаваха, че нещо не си спомням. И не ми пиши, че те не са Гешев. Въпросът е принципен. Ако кандидатът се казваше Христо Бойкикев, щеше да си мълчиш.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.